تاثیر بریگزیت بر خاورمیانه | فراتاب
آخرین اخبار

تاثیر بریگزیت بر خاورمیانه

RSS
فراتاب تاثیر بریگزیت بر سیاست خارجی انگلیس را بررسی می کند
ساختار سیاسی و تصمیم سازی در انگلستان طی دو قرن گذشته به اولویت در منافع بلند مدت تاکید داشته و تقریباً اکثر تصمیمات راهبردی و پایه ای انگلیسی ها بر مبنای منافع و اثر بخشی آنها در بلند مدت ارزیابی می شود.
ویدیو
کیوسک
کتاب