مذاكرات ژنو | فراتاب
آخرین اخبار

مذاكرات ژنو

RSS
ژنو 5 در پایان ماه مارس برگزار می شود
دي ميستورا سندي را به طرف هاي سوري در مذاكرات ژنو براي حل بحران ارايه كرد كه شامل ١٢ بند است.
ویدیو
کیوسک
کتاب