سید علی خرم | فراتاب
آخرین اخبار

سید علی خرم

RSS
دکتر سید علی خرم
سیاست خارجی ایران در دوره روحانی از ثبات خوبی برخوردار بوده است. این در حالی است که رقبای او چنین ویژگی‌ای ندارند.
ویدیو
کیوسک
کتاب