فراتاب-کتاب http://www.faratab.com/category/94/ info@rsm.co.ir Sun, 05 Jul 20 00:48:11 +0430fa توهم بزرگ http://www.faratab.com/news/11356/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Thu, 23 Apr 20 17:16:02 +0430 توهم بزرگ
آخرین اثر جان مرشایمر با عنوان «توهم بزرگ» توسط منصور براتی و دلیله رحیمی آشتیانی ترجمه شده و از سوی انتشارات ابرار معاصر به چاپ رسیده است.

]]>
برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟ http://www.faratab.com/news/11266/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%3A-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Fri, 28 Feb 20 20:30:06 +0330 برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟

]]>
پرسه در حوالی کوچه مرجانی ها http://www.faratab.com/news/9650/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Tue, 20 Aug 19 16:10:21 +0430 پرسه در حوالی کوچه مرجانی ها
نوشتار زیر توسط لیلا درخش در بررسی کتاب کوچه مرجانی ها اثر سپیده ابرآویز به رشته تحریر در آمده است

]]>
ریزگردها و امنیت ملی http://www.faratab.com/news/9506/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C Tue, 13 Aug 19 03:05:56 +0430 ریزگردها و امنیت ملی

]]>
«فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش» در مقابله با تروریسم http://www.faratab.com/news/9355/-%C2%AB%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85 Mon, 29 Jul 19 22:53:37 +0430  «فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش» در مقابله با تروریسم
علی شهبازی

]]>
فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش http://www.faratab.com/news/9327/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Tue, 16 Jul 19 15:37:11 +0430 فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش

]]>
رونمایی از دیوان جهان‌آرا خانم (پاوه‌ای) http://www.faratab.com/news/9291/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%28%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%29 Sun, 07 Jul 19 16:46:36 +0430 رونمایی از دیوان جهان‌آرا خانم (پاوه‌ای)

]]>
نگاهی مفهومی به رمان طوطی فلوبر اثر جولین بارنز http://www.faratab.com/news/9238/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B2 Sun, 16 Jun 19 09:20:20 +0430 نگاهی مفهومی به رمان طوطی فلوبر اثر جولین بارنز
طوطی فلوبر نه رمان شخصیت­هاست نه رمانی قصه­ گو. همان گونه که از عنوان کتاب انتظار می­رود محوریت اصلی این کتاب حول نویسنده­ ی رمان فاخر مادام بوواری و طوطی الهام بخش وی در خصوص رمان ساده دل می­گردد. امّا این گردش تا به چه اندازه مورد تأیید است؟

]]>
نگاهی به رمان حصار و سگ های پدرم http://www.faratab.com/news/9212/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%85 Sat, 18 May 19 18:48:32 +0430 نگاهی به رمان حصار و سگ های پدرم
رمان حصار و سگ‌های پدرم اثر شیرزاد حسن، یکی از بزرگ‌ترین داستان‌نویسان کُرد است که به عقیده بسیاری از منتقدان نقطه عطفی در ادبیات کُردی است.

]]>
رخداد، سوژه و حقیقت http://www.faratab.com/news/9207/%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA Wed, 15 May 19 12:41:21 +0430 رخداد، سوژه و حقیقت

]]>
انتشار مجموعه شعر «هوس» اثر دکتر حمید حشمدار http://www.faratab.com/news/9202/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D9%87%D9%88%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Sat, 11 May 19 13:57:49 +0430 انتشار مجموعه شعر «هوس» اثر دکتر حمید حشمدار

]]>
قدرت بی قدرتان http://www.faratab.com/news/9189/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 20 Apr 19 11:16:00 +0430 قدرت بی قدرتان
به تازگی در ایران مهم‌ترین و تأثیرگذارترین کتاب واسلاو هاول به نام «قدرت بی‌قدرتان» به قلم احسان کیانی‌خواه ترجمه و توسط نشر نو منتسر شده است. این کتاب دومین مورد از مجموعه دوم «تجربه و هنر زندگی» است که پس از «فلسفه تنهایی» روانه بازار کتاب شده است.

]]>
در باره آیت ا... هاشمی http://www.faratab.com/news/9125/%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7...-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C- Mon, 28 Jan 19 09:54:38 +0330 در باره آیت ا... هاشمی

]]>
آیین رونمایی از کتاب «100پرتره کورد» در تهران برگزار شد http://www.faratab.com/news/9121/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB100%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Fri, 25 Jan 19 04:50:03 +0330 آیین رونمایی از کتاب «100پرتره کورد» در تهران برگزار شد
آیینِ رونمایی از «100پرتره کورد» اثر لقمان رحیمی عکاس نام آشنای بوکانی، عصر پنجشنبه چهارم بهمن ماه با حضور طیف وسیعی از اهل فرهنگ و به همت جامعه کُردهای مقیم مرکز در شهر تهران برگزار شد.

]]>
طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد http://www.faratab.com/news/9102/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF- Tue, 08 Jan 19 10:10:59 +0330 طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد
اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.

]]>
چهار میثاق http://www.faratab.com/news/9098/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82 Sun, 06 Jan 19 09:36:50 +0330 چهار میثاق
کتاب چهار میثاق را نه تنها یکبار، بلکه باید چندین بار خواند تا در رابطه با مفهوم «باور» به تفکری جدید دست پیدا کرد.

]]>
فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن http://www.faratab.com/news/9069/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%86 Wed, 12 Dec 18 12:51:21 +0330 فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن

]]>
جامعه شناسی اعتیاد http://www.faratab.com/news/9066/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF Wed, 12 Dec 18 10:39:09 +0330 جامعه شناسی اعتیاد
اعتیاد یعنی خود را وقف عادتی نکوهیده کردن تا حد بردگی نسبت به مواد اعتیادآور و پرداخت تاوان جزائی آن را به جان خریدن‌. از این حیث «مفهوم اعتیاد نشانگر این همانگوئی دردسرزائی است».

]]>
مگناکارتا: ریشه های قرون وسطایی سیاست مدرن http://www.faratab.com/news/9032/%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%3A-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 Sat, 17 Nov 18 14:41:30 +0330 مگناکارتا: ریشه های قرون وسطایی سیاست مدرن
مگناکارتا برآیند نخستین مواجه جدی جامعه فئودالی انگلستان با پادشاه برای به رسمیت شناخته شدن حقوق جامعه در عرصه عمومی بود که به یک نماد در تاریخ بریتانیا مبدل شده است.

]]>
رُمان روی آسفالت داغ http://www.faratab.com/news/9020/%D8%B1%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA Mon, 12 Nov 18 11:55:56 +0330 رُمان روی آسفالت داغ
روی آسفالت داغ تازه ترین رمان نازیلا نوبهاری در تابستان ۱۳۹۷ توسط انتشارات ابراهیم در ۲۸۰ صفحه به چاپ رسیده است.

]]>
شهریاریِ دروغ؛ ضرورت یا اختیار؟ http://www.faratab.com/news/8972/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%D8%9B-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%9F Sat, 27 Oct 18 17:19:42 +0330 شهریاریِ دروغ؛ ضرورت یا اختیار؟
ارزیابی و نقد کتاب: چرا سیاستمداران دروغ می گویند؟ اثر: جان جی. مرشایمر

]]>
تالستوی، فروید، الیاس اثر سینا حسینی و مسعودقدیم فلاح http://www.faratab.com/news/8967/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD Sat, 27 Oct 18 02:07:29 +0330 تالستوی، فروید، الیاس اثر سینا حسینی و مسعودقدیم فلاح

]]>
گزینه ی اشعار نرگس دوست http://www.faratab.com/news/8963/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA- Mon, 22 Oct 18 11:03:30 +0330 گزینه ی اشعار نرگس دوست
گزینه ی اشعار نرگس دوست در سال 1397 توسط انتشارات نارنج در 360 صفحه با انتخاب و گزینش از میان پنج مجموعه شعر این شاعر به چاپ رسیده است.

]]>
نقش انقلاب اسلامي ايران درعرصه نظريه پردازي انقلاب http://www.faratab.com/news/8952/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 Sun, 14 Oct 18 10:21:12 +0330 نقش انقلاب اسلامي ايران درعرصه نظريه پردازي انقلاب
يكي از بزرگترين و مهم ترين حوادث و رويدادهاي قرن بيستم ، وقوع انقلاب اسلامي در ايران است. اين انقلاب به رهبري امام خميني (ره) توانست بسياري از معادلات جهاني و روابط قدرت هاي بزرگ را تغيير داده و تحولات گسترده اي در نظام بين الملل ايجاد نمايد.

]]>
آسیب شناسی امنیت زیست محیطی ایران http://www.faratab.com/news/8950/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 13 Oct 18 09:57:33 +0330 آسیب شناسی امنیت زیست محیطی ایران
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با در پیش گرفتن سیاست‌های توسعه‌ای ناپایدار به طرز نگران‌کننده‌ای باعث تخریب محیط زیست و در نتیجه تهدید امنیت انسانی شده‌ است. گسترش تخریب محیط زیست، لزوم بررسی امنیت زیست محیطی در ایران را تشدید ساخته است.

]]>
«روزها و رویاها» اثر پیام یزدانجو http://www.faratab.com/news/8936/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88 Mon, 01 Oct 18 12:35:58 +0330 «روزها و رویاها» اثر پیام یزدانجو

]]>
روایت دوگانه از مرگ http://www.faratab.com/news/8875/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF Sun, 05 Aug 18 18:17:12 +0430 روایت دوگانه از مرگ
روایت مرگ و محتوای خشونت‌آمیز آن در شعرهای داوودزاده‌فر روایتی متفاوت است متفاوت از آن جهت که شاعر، مرگ را غالبا از دو منظر به تصویر معنایی کشانده است: 1) مرگ از دریچۀ نگاه شخصی 2) مرگ از دریچۀ نگاه جهانی

]]>
از زندگی و ترانه های کلاغ اثر تد هیوز http://www.faratab.com/news/8218/%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%B2 Sat, 19 May 18 11:37:58 +0430 از زندگی و ترانه های کلاغ اثر تد هیوز
نوشتن شعرهای کلاغ برای من چیزی شبیه خود را در همان فرآیند قرار دادن بود. اندیشه ی آغازین کلاغ، اندیشه ی سبک ( style ) بود.

]]>
مجموعه شعر «سرزمین سنگ پشت ها» http://www.faratab.com/news/8041/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%C2%BB Tue, 08 May 18 16:55:01 +0430 مجموعه شعر «سرزمین سنگ پشت ها»
این مجموعه شامل 23 شعر بلند و کوتاه آزاد است که در فواصل سالهای 89 تا 95 سروده شده اند و رویکردی اندیشه محور و اجتماعی دارند...

]]>
انتشار کتاب «ژئواکونومی» اثر پژوهشگر سرپل ذهابی http://www.faratab.com/news/7940/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C Mon, 30 Apr 18 19:50:02 +0430 انتشار کتاب «ژئواکونومی» اثر پژوهشگر سرپل ذهابی

]]>
مجموعه شعر «من به اتفاق مادرم به دنیا آمدم» http://www.faratab.com/news/7895/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%85%C2%BB Sat, 28 Apr 18 13:52:26 +0430 مجموعه شعر «من به اتفاق مادرم به دنیا آمدم»
شاعر در این مجموعه نگرشی انتقادی، اعتراضی ست که به وضعیت موجود جامعه دارد. شیوه روایت شاعر در این مجموعه از یک نظام گفتمانی تبعیت می کند.

]]>
مجموعه شعر «باد گرگ می آید» http://www.faratab.com/news/7861/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%C2%BB Tue, 24 Apr 18 17:12:38 +0430 مجموعه شعر «باد گرگ می آید»
مجموعه شعر "باد گرگ می آید" سروده نرگس دوست، با 72شعر کوتاه امسال در نمایشگاه کتاب در نشر نصیرا به بازار کتاب خواهد آمد.

]]>
مجموعه شعر «ساراسواتی در آینه» http://www.faratab.com/news/7806/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87%C2%BB Mon, 23 Apr 18 22:42:10 +0430 مجموعه شعر «ساراسواتی در آینه»
ساراسواتی در آینه با ۵۵ شعر امسال و در سی و یکمین دوره ی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در انتشارات نصیرا عرضه خواهد شد.

]]>
مجموعه شعر «استوا» http://www.faratab.com/news/7805/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%C2%BB Mon, 23 Apr 18 11:08:03 +0430 مجموعه شعر «استوا»
استوا کتابی است شامل پانزده شعر که دربرگیرندهی شعرهایی است که آزاده فراهانی در طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ سروده است.

]]>
انتشار شماره نخست فصلنامه امنیت راهبردی http://www.faratab.com/news/7761/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C Mon, 23 Apr 18 00:10:01 +0430 انتشار شماره نخست فصلنامه امنیت راهبردی

]]>
مجموعه شعر «توضیحات شناسنامه» http://www.faratab.com/news/7798/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%C2%BB Sun, 22 Apr 18 20:00:37 +0430 مجموعه شعر «توضیحات شناسنامه»
"توضیحات شناسنامه"، مجموعه شعر سهند پاک بین است که از سوی انتشارات نصیرا چاپ و روانه بازار شده است

]]>
مجموعه شعر «اعترافات» http://www.faratab.com/news/7779/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%C2%BB Sun, 22 Apr 18 09:50:01 +0430 مجموعه شعر «اعترافات»
اعترافات، تازه ترین اثر نسترن بشردوست است که توسط نشر نصیرا منتشر شده و در نمایشگاه کتاب امسال حضور خواهد داشت.

]]>
مجموعه شعر «تحریر» http://www.faratab.com/news/7778/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1%C2%BB Sat, 21 Apr 18 19:15:47 +0430 مجموعه شعر «تحریر»
مجموعه ای دیگر از شعرهای اسماعیل مهرانفر به نام «تحریر» در سال ۱۳۹۵ توسط انتشارات نصیرا به بازار نشر و جامعه‌ی ادبی معرفی گردید که شعرهای این مجموعه در برگیرنده‌ی شعرهایی ست که در طول سالهای ۹۳ تا ۹۵ سروده شده‌اند .

]]>
«بنزین روی شناسنامه‌ها» http://www.faratab.com/news/7765/%C2%AB%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%C2%BB Sat, 21 Apr 18 09:49:12 +0430 «بنزین روی شناسنامه‌ها»
مجموعه شعر «بنزین روی شناسنامه‌ها» اثر مازیار عارفانی به چاپ دوم رسید و قرار است توسط نشر نصیرا در نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت ۹۷ یکبار دیگر به مخاطبان عرضه شود.

]]>
مجموعه شعر «ما در صحنه بودیم» http://www.faratab.com/news/7760/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85%C2%BB Fri, 20 Apr 18 21:58:50 +0430 مجموعه شعر «ما در صحنه بودیم»
"ما در صحنه بودیم" دومین مجموعه ی شعر محبوبه ابراهیمی توسط نشر نصیرا شامل ۲۸ شعر در ۶۰ صفحه منتشر شد و در نمایشگاه بین المللی کتاب سال ۹۷ رونمایی خواهد شد.

]]>
مجموعه شعر تعريض http://www.faratab.com/news/7752/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6 Fri, 20 Apr 18 11:50:05 +0430 مجموعه شعر تعريض
"تعریض" شعرهای سروده شده سال‌های نود تا نود و چهار است که توسط انتشارات نصیرا به چاپ رسیده است.

]]>
گنجینه تاریخ کامل ایران http://www.faratab.com/news/7708/%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 16 Apr 18 21:43:44 +0430 گنجینه تاریخ کامل ایران
جلد دوم کتاب گنجینه تاریخ کامل ایران؛ مشتمل بر دوره تاریخی انقراض ساسانیان تا اواخر زندیان، نوشته محسن فتاحی هرسینی است که در سال ۹۶ از کتابخانه ملی ایران مجوز چاپ گرفت.

]]>
رونمایی از کتاب شعر چشم های کلاغی جمعه هایم را کلاغاند http://www.faratab.com/news/7532/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AF Tue, 13 Mar 18 17:22:52 +0330 رونمایی از کتاب شعر چشم های کلاغی جمعه هایم را کلاغاند

]]>
آیا کتاب آتش و خشم ترامپ را به زیر می کشد؟ http://www.faratab.com/news/7292/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF%D8%9F Mon, 22 Jan 18 16:21:03 +0330 آیا کتاب آتش و خشم ترامپ را به زیر می کشد؟
از زمانی که کتاب «آنش و خشم، درون کاخ سفید ترامپ» منتشرشده و جنجال رسانه‌ای پیرامون آن بالاگرفته است، یک سؤالاز نویسنده آن پرسیده می‌شود: هدفت از نوشتن این کتاب به این سبک و سیاق و مطرح نکردن اینکه مشغول نوشتن این کتاب هستی چه بود؟

]]>
افراطی گری در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/6938/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Wed, 29 Nov 17 17:29:36 +0330 افراطی گری در خاورمیانه
کتاب «افراطی گری در خاورمیانه» نوشته رضا فضلعلی راهی بازار چاپ و نشر شد.

]]>
تخیل در خدمت تصور http://www.faratab.com/news/6775/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1 Sun, 12 Nov 17 01:40:38 +0330 تخیل در خدمت تصور
دایی جان ناپلئون به چند دلیل کتاب مهمی است؛ طنزی پرمعناست در رد و نقد برخی خصایل فرهنگی ایرانی و همچنین طنزی گزنده است در واکاوی ریشه‌های سیاسی «توهم توطئه» که بحثی است دیرپا در زمینه‌ی مطالعاتی بسیاری از قدما و متأخرین.

]]>
کتاب «رئیس جمهور پیشمرگه» به چاپ دوم رسید http://www.faratab.com/news/6722/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D9%87%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sun, 08 Oct 17 16:00:50 +0330 کتاب «رئیس جمهور پیشمرگه» به چاپ دوم رسید

]]>
اختیار در پیشگاه آزادی http://www.faratab.com/news/6643/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sun, 24 Sep 17 21:11:20 +0330 اختیار در پیشگاه آزادی
سنِ عقل اولین رمان از مجموعه‌ی راه‌های آزادی است که سارتر آن را بلافاصله پس از اثر سترگ فلسفی‌اش، هستی و نیستی نوشت...

]]>
کتاب «ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی» http://www.faratab.com/news/6601/-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%C2%BB Tue, 12 Sep 17 03:15:32 +0430  کتاب «ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی»
کتاب «ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی» توسط موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (نشر ایراس) منتشر شد.

]]>
کتاب شهروند و حقوق شهروندی در راه بازار نشر http://www.faratab.com/news/6482/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1 Sat, 29 Jul 17 12:25:29 +0430 کتاب شهروند و حقوق شهروندی در راه بازار نشر
کتاب شهروند و حقوق شهروند در ادیان آسمانی و باورهای زمینی؛ مجوز چاپ گرفت و دهه دوم مردادماه 1396 در دسترس علاقه مندان عرصه کتاب قرار می گیرد.

]]>