بالشوی تئاتر روسیه | فراتاب
آخرین اخبار

بالشوی تئاتر روسیه

RSS
مهمان سرزمین های شمالی (5):
طی 241 سالی که از تاسیس باشوی تئاتر مسکو سپری می شود 5 بار دچار آتش سوزی شده و از بین رفته است، اما روسها هربار عظیم تر و زیباتر آنرا بازسازی کرده اند، درست به سان ققنوسی که از دل آتش پرهایش را می گشاید!
ویدیو
کیوسک
کتاب