موسسات مالی غیر مجاز | فراتاب
آخرین اخبار

موسسات مالی غیر مجاز

RSS
منصور اولی
مسئله فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یکی از مشکلات مزمن حوزه بانکداری کشورمان به مثابه یک میراث نامبارک به دولت یازدهم به ارث رسید. این معضل با افزایش شدید بی انضباطی‌های مالی در دولت‌های نهم و دهم به شدت تقویت شده است.
ویدیو
کیوسک
کتاب