فراتاب-خودرو http://www.faratab.com/category/82/ info@rsm.co.ir Fri, 25 Sep 20 10:56:44 +0330fa فرشته‌های مرگ در جاده‌های ایران؛ پایان تولید یا ادامه حیات؟ http://www.faratab.com/news/10035/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%9F Wed, 04 Sep 19 13:00:25 +0430 فرشته‌های مرگ در جاده‌های ایران؛ پایان تولید یا ادامه حیات؟
وزیر صنعت وعده داده است که در سال آینده پراید و پژو 405 تولید نمی شوند این وعده اما آیا شدنی است یا خیر؟

]]>
بهره برداری از آزاد راه تهران-شمال باز هم به تعویق افتاد http://www.faratab.com/news/9926/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF Sat, 31 Aug 19 16:50:01 +0430 بهره برداری از آزاد راه تهران-شمال باز هم به تعویق افتاد
افتتاح و راه‌اندازی قطعه نخست آزادراه تهران-شمال مدت‌هاست که با تغییر تاریخ مواجه می‌شود و هر بار، زمان جدیدی برای این اتفاق در رسانه‌ها مشخص می‌شود. بهار ۱۳۹۶، پایان سال ۱۳۹۶، سال ۱۳۹۷، تابستان ۱۳۹۸ و نهایتا پاییز ۱۳۹۸ بخشی از تاریخ‌های مشخص شده برای افت

]]>
شش پرونده تعزیراتی برای خودروسازان در جریان است http://www.faratab.com/news/9801/%D8%B4%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Aug 19 14:00:02 +0430 شش پرونده تعزیراتی برای خودروسازان در جریان است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شش پرونده تعزیراتی خودروسازان، از نوسازی ۲۰۲ هزار خودرو در طرح نوسازی ناوگان تجاری، تسهیلات ویژه برای واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی و توزیع گوشت مرغ با قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ خبر داد.

]]>