قانون اساسی ترکیه | فراتاب
آخرین اخبار

قانون اساسی ترکیه

RSS
علی اصغر پهلوان
کردها و مخالفین با شدت به مراتب بیشتری تحت فشار قرار دارند و همزمان بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سرتاسر ترکیه را فرا خواهد گرفت که رهایی از این بن بست به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.
ویدیو
کیوسک
کتاب