فراتاب-بانک و بیمه http://www.faratab.com/category/65/ info@rsm.co.ir Sat, 19 Jun 21 07:20:11 +0430fa آغاز بانکداری الکترونیک در عراق http://www.faratab.com/news/11626/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sat, 08 May 21 11:08:30 +0430 آغاز بانکداری الکترونیک در عراق
بانکداری به شیوه الکترونیک و استفاده از کارتهای عابر بانکی از جمله اهدف این طرف است

]]>
ادامه روند رکودشکنی نزولی بورس! http://www.faratab.com/news/11535/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%21 Thu, 15 Apr 21 15:47:02 +0430 ادامه روند رکودشکنی نزولی بورس!

]]>
بانک ملت با تکیه بر ریشه های قوی همیشه در ریسک پذیری پیشتاز بوده است http://www.faratab.com/news/10886/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 22 Oct 19 18:30:01 +0330 بانک ملت با تکیه بر ریشه های قوی همیشه در ریسک پذیری پیشتاز بوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با همراهی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت از توانمندی های این بانک در حوزه فناوری اطلاعات بازدید کرد.

]]>
پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ http://www.faratab.com/news/10881/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF Tue, 22 Oct 19 15:30:01 +0330 پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ
رئیس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی مدلی برای پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و سال آینده اجرایی شود.

]]>
دخالت دولت در سیاست گذاری بانک مرکزی http://www.faratab.com/news/10878/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Mon, 21 Oct 19 19:20:01 +0330 دخالت دولت در سیاست گذاری بانک مرکزی
شاکله اکثر فسادها به‌وجودآمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. به این معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع سازمانی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد.

]]>
بانک قرض الحسنه مهر ایران نمونه بارز بانکداری الکترونیک http://www.faratab.com/news/10876/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9 Mon, 21 Oct 19 18:20:01 +0330 بانک قرض الحسنه مهر ایران نمونه بارز بانکداری الکترونیک
یکی از امکاناتی که بانکداری الکترونیکی می‌تواند هم در راستای ساده کردن ارتباط مشتریان با بانک و هم رسیدن به هدف‌های سبز تعریف کند، افتتاح حساب بدون نیاز به رفت‌وآمدهای غیرضروری و کاهش استفاده از کاغذ است. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، دو سال است که برای ارائ

]]>
یک برگ چک چند سال اعتبار دارد؟ http://www.faratab.com/news/10862/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 20 Oct 19 21:20:01 +0330 یک برگ چک چند سال اعتبار دارد؟
یکی از مواردی که دارندگان و مشتریان چک با آن مواجه هستند مدت اعتبار چک و اینکه مهلت اعتبار یک برگه چک چند سال است؟

]]>
برای سرمایه گذاری بانک بهتر است یا بورس؟ http://www.faratab.com/news/10790/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%9F Sun, 13 Oct 19 00:50:02 +0330 برای سرمایه گذاری بانک بهتر است یا بورس؟
در شرایطی که منابع بانکی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی محدود است، این بنگاه‌ها می‌توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی خود را انجام دهند، اما باید انضباط و شفافیت مالی را رعایت کنند.

]]>
چگونگی تشخیص کارت خوان تقلبی http://www.faratab.com/news/10788/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C Sat, 12 Oct 19 23:40:01 +0330 چگونگی تشخیص کارت خوان تقلبی
راهکارهایی برای شناسایی دستگاه پوز واقعی با دستگاه‌های تقلبی مانند صفحه کلید سخت یا نبود چراغ‌های چشمک زن وجود دارد که می‌توان در مواقع لزوم آن ها را مورد بررسی قرار داد.

]]>
بررسی روش انجام و سقف ترانکش های بانکی http://www.faratab.com/news/10737/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Thu, 10 Oct 19 05:40:02 +0330 بررسی روش انجام و سقف ترانکش های بانکی
امروزه روش‌های مختلفی برای انتقال و دریافت وجه و همچنین خرید اینترنتی وجود دارد. برای مثال می‌توان از حواله سحاب (کارت به کارت) یا حواله پایا برای انتقال وجه نام برد. هر یک از این تراکنش‌های بانکی، روش انجام و محدودیت خاص خود را دارد. در این نوشته سعی دار

]]>
یک فوریت حذف چهار صفر از پول ملی به تصویب مجلس رسید http://www.faratab.com/news/10585/%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Tue, 01 Oct 19 17:40:01 +0330 یک فوریت حذف چهار صفر از پول ملی به تصویب مجلس رسید
حذف چهار صفر از پول ملی که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید، نیاز به چهار سال زمان دارد؛ هرچند تغییری در شاخص‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کند اما مزایایی دارد که می‌تواند به سیستم پولی کشور کمک کند.

]]>
سید علی جلالی نظری به عنوان مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان انتخاب شد http://www.faratab.com/news/10562/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF Mon, 30 Sep 19 15:50:01 +0330 سید علی جلالی نظری به عنوان مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان انتخاب شد
سید علی جلالی نظری بر اساس آرای سهامداران بانک حکمت ایرانیان به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل این بانک انتخاب شد.

]]>
پشت پرده همه حساب‌های بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است http://www.faratab.com/news/10542/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 28 Sep 19 18:10:02 +0330 پشت پرده همه حساب‌های بانکی اجاره‌ای، جرمی در حال وقوع است
مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع جرم شود، صاحب حساب یا کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت.

]]>
بانک ها از سوی بانک مرکزی رتبه بندی می شوند http://www.faratab.com/news/10541/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Sat, 28 Sep 19 17:40:02 +0330 بانک ها از سوی بانک مرکزی رتبه بندی می شوند
بانک مرکزی طبقه‌بندی بانکها را در حالی آغاز کرده که قرار نیست فهرست بانکهای «خوب» و «بد» فعلا اطلاع‌رسانی شود اما سپرده‌گذاران معتقدند که این اطلاع‌رسانی، راهنمای بزرگی برای آنها خواهد بود.

]]>
دلار از صحنه مبادلات مالی با ترکیه و روسیه حذف شد http://www.faratab.com/news/10491/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF Thu, 26 Sep 19 08:20:01 +0330 دلار از صحنه مبادلات مالی با ترکیه و روسیه حذف شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اکنون همه مبادلات مالی ما با روسیه از طریق پول ملی دو کشور است، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مبادلات با ترکیه نیز با پول ملی انجام می‌شود و بقیه آن نیز با یورو در حال انجام است.

]]>
بانک پارسیان به اپلیکیشن صاپ پیوست http://www.faratab.com/news/10490/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA Thu, 26 Sep 19 07:50:01 +0330 بانک پارسیان به اپلیکیشن صاپ پیوست
همزمان با افزوده شدن بانک «پارسیان» به لیست بانک‌های متصل به اپلیکیشن «صاپ»، امکان استفاده از خدمات اپلیکیشن «صاپ» بانک صادرات ایران برای مشتریان و کاربران ۱۶ بانک و موسسه مالی و اعتباری بزرگ کشور فراهم شد.

]]>
بازار متشکل ارزی بعد از شش ماه به کجا رسید؟ http://www.faratab.com/news/10466/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F Wed, 25 Sep 19 01:00:02 +0330 بازار متشکل ارزی بعد از شش ماه به کجا رسید؟
با گذشت بیش از شش ماه از سال بازار متشکل ارزی هنوز کار خود را به صورت رسمی آغاز نکرده و این در حالی است که وقوع حریق در محل ساختمان این بازار، کار را با تاخیر بیشتری مواجه خواهد کرد.

]]>
مهلت شرکت در قرعه‌کشی صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان تمدید شد http://www.faratab.com/news/10464/-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Tue, 24 Sep 19 23:50:02 +0330  مهلت شرکت در قرعه‌کشی صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان تمدید شد
مهلت افتتاح و تکمیل موجودی سپرده‌ های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی جهت شرکت در قرعه‌کشی صندوق قرض‌الحسنه بانک پارسیان در سال۱۳۹۸ تمدید شد.

]]>
سهام عدالت برای سهامدارانش چقدر سود داشته؟ http://www.faratab.com/news/10460/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%9F Tue, 24 Sep 19 21:30:01 +0330 سهام عدالت برای سهامدارانش چقدر سود داشته؟
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: برای هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام حدود ۱۷۵ هزار تومان سود از محل عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ واریز شده است که این مقدار در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است و این موضوع حکایت از رشد ۱۶ درصدی پرداخت سود سهام عدالت دارد.

]]>
اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده مضاعف رشد بازار سیاه پولی را در بر داشته http://www.faratab.com/news/10459/-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87 Tue, 24 Sep 19 20:50:02 +0330  اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده مضاعف رشد بازار سیاه پولی را در بر داشته
پس از انتقاد نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات بیمه که این صنعت را به چالش کشیده، این بار صنعت لیزینگ نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف، ورشکستگی و خطر رونق بازار لیزینگ‌های غیرمجاز و وام‌های ربوی و نزول با نرخ ۶۰ درصدی در بازار سیاه پول

]]>
بانک ها برای پرداخت تسهیلات باید گزارش اعتباری اخذ کنند http://www.faratab.com/news/10458/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 24 Sep 19 20:10:02 +0330 بانک ها برای پرداخت تسهیلات  باید گزارش اعتباری اخذ کنند
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند.

]]>
سقف وام مسکن جوانان افزایش یافت http://www.faratab.com/news/10406/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Sun, 22 Sep 19 12:30:01 +0330 سقف وام مسکن جوانان افزایش یافت
مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن از افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل حساب‌های پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۸ خبر داد.

]]>
برای جلوگیری از حمله فیشینگ به آدرس سایت ها دقت کنید! http://www.faratab.com/news/10404/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Sat, 21 Sep 19 14:10:02 +0430 برای جلوگیری از حمله فیشینگ به آدرس سایت ها دقت کنید!
با توجه به آگاهی کلاهبرداران نسبت به توجه کاربران به پروتکل‌های امن HTTPS، لازم است کاربران هنگام مراجعه به یک وب‌سایت، حتما به نشانه صحیح آدرس سایت نیز توجه کنند تا دچار حمله فیشینگ نشوند.

]]>
پیشنهاد انجام امور تجاری اتحادیه اوراسیا از سوی پوتین پذیرفته شد http://www.faratab.com/news/10366/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Thu, 19 Sep 19 16:30:02 +0430 پیشنهاد انجام امور تجاری اتحادیه اوراسیا از سوی پوتین پذیرفته شد
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: به رئیس‌جمهور روسیه پیشنهاد دادیم که امور تجاری و بانکی با ۶ کشور عضو اتحادیه اوراسیا از طریق سامانه مبادلات بانکی انجام شود که این پیشنهاد پذیرفته شد.

]]>
آیا میدانید از کدام بانک ها می توانید وام بگیرید؟ http://www.faratab.com/news/10309/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F Tue, 17 Sep 19 00:00:02 +0430 آیا میدانید از کدام بانک ها می توانید وام بگیرید؟
«وام لازم هستم. از کجا وام بگیرم؟» این پرسش را بارها مردم از مشتریان بانک‌های مختلف می‌پرسند. مشتریانی که معمولا به دنبال وام‌های خرد و کوچک زیر ۱۰۰‌میلیون تومان هستند و البته بانک‌ها هم معمولا رقمی بالاتر از این به مشتریان عادی وام نمی‌دهند.

]]>
بیشترین چک های برگشتی و وصولی برای کدام استان هاست؟ http://www.faratab.com/news/10289/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 15 Sep 19 19:10:02 +0430 بیشترین چک های برگشتی و وصولی برای کدام استان هاست؟
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد چک‌های مبادله‌ای وصول شده در استان‌ گیلان بیش از سایر استان‌هاست. همچنین بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی در استان‌های چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و گلستان بوده است.

]]>
لزوم ساماندهی حسابهای بی هویت برای جلوگیری از سوءاستفاده http://www.faratab.com/news/10235/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87- Sat, 14 Sep 19 13:00:01 +0430 لزوم ساماندهی حسابهای بی هویت برای جلوگیری از سوءاستفاده
ساماندهی حسابهای بانکی یکسال است آغاز شده و هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت کامل راه سوءاستفاده از این حسابهای بی‌هویت را ببندد؛به نحوی که تنها در یک بانک،یک میلیون حساب بی‌هویت وجود دارد.

]]>
۱۰۰۰ شعبه از بانک سپه کم می‌شود http://www.faratab.com/news/10186/%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D9%BE%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 11 Sep 19 19:40:01 +0430 ۱۰۰۰ شعبه از بانک سپه کم می‌شود
بانک‌هایی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند باید تا پایان سال ۱۰ درصد از شعب خود را کم کنند و بانک سپه نیز کاهش ۱۰۰۰ شعبه را در طی سه سال در برنامه دارد.

]]>
زائران اربعین از حالا ارز مورد نیاز را تهیه کنند http://www.faratab.com/news/10146/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Mon, 09 Sep 19 17:30:02 +0430 زائران اربعین از حالا ارز مورد نیاز را تهیه کنند
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام تاکید کرد که برنامه ساماندهی نیازهای ارزی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و بدون توجه به برنامه «اعتبار متصل به نفت اروپا» تنظیم شده است

]]>
هیات مدیره و تابلوی بانک های ادغامی تا پایان سال تغییر می کند http://www.faratab.com/news/10105/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7--%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF- Sat, 07 Sep 19 16:40:01 +0430 هیات مدیره و تابلوی بانک های ادغامی تا  پایان سال تغییر می کند
مدیرعامل بانک سپه از انجام تغییراتی در هیات مدیره بانک‌های ادغامی خبر داد و گفت: تا پایان سال تابلو همه بانک‌های ادغامی تغییر می‌کند و تابلوی بانک سپه برای این بانک‌ها نصب خواهد شد.

]]>
اوراق تسهیلات مسکن ارزان شد http://www.faratab.com/news/10083/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Fri, 06 Sep 19 19:30:01 +0430 اوراق تسهیلات مسکن ارزان شد
قیمت اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در این روزها با مقداری کاهش مواجه شده است؛ به طوری که قیمت هر ورق از اوراق مسکن از حدود ۴۱ هزار تومان شروع می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد قیمت مسکن و کاهش تقاضا برای خرید مسکن به کاهش قیمت تسه‌ها دامن زده است.

]]>
بانک تجارت و شستا تفاهم نامه همکاری امضا کردند http://www.faratab.com/news/10081/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Fri, 06 Sep 19 18:20:02 +0430 بانک تجارت و شستا تفاهم نامه همکاری امضا کردند
بانک تجارت خدمات ریالی،‌ ارزی، تعهدات و تامین مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) را گسترش می‌دهد.

]]>
صرافی سپهر بانک صادرات ایران برای خرید ارز صادرکنندگان اعلام آمادگی کرد http://www.faratab.com/news/10049/-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 04 Sep 19 17:30:01 +0430  صرافی سپهر بانک صادرات ایران برای خرید ارز صادرکنندگان اعلام آمادگی کرد
شرکت صرافی سپهر بانک صادرات ایران برای خریداری ارز صادرکنندگان بدون محدودیت اعلام آمادگی کرد.

]]>
سرانجام بانک ها دستور بانک مرکزی مبنی بر یک ضامن برای وام ازواج را اجرا کردند http://www.faratab.com/news/10041/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Wed, 04 Sep 19 14:40:02 +0430 سرانجام بانک ها دستور بانک مرکزی مبنی بر یک ضامن برای وام ازواج را اجرا کردند
پس از تاکید دوباره بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر و سفته، بانک‌ها این بار حرف بانک مرکزی را گوش کردند و وام ازدواج در بسیاری از شعب بانک‌ها با یک ضامن معتبر قابل پرداخت شد.

]]>
پیشنهاد کاهش سقف سهام اشخاص از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار http://www.faratab.com/news/10024/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1 Tue, 03 Sep 19 20:20:01 +0430 پیشنهاد کاهش سقف سهام اشخاص از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار
بر اساس پیشنهاد جدید بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه نخواهد داشت حداکثر بیش از ۳۳ درصد در بانکها سهام داشته باشد؛ شورا امروز در این باره تصمیم می‌گیرد.

]]>
بیش از ۴.۲۰۰میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه توسط بانک آینده تا کنون اعطا شده است http://www.faratab.com/news/10023/-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4.%DB%B2%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 03 Sep 19 19:40:02 +0430  بیش از ۴.۲۰۰میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه توسط بانک آینده تا کنون اعطا شده است
بانک آینده تا پایان مردادماه سال جاری، تعداد بیست و هشت هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و با مبلغی بالغ بر سه‌هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال، پرداخت کرده است.

]]>
افت نرخ ارز در شرایط فعلی مناسب نیست http://www.faratab.com/news/9985/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 02 Sep 19 12:20:02 +0430 افت نرخ ارز در شرایط فعلی مناسب نیست
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ دلار ۱۱هزارتومانی واقعی است ،گفت: ممکن است کاهش نرخ دلار در شرایط فعلی مشکلاتی را ایجاد کند.

]]>
تفاهم نامه بانک تجارت و صندوق نوآوری به منظور کمک به رونق تولید است http://www.faratab.com/news/9962/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 01 Sep 19 19:20:02 +0430 تفاهم نامه بانک تجارت و صندوق نوآوری به منظور کمک به رونق تولید است
علیرضا مهرجو معاون مدیر عامل در امور استان ها بانک تجارت در گفت و گویی از نقش کلیدی تفاهم نامه این بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی در تحقق اهداف مشترک برای رونق تولید سخن گفت.

]]>
در آینده نزدیک شعبه بانک پاسارگاد در هند افتتاح می شود http://www.faratab.com/news/9959/%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 01 Sep 19 17:50:01 +0430 در آینده نزدیک شعبه بانک پاسارگاد در هند افتتاح می شود
سفیر ایران در هند اعلام کرد که ایران یک شعبه از بانک پاسارگاد خود را طی دو تا سه ماه آینده در هند باز می کند تا تجارت بین دو کشور تقویت شود.

]]>
مردم ایران چقدر پول در بانک‌ها پس انداز کرده‌اند؟ http://www.faratab.com/news/9956/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 01 Sep 19 15:10:01 +0430 مردم ایران چقدر پول در بانک‌ها پس انداز کرده‌اند؟
حجم سپرده‌های بخش غیرخصوصی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حدود ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.

]]>
بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش داشته و دولت بدهکارتر شده http://www.faratab.com/news/9915/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Sat, 31 Aug 19 12:30:01 +0430 بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش داشته و دولت بدهکارتر شده
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش همراه بوده است.

]]>
باید تعداد شعب بانکی را باید کاهش دهیم http://www.faratab.com/news/9914/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Sat, 31 Aug 19 12:00:01 +0430 باید تعداد شعب بانکی را باید کاهش دهیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گذشت ۳۸سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت:در حالی که انتظار بود این قانون کامل اجرا شده باشد، امروز در مورد مبانی آن نیز دچار مساله هستیم.

]]>
امسال 520هزار میلیار ریال تسهیلات از سوی بانک کشاورزی پرداخت می شود http://www.faratab.com/news/9853/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-520%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 28 Aug 19 14:20:01 +0430 امسال 520هزار میلیار ریال تسهیلات از سوی بانک کشاورزی پرداخت می شود
مدیرعامل بانک کشاورزی از برنامه این بانک برای پرداخت ۵۲۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات در سال ۹۸ خبر داد.

]]>
بانک مرکزی فعالیت رمز ارزها را غیر مجاز اعلام کرد http://www.faratab.com/news/9806/-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 27 Aug 19 16:10:02 +0430  بانک مرکزی فعالیت رمز ارزها را غیر مجاز اعلام کرد
تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود.

]]>
با حمایت بانک قرص الحسنه مهر 8 هزار خانه روستایی در سال 97 ساخته شد http://www.faratab.com/news/9805/%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-97-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Aug 19 15:40:01 +0430 با حمایت بانک قرص الحسنه مهر 8 هزار خانه روستایی در سال 97 ساخته شد
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: سال گذشته ۸ هزار خانه روستایی با حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران ساخته شد که برای سال جاری ساخت۲۰ هزار خانه روستایی در دستور کار قرار گرفته است .

]]>
۴۸۹ فقره تسهیلات طی دو سال توسط متهم بانک سرمایه دریافت شده http://www.faratab.com/news/9790/%DB%B4%DB%B8%DB%B9-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Mon, 26 Aug 19 18:40:01 +0430 ۴۸۹ فقره تسهیلات طی دو سال توسط متهم بانک سرمایه دریافت شده
دومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی از متهمان پرونده بانک سرمایه صبح امروز (دوشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

]]>
اجاره کارت خوان جرم است http://www.faratab.com/news/9787/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 26 Aug 19 16:10:01 +0430 اجاره کارت خوان جرم است
علیرغم اجباری شدن نصب دستگاه‌های کارتخوان در مطب پزشکان، همچنان برخی از اعضای این صنف به شیوه‌های مختلف مانند اجاره کارتخوان سعی در دور زدن استفاده از دستگاه‌های کارتخوان دارند که یک کارشناس امور مالیاتی با غیرقانونی توصیف کردن این اقدام، گفت: اطلاعات درآ

]]>
بر اساس آمار بانک مرکزی سپرده های بانکی 26 درصد افزایش یافته http://www.faratab.com/news/9785/%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-26-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87 Mon, 26 Aug 19 15:10:01 +0430 بر اساس آمار بانک مرکزی سپرده های بانکی 26 درصد افزایش یافته
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مانده سپرده‌ها در پایان اردیبهشت ماه سال جاری ۲۶.۶ درصد و مانده تسهیلات بانکی ۱۹.۷ درصد نسبت به مقطع مشابه سال قبل رشد داشته است.

]]>
دلار و یورو امروز نیز کاهش داشتند http://www.faratab.com/news/9765/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 25 Aug 19 22:50:01 +0430 دلار و یورو امروز نیز کاهش داشتند
قیمت دلار بعد از حدود یک ماه، مجددا به قیمت ۱۱۵۵۰تومان رسید که نسبت به روز گذشته ۱۰۰تومان کاهش داشته است.

]]>
مهلت اجباری شدن استفاده از رمز پویا در بانک ملت تمدید شد http://www.faratab.com/news/9759/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Sun, 25 Aug 19 20:00:02 +0430 مهلت اجباری شدن استفاده از رمز پویا در بانک ملت تمدید شد
مهلت زمانی اجباری شدن استفاده از رمز پویا در تمامی تراکنش های مبتنی بر کارت در بانک ملت دو ماه تمدید شد.

]]>