سید مهدی شجاعی | فراتاب
آخرین اخبار

سید مهدی شجاعی

RSS
معرفی کتاب:
دموکراسی یا دموقراضه را می توان جزو کتاب هایی دانست که با مطالعه آن می توانید سواد سیاسی خود را افزایش دهید و با حقایق سیاسی به وسیله ی استفاده از داستان و طنز آشنا شوید.
ویدیو
کیوسک
کتاب