کردها و داعش | فراتاب
آخرین اخبار

کردها و داعش

RSS
اردشیر پشنگ (روزنامه شرق)
«آنجا که روز آغاز می شود دیگر خبری از شب نخواهد بود» این جمله را می توان بنمایه تمثیلی نبرد کُردها و داعشیان طی سه سال اخیر بر شمرد.
ویدیو
کیوسک
کتاب