انتخاب آگاهانه | فراتاب
آخرین اخبار

انتخاب آگاهانه

RSS
مریم رجبی
انسان به حکم خرد آزاد و مختار است و به حکم اختیار و انتخاب گری اش مسئول، از این رو در بزنگاه های مهم باید دست به انتخاب های مسئولانه زد...
ویدیو
کیوسک
کتاب