وزارت نیرو | فراتاب
آخرین اخبار

وزارت نیرو

RSS
وزارت نیرو اگر بتواند برای دوسه روز آینده که هوا ممکن است تا 4 درجه گرمتر شود دستکم سه نیروگاه هزار مگاواتی بسازد می توان امیدوار بود که در روز های آتی ، کشور شاهد قطعی برق نباشد!
ویدیو
کیوسک
کتاب