فراتاب-افغانستان و پاکستان و شبه قاره http://www.faratab.com/category/80/ info@rsm.co.ir Fri, 06 Aug 21 04:27:03 +0430fa انگشت اتهام طالبان و دولت افغانستان علیه هم! http://www.faratab.com/news/11650/-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%21 Wed, 19 May 21 21:31:08 +0430  انگشت اتهام طالبان و دولت افغانستان علیه هم!

]]>
سایه سنگین طالبان بر دموکراسی لرزان افغانستان! http://www.faratab.com/news/11320/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%21 Wed, 11 Mar 20 01:17:33 +0330 سایه سنگین طالبان بر دموکراسی لرزان افغانستان!

]]>
آیا طالبان با صلح با آمریکا به فتح الفتوح دست یافته است؟ http://www.faratab.com/news/11277/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 01 Mar 20 15:31:29 +0330 آیا طالبان با صلح با آمریکا به فتح الفتوح دست یافته است؟

]]>
اهداف هند از استقبال پرزرق و برق و بالیوودی از ترامپ! http://www.faratab.com/news/11254/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Mon, 24 Feb 20 15:05:21 +0330 اهداف هند از استقبال پرزرق و برق و بالیوودی از ترامپ!

]]>
هند در مونیخ بدنبال چه بود؟ http://www.faratab.com/news/11222/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 18 Feb 20 18:48:07 +0330 هند در مونیخ بدنبال چه بود؟
گزارشی تحلیلی از جایگاه و مواضع هند در کنفرانس امنیتی مونیخ

]]>
آیا دموکراسی انجمنی معضل امنیتی افغانستان را حل می‌کند؟ http://www.faratab.com/news/11101/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 11 Nov 19 10:33:19 +0330 آیا دموکراسی انجمنی معضل امنیتی افغانستان را حل می‌کند؟
افغانستان با پذیرفتن درس‌های عراق و لبنان می‌تواند با معضل امنیتی خود به طریقی بهتر و موثرتر مواجه شود.

]]>
رویای لیبرال و کابوس محافظه‌کارانه http://www.faratab.com/news/10808/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 14 Oct 19 13:51:27 +0330 رویای لیبرال و کابوس محافظه‌کارانه
سیاست دولت دونالد ترامپ مبنی بر کاهش حضور نظامی آمریکا در جهان متحدان این کشور را با مصائب بزرگی رو به‌رو کرده است.

]]>
چشم ها به دهان خان پاکستانی دوخته شده است http://www.faratab.com/news/10769/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 11 Oct 19 21:50:01 +0330 چشم ها به دهان خان پاکستانی دوخته شده است

]]>
خشونت طالبانی یا خشونت مدرن؟ http://www.faratab.com/news/10454/%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%9F Tue, 24 Sep 19 09:56:45 +0330 خشونت طالبانی یا خشونت مدرن؟
اگرچه گفته می‌شود تداوم حملات خشونت‌آمیز همزمان با مذاکرات یکی از تاکتیک‌های اصلی طالبان به حساب می‌آید، اما به نظر می‌رسد شورشیان افغانستانی در این خصوص از روی دست دشمنان خود کپی کرده است.

]]>
طالبان؛ وامانده از غرب رو به سوی شرق! http://www.faratab.com/news/10394/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%21 Fri, 20 Sep 19 14:53:43 +0430 طالبان؛ وامانده از غرب رو به سوی شرق!
طالبان در مسکو و تهران بدنبال چیستند؟

]]>
القاعده 2019 فعال و پویاتر! http://www.faratab.com/news/9063/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-2019-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1%21 Tue, 11 Dec 18 00:11:31 +0330 القاعده 2019 فعال و پویاتر!

]]>
پیام غیرمستقیم هند به سازمان ملل در مورد ایران http://www.faratab.com/news/8632/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 05 Jun 18 14:54:48 +0430 پیام غیرمستقیم هند به سازمان ملل در مورد ایران
سوشما سواراج وزیر خارجه هند در اقدامی قابل توجه و تا حدی بی سابقه، اعلام کرد این کشور تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران را به رسمیت نمی شناسد و "تنها به تحریم های سازمان ملل احترام می گذارد."

]]>
۱۰ کشته در پی حملات طالبان در سه ولایت افغانستان http://www.faratab.com/news/7918/%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 29 Apr 18 08:20:01 +0430 ۱۰ کشته در پی حملات طالبان در سه ولایت افغانستان

]]>
نوروز و موازنه هویت در منطقه http://www.faratab.com/news/7561/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Fri, 23 Mar 18 16:49:23 +0430 نوروز و موازنه هویت در منطقه

]]>
رادیکالیسم در بیخ گوش آسیای میانه! http://www.faratab.com/news/7474/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Tue, 27 Feb 18 00:24:14 +0330 رادیکالیسم در بیخ گوش آسیای میانه!

]]>
پیام حملات طالبان برای کابل! http://www.faratab.com/news/7466/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%21 Sat, 24 Feb 18 11:40:59 +0330 پیام حملات طالبان برای کابل!

]]>
آیا اتحاد ایران و پاکستان محتمل است؟ http://www.faratab.com/news/7294/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 23 Jan 18 07:50:02 +0330 آیا اتحاد ایران و پاکستان محتمل است؟
نشریه «دیلی کالر» در مطلبی عنوان داشت، حکومت ایران در مواجهه با فشارهای داخلی و بین‌المللی بی‌صبرانه به دنبال یافتن متحدان جدید منطقه‌ای می‌گردد و آمریکا نیز هیچگونه راهبردی برای مقابله با این تغییرات «ژئوپولیتیک» در منطقه و میان تهران و اسلام آباد ندارد.

]]>
ژئوپلتیک بحران در قلب آسیا http://www.faratab.com/news/7200/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7 Wed, 17 Jan 18 20:07:28 +0330 ژئوپلتیک بحران در قلب آسیا
نمونه کشمیر آشکارترین نمونه عینی یک بحران ژئوپلتیکی است که توانسته بر مجموعه امنیتی فضای منطقه شبه قاره هند اثری بی بدیل و دامنه دار داشته باشد.

]]>
از بوش و اوباما تا ترامپ؛ آمریکا در افغانستان و جنوب آسیا بدنبال چیست؟ http://www.faratab.com/news/6622/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Fri, 22 Sep 17 13:28:01 +0330 از بوش و اوباما تا ترامپ؛ آمریکا در افغانستان و جنوب آسیا بدنبال چیست؟

]]>
استراتژی جدید ترامپ برای افغانستان http://www.faratab.com/news/6577/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 05 Sep 17 14:12:52 +0430 استراتژی جدید ترامپ برای افغانستان
سرانجام تکلیف نهایی استراتژی جدید ترامپ در افغانستان کلید خورد و بر اساس آن ترامپ اعلام نمود در نظر دارد مأموریت نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان را تقویت کند.

]]>
بدنبال «راه» در بن بست خاورمیانه! http://www.faratab.com/news/6552/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D9%87%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Tue, 22 Aug 17 05:14:20 +0430 بدنبال «راه» در بن بست خاورمیانه!
از دولت‌هاي ورشكسته تا آوردگاه قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي

]]>
روابط تهران -کابل؛ چشم انتظار گشایش های بیشتر http://www.faratab.com/news/6496/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%9B-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1 Thu, 03 Aug 17 16:07:09 +0430 روابط تهران -کابل؛ چشم انتظار گشایش های بیشتر
بررسی مناسبات ایران و افغانستان در دولت یازدهم و چشم انداز آن در دولت آتی ایران.

]]>
پازل جنگ، سیاست و معمای حل نشده آمریکا در افغانستان http://www.faratab.com/news/6469/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 24 Jul 17 20:33:38 +0430 پازل جنگ، سیاست و معمای حل نشده آمریکا در افغانستان
در حالی که «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا درصدد کاهش نیروهای نظامی این کشور در افغانستان بود، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور جدید از لزوم افزایش این تعداد خبر داده است.

]]>
تمایزات داعش با القاعده http://www.faratab.com/news/5769/%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87 Sun, 19 Feb 17 15:09:01 +0330 تمایزات داعش با القاعده
داعش در مقایسه با القاعده به عنوان ثروتمندترین گروه تهدید غیر دولتی در تاریخ مدرن شناخته می شود که پیش دستی آن بر اعلام خلافت بعد از 90 سال غیبت به عنوان یکی از موارد برجسته در نظر گرفته می شود.

]]>
عربستان در صدد افزایش تاتیر گذاری اش در افغانستان است http://www.faratab.com/news/5077/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 23 Dec 16 13:07:25 +0330 عربستان در صدد افزایش تاتیر گذاری اش در افغانستان است
کارشناس تحلیل گر مسائل منطقه گفت: ریاض در شرایط کنونی به این مسئله توجه می‌کند که با استفاده از اهرم‌های مانند کارگران مهاجر افغان در عربستان و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها دامنه تاثیرگذاری‌اش را در افغانستان بیشتر کند و به نوعی با حضور و نفوذ ایران در افغانستا

]]>
امنیت لازمه عادی سازی زندگی در افغانستان http://www.faratab.com/news/4934/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 11 Dec 16 11:25:04 +0330 امنیت لازمه عادی سازی زندگی در افغانستان
در تنش های جهان، قانون کلی تثبیت گری، این است که امنیت 90 درصد مساله است. توسعه، سرمایه گذاری، آشتی و دیگر تعهدات بسیار مهم، بدون امنیت کافی امکان پذیر نیست.

]]>
سیاست خارجی و امنیتی هندوستان در قرن بیست و یکم http://www.faratab.com/news/4832/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85- Tue, 06 Dec 16 10:20:35 +0330 سیاست خارجی و امنیتی هندوستان در قرن بیست و یکم
مسئله مهم دیگری که ارتباط نزدیک میان هند و غرب را توضیح می دهد وجود نظامهای سیاسی مشابه در هر دو طرف این رابطه می باشد که نظامهای سیاسی سکولار مبتنی بر دموکراسی می باشند

]]>
بحران در دولت وحدت ملی افغانستان http://www.faratab.com/news/4620/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 14 Nov 16 09:03:04 +0330 بحران در دولت وحدت ملی افغانستان
پس از اینکه روز شنبه سه وزیر کابینه دولت وحدت ملی افغانستان توسط پارلمان این کشور سلب اعتماد شدند، روز گذشته نیز وزرای آموزش و پرورش و حمل و نقل این کشور با دریافت رأی عدم اعتماد از کار برکنار شدند...

]]>
حمله طالبان به کنسولگری آلمان در مزار شریف http://www.faratab.com/news/4593/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81 Sat, 12 Nov 16 01:55:04 +0330 حمله طالبان به کنسولگری آلمان در مزار شریف
روز گذشته در حالی یک انفجار تروریستی در نزدیکی کنسولگری آلمان در شهر مزار شریف افغانستان، 7 کشته و بیش از یکصد و ده زخمی برجا گذاشت که طالبان مسئولیت این حمله را برعهده‌گرفته است. طالبان اعلام کرده این حمله در پاسخ به حملات هفته گذشته ناتو به شهر قندوز ان

]]>
صلح با حکمتیار، ثبات سیاسی یا مانوری نمایشی http://www.faratab.com/news/4252/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C Thu, 13 Oct 16 11:14:40 +0330 صلح با حکمتیار، ثبات سیاسی یا مانوری نمایشی

]]>
جنوب آسیا و دوگانه رقیبی بنام دولت اسلامی یا امارت اسلامی؟ http://www.faratab.com/news/4195/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%9F Sun, 02 Oct 16 11:16:23 +0330 جنوب آسیا و دوگانه رقیبی بنام دولت اسلامی یا امارت اسلامی؟
در گام نخست، منازعه طالبان و داعش، زاینده ناامنی هر چه بیشتر در منطقه جنوب آسیا و همچنین کشور افغانستان است.

]]>
دهلی -کابل، همکاری در سایه استراتژی «اول همسایه»! http://www.faratab.com/news/3876/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C--%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%C2%AB%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%C2%BB%21 Mon, 22 Aug 16 23:03:27 +0430 دهلی -کابل، همکاری در سایه استراتژی «اول همسایه»!
بررسی چشم انداز روابط هند و افغانستان به بهانه افتتاح سد سلما

]]>
کشمیر همچنان در بحران، پنج کشته و بیست زخمی http://www.faratab.com/news/3671/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C Wed, 17 Aug 16 09:35:01 +0430 کشمیر همچنان در بحران، پنج کشته و بیست زخمی
تیراندازی نیروهای امنیتی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند به معترضان پنج کشته و 20 زخمی برجای گذاشته است.

]]>
سرکرده داعش در افغانستان و پاکستان در حملات هوایی امریکا کشته شد http://www.faratab.com/news/3614/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sat, 13 Aug 16 10:30:01 +0430 سرکرده داعش در افغانستان و پاکستان در حملات هوایی امریکا کشته شد
رهبر دولت اسلامی داعش در افغانستان و پاکستان در حملات هوایی امریکا کشته شد. مقامات نظامی امریکا این خبر را تائید کرده اند.

]]>
توقف کمک 300 میلیون دلاری امریکا به پاکستان http://www.faratab.com/news/3502/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%85%DA%A9-300-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Aug 16 14:00:03 +0430 توقف کمک 300 میلیون دلاری امریکا به پاکستان
امریکا پس از آن که پنتاگون اعلام کرد پاکستان اقدامات کافی برای مقابله با گروه های تروریستی مخالف امریکا را انجام نداده است، از پرداخت 300 میلیون دلار در قالب کمک نظامی به این کشور خودداری کرد.

]]>
مهاجمان مسلح 14 نفر را کشتند http://www.faratab.com/news/3499/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-14-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 07 Aug 16 12:55:04 +0430 مهاجمان مسلح 14 نفر را کشتند
روز جمعه در حمله مهاجمان مسلح به بازاری در آسام، ایالتی در شمال شرقی هند حداقل 14 نفر کشته شدند.

]]>
طالبان مسئولیت انفجار کابل را برعهده گرفت http://www.faratab.com/news/3405/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Mon, 01 Aug 16 10:04:29 +0430 طالبان مسئولیت انفجار کابل را برعهده گرفت
طالبان مسئولیت انفجار عظیم کابل را برعهده گرفت. این انفجار در 1:25 به وقت محلی امروز، دوشنبه رخ داد. شدت انفجار به حدی بود که صدای آن در تمام شهر شنیده شد.

]]>
سیاست، انتخابات و ساختار قدرت در افغانستان http://www.faratab.com/news/3329/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 31 Jul 16 02:15:05 +0430 سیاست، انتخابات و ساختار قدرت در افغانستان

]]>
امنیت همچنان متاع نایاب کابل! http://www.faratab.com/news/3135/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84%21 Mon, 25 Jul 16 17:21:39 +0430 امنیت همچنان متاع نایاب کابل!
بمبگذاری یک گروه تروریستی در قلب یک کشور که بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر آن است (تنها شهر میلیونی افغانستان) و در میان انبوهی از جمعیت که پیش بینی آن دور از انتظار نبود

]]>
کشمیر؛ هفت دهه بحران همچنان لاینحل! http://www.faratab.com/news/3003/-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%9B-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AD%D9%84%21 Thu, 21 Jul 16 19:36:59 +0430  کشمیر؛ هفت دهه بحران همچنان لاینحل!
بحران كشمير و قدمت تاريخي آن نشانگر اين مسأله است كه ظاهراً راه حل صلح آميزي براي آن وجود ندارد. نگاه پاكستان و هندوستان به مسأله كشمير نيز بيانگر اين موضوع است كه هيچكدام خواستار ترك اين منطقه نبوده و حتي گزينه استفاده از سلاحهاي اتمي را نسبت به برگزاري

]]>
همکاری هند ، روسیه و ایران http://www.faratab.com/news/2834/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Wed, 13 Jul 16 02:40:04 +0430 همکاری هند ، روسیه و ایران
وزیر صنعت روسیه اعلام کرد: سه کشور ایران هند و روسیه روابط گمرکی را تسهیل می‌کنند و منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد می‌کنند.

]]>
با عاملان عملیات تروریستی در عربستان هیچ ارتباطی نداریم http://www.faratab.com/news/2659/%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Tue, 05 Jul 16 18:05:04 +0430 با عاملان عملیات تروریستی در عربستان هیچ ارتباطی نداریم

]]>
سیاست دو ستونی روسیه در افغانستان! http://www.faratab.com/news/2650/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%21 Tue, 05 Jul 16 10:55:31 +0430 سیاست دو ستونی روسیه در افغانستان!
روسیه از یکسو نگران رشد رادیکالیسم و تروریسم در افغانستان و تسری آن به روسیه است و از سوی دیگر بدنبال سرمایه گذاری زیربنایی برای بهره مندی از معادن غنی این کشور است

]]>
زنان و چهره مردانه سیاست در دولت وحدت ملی افغانستان http://www.faratab.com/news/2639/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 04 Jul 16 20:33:53 +0430 زنان و چهره مردانه سیاست در دولت وحدت ملی افغانستان
دولت وحدت ملی هرچند موفق شد در ظاهر از زنان این کشور در بخشی از قدرت استفاده کند اما در واقع سیاست و قدرت در افغانستان همچنان مردانه باقی مانده اند. با همه اینها چشم ها هنوز بر فعالین مدنی مستقلی است که ...

]]>
ایران و مساله ای بنام ثبات افغانستان http://www.faratab.com/news/2434/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 22 Jun 16 22:30:33 +0430 ایران و مساله ای بنام ثبات افغانستان
یکی از موانع همکاری ایران با امریکا در افغانستان به نامشخص بودن استراتژی ایران در قبال طالبان باز می گردد اما پیداست ایران در مسیر کمک به افزایش ثبات افغانستان می بایست گام بردارد

]]>
پل بلند ترکیه برای رسیدن به افغانستان http://www.faratab.com/news/2426/%D9%BE%D9%84-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 20 Jun 16 13:54:38 +0430 پل بلند ترکیه برای رسیدن به افغانستان
ترکیه در افغانستان بدنبال چیست؟ مولود چاووش اوغلو به کابل سفر کرده است، طرفین از تمایل متقابل برای افزایش سطح روابط و تعاملات خبر داده اند و ...

]]>
سایه جنگ بیعت بر سر امنیت افغانستان http://www.faratab.com/news/2353/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 14 Jun 16 02:07:59 +0430 سایه جنگ بیعت بر سر امنیت افغانستان
رقابت و جنگ میان مثلث دولت، طالبان و داعش اصلی ترین فاکتور تعیین نه تنها امنیت بلکه آینده افغانستان در سالهای پیش رو خواهد بود

]]>
افغانستان و ایران از بندر چابهار تا سد سلما از تعامل تا تقابل http://www.faratab.com/news/2271/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84 Thu, 09 Jun 16 11:00:02 +0430 افغانستان و ایران از بندر چابهار تا سد سلما از تعامل تا تقابل
افتتاح دو پروژه توسعه بند چابهار به عنوان نماد توسعه پایدار و بهره برداری از سد سلما به عنوان نابودی همسایه به قیمت آبادی خانه خویش میتواند نقاط اشتراک و افتراق دو کشور در زمان کنونی باشد.

]]>
ملا محمد رسول و بحران رهبری طالبان http://www.faratab.com/news/2159/%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86 Thu, 02 Jun 16 19:00:02 +0430 ملا محمد رسول و بحران رهبری طالبان
ملا رسول فوریه در مصاحبه ای با یک روزنامه نگار افغان خود را به عنوان فردی نشان داد که ملا منصور را در حد جانشینی ملا عمر نمی بیند. او (که همواره داعیه رهبری طالبان را داشته) در این مصاحبه سعی کرده نشان دهد (نسبت به ملا منصور) حرف های بیشتری برای آینده افغ

]]>
خویشاوندان دیرینی که دوباره یکدیگر را می یابند! http://www.faratab.com/news/2076/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%21 Wed, 25 May 16 11:59:57 +0430 خویشاوندان دیرینی که دوباره یکدیگر را می یابند!

]]>