سوریه آمریکا | فراتاب
آخرین اخبار

سوریه آمریکا

RSS
دکتر یوسف مولایی
وضعيت سوريه مانند توپ بيلياردى است كه با هر ضربه مسير خود را تغيير داده و منطقه صلح دور مى شود اقدام جديد امريكا بى ثباتى را بيشتر خواهد كرد
ویدیو
کیوسک
کتاب