سیاست خارجی آمریکا در کردستان عراق | فراتاب
آخرین اخبار

سیاست خارجی آمریکا در کردستان عراق

RSS
مورگان کاپلان - فارین افرز
آن جنبه هایی از ریاست جمهوری ترامپ که کردهای عراق را خوشنود می کند، همان هایی هستند که کارشناسان سیاست خارجی آمریکا را نگران می کنند.