ایران و عربستان سعودی | فراتاب
آخرین اخبار

ایران و عربستان سعودی

RSS
ارشاد رشیدی رستمی
«اگر هیتلر به جهنم حمله کند ما باید با شیطان همپیمان شویم.» چرچیل به عنوان یک سیاستمدار رئالیست این گفته ها را طی جنگ دوم جهانی در مورد حمله هیتلر به شوروی و همپیمانی با استالین بیان کرد
ویدیو
کیوسک
کتاب