فراتاب-سوریه http://www.faratab.com/category/75/ info@rsm.co.ir Sun, 09 Aug 20 18:26:40 +0430fa ریشه ها و علل منازعه و درگیری های گسترده ترکیه با کُردها http://www.faratab.com/news/11377/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C--%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87--%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sat, 04 Jul 20 23:06:39 +0430 ریشه ها و علل منازعه و درگیری های  گسترده  ترکیه با کُردها
چرا دولت ترکیه به دور از موازین اخلاقی و حقوقی یا به زبانی دیگر انسانی دست به مقابله، لشکرکشی و سرکوب و گاه و بیگاه کشتار کُردها می زند؟ و حتی از لشکرکشی و ماجراجویی در در شمال آفریقا تا کناره های خلیج فارس و ... واهمه ای ندارد؟

]]>
اهمیت نبرد ادلب از منظر ژئوپلتیک! http://www.faratab.com/news/11304/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9%21 Tue, 10 Mar 20 16:28:05 +0330 اهمیت نبرد ادلب از منظر ژئوپلتیک!
نبرد و درگیری بر سر ادلب از منظر ژئوپلتیک دارای چه اهمیتی است؟

]]>
ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب! http://www.faratab.com/news/11299/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%21 Sat, 07 Mar 20 21:48:02 +0330 ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب!

]]>
اردوغان و استفاده مجدد ابزاری از پناهجویان به عنوان اهرم فشار! http://www.faratab.com/news/11278/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%21 Sun, 01 Mar 20 15:56:32 +0330 اردوغان و استفاده مجدد ابزاری از پناهجویان به عنوان اهرم فشار!

]]>
ادلب، افتادن مهره اول دومینوی اخراج ترکیه از سوریه؟ http://www.faratab.com/news/11272/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9F Sat, 29 Feb 20 13:11:09 +0330 ادلب، افتادن مهره اول دومینوی اخراج ترکیه از سوریه؟

]]>
استراتژی‌های ترکیه علیه سوریه؛ از «سکوت و تغییر رژیم» تا «حمله و اشغال» http://www.faratab.com/news/11224/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%A7-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%C2%BB Thu, 20 Feb 20 10:26:54 +0330 استراتژی‌های ترکیه علیه سوریه؛ از «سکوت و تغییر رژیم» تا «حمله و اشغال»
ترکیه معمولا هربار که با نیروی نظامی وارد خاک کشوری شده است، بدنبال ماندن بلند مدت بوده است!

]]>
پروژه 26 میلیاردی ترکیه برای پاکسازی کُردها در شمال سوریه! http://www.faratab.com/news/11173/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-26-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Sat, 21 Dec 19 15:30:36 +0330 پروژه 26 میلیاردی ترکیه برای پاکسازی کُردها در شمال سوریه!
ترکیه می‌خواهد 1 میلیون پناهنده را در شمال سوریه مستقر کند در اینجا این سوال پیش می‌آید آیا ترکیه با انجام چند پروژه کلان 26 میلیارد دلاری، می‌خواهد مرزهای خود را از کُردها پاکسازی کند؟

]]>
گزارش تصویری - حمله آمریکا به محل اختفای ابوبکر بغدادی http://www.faratab.com/news/10964/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C---%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C Mon, 28 Oct 19 00:06:27 +0330 گزارش تصویری - حمله آمریکا به محل اختفای ابوبکر بغدادی

]]>
شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان! http://www.faratab.com/news/10963/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%21 Sun, 27 Oct 19 23:23:52 +0330 شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان!

]]>
چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟ http://www.faratab.com/news/10932/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 26 Oct 19 14:26:33 +0330 چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟
در زمانی که روسیه را بایست برنده اصلی حمله ترکیه به کردهای سویره قلمداد کرد وضعیت ایران چگونه است؟ آیا با توجه به حمله ترکیه و تلاش برای بسط نفوذش در مرزهای عثمانی‌گری باید ایران را از بازندگان این تحولات خواند یا ...؟

]]>
ترکیه از انجام جنایت جنگی تا تلاش برای پاکسازی قومی علیه کردهای سوریه http://www.faratab.com/news/10923/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Thu, 24 Oct 19 17:17:03 +0330 ترکیه از انجام جنایت جنگی تا تلاش برای پاکسازی قومی علیه کردهای سوریه
ترکیه در شمال سوریه بدنبال چیست؟ آیا آمریکا به کردها خیانت کرده است؟ برنده بحران سوریه و شمال سوریه چه بازیگر و بازیگرانی است؟ کردها آیا بازنده این بحران هستند؟

]]>
چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟! http://www.faratab.com/news/10924/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F%21 Thu, 24 Oct 19 14:40:46 +0330 چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟!
تحلیلی از استاد برجسته دانشگاه هاروارد در خصوص بررسی تحولات بحران شمال سوریه پس از حمله ترکیه و سناریوهای مناسب برای آینده سیاست خارجی آمریکا در این خصوص

]]>
متن کامل توافقنامه روسیه و ترکیه بر سر مناطق کردنشین سوریه! http://www.faratab.com/news/10900/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Tue, 22 Oct 19 22:59:06 +0330 متن کامل توافقنامه روسیه و ترکیه بر سر مناطق کردنشین سوریه!
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با امضای تفاهم نامه ای به نشست خود در رابطه با کردستان سوریه پایان دادند.

]]>
6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها http://www.faratab.com/news/10869/6-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Tue, 22 Oct 19 09:07:47 +0330 6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها
روزنامه واشنگتن پست در مطلبی به بررسی اشتباهات ترامپ در مورد کُردها در سخنان وی پرداخته است.

]]>
اردوغان در گرداب کردستان سوریه! http://www.faratab.com/news/10835/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Wed, 16 Oct 19 12:40:02 +0330 اردوغان در گرداب کردستان سوریه!
اردوغان باید بداند برای حل «مسئله کُرد» در ترکیه تشبث به قوای قهریه و استفاده از حربه سرکوب در سطح ملی و منطقه ای نه تنها نمی تواند راه حل مسئله باشد بلکه خود عاملی تنش زا است که روزی ممکن است نه تنها او و دولتش بلکه کل حاکمیت و تمامیت ارضی ترکیه را در ک

]]>
پدر کشتی و تخم کین کاشتی! http://www.faratab.com/news/10826/%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%21 Tue, 15 Oct 19 16:57:43 +0330 پدر کشتی و تخم کین کاشتی!
تحلیلی تاریخی بر جنگ ترکیه با کردها

]]>
کردها چه درسی باید از تاریخ بگیرند؟ http://www.faratab.com/news/10825/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 15 Oct 19 15:53:11 +0330 کردها چه درسی باید از تاریخ بگیرند؟

]]>
اقدام شما در کردستان سوریه پاکسازی قومی است، سریع‌تر متوقفش کنید! http://www.faratab.com/news/10801/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 14 Oct 19 13:20:01 +0330 اقدام شما در کردستان سوریه پاکسازی قومی است، سریع‌تر متوقفش کنید!

]]>
آینده ترکیه و کُردها در پس مناقشه و جنگ؟! http://www.faratab.com/news/10791/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%9F%21 Sat, 12 Oct 19 17:51:06 +0330 آینده ترکیه و کُردها در پس مناقشه و جنگ؟!
ماجراجویی های فراتر از توافقات قبلی برای ترکیه و منطقه تبعات ناخواسته و بلند مدتی را بوجود خواهد آورد....

]]>
چشم انداز تحولات شمال سوریه در پرتو حمله ترکیه! http://www.faratab.com/news/10762/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%21 Sat, 12 Oct 19 04:00:01 +0330 چشم انداز تحولات شمال سوریه در پرتو حمله ترکیه!

]]>
ضرورت حمایت جمهوری اسلامی ایران از کُردهای سوریه در مقابل تهاجم ترکیه http://www.faratab.com/news/10774/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sat, 12 Oct 19 03:52:10 +0330 ضرورت حمایت جمهوری اسلامی ایران از کُردهای سوریه در مقابل تهاجم ترکیه

]]>
صدور مجوز اعمال تحریم‌های شدید علیه ترکیه توسط ترامپ http://www.faratab.com/news/10773/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Sat, 12 Oct 19 00:57:07 +0330 صدور مجوز اعمال تحریم‌های شدید علیه ترکیه توسط ترامپ

]]>
ایران مانع تحقق توطئه‌های آمریکا و ترکیه علیه کُردهای سوریه شود http://www.faratab.com/news/10770/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 11 Oct 19 16:43:28 +0330 ایران مانع تحقق توطئه‌های آمریکا و ترکیه علیه کُردهای سوریه شود

]]>
همه تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه بدلیل حمله به کُردهای سوریه http://www.faratab.com/news/10761/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 11 Oct 19 16:05:35 +0330 همه تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه بدلیل حمله به کُردهای سوریه
نگاهی به طرح تحریم ترکیه توسط کنگره ایالات متحده آمریکا متعاقب حمله نظامی ترکیه به کردهای سوریه

]]>
مداخله نظامی ترکیه باعث افزایش تنش در منطقه می‌شود http://www.faratab.com/news/10759/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 10 Oct 19 22:00:02 +0330 مداخله نظامی ترکیه باعث افزایش تنش در منطقه می‌شود
نخست وزیر اسبق عراق تاکید کرد که مداخله نظامی ترکیه در سوریه، ناموجه است.

]]>
کُردهای سوریه و مثلث اردوغان، اسد و پ.ک.ک http://www.faratab.com/news/10760/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%88-%D9%BE.%DA%A9.%DA%A9 Thu, 10 Oct 19 18:45:16 +0330 کُردهای سوریه و مثلث اردوغان، اسد و پ.ک.ک

]]>
تنهایی کشنده کُردهای بی‌کوهستان سوریه! http://www.faratab.com/news/10689/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Mon, 07 Oct 19 12:56:49 +0330 تنهایی کشنده کُردهای بی‌کوهستان سوریه!
سرانجام آمریکایی ها نیز در برابر فشار مقامات ترکیه، بطور رسمی از خالی کردن پشت کُردها خبر دادند!

]]>
باید حقوق کُردهای سوریه حفظ شود http://www.faratab.com/news/10681/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 06 Oct 19 17:03:23 +0330 باید حقوق کُردهای سوریه حفظ شود
نماینده مهاباد خواستار دفاع قاطع ایران از کُردهای مظلوم سوریه شد.

]]>
حمله داعش به منطقه ای در خانقین عراق http://www.faratab.com/news/10411/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sun, 22 Sep 19 14:00:01 +0330 حمله داعش به منطقه ای در خانقین عراق
داعش ۳‌ باب منزل مسکونی شهروندان روستایی در نزدیکی خانقین را آتش زد.

]]>
تشکیل انجمن دوستان کُرد در پارلمان اروپا http://www.faratab.com/news/10364/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Thu, 19 Sep 19 16:00:02 +0430 تشکیل انجمن دوستان کُرد در پارلمان اروپا
انجمن دوستان کُرد در پارلمان اروپا به منظور حمایت از حقوق‌ کُردها تشکیل شد

]]>
جدیدترین پیام صوتی ابوبکر بغدادی حاوی چه نکاتی است؟ http://www.faratab.com/news/10322/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 17 Sep 19 04:30:01 +0430 جدیدترین پیام صوتی ابوبکر بغدادی حاوی چه نکاتی است؟
رهبر داعش از شبه نظامیان خود خواست به فعالیت ها و به گفته او‌، مبارزات خود برای پنجمین سال ادامه دهند.

]]>
سازمان ملل متحد: جنایت جنگی در عفرین رخ داده است http://www.faratab.com/news/10211/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%3A-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 12 Sep 19 19:40:01 +0430 سازمان ملل متحد: جنایت جنگی در عفرین رخ داده است
بر اساس گزارشی از سازمان ملل متحد، گروه های مسلح در عفرین مشغول کشتار، آدم ربایی و سرقت هستند.

]]>
احداث پایگاه نظامی جدید آمریکا در شمال سوریه http://www.faratab.com/news/10090/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 07 Sep 19 13:40:02 +0430 احداث پایگاه نظامی جدید آمریکا در شمال سوریه
یک هفته پیش نیروهای آمریکایی حاضر در سوریه یک پایگاه بزرگ نظامی جدید در نزدیکی شهر "الدرباسیه" در حومه استان الحسکه که به مرزهای مشترک این کشور با ترکیه نزدیک است ، احداث کرده است.

]]>
حقوق کُردها در خاورمیانه بایستی محفوظ مانده و به نگرانی‌هایشان توجه کرد http://www.faratab.com/news/10010/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 03 Sep 19 10:47:00 +0430 حقوق کُردها در خاورمیانه بایستی محفوظ مانده و به نگرانی‌هایشان توجه کرد
تاکید محمد جواد ظریف به رفع نگرانی های منطقه با در نظر گرفتن حقوق کردها و ابراز نگرانی وی از حضور آمریکا در منطقه از یک‌ سو و مذاکره ترکیه با آمریکا که باعث مشروعیت بخشیدن به این حضور می شود از سوی دیگر.

]]>
آیا نیروهای کُرد سوری از کوبانی خارج شده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/9947/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sat, 31 Aug 19 21:24:49 +0430 آیا نیروهای کُرد سوری از کوبانی خارج شده‌اند؟
وزیر دفاع ترکیه از نخستین گشت زنی هوایی مشترک آمریکا و ترکیه بر فراز منطقه امن در شمال سوریه خبر داد

]]>
کُردهای سوریه از کدام مناطق مرزی عقب نشینی می‌کنند؟ http://www.faratab.com/news/9866/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 28 Aug 19 14:26:15 +0430 کُردهای سوریه از کدام مناطق مرزی عقب نشینی می‌کنند؟
گزارش فراتاب از فرمول عملیاتی آمریکایی-کُردی که نهایتاً در مناطق مرزی شمال سوریه روی داده است.

]]>
ورود سلاح‌های آمریکایی به سوریه در قالب محموله های جدید http://www.faratab.com/news/9476/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sun, 11 Aug 19 20:30:01 +0430 ورود سلاح‌های آمریکایی به سوریه در قالب محموله های جدید
منابع آگاه از ورود محموله جدید سلاح و تجهیزات نظامی آمریکا از کردستان عراق به سوریه خبر دادند

]]>
بشار اسد از دید آمریکایی ها تا چه زمانی در قدرت می ماند؟ http://www.faratab.com/news/9361/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 31 Jul 19 11:49:29 +0430 بشار اسد از دید آمریکایی ها تا چه زمانی در قدرت می ماند؟

]]>
کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟ http://www.faratab.com/news/9289/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 07 Jul 19 12:09:59 +0430 کُردها و مشاهیر کُرد در کجای کار جهان اند؟
کنگره مشاهیر کُرد از منظر و رویکردی دیگر

]]>
خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ http://www.faratab.com/news/9095/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 01 Jan 19 11:53:44 +0330 خروج آمریکا از سوریه و سیستم در حال ظهور ترامپ

]]>
ورود کُردهای سوریه به دنیای بی رحم سیاست بین الملل http://www.faratab.com/news/9089/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Mon, 24 Dec 18 18:37:48 +0330 ورود کُردهای سوریه به دنیای بی رحم سیاست بین الملل
۵ نکته درباره تصمیم ترامپ برای خروج از سوریه / ترامپ کار درستی کرد، اما به بدترین شکل ممکن / این تصمیم با سیاست «فشار حداکثری بر ایران» در تضاد است /

]]>
ابهامات تصمیم تازه ترامپ؛ از پشت کردن به کُردها تا سپردن سوریه به روسیه! http://www.faratab.com/news/9078/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%21 Thu, 20 Dec 18 18:44:04 +0330 ابهامات تصمیم تازه ترامپ؛ از پشت کردن به کُردها تا سپردن سوریه به روسیه!

]]>
از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها! http://www.faratab.com/news/9080/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%21 Thu, 20 Dec 18 14:17:19 +0330 از استقبال روسیه و ترکیه تا نگرانی بریتانیا و فرانسه و کُردها!

]]>
ترکیه و تلاش برای حمله به شرق فرات http://www.faratab.com/news/9076/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA Thu, 20 Dec 18 05:06:27 +0330 ترکیه و تلاش برای حمله به شرق فرات
اعلام رئیس جمهور ترکیه به انجام عملیات نظامی قریب الوقوع علیه کردستان سوریه / هشدار آمریکا به ترکیه در مورد حمله به شمال سوریه / واکنش نیروهای کرد سوری به مقابله علیه تهاجم ترکیه

]]>
کردها و فوبیای خروج نیروهای آمریکا از سوریه http://www.faratab.com/news/9077/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Thu, 20 Dec 18 05:01:00 +0330 کردها و فوبیای خروج نیروهای آمریکا از سوریه

]]>
القاعده 2019 فعال و پویاتر! http://www.faratab.com/news/9063/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-2019-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B1%21 Tue, 11 Dec 18 00:11:31 +0330 القاعده 2019 فعال و پویاتر!

]]>
بحران سوریه و سهم خواهی بازیگران منطقه ای http://www.faratab.com/news/8954/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Mon, 15 Oct 18 10:00:51 +0330 بحران سوریه و سهم خواهی بازیگران منطقه ای
پرونده سوریه همچنان در بخش‌های شمالی و شمال شرق این کشور با احتمال‌های زیادی مواجه است. جنگ سوریه سال سرنوشت‌ساز و مملو از تحولات مهم میدانی را در ۲۰۱۷ پشت سر گذاشت، بدون این که این روند تأثیر ملموسی در حل سیاسی بحران سوریه داشته باشد.

]]>
حرکت چراغ خاموش به سوی فدرالیسم در سوریه http://www.faratab.com/news/8908/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 31 Aug 18 19:49:56 +0430 حرکت چراغ خاموش به سوی فدرالیسم در سوریه
به نظر میرسد آمریکا سناریوی دهه 1990 میلادی در شمال عراق را اینبار در مناطق کردنشین شمال شرق سوریه در پیش گرفته است

]]>
ایران و روسیه و لزوم احتیاط در سوریه http://www.faratab.com/news/7949/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 08 Jun 18 14:27:16 +0430 ایران و روسیه و لزوم احتیاط در سوریه
مجموعه سوابق رفتاری روسیه در سیاست خارجی اش و نیز مواضع اخیر این کشور در قبال بحران سوریه، حاکی از آن است که ایران می بایست در روابطش با مسکو با احتیاط بیشتری گام برداشته و به تنوع سازی روابط خود در سیاست خارجی دست زند

]]>
نمی توانیم بحران سوریه را حل کنیم! http://www.faratab.com/news/7817/%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%21 Mon, 23 Apr 18 18:30:01 +0430 نمی توانیم بحران سوریه را حل کنیم!

]]>