سازمان همکاری های شانگهای | فراتاب
آخرین اخبار

سازمان همکاری های شانگهای

RSS
دکتر جهانگیر کرمی
دکتر جهانگیر کرمی استاد دانشگاه تهران معتقد است: کم خطرترین، کم محدودیت ترین و شاید آسان ترین راه برای ورود به یک سازمان منطقه ای، سازمان همکاری شانگهای است و این یک دلیل مهم است.
ویدیو
کیوسک
کتاب