فراتاب-مسکن http://www.faratab.com/category/61/ info@rsm.co.ir Mon, 20 May 19 05:32:59 +0430fa جزئیات وام‌های مسکن در تهران و سایر شهرها+ سود و مبلغ دقیق اقساط http://www.faratab.com/news/8340/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%2B-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7 Fri, 25 May 18 23:30:26 +0430 جزئیات وام‌های مسکن در تهران و سایر شهرها+ سود و مبلغ دقیق اقساط
در حال حاضر انواع وام های مسکن با شرایط متفاوت پرداخت می شود که در این گزارش این وام ها به تفکیک شهرهای مختلف، به همراه سود و اقساط دقیق و مدت زمان بازپرداخت آنها تشریح شده است.

]]>
بررسی کاهش سود ۱۷.۵ درصد تسهیلات مسکن از محل اوراق http://www.faratab.com/news/8048/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B7.%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82 Tue, 22 May 18 14:50:01 +0430 بررسی کاهش سود ۱۷.۵ درصد تسهیلات مسکن از محل اوراق
مدیرعامل بانک مسکن با اعلام این‌که اتفاقات اواخر سال گذشته قیمت تمام‌شده منابع بانک را افزایش داد، از بررسی کاهش سود ۱۷.۵ درصد تسهیلات مسکن از محل اوراق خبر داد و برنامه جدید برای کنترل قیمت مسکن را تشریح کرد.

]]>
سامانه املاک مسکن هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است http://www.faratab.com/news/8216/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 19 May 18 00:10:02 +0430 سامانه املاک مسکن هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است
معاون دفتر و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی‌ گفت: هم‌اکنون منتظر اجرایی شدن سامانه املاک هستیم تا با راه‌اندازی آن بتوانیم زمینه تثبیت اجاره‌ها را در این بازار فراهم کنیم.

]]>
وام ۵۰ میلیونی برای ساخت‌ و ساز در بافت فرسوده http://www.faratab.com/news/8153/%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87 Tue, 15 May 18 20:00:01 +0430 وام ۵۰ میلیونی برای ساخت‌ و ساز در بافت فرسوده
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه مهم‌ ترین برنامه دولت در بخش مسکن ، نوسازی بافت‌های فرسوده است، گفت: برای ساخت‌ و ساز در بافت فرسوده وام 50 میلیونی پرداخت می شود.

]]>
رشد ۹.۳ درصدی اجاره بهای مسکن در زمستان ۹۶ http://www.faratab.com/news/8096/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9.%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B6 Sat, 12 May 18 17:25:02 +0430 رشد ۹.۳ درصدی اجاره بهای مسکن در زمستان ۹۶
براساس آمار بانک مرکزی، اجاره مسکن در مناطق شهری ایران در سه‌ ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ به میزان ۹.۳ درصد افزایش یافت.

]]>
اقسام وام مسکن ۴۰ تا ۱۶۰ میلیونی با سود جدید http://www.faratab.com/news/7876/%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DB%B4%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Thu, 26 Apr 18 13:20:02 +0430 اقسام وام مسکن ۴۰ تا ۱۶۰ میلیونی با سود جدید
با کاهش سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۹.۵ به ۸ درصد اقساط پرداختی و سود تمام دوره این وام برای متقاضیان تعدیل و نسبت به گذشته به صرفه‌تر شد.

]]>
راهکارهای دولت برای حل مساله کولبری هفته آینده اعلام میشود http://www.faratab.com/news/7814/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 23 Apr 18 16:30:01 +0430 راهکارهای دولت برای حل مساله کولبری هفته آینده اعلام میشود

]]>
اعطای تسهیلات بدون سپرده به تمام متقاضیان خرید مسکن http://www.faratab.com/news/7787/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86- Sun, 22 Apr 18 17:55:02 +0430 اعطای تسهیلات بدون سپرده به تمام متقاضیان خرید مسکن
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، از تمدید روند پرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به متقاضیان استفاده از سقف تسهیلات خرید مسکن با اوراق گواهی حق تقدم خبر داد.

]]>
حقوق و مزایا و حق اولاد کارگران در سال ۹۷ http://www.faratab.com/news/7733/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7 Wed, 18 Apr 18 15:45:01 +0430 حقوق و مزایا و حق اولاد کارگران در سال ۹۷

]]>
دو بانك بزرگ كشور در رقابت عرضه اوراق مسکن http://www.faratab.com/news/7686/%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Mon, 16 Apr 18 18:40:01 +0430 دو بانك بزرگ كشور در رقابت عرضه اوراق مسکن

]]>
هزینه وام مسکن كاهش يافت http://www.faratab.com/news/7619/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA Sun, 08 Apr 18 15:57:08 +0430 هزینه وام مسکن كاهش يافت

]]>
ساختمانهای مسکونی و اداری در هنگام زلزله کرمانشاه چگونه عمل کرده اند؟ http://www.faratab.com/news/7122/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 29 Dec 17 22:24:26 +0330 ساختمانهای مسکونی و اداری در هنگام زلزله کرمانشاه چگونه عمل کرده اند؟
نویسندگان: مهندس داریوش شهابی و مهندس مجید حمیدی راد

]]>
آمادگی انجمن توسعه بهره وری ایران برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/6849/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Wed, 22 Nov 17 11:36:55 +0330 آمادگی انجمن توسعه بهره وری ایران برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

]]>
کلید عبور از رکود مسکن http://www.faratab.com/news/5743/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Wed, 15 Feb 17 19:19:53 +0330 کلید عبور از رکود مسکن
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی نقشی مهم در اقتصاد خانوارها بازی کرده و از سوی دیگر با توجه به گستردگی نیازهای صنعتی ساختمان‌سازی، یکی از مهم‌ترین صنایع پیشران در اقتصاد هم صنعت ساختمان است. در حال حاضر بازار مسکن کشورمان وارد چهارمین سال رکود شده و صن

]]>
کرمانشاه در انتظار رسیدن اسب آهنی http://www.faratab.com/news/3576/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86%DB%8C- Thu, 11 Aug 16 15:59:43 +0430 کرمانشاه در انتظار رسیدن اسب آهنی

]]>
اتصال راه آهن غرب به شبکه بین المللی یک مطالبه کرمانشاهی http://www.faratab.com/news/3159/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C Tue, 26 Jul 16 11:35:41 +0430 اتصال راه آهن غرب به شبکه بین المللی یک مطالبه کرمانشاهی
آیا سرانجام راه آهن به کرمانشاه و غرب ایران خواهد رسید یا خیر؟

]]>
استقبال قابل توجه متقاضیان از واحدهای خالی مسکن مهر پرند http://www.faratab.com/news/2454/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C--%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF Thu, 23 Jun 16 01:24:35 +0430 استقبال قابل توجه متقاضیان از واحدهای خالی  مسکن مهر پرند
مدیر عامل شرکت عمران پرند گفت: 10 هزار متقاضی در 7 هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی ثبت نام کرده اند.

]]>
نرخ اجاره در سبد خانوارها بالاست! http://www.faratab.com/news/2457/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Wed, 22 Jun 16 19:09:33 +0430 نرخ اجاره در سبد خانوارها بالاست!
در حال حاضر قیمت اجاره به عنوان هزینه سبد خانوار بالا است اما این بالا بودن با توجه به قیمت ملک تعیین می شود.

]]>