تمرکززادیی در سوریه | فراتاب
آخرین اخبار

تمرکززادیی در سوریه

RSS
سامر عرابی
شاید شوراهای محلی در سوریه مبنایی را برای حکومتی با مشروعیت گسترده پس از این منازعه شکل دهند اما تنها زمانی می‌توانند چنین کنند که نقش‌ها و قدرت‌هایشان با جزئیات بیشتری مشخص شده باشد.
ویدیو
کیوسک
کتاب