دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری | فراتاب
آخرین اخبار

دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری

RSS
دكتر سعيد خضري (استاد دانشگاه کردستان)
تنها دولتی که به اندیشه آزاد، واقع‌گرایی و حل علمي و منطقی مخاطرات معتقد است را می‌توان تنها دولت روحانی دانست
ویدیو
کیوسک
کتاب