اسفندیار رحیم مشایی | فراتاب
آخرین اخبار

اسفندیار رحیم مشایی

RSS
محسن نوری
از شعارها و اظهارات دو کاندیدای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری اینچنین برمی آید که هردو درصدد دست اندازی به پایگاه رأی «محمود احمدی نژاد» با استفاده از دالهای پوپولیستی هستند.
ویدیو
کیوسک
کتاب