راده بوژوویچ | فراتاب
آخرین اخبار

راده بوژوویچ

RSS
شرق شناس صرب با اشاره به وضعیت بسیار حساس در خاورمیانه و جهان گفت: ادامه سیاست موفق ایران تضمینی برای رشد اقتصادی داخلی و عاملی مهم برای ادامه حفاظت از ثبات منطقه است.
ویدیو
کیوسک
کتاب