فراتاب-بازرگانی http://www.faratab.com/category/60/ info@rsm.co.ir Wed, 20 Oct 21 01:21:37 +0330fa عراق خواهان حضور هند در کدام بخشهای اقتصادی این کشور است؟ http://www.faratab.com/news/11831/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 23 Sep 21 11:35:26 +0330 عراق خواهان حضور هند در کدام بخشهای اقتصادی این کشور است؟
دیدار وزرای خارجه عراق و هندوستان در نیویورک

]]>
افزایش ۳۱ درصدی صادرات به عراق در پنج ماه نخست ۱۴۰۰ http://www.faratab.com/news/11815/-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0 Wed, 15 Sep 21 19:25:26 +0430  افزایش ۳۱ درصدی صادرات به عراق در پنج ماه نخست ۱۴۰۰
انتشار جدیدترین گزارش گمرک ایران

]]>
عراق بزرگترین خریدار کاشی ایران شد http://www.faratab.com/news/11804/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sat, 11 Sep 21 13:23:23 +0430 عراق بزرگترین خریدار کاشی ایران شد
رئیس اتحادیه کاشی سازان و کاشی فروشان ایران گفت: عراق بزرگترین هدف صادراتی ما برای کاشی و سرامیک است؛ شاید بتوان گفت حدود ۸۰ درصد از بار صادراتی ما به عراق می‌رود.

]]>
چند شرکت ایرانی در نمایشگاه ساختمان اربیل شرکت خواهند کرد؟ http://www.faratab.com/news/11795/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Thu, 02 Sep 21 12:46:46 +0430 چند شرکت ایرانی در نمایشگاه ساختمان اربیل شرکت خواهند کرد؟
نمایشگاه شرکتهای ساختمانی اربیل روزهای 16 تا 19 شهریور در مرکز کردستان عراق برگزار خواهد شد

]]>
راز توسعه‌نیافتگی هورامان 50 سال پس از برنامه‌های توسعه ایران چیست؟ http://www.faratab.com/news/11741/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-50-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 02 Aug 21 18:54:44 +0430 راز توسعه‌نیافتگی هورامان 50 سال پس از برنامه‌های توسعه ایران چیست؟
راهکارهای اقتصاددان برجسته کُرد برای چرخش چرخ توسعه هورامان

]]>
آمارها درباره هورامان چه می‌گویند؟ http://www.faratab.com/news/11739/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%9F- Fri, 30 Jul 21 15:38:11 +0430 آمارها درباره هورامان چه می‌گویند؟
جمعیت هورامان؟ جمعیت شهری و روستایی؟ میزان سواد زنان و مردان؟ میزان پس انداز مردم در بانکها؟

]]>
دومین نمایشگاه اختصاصی بازرگانی ایران در سلیمانیه افتتاح شد http://www.faratab.com/news/11684/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF Tue, 22 Jun 21 18:47:20 +0430 دومین نمایشگاه اختصاصی بازرگانی ایران در سلیمانیه افتتاح شد
شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق به مدت 5 روز میزبان دومین نمایشگاه بازرگانی ایران است

]]>
تقدیر از مجریان نمایشگاه توانمندیهای ایران در اربیل http://www.faratab.com/news/11682/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84 Mon, 21 Jun 21 17:52:05 +0430 تقدیر از مجریان نمایشگاه توانمندیهای ایران در اربیل
سرکنسول ایران در اربیل از مجریان نمایشگاه توانمندیهای ایران در مرکز اقلیم کردستان تقدیر و تشکر کرد.

]]>
انتشار فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی 2021 از سوی اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/11632/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-2021-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 10 May 21 19:13:08 +0430 انتشار فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی 2021 از سوی اقلیم کردستان عراق
دولت اقلیم کردستان عراق فهرست ممنوعیت اقلام کشاورزی وارداتی به این منطقه در سال 2021 را اعلام کرد.

]]>
آیا رتبه فضای کسب و کار در کرمانشاه بهبود می‌یابد؟ http://www.faratab.com/news/11636/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F Mon, 10 May 21 10:21:42 +0430 آیا رتبه فضای کسب و کار در کرمانشاه بهبود می‌یابد؟
معاون استاندار کرمانشاه: تحقق شعار سال با بهبود فضای کسب و کار ممکن است

]]>
جاذبه‌های قصرشین برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11634/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sun, 09 May 21 15:24:10 +0430 جاذبه‌های قصرشین برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در یک نگاه
منطقه آزاد قصرشیرین می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی استان شود و می‌تواند سرمایه های سرگردان سرمایه‌گذاران عراقی که تعدادشان کم هم نیست را جذب کشور کند.

]]>
برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل عراق http://www.faratab.com/news/11627/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sat, 08 May 21 11:11:42 +0430 برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در اربیل عراق
نیمه دوم خردادماه جاری اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق میزبان نمایشگاه تخصصی توانمندیهای اقتصادی و صنعتی ایران خواهد بود

]]>
آغاز بانکداری الکترونیک در عراق http://www.faratab.com/news/11626/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sat, 08 May 21 11:08:30 +0430 آغاز بانکداری الکترونیک در عراق
بانکداری به شیوه الکترونیک و استفاده از کارتهای عابر بانکی از جمله اهدف این طرف است

]]>
باید حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان تسهیل شود http://www.faratab.com/news/11583/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 28 Apr 21 19:58:46 +0430 باید حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان تسهیل شود
یک کارشناس مسائل عراق گفت: دستگاه دیپلماسی کشور با ساده‌سازی حضور بخش خصوصی در اقلیم کردستان عراق زمینه توسعه مبادلات اقتصادی در این منطقه را فراهم کند.

]]>
توضیحات نماینده اورامانات از طرح تجارت مرزنشینان (به منظور حل معضل کولبری) http://www.faratab.com/news/11558/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%28%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%29 Wed, 21 Apr 21 13:41:20 +0430 توضیحات نماینده اورامانات از طرح تجارت مرزنشینان (به منظور حل معضل کولبری)
لهونی: در تلاش برای حل معضل کولبری هستیم.

]]>
ادامه روند رکودشکنی نزولی بورس! http://www.faratab.com/news/11535/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%21 Thu, 15 Apr 21 15:47:02 +0430 ادامه روند رکودشکنی نزولی بورس!

]]>
نمایشگاه اربیل فرصتی برای معرفی توان اقتصادی، خدماتی و صنعتی ایرانیان http://www.faratab.com/news/11500/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 30 Jan 21 13:53:17 +0330 نمایشگاه اربیل فرصتی برای معرفی توان اقتصادی، خدماتی و صنعتی ایرانیان
کورش معتمدی: نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای اقتصادی، بازرگانی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در 18 تا 21 اسفند سالجاری در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق برگزار خواهد شد.

]]>
استان کردستان و ضرورت تسریع در زدودن محرومیت‌ها! http://www.faratab.com/news/11487/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%21 Wed, 30 Dec 20 21:30:34 +0330 استان کردستان و ضرورت تسریع در زدودن محرومیت‌ها!

]]>
334 واحد صنفی متخلف در کرمانشاه پلمب شد http://www.faratab.com/news/10968/334-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D8%AF- Tue, 29 Oct 19 01:30:01 +0330 334 واحد صنفی متخلف در کرمانشاه پلمب شد
رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه گفت: طی مهرماه امسال، 334 واحد صنفی متخلف به دلیل تخلفات گوناگون پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شده است.

]]>
بهترین بازار سرمایه گذاری برای افراد ریسک پذیر http://www.faratab.com/news/10910/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1 Wed, 23 Oct 19 20:20:01 +0330 بهترین بازار سرمایه گذاری برای افراد ریسک پذیر
در میان بازارهای ارز و سکه که سرمایه‌گذاران خود را به کام ضرر کشاند، بازار سرمایه در نیمه نخست امسال سود ۶۷ درصدی را به سرمایه‌گذارانش داد.

]]>
قیمت موبایل افزایش نخواهد یافت http://www.faratab.com/news/10905/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Wed, 23 Oct 19 17:50:01 +0330 قیمت موبایل افزایش نخواهد یافت
برخی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت موبایل افزایش نخواهد یافت؛ چرا که با افزایش تعرفه‌ گمرکی برای گوشی‌های مسافری، قیمت گوشی‌های شرکتی پایین‌تر از گوشی‌های مسافری می‌شود؛ علاوه بر این‌که گوشی‌های شرکتی همه گارانتی دارند اما گوشی‌های مسافری بدون گ

]]>
‍ کنترل تورم و کاهش بیکاری اولویت اول فرمانداران باشد http://www.faratab.com/news/10839/%E2%80%8D-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA--%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Thu, 17 Oct 19 20:20:01 +0330 ‍ کنترل تورم و کاهش بیکاری اولویت  اول فرمانداران باشد
دو موضوع کنترل تورم و کاهش بیکاری در اولویت اند فرمانداران به گوش باشید

]]>
کاهش قیمت ناچیز لوازم خانگی http://www.faratab.com/news/10803/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C Tue, 15 Oct 19 13:20:02 +0330 کاهش قیمت ناچیز لوازم خانگی
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاکی از کاهش قیمت کمتر از یک درصدی در برخی از انواع لوازم خانگی در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل از آن است.

]]>
وزیر اقتصاد و دارایی از 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر داد http://www.faratab.com/news/10708/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-40-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Wed, 09 Oct 19 14:40:01 +0330 وزیر اقتصاد و دارایی از 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبر داد
وزیر امور اقتصادى و دارایى ضمن اشاره به ٤٠هزار میلیارد تومان فرار مالیاتى گفت: برای مودیان مالیاتی خوش حساب به زودی بخشنامه ای به منظور ایجاد مسیر سبز ارائه خدمات صادر خواهد شد.

]]>
مهلت امهال وامهای امهال شده تمدید نخواهد شد http://www.faratab.com/news/10598/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF- Tue, 01 Oct 19 21:30:02 +0330 مهلت امهال وامهای امهال شده تمدید نخواهد شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: برنامه‌ای در خصوص به تعویق انداختن مجدد فرصت باز پرداخت وام زلزله زدگان آبان ماه سال1396 نداریم؛ مگر اینکه قانون امهال وام زلزله زدگان تغیر کند.

]]>
مذاکره و توافق برای ایجاد خط کشتیرانی جابهار - ونیز http://www.faratab.com/news/10594/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1---%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2 Tue, 01 Oct 19 21:00:01 +0330 مذاکره و توافق برای ایجاد خط کشتیرانی جابهار - ونیز
مدیرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی از مذاکره و توافق برای ایجاد خط کشتیرانی جابهار - ونیز خبر داد و گفت: شرکت‌های حمل و نقل دریایی ونیز علاقه‌مندی و برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار را اعلام کردند که مورد موافقت ما ن

]]>
راهکارهایی جهت مقابله با سرقت اینترنتی http://www.faratab.com/news/10590/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C Tue, 01 Oct 19 19:50:02 +0330 راهکارهایی جهت مقابله با سرقت اینترنتی
میزان سرقت اینترنتی حساب‌های بانکی (فیشینگ) در حالی در ماه‌های اخیر رشد زیادی یافته که قربانیان، امیدی به بازگشت پول‌های خود ندارند؛ نکته جالب این است ردپای برخی از فیشینگ‌ها به باندهای بین‌المللی خارج کشور می‌رسد که کار شناسایی را دشوار می‌کند.

]]>
امکان ورود دلار به کانال 10هزار تومان وجود دارد http://www.faratab.com/news/10560/-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-10%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 30 Sep 19 14:50:01 +0330  امکان ورود دلار به کانال 10هزار تومان وجود دارد
یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که اگر شرایط اقتصادی کشور به همین روال پیش برود، در نیمه دوم امسال نرخ دلار به کانال ۱۰هزار تومان نیز خواهد رسید.

]]>
چرا زعفران از سکه افتاد؟ http://www.faratab.com/news/10488/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%9F Thu, 26 Sep 19 06:40:02 +0330 چرا زعفران از سکه افتاد؟
قیمت هرکیلوگرم زعفران که آبان ماه سال گذشته بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بود، به دلایلی از جمله کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

]]>
خودروهایی که احتمالا به دست صاحبانشان نمی رسند http://www.faratab.com/news/10487/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF Thu, 26 Sep 19 06:10:01 +0330 خودروهایی که احتمالا به دست صاحبانشان نمی رسند
مدتی از پایان زمان تعیین شده برای ترخیص خودروهای دپو شده گذشت و هیچ تصمیمی در رابطه با آنها اتخاذ نشد تا اینکه گمرک اعلام کرده اینک خودروها در آستانه متروکه شدن قرار دارند. در این حالت بعید نیست که این خودروها دیگر به دست صاحبانشان نرسند.

]]>
قیمت دلار،طلا و انواع سکه در بازار امروز http://www.faratab.com/news/10468/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%8C%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Wed, 25 Sep 19 02:10:02 +0330 قیمت دلار،طلا و انواع سکه در بازار امروز
در بازار امروز قیمت هر قطعه سکه تمام طرح امامی چهار میلیون و ۳۵هزار تومان و سکه طرح قدیم چهار میلیون و ۲۰هزار تومان است.

]]>
کرمانشاە مستعد تبدیل بە قطب تولید پوشاک کشوری است! http://www.faratab.com/news/10417/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%DB%95-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%95-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Mon, 23 Sep 19 11:00:01 +0330 کرمانشاە مستعد تبدیل بە قطب تولید پوشاک کشوری است!
معاون استاندار در جمع تولید کنندگان صنعت پوشاک از تبدیل کرمانشاە بە قطب تولید پوشاک کشور و منطقە گفت

]]>
سران قوای سه گانه به پرونده گلیم و گبه ورود کنند http://www.faratab.com/news/10370/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Thu, 19 Sep 19 18:30:02 +0430 سران قوای سه گانه به پرونده گلیم و گبه ورود کنند
استاندار کرمانشاه خواستار جلسه ی دوباره باقوای سه گانه در رابطه باپرونده ی گلیم و گبه ی کرمانشاه و تدوین قوانین جدید گمرکی برای صادرات شد

]]>
بازار ارز همچنان در آرامش http://www.faratab.com/news/10319/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4- Tue, 17 Sep 19 04:00:01 +0430 بازار ارز همچنان در آرامش
امروز قیمت‌ها در معاملات بازار ارز به مانند روزهای اخیر نوسان چندانی نداشت و بازار آرام بود.

]]>
وزارت صمت دستور ترخیص برنج های متوقف در گمرک را داد http://www.faratab.com/news/10307/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Mon, 16 Sep 19 16:10:01 +0430 وزارت صمت دستور ترخیص برنج های متوقف در گمرک را داد
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستور ترخیص برنج‌های وارداتی متوقف در گمرک را صادر کرد. البته طبق این نامه واردکنندگان متعهد می‌شوند این برنج‌ها را پس از فصل برداشت برنج داخلی عرضه کنند.

]]>
آیا طلای آب شده گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟ http://www.faratab.com/news/10301/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 16 Sep 19 13:30:01 +0430 آیا طلای آب شده گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟
طلای آب‌شده در حالی به انتخاب نخست برخی خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و حدود ۶۰ درصد معاملات بازار طلا را به خود اختصاص داده که دغدغه‌های جدی درباره افزودن مس و سایر فلزات به آنها و زیان سنگین خریداران وجود دارد.

]]>
سیر نزولی قیمت طلا و سکه http://www.faratab.com/news/10272/%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%87 Sun, 15 Sep 19 15:30:01 +0430 سیر نزولی قیمت طلا و سکه
قیمت طلا و انواع سکه در بازار آزاد امروز (شنبه) روندی کاهشی داشت به طوری که هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افت ۵۰ هزار تومانی قیمت به ارزش چهار میلیون و ۱۰ هزار تومان فروخته شد.

]]>
توسعه صادرات باید به معنای واقعی شکل بگیرد http://www.faratab.com/news/10242/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF- Sat, 14 Sep 19 18:40:01 +0430 توسعه صادرات باید به معنای واقعی شکل بگیرد
پس از اعلام کاهش 12 درصدی مبادلات مرزی استان کردستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان آن را غیرقابل قبول عنوان کرد.

]]>
بلاتکلیفی صاحبان خودروهای دپو شده در گمرک http://www.faratab.com/news/10233/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%BE%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9 Sat, 14 Sep 19 11:50:01 +0430 بلاتکلیفی صاحبان خودروهای دپو شده در گمرک
بعد از پایان مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک با وجود رایزنی‌ها و ارائه پیشنهادات در رابطه با ایجاد راهکاری برای خودروهای باقی مانده، هنوز هیات دولت تصمیمی در این باره نگرفته و صاحبان این خودروها بلاتکلیف مانده‌اند.

]]>
پایان 62 سال فعالیت تجاری http://www.faratab.com/news/10222/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-62-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C- Fri, 13 Sep 19 20:30:01 +0430 پایان 62 سال فعالیت تجاری
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی که به‌دلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری بود، ساعتی پیش درگذشت.

]]>
علت محرمانه بودن جزییات آمار تجارت خارجی تحریم هاست http://www.faratab.com/news/10130/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 09 Sep 19 06:30:01 +0430 علت محرمانه بودن جزییات آمار تجارت خارجی تحریم هاست
گمرک ایران اعلام کرد، پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و افزایش تلاش‌ها برای ایجاد فشار و اعمال محدودیت بیشتر در حوزه تجارت خارجی به خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی، چالش‌هایی در این حوزه پدید آمده است.

]]>
مراقب کلاهبرداری اینترنتی باشید http://www.faratab.com/news/10125/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF Sun, 08 Sep 19 14:50:02 +0430 مراقب کلاهبرداری اینترنتی باشید
سودجویان با راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی و ارسال لینک با مضامینی فریبنده و مخاطب‌پسند، کاربران فضای مجازی را برای فعالیت در سایت‌هایی که با هدف کلاهبرداری راه‌اندازی شده‌اند، تحریک و ترغیب می‌کنند.

]]>
پلیس برای مبارزه با قاچاق در 13 مرز مستقر می شود http://www.faratab.com/news/10124/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-13-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 08 Sep 19 14:20:01 +0430 پلیس برای مبارزه با قاچاق در 13 مرز مستقر می شود
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد: نیروی ناجا برای کاهش پدیده قاچاق در ۱۳ مرز مجاز کشور، شامل ۹ مرز دریایی، ۱ مرز هوایی و ۳ مرز زمینی مستقر می‌شود.

]]>
پیش بینی روند کاهشی قیمت طلا http://www.faratab.com/news/10109/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7 Sat, 07 Sep 19 20:10:01 +0430 پیش بینی روند کاهشی قیمت طلا
نائب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره چشم‌انداز قیمت‌ها تا پایان شهریور ماه گفت: انتظار ما این است که قیمت طلا تا پایان ماه روند آرام و حتی روبه کاهشی در پیش داشته باشد.

]]>
محتکران کالاهای اساسی با جرایم سنگین روبرو خواهند شد http://www.faratab.com/news/10051/%D9%85%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Wed, 04 Sep 19 18:30:01 +0430 محتکران کالاهای اساسی با جرایم سنگین روبرو خواهند شد
رئیس سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: اگر واردکننده‌ای کارهای مربوط به ترخیص و خروج کالایش را انجام داده باشد، اما همچنان بارش در انبارهای بنادر باقی بماند، مکانیزم‌های تنبیهی برای او در نظر گرفته می‌شود که بالارفتن تصاعدی هزینه‌های انبارداری یکی از آن

]]>
وزیر اقتصاد از ادامه دار بودن ثبات بازار ارز خبر داد http://www.faratab.com/news/10046/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Wed, 04 Sep 19 15:50:01 +0430 وزیر اقتصاد از ادامه دار بودن ثبات بازار ارز خبر داد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با کنترل عرضه و تقاضا، بازار ارز مدیریت شد و این روند ادامه‌دار است.

]]>
داستان ذرت های آلوده به کجا رسید؟ http://www.faratab.com/news/10014/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F Tue, 03 Sep 19 16:00:01 +0430 داستان ذرت های آلوده به کجا رسید؟
مرداد ماه امسال، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماجرای واردات ذرت‌های آلوده را دوباره داغ کرد. داستانی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شده و بعد از حدود یک سال و نیم، هنوز به پایان نرسیده است.

]]>
تاکید بر تسریع در اجرای طرح 14 کیلومتر از گردنه، مهر ماه زیر بار ترافیک می رود http://www.faratab.com/news/10000/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-14-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF Mon, 02 Sep 19 19:40:02 +0430 تاکید بر تسریع در اجرای طرح 14 کیلومتر از گردنه، مهر ماه زیر بار ترافیک می رود
استاندار کردستان در بازدید از پروژه چهار خطه کردن گردنه صلوات آباد ضمن تاکید بر تسریع در اجرای این طرح گفت: طبق گفته پیمانکار این پروژه تا اواسط مهر ماه، 14 کیلومتر از این جاده زیر بار ترافیک خواهد رفت.

]]>
امسال کدام حوزه ها برای سرمایه گذاری مناسب است؟ http://www.faratab.com/news/9990/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 02 Sep 19 16:50:01 +0430 امسال کدام حوزه ها برای سرمایه گذاری مناسب است؟
یک اقتصاددان با اشاره به تغییرات در الگوی سرمایه‌گذاری در سال جاری، سه حوزه تولید، بورس و بانک را به عنوان بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد.

]]>
راه نجات اقتصاد کشور، توسعه تعاونی هاست http://www.faratab.com/news/9940/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 31 Aug 19 23:50:01 +0430 راه نجات اقتصاد کشور، توسعه تعاونی هاست
مشاور عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه راه نجات اقتصاد کشور، توسعه تعاونی هاست، اظهار کرد: در توسعه بخش تعاون تاکنون در کشور کوتاهی هایی شده که وزارت تعاون در راستای توسعه این بخش مشغول تلاش های ویژه‌ای است.

]]>