اعتصاب غذا رهبران کردها | فراتاب
آخرین اخبار

اعتصاب غذا رهبران کردها

RSS
«صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها که در زندان به سر میبرد اعلام کرده است که از روز جمعه به همراه هم‌حزبی‌اش «عبدالله زیدان» که نماینده منطقه هکاری در پارلمان ترکیه و «صباحت تونجل» رهبر «حزب دموکراتیک مناطق» اعصتاب غذای خود را شروع خواه
ویدیو
کیوسک
کتاب