بمباران شیمیایی نودشه | فراتاب
آخرین اخبار

بمباران شیمیایی نودشه

RSS
فاروق امینی
آخرين روزهاي اسفند است / از سر شاخ اين برهنه چنار / مرغكي با ترنمي بيدار، / مي زند نغمه / نيست معلومم / آخرين شكوه از زمستان است / يا نخستين ترانه هاي بهار؟ (استاد شفيعي كدكني)
ویدیو
کیوسک
کتاب