نوروز کردستان | فراتاب
آخرین اخبار

نوروز کردستان

RSS
گزارش تصویری - فواد گودرزی (فراتاب)
جلال شفیعی
رقص دسته جمعی و همگانی کردها آنهم نه در تالارهایی آنچنانی بلکه در طبیعت کوهستانی کردستان ترجمانی است از سه عنصر نازدودنی جان شیفته هر کرد، یعنی عشق به آزادی، عشق به شادی و عشق به کوهستان.
ویدیو
کیوسک
کتاب