ترامپ کردستان | فراتاب
آخرین اخبار

ترامپ کردستان

RSS
مورگان کاپلان - فارین افرز
آن جنبه هایی از ریاست جمهوری ترامپ که کردهای عراق را خوشنود می کند، همان هایی هستند که کارشناسان سیاست خارجی آمریکا را نگران می کنند.
ویدیو
کیوسک
کتاب