سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه | فراتاب
آخرین اخبار

سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

RSS
آلمان خواستار مشارکت ایران و ترکیه در حل مناقشه میان قطر و عربستان شد
بررسی های صورت گرفته بر رویکرد دیپلماسی آلمان نشان می دهد، بخش‌های مهمی از اهداف سیاست خاورمیانه‌ای این کشور، برای ارتقای موقعیت ایران در منطقه فرصت‌ساز است.
ویدیو
کیوسک
کتاب