سال اقتصاد مقاومتی: تولید | فراتاب
آخرین اخبار

سال اقتصاد مقاومتی: تولید

RSS
نامگذاری سال 1396 توسط رهبر انقلاب:
به اعتقاد من این نقطه‌ی کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است.
ویدیو
کیوسک
کتاب