مجید کریمی | فراتاب
آخرین اخبار

مجید کریمی

RSS
مجید کریمی
در دولت‌های نهم و دهم با تنگ نظری‌هایی که نسبت به این اقوام و مذاهب شد شکاف‌ها عمیق‌تر گردید و تبعیض‌های اعمال شده سبب دل‌سردی بخش بزرگی از اقوام و اقلیت‌ها گردید
مقاله
ویدیو
کیوسک
کتاب