بانک مرکزی ایران | فراتاب
آخرین اخبار

بانک مرکزی ایران

RSS
صندوق بین المللی پول در گزارشی از اقدام های مسئولان ایرانی برای بهبود موثر وضعیت اقتصادی قدردانی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی 6.6 درصدی را برای ایران در سال 95 پیش بینی کردند.
ویدیو
کیوسک
کتاب