هیرش سلطان پناه | فراتاب
آخرین اخبار

هیرش سلطان پناه

RSS
دکتر هیرش سلطان پناه
ریاست هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی کاری دشوار اما فرصتی طلایی برای خدمتی ماندگار