مهاجرت معکوس | فراتاب
آخرین اخبار

مهاجرت معکوس

RSS
مبحث اشتغال روستایی اگر مهم تر از اشتغال شهری نباشد کم اهمیت تر از آن نیست و امروز که جمعیت مهاجر در شهرها افزایش یافته و تبعات فراوانی را با خود به همراه داشته است.
ویدیو
کیوسک
کتاب