فراتاب-تحلیلگران http://www.faratab.com/category/87/ info@rsm.co.ir Tue, 18 Feb 20 04:21:35 +0330fa ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه! http://www.faratab.com/news/11191/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Wed, 08 Jan 20 23:31:28 +0330 ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه!
نویسنده در این یادداشت به این سوال پاسخ خواهد داد آیا ژست صلح طلبانه و آرامش خواهانه ترامپ، پس از شلیک موشکهای ایران به پایگاههای آمریکایی در عراق را می‌توان باور کرد یا خیر؟

]]>
ترور سردار سلیمانی؛ کشیدن ماشه جنگ؟ http://www.faratab.com/news/11186/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%9F Fri, 03 Jan 20 22:10:10 +0330 ترور سردار سلیمانی؛ کشیدن ماشه جنگ؟

]]>
بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد! http://www.faratab.com/news/11175/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 28 Dec 19 12:44:16 +0330 بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد!
درگیری بین ایران و ایالات متحده برای کشور ثالثی همچون ژاپن بیش از حد تقویت شده تا بتواند کاری برای تغییر همه جانبه این وضعیت انجام دهد. موضوعی که روحانی بهتر می داند.

]]>
ایران دومین شریک تجاری اقلیم کردستان عراق است http://www.faratab.com/news/11170/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 17 Dec 19 14:24:30 +0330 ایران دومین شریک تجاری اقلیم کردستان عراق است
حجم مبادلات بازرگانی و اقتصادی اقلیم کردستان اینک حدود 28 و نیم میلیارد دلار است و این منطقه در شمال عراق با 105 کشور مختلف جهان تبادل اقتصادی دارد!

]]>
تنوع زبانی میراثی جهانی و حفظش نیز وظیفه‌ای جهانی http://www.faratab.com/news/11147/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 04 Dec 19 15:14:36 +0330 تنوع زبانی میراثی جهانی و حفظش نیز وظیفه‌ای جهانی
گفت و گوی فراتاب با مدیرعامل مرکز گفتمان صلح برای همه

]]>
چرایی اعتراضات مردم علیه دولت عراق http://www.faratab.com/news/11068/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 04 Nov 19 23:49:29 +0330 چرایی اعتراضات مردم علیه دولت عراق
تحلیلی از سایت یونایتد ورلد در خصوص بررسی چرایی بروز و تداوم اعتراضات در عراق و چشم انداز پیش روی دولت این کشور

]]>
چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟ http://www.faratab.com/news/10932/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 26 Oct 19 14:26:33 +0330 چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟
در زمانی که روسیه را بایست برنده اصلی حمله ترکیه به کردهای سویره قلمداد کرد وضعیت ایران چگونه است؟ آیا با توجه به حمله ترکیه و تلاش برای بسط نفوذش در مرزهای عثمانی‌گری باید ایران را از بازندگان این تحولات خواند یا ...؟

]]>
چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟! http://www.faratab.com/news/10924/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F%21 Thu, 24 Oct 19 14:40:46 +0330 چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟!
تحلیلی از استاد برجسته دانشگاه هاروارد در خصوص بررسی تحولات بحران شمال سوریه پس از حمله ترکیه و سناریوهای مناسب برای آینده سیاست خارجی آمریکا در این خصوص

]]>
آینده ترکیه و کُردها در پس مناقشه و جنگ؟! http://www.faratab.com/news/10791/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%9F%21 Sat, 12 Oct 19 17:51:06 +0330 آینده ترکیه و کُردها در پس مناقشه و جنگ؟!
ماجراجویی های فراتر از توافقات قبلی برای ترکیه و منطقه تبعات ناخواسته و بلند مدتی را بوجود خواهد آورد....

]]>
همه تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه بدلیل حمله به کُردهای سوریه http://www.faratab.com/news/10761/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 11 Oct 19 16:05:35 +0330 همه تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه بدلیل حمله به کُردهای سوریه
نگاهی به طرح تحریم ترکیه توسط کنگره ایالات متحده آمریکا متعاقب حمله نظامی ترکیه به کردهای سوریه

]]>
کُردهای سوریه و مثلث اردوغان، اسد و پ.ک.ک http://www.faratab.com/news/10760/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88-%D9%BE.%DA%A9.%DA%A9 Thu, 10 Oct 19 18:45:16 +0330 کُردهای سوریه و مثلث اردوغان، اسد و پ.ک.ک

]]>
تنهایی کشنده کُردهای بی‌کوهستان سوریه! http://www.faratab.com/news/10689/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Mon, 07 Oct 19 12:56:49 +0330 تنهایی کشنده کُردهای بی‌کوهستان سوریه!
سرانجام آمریکایی ها نیز در برابر فشار مقامات ترکیه، بطور رسمی از خالی کردن پشت کُردها خبر دادند!

]]>
ديپلمات پراگماتيستی که جایش همچنان خالی است! http://www.faratab.com/news/10638/%D8%AF%D9%8A%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Fri, 04 Oct 19 20:37:04 +0330 ديپلمات پراگماتيستی که جایش همچنان خالی است!
یادنامه ای برای جلال طالبانی رئیس جمهور فقید عراق و از رهبران جنبش کردستان عراق

]]>
در ضرورت اجماع صلح‌طلبان http://www.faratab.com/news/10526/%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D9%84%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86 Fri, 27 Sep 19 21:04:52 +0330 در ضرورت اجماع صلح‌طلبان

]]>
گوران در دو راهی بیم­ و امید http://www.faratab.com/news/10382/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%C2%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF Thu, 19 Sep 19 16:11:01 +0430 گوران در دو راهی بیم­ و امید
یادداشتی در خصوص وضعیت فعلی و چشم انداز پیش روی جنبش گوران با توجه به مشکلات و موانع پیش روی این حزب سیاسی در اقلیم کردستان عراق

]]>
کُردهای فیلی؛ بی‌سرزمین‌تر از باد! http://www.faratab.com/news/10220/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%21 Fri, 13 Sep 19 19:10:11 +0430 کُردهای فیلی؛ بی‌سرزمین‌تر از باد!
زمانی به دلیل کُرد بودن، زمانی به دلیل شیعه بودن و زمانی به اتهام ایرانی بودن داغ تاراج اموال، آوارگی، کشتار و نسل کشی در انفال را دیده‌اند آنها کسی نیستند جز کُردهای فیلی ...

]]>
استراتژیستی برای همه فصول! http://www.faratab.com/news/9876/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%21 Wed, 28 Aug 19 21:10:01 +0430 استراتژیستی برای همه فصول!
تفکر استراتژیک او جایگزین کردن قانون به جای اسلحه بود. نوشیروان می دانست جنگ سالاران دیروز لزوما دیوان سالاران خوبی نیستند.

]]>
بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض! http://www.faratab.com/news/9645/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%21 Tue, 20 Aug 19 03:03:27 +0430 بازی خوانی قدرتهای بزرگ در رقابت و تعارضات تهران، آنکارا و ریاض!
آمریکا همواره سعی در شکاف ایجاد کردن در حکومت های به گفته خود سرکش دارد تا حکومت دشمن، قدرت این کشور را درک کند. این یک الگوی رفتاری است. این طرح روی محمد جواد ظریف انجام شده اما در این مورد کارایی نداشته است.

]]>
روابط آمریکا – اقلیم کردستان، همچنان تاکتیکی اما حسنه! http://www.faratab.com/news/9531/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%E2%80%93-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87%21 Tue, 13 Aug 19 20:28:16 +0430 روابط آمریکا – اقلیم کردستان، همچنان تاکتیکی اما حسنه!
بررسی چشم انداز روابط آمریکا و اقلیم کردستان در دوران نیچیروان بارزانی

]]>
فعلا زمان گفتگوی بین ایران و آمریکا نیست! http://www.faratab.com/news/9474/%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Sat, 10 Aug 19 15:19:41 +0430 فعلا زمان گفتگوی بین ایران و آمریکا نیست!
دولت روحانی در سیاست خارجی موفق بوده و مشکلاتی که با آن رو به رو شده به ویزه در بُعد اقتصادی ناشی از اقدامات این دولت نیست.

]]>
تهران -اربیل؛ ضرورت آغازی برای پایان سوءبرداشت های امنیتی http://www.faratab.com/news/9438/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C Wed, 07 Aug 19 11:43:40 +0430 تهران -اربیل؛ ضرورت آغازی برای پایان سوءبرداشت های امنیتی
چشم انداز روابط ج.ا.ایران و اقلیم کردستان در دوره رهبری نیچیروان بارزانی:

]]>
توسعه مناطق کردنشین و 5 راهکار برای مجلس http://www.faratab.com/news/9386/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%88-5-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3- Tue, 06 Aug 19 13:19:04 +0430 توسعه مناطق کردنشین و 5 راهکار برای مجلس
مجلس و توسعه یافتگی و نیافتگی در مناطق کردنشین ایران

]]>
چریک سرسختی که لیبرال شد http://www.faratab.com/news/9333/%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF Wed, 24 Jul 19 19:31:16 +0430 چریک سرسختی که لیبرال شد
‌نگاهی به زندگی و میراث نوشیروان مصطفی از رهبران فقید جنبش کُردها در عراق و دبیرکل حزب گوران

]]>
زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است http://www.faratab.com/news/9298/%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 14 Jul 19 20:38:56 +0430 زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است
انتخاب به عنوان یکی از 30 نامدار کُرد و در حقیقت تنها زن برگزیده در کنگره مشاهیر کُرد در سنندج به فرصت و بهانه ای تبدیل شد برای گفت و گوی فراتاب با این پژوهشگر برجسته و خستگی ناپذیر حوزه فرهنگ و ادبیات کُردی

]]>
جای برخی افراد در کنگره مشاهیر کُرد خالی بود http://www.faratab.com/news/9297/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 12 Jul 19 23:46:59 +0430 جای برخی افراد در کنگره مشاهیر کُرد خالی بود
کار جدیدی که فعلاً در حال تمرین هستیم مربوط به دو زندانی کُرد است یکی از کردستان عراق و دیگری از کردستان ترکیه که در آلمان زندانی هستند

]]>
آمریکا؛ خود ویرانگری یک هژمون http://www.faratab.com/news/9314/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86 Fri, 12 Jul 19 01:04:53 +0430 آمریکا؛ خود ویرانگری یک هژمون
واشنگتن نظم تک قطبی را از بین برد

]]>
نظریه «چتر اتحاد» بارزانی و چالشهای پیش رو http://www.faratab.com/news/9273/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%C2%AB%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88 Thu, 11 Jul 19 21:30:29 +0430 نظریه «چتر اتحاد» بارزانی و چالشهای پیش رو

]]>
کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟ http://www.faratab.com/news/9289/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 07 Jul 19 12:09:59 +0430 کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟
کنگره مشاهیر کُرد از منظر و رویکردی دیگر

]]>
اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما http://www.faratab.com/news/9284/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7- Sat, 06 Jul 19 20:54:27 +0430 اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما
«با نگاهی به کنگره‌ی مشاهیر کُرد»

]]>
موسیقی، فریاد زنده بودن و زندگی کُردهاست! http://www.faratab.com/news/9274/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Mon, 01 Jul 19 01:09:21 +0430 موسیقی، فریاد زنده بودن و زندگی کُردهاست!
استاد خالقی: یک راه آرامش اجتماع، بسط هنر است چون هنر از روح پاک انسانی تراوش می‌کند و گسترش آن در جامعه یک نوع آسودگی و تمدن را به انسان‌ها می دهد. مردم باید بدانند که آنها هم در حمایت از هنرمندان خود کوتاهی می‌کنند.

]]>
ترامپ و پرونده ای بنام ایران! http://www.faratab.com/news/9204/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Mon, 20 May 19 00:55:17 +0430 ترامپ و پرونده ای بنام ایران!

]]>
تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری http://www.faratab.com/news/9206/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 14 May 19 14:34:14 +0430 تهران – واشنگتن و استراتژی دیپلماسی آبشاری

]]>
عراق عبدالمهدی؛ بندبازی در موازنه http://www.faratab.com/news/9186/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%9B-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87 Mon, 08 Apr 19 16:38:41 +0430 عراق عبدالمهدی؛ بندبازی در موازنه

]]>
کنفرانس اربیل؛ صلح از رویا تا واقعیت http://www.faratab.com/news/9160/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%9B-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA Tue, 05 Mar 19 22:31:39 +0330 کنفرانس اربیل؛ صلح از رویا تا واقعیت

]]>
استانهای چند قومی و حساسیتهای استانی شدن انتخابات! http://www.faratab.com/news/9148/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%21 Wed, 13 Feb 19 03:28:09 +0330 استانهای چند قومی و حساسیتهای استانی شدن انتخابات!
استانی کردن انتخابات در استان های چند قومی مثل آذربایجان غربی باید با تحفظ و حساسیت و دقت بیشتری انجام شود چون هر تحولی که فضای استان را به سمت دو قطبی های قومی و مذهبی ببرد، به سود توسعه استان و رفع عقب ماندگی های آن نخواهد بود.

]]>
چگونگی تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان از منظر حقوقی http://www.faratab.com/news/9118/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C Fri, 25 Jan 19 12:06:08 +0330 چگونگی تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان از منظر حقوقی
با توجە بە تنش موجود در بین احزاب و سستی گفتگوهای تشکیل حکومت، مرحلە تشکیل هیئت رئیسە پارلمان هنوز بە انجام نرسیدە است، چون بر اساس عرف سیاسی موجود در اقلیم کلیە پستهای پارلمان و حکومت طی یک بسته مورد توافق قرار خواهند گرفت کە این مسألە هنوز از سوی احزاب

]]>
قطار سیاست های نادرست روسای جمهور پساجنگ سردی آمریکا در ایستگاه ترامپ! http://www.faratab.com/news/9104/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21- Thu, 10 Jan 19 11:54:10 +0330 قطار سیاست های نادرست روسای جمهور پساجنگ سردی آمریکا در ایستگاه ترامپ!
اگر توافقی میان مفسران مختلف سیاست آمریکا وجود داشته باشد، این است که دونالد ترامپ تهدیدی ویژه برای نظم مبتنی بر رهبری ایالات متحده است که ظاهرا از سال 1945 به اجرا گذاشته شده است.

]]>
شورای امنیت سازمان ملل متحد و مرزهای داخلی کُردها و دولت عراق http://www.faratab.com/news/9096/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 09 Jan 19 10:57:51 +0330 شورای امنیت سازمان ملل متحد و مرزهای داخلی کُردها و دولت عراق
سازمان ملل متحد و به تبع آن شورای امنیت درباره اختلافات کردها و دولت مرکزی عراق در خصوص ماده 140 و تعیین سرنوشت مناطقی همچون کرکوک چه می گویند؟

]]>
خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ http://www.faratab.com/news/9095/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 01 Jan 19 11:53:44 +0330 خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ

]]>
چپ میانه و جهانی سازی http://www.faratab.com/news/9093/%DA%86%D9%BE-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 30 Dec 18 14:56:45 +0330 چپ میانه و جهانی سازی
پس از وعده اجرای اصلاحات هم در فرانسه و هم در ساختار اتحادیه اروپا، رئیس جمهور امانوئل مکرون، هم اکنون مشغول بازسازی اعتماد عمومی است.با دنبال کردن یک برنامه اصلاحات تجارت محور، مکرون نیز به دامی افتاد که همه اصلاح طلبانه چپ میانه در آن می افتند.

]]>
تمایزات جنبش جلیقه زردها http://www.faratab.com/news/9073/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sat, 15 Dec 18 21:16:53 +0330 تمایزات جنبش جلیقه زردها
آن ها در پی دستیابی به مالیات کمتر، دستمزد های بیشتر، رهایی از نگرانی های اقتصادی و زندگی بهتر هستند. اما آن چه موجب تفاوت میان جنبش فرانسه با سایر جنبش های پوپولیستی می شود، در این است که آن ها از دستورالعمل های متداول پوپولیستی پیروی نمی کنند.

]]>
سیاست خارجی آمریکا پس از انتخابات میاندوره ای http://www.faratab.com/news/9059/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C Sun, 09 Dec 18 16:34:07 +0330 سیاست خارجی آمریکا پس از انتخابات میاندوره ای
در انتخابات میان­دوره­ای آمریکا موضوع سیاست خارجی کمتر مورد توجه قرار گرفت. اما به نظر می ­رسد «دونالد ترامپ»، رییس جمهور ایالات متحده که در شرایط دشواری قرار گرفته تلاش می­ کند تا از مشکلات خارجی برای تضعیف محبوبیت دموکرات ها استفاده کند.

]]>
ملی گرایان جهان، متحد شوید! http://www.faratab.com/news/9055/%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%21 Sun, 02 Dec 18 11:21:36 +0330 ملی گرایان جهان، متحد شوید!
اگرچه انترناسیونالیسم دست کم پس از انقلاب کبیر فرانسه برآیند چپ گرایی است، اما امروزه در جناح پوپولیست دست راستی و جنبش ملی گرایی مدرن نیز نقشی پارادوکسیکال ایفا می کند.

]]>
آیا سیاست خارجی عربستان در حال شکست است؟ http://www.faratab.com/news/9042/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 24 Nov 18 13:29:07 +0330 آیا سیاست خارجی عربستان در حال شکست است؟
محمد بن سلمان دیپلماسی تاکتیکی سنتی عربستان سعودی را به آشفته بازار بی پروایی مبدل ساخته است.

]]>
خلاصه رای دیوان اروپایی حقوق بشر در شکایت «صلاح الدین دمیرتاش علیه ترکیه» http://www.faratab.com/news/9041/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%C2%AB%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%C2%BB Fri, 23 Nov 18 18:26:51 +0330 خلاصه رای دیوان اروپایی حقوق بشر در شکایت «صلاح الدین دمیرتاش علیه ترکیه»
دیوان به این واقعیت اشاره دارد که زمان بازداشت و تداوم بازداشت رهبران و اعضای پارلمان از حزب HDP در زمانی انجام شده بود که مهمترین برنامه سیاسی از زمان اعلام جمهوری ترکیه در 1923 یعنی تغییر نظام سیاسی کشور در حال بحث در عرصه عمومی سیاست بود.

]]>
پوپولیسم دست راستی در آمریکای لاتین http://www.faratab.com/news/8996/%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86 Sun, 04 Nov 18 15:18:34 +0330 پوپولیسم دست راستی در آمریکای لاتین
بسیاری از ناظران برآنند که موج پوپولیسم دست راستی که آمریکا و بخش گسترده ای از اروپا را فرا گرفته رو به سوی آمریکای لاتین نهاده است. با این وجود اگرچه نگرانی های آنها از برخی منظرها درست و به جاست، اما میان آمریکای لاتین – حتی برزیل با اروپا و آمریکا تفاو

]]>
به سوی چه جهانی در حرکتیم؟ http://www.faratab.com/news/8981/%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%9F Fri, 02 Nov 18 13:45:08 +0330 به سوی چه جهانی در حرکتیم؟
سیاست قدرت بزرگ، زنده و در کمال است. به این معنی است که ما به سوی دنیایی از رقابت و سوء ظن هدایت می شویم، جایی که در آن همکاری ها به شکلی شکننده ادامه دارند و نابخردی رهبران، اغلب باعث درد و رنج غیر ضروری می شود یا همان جهانی که هرگز آن را ترک نکرده ایم.

]]>
تاثیر «خودشکنندگی داخلی» بر سیاست خارجی سعودیها در یمن http://www.faratab.com/news/8976/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%C2%AB%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86 Mon, 29 Oct 18 01:59:04 +0330 تاثیر «خودشکنندگی داخلی» بر سیاست خارجی سعودیها در یمن

]]>
دشواره ی «امر بین‌المللی» در ذهنیت ایرانی http://www.faratab.com/news/8974/%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%C2%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 28 Oct 18 19:21:18 +0330 دشواره ی «امر بین‌المللی» در ذهنیت ایرانی

]]>
خاشقچی؛ قربانی جدال سلفسیم سعودی با اخوانیسم ترکی! http://www.faratab.com/news/8955/%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%9B-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%21 Mon, 15 Oct 18 15:04:00 +0330 خاشقچی؛ قربانی جدال سلفسیم سعودی با اخوانیسم ترکی!

]]>