فراتاب-سوریه http://www.faratab.com/category/75/ info@rsm.co.ir Mon, 19 Aug 19 23:34:41 +0430fa ورود سلاح‌های آمریکایی به سوریه در قالب محموله های جدید http://www.faratab.com/news/9476/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sun, 11 Aug 19 20:30:01 +0430 ورود سلاح‌های آمریکایی به سوریه در قالب محموله های جدید
منابع آگاه از ورود محموله جدید سلاح و تجهیزات نظامی آمریکا از کردستان عراق به سوریه خبر دادند

]]>
بشار اسد از دید آمریکایی ها تا چه زمانی در قدرت می ماند؟ http://www.faratab.com/news/9361/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 31 Jul 19 11:49:29 +0430 بشار اسد از دید آمریکایی ها تا چه زمانی در قدرت می ماند؟

]]>
کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟ http://www.faratab.com/news/9289/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 07 Jul 19 12:09:59 +0430 کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟
کنگره مشاهیر کُرد از منظر و رویکردی دیگر

]]>
خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ http://www.faratab.com/news/9095/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 01 Jan 19 11:53:44 +0330 خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ

]]>
ورود کُردهای سوریه به دنیای بی رحم سیاست بین الملل http://www.faratab.com/news/9089/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Mon, 24 Dec 18 18:37:48 +0330 ورود کُردهای سوریه به دنیای بی رحم سیاست بین الملل
۵ نکته درباره تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه / ترامپ کار درستی کرد، اما به بدترین شکل ممکن / این تصمیم با سیاست «فشار حداکثری بر ایران» در تضاد است /

]]>
ابهامات تصمیم تازه ترامپ؛ از پشت کردن به کُردها تا سپردن سوریه به روسیه! http://www.faratab.com/news/9078/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%21 Thu, 20 Dec 18 18:44:04 +0330 ابهامات تصمیم تازه ترامپ؛ از پشت کردن به کُردها تا سپردن سوریه به روسیه!

]]>
از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها! http://www.faratab.com/news/9080/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%21 Thu, 20 Dec 18 14:17:19 +0330 از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها!

]]>
ترکیه و تلاش برای حمله به شرق فرات http://www.faratab.com/news/9076/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA Thu, 20 Dec 18 05:06:27 +0330 ترکیه و تلاش برای حمله به شرق فرات
اعلام رئیس جمهور ترکیه به انجام عملیات نظامی قریب الوقوع علیه کردستان سوریه / هشدار آمریکا به ترکیه در مورد حمله به شمال سوریه / واکنش نیروهای کرد سوری به مقابله علیه تهاجم ترکیه

]]>
کردها و فوبیای خروج نیروهای آمریکا از سوریه http://www.faratab.com/news/9077/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Thu, 20 Dec 18 05:01:00 +0330 کردها و فوبیای خروج نیروهای آمریکا از سوریه

]]>
القاعده 2019 فعال و پویاتر! http://www.faratab.com/news/9063/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-2019-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1%21 Tue, 11 Dec 18 00:11:31 +0330 القاعده 2019 فعال و پویاتر!

]]>
بحران سوریه و سهم خواهی بازیگران منطقه ای http://www.faratab.com/news/8954/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Mon, 15 Oct 18 10:00:51 +0330 بحران سوریه و سهم خواهی بازیگران منطقه ای
پرونده سوریه همچنان در بخش‌های شمالی و شمال شرق این کشور با احتمال‌های زیادی مواجه است. جنگ سوریه سال سرنوشت‌ساز و مملو از تحولات مهم میدانی را در ۲۰۱۷ پشت سر گذاشت، بدون این که این روند تأثیر ملموسی در حل سیاسی بحران سوریه داشته باشد.

]]>
حرکت چراغ خاموش به سوی فدرالیسم در سوریه http://www.faratab.com/news/8908/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 31 Aug 18 19:49:56 +0430 حرکت چراغ خاموش به سوی فدرالیسم در سوریه
به نظر میرسد آمریکا سناریوی دهه 1990 میلادی در شمال عراق را اینبار در مناطق کردنشین شمال شرق سوریه در پیش گرفته است

]]>
ایران و روسیه و لزوم احتیاط در سوریه http://www.faratab.com/news/7949/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 08 Jun 18 14:27:16 +0430 ایران و روسیه و لزوم احتیاط در سوریه
مجموعه سوابق رفتاری روسیه در سیاست خارجی اش و نیز مواضع اخیر این کشور در قبال بحران سوریه، حاکی از آن است که ایران می بایست در روابطش با مسکو با احتیاط بیشتری گام برداشته و به تنوع سازی روابط خود در سیاست خارجی دست زند

]]>
نمی توانیم بحران سوریه را حل کنیم! http://www.faratab.com/news/7817/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%21 Mon, 23 Apr 18 18:30:01 +0430 نمی توانیم بحران سوریه را حل کنیم!

]]>
حمله غیرموثر اتحاد غربی! http://www.faratab.com/news/7826/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%21 Mon, 23 Apr 18 17:12:38 +0430 حمله غیرموثر اتحاد غربی!

]]>
مخالفت هم با عملیات ترکیه در عفرین و هم تجزیه طلبی کُردها در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7796/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 23 Apr 18 01:10:01 +0430 مخالفت هم با عملیات ترکیه در عفرین و هم تجزیه طلبی کُردها در خاورمیانه

]]>
اسد پیشکشی شیراک را برای مکروم پس فرستاد! http://www.faratab.com/news/7757/%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%21 Fri, 20 Apr 18 19:55:01 +0430 اسد پیشکشی شیراک را برای مکروم پس فرستاد!

]]>
ایران و اسرائیل در سوریه در برابر هم خواهند جنگید http://www.faratab.com/news/7712/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF Tue, 17 Apr 18 13:55:01 +0430 ایران و اسرائیل در سوریه در برابر هم خواهند جنگید

]]>
اردوغان: همه راههای سوریه از ترکیه می گذرد! http://www.faratab.com/news/7683/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%3A-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF%21 Mon, 16 Apr 18 17:10:01 +0430 اردوغان: همه راههای سوریه از ترکیه می گذرد!

]]>
اعلام حمایت دولت السیسی از دولت اسد http://www.faratab.com/news/7681/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AF Mon, 16 Apr 18 13:25:01 +0430 اعلام حمایت دولت السیسی از دولت اسد

]]>
عفرین از دفاع تا سقوط http://www.faratab.com/news/7649/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7 Sun, 15 Apr 18 16:30:01 +0430 عفرین از دفاع تا سقوط

]]>
تداوم آرایش نظامی نیروهای غربی علیه دولت سوریه http://www.faratab.com/news/7643/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Wed, 11 Apr 18 14:56:33 +0430 تداوم آرایش نظامی نیروهای غربی علیه دولت سوریه

]]>
افزایش نیروهای نظامی آمریکا در سواحل سوریه - پایان ضرب الاجل http://www.faratab.com/news/7639/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87---%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84 Tue, 10 Apr 18 18:51:32 +0430 افزایش نیروهای نظامی آمریکا در سواحل سوریه - پایان ضرب الاجل

]]>
سناریوهای محتمل در سوریه پسادوما! http://www.faratab.com/news/7630/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%21 Tue, 10 Apr 18 01:43:23 +0430 سناریوهای محتمل در سوریه پسادوما!
جیش الاسلام در صورت خروج از دوما گزینه‌های زیادی پیش روی خود ندارد و عمده گزینه‌ها مربوط به مناطق تحت نفوذ ترکیه است. بنابراین طبیعی است که عربستان از انتقال گروهی وابسته به خود به مناطق تحت نفوذ ترکیه رضایت نداشته باشد.

]]>
دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟ http://www.faratab.com/news/7625/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%9B%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%9F Mon, 09 Apr 18 00:39:12 +0430 دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟

]]>
فوبیای موشک و مالیخولیای دکتر استرنج لاو http://www.faratab.com/news/7606/%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%D9%88 Sun, 08 Apr 18 02:47:39 +0430 فوبیای موشک و مالیخولیای دکتر استرنج لاو
مسکو با فروش سامانه‌های دفاع ضدهوایی «اس-400» به آنکارا، یک اقدام سیاسی انجام داده و ترکیه را بطور قطعی از اردوگاه غرب خارج خواهد کرد. فروش موشکهای اس-400 به ترکیه، در حقیقت یک اقدام سیاسی است و با این کار مسکو می تواند نشان دهد که توازن راهبردی روسیه با

]]>
پمپئو، کردها و ترکیه؛ آغاز سردردهای اردوغان http://www.faratab.com/news/7593/%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88%D8%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86 Tue, 03 Apr 18 16:41:37 +0430 پمپئو، کردها و ترکیه؛ آغاز سردردهای اردوغان

]]>
افراط گرایی به مثابه جنبش اجتماعی http://www.faratab.com/news/7555/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C Fri, 30 Mar 18 22:39:25 +0430 افراط گرایی به مثابه جنبش اجتماعی

]]>
انگیزه فرانسه از اعزام نیرو به کردستان سوریه http://www.faratab.com/news/7596/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 30 Mar 18 16:17:20 +0430 انگیزه فرانسه از اعزام نیرو به کردستان سوریه

]]>
آینده کردستان عراق در پسارفراندوم http://www.faratab.com/news/7519/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85 Thu, 29 Mar 18 19:37:17 +0430 آینده کردستان عراق در پسارفراندوم

]]>
اردوغان و عفرین و بازتکرارسیکل معیوب تاریخی http://www.faratab.com/news/7574/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C Sat, 24 Mar 18 19:15:58 +0430 اردوغان و عفرین و بازتکرارسیکل معیوب تاریخی

]]>
نوروز و موازنه هویت در منطقه http://www.faratab.com/news/7561/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Fri, 23 Mar 18 16:49:23 +0430 نوروز و موازنه هویت در منطقه

]]>
حلبچه، كوباني و عفرين، سه گانه تراژدي و بربريت مدرن http://www.faratab.com/news/7554/%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87%D8%8C-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 Sun, 18 Mar 18 14:57:03 +0330 حلبچه، كوباني و عفرين، سه گانه تراژدي و بربريت مدرن

]]>
عفرین به تصرف ارتش ترکیه درآمد http://www.faratab.com/news/7553/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF Sun, 18 Mar 18 12:58:12 +0330 عفرین به تصرف ارتش ترکیه درآمد

]]>
تراژدی عفرین و تجربۀ دود شدن امر مدرن http://www.faratab.com/news/7530/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%80-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 Sat, 17 Mar 18 16:44:01 +0330 تراژدی عفرین و تجربۀ دود شدن امر مدرن

]]>
چرا نه ترکیه، نه روسیه و نه ایران در سوریه به موفقیت کامل نمی رسند؟ http://www.faratab.com/news/7525/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 11 Mar 18 15:55:53 +0330 چرا نه ترکیه، نه روسیه و نه ایران در سوریه به موفقیت کامل نمی رسند؟
چرا ایران، روسیه و ترکیه همه آنچه که می‌خواهند را بدست نخواهند آورد؟

]]>
نشست تحلیلی نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات http://www.faratab.com/news/7513/-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA Sat, 10 Mar 18 15:12:05 +0330  نشست تحلیلی نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات

]]>
نشست تحلیلی نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات http://www.faratab.com/news/7512/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA Fri, 09 Mar 18 15:59:09 +0330 نشست تحلیلی نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات
سخنرانان: صادق ملکی، د.احمد نقیب زاده، د.جهانگیر کرمی، ایساک یونانسیان، آرام شاه نظریان و اردشیر پشنگ

]]>
پیامدهای جنگ عفرین؛ تعمیق بحران سوریه! http://www.faratab.com/news/7509/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%9B-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Fri, 09 Mar 18 15:09:15 +0330 پیامدهای جنگ عفرین؛ تعمیق بحران سوریه!

]]>
گسل های پُرنشدنی سایکس -پیکو! http://www.faratab.com/news/7494/%DA%AF%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%8F%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3--%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88%21 Mon, 05 Mar 18 18:35:02 +0330 گسل های پُرنشدنی سایکس -پیکو!

]]>
بیماری خاورمیانه ای و نوعثمانیسم سرگردان http://www.faratab.com/news/7495/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 Sun, 04 Mar 18 20:02:56 +0330 بیماری خاورمیانه ای و نوعثمانیسم سرگردان
نشست نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات

]]>
نوعثمانیسم از سرگردانی هویتی تا بحران زایی در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7489/%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 04 Mar 18 03:46:09 +0330 نوعثمانیسم از سرگردانی هویتی تا بحران زایی در خاورمیانه

]]>
عفرین و نقدی بر اسلام گرایان نوگرای کُرد ایرانی http://www.faratab.com/news/7467/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 27 Feb 18 19:25:50 +0330 عفرین و نقدی بر اسلام گرایان نوگرای کُرد ایرانی

]]>
نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات http://www.faratab.com/news/7460/%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA Wed, 21 Feb 18 13:25:50 +0330 نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات

]]>
حمله ترکیه به شمال سوریه از منظر ایران http://www.faratab.com/news/7401/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 17 Feb 18 23:40:02 +0330 حمله ترکیه به شمال سوریه از منظر ایران
دولت ایران در مقابل تهاجم ترکیه به شمال سوریه موضع نه رد نه تایید کامل را اتخاذ کرده است و از سوی دیکر دولت ترکیه هدفش از حمله به عفرین سرکوب کردها نیست بلکه ایجاد منطقه نفوذ برای خود در آینده سوریه است.

]]>
امانوئل مکرون: هشدار تهدید به جنگ به دولت سوریه http://www.faratab.com/news/7418/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%3A-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87- Sat, 17 Feb 18 22:55:01 +0330 امانوئل مکرون: هشدار تهدید به جنگ به دولت سوریه

]]>
سوریه یا لیبی؟ اولویت فرانسه کدام است؟ http://www.faratab.com/news/7415/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%9F-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 15 Feb 18 04:25:01 +0330 سوریه یا لیبی؟ اولویت فرانسه کدام است؟
دولت فرانسه در طول دوران ریاست جمهوری فرانسیس اولاند به دنبال سرنگونی بشار اسد بود ولی در دوران امانوئل مکرون شاهد این هستیم که آن ها نه تنها برای آینده نزدیک حضور اسد را پذیرفته اند، بلکه فرانسه در این دوره از طراوتی دیپلماتیک برخوردار است .

]]>
واکنش بازیگران مختلف به بازی اردوغان در عفرین http://www.faratab.com/news/7405/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86 Sun, 11 Feb 18 21:35:31 +0330 واکنش بازیگران مختلف به بازی اردوغان در عفرین

]]>
تحولات سیاسی سوریه و پیامدهای جنگ عفرین http://www.faratab.com/news/7382/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86 Tue, 06 Feb 18 23:16:28 +0330 تحولات سیاسی سوریه و پیامدهای جنگ عفرین

]]>
«نفرین» سوریه اینبار در عفرین! http://www.faratab.com/news/7387/%C2%AB%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%C2%BB-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%21 Tue, 06 Feb 18 03:45:35 +0330 «نفرین» سوریه اینبار در عفرین!
ساکنان عفرین می‌گویند «نفرین» سوریه با شروع جنگ در این منطقه‌ی تحت محاصره به آن جا هم رسیده است. حمله به این منطقه‌ی مرزی تحت محاصره‌، مناقشات را برای پناهندگانی که پیش از این یک‌بار آواره شده‌اند، به جهتی دیگر کشانده است.

]]>