سردشت سی سال گذشت | فراتاب
آخرین اخبار

سردشت سی سال گذشت

RSS
بازخوانی فاجعه شیمیایی سردشت در همایش «سردشت پس از سی سال»
گفتگو
سفیر پیشین ایران در اتیوپی در گفت‌وگو با فراتاب مطرح کرد:
وقتی یک نادره هنر از بزرگی هنرمندی دیگر از نوادر روزگار سخن به میان می‌آورد:
ویدیو
کیوسک
کتاب