شکست کلینتون | فراتاب
آخرین اخبار

شکست کلینتون

RSS
سه پرده از سه شکست هیلاری کلینتون
در 7 دهه زندگی پرفراز و فرودی که تاکنون هیلاری کلینتون سپری کرده است، تقریباً هرموفقیت ممکنی که یک زن آمریکایی می تواند بدست آورد را کسب کرده است اما ...
ویدیو
کیوسک
کتاب