فراتاب-فرادانش http://www.faratab.com/category/53/ info@rsm.co.ir Wed, 14 Apr 21 14:39:53 +0430fa آماده کمک برای ساخت پایگاه تحقیقاتی ایران در قطب جنوب هستیم! http://www.faratab.com/news/11478/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%21 Thu, 17 Dec 20 11:51:27 +0330 آماده کمک برای ساخت پایگاه تحقیقاتی ایران در قطب جنوب هستیم!
کامبیز مهدیزاده: جنوبگان یکی از حوزه اصلی زمین شناسی نظیر دیرینه شناسی، آتشفشان شناسی، سنگ شناسی، ژئوفیزیک و همچنین یخچال شناسی است که حائز اهمیت بسیاری هستند.

]]>
«فناوری و نوآوری» راه برون‌رفت کشور از فشار ناشی از تحریم‌ها http://www.faratab.com/news/11433/%C2%AB%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%C2%BB-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Tue, 29 Sep 20 13:02:00 +0330 «فناوری و نوآوری» راه برون‌رفت کشور از فشار ناشی از تحریم‌ها
مشاور عالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آیین امضای تفاهمنامه 3جانبه میان معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: امروز روز مبارکی برای جامعه زمین شناسی کشور است.

]]>
اعطای لقب مخترع (Inv) توسط فدراسیون جهانی اختراعات به مخترع جوان ایرانی http://www.faratab.com/news/11322/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%28Inv%29-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 11 Mar 20 11:57:14 +0330 اعطای لقب مخترع (Inv) توسط فدراسیون جهانی اختراعات به مخترع جوان ایرانی

]]>
چگونه با توری می‌توان آب تولید کرد؟ http://www.faratab.com/news/11053/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 03 Nov 19 16:23:47 +0330 چگونه با توری می‌توان آب تولید کرد؟

]]>
کشف دندان انسان نئاندرتال غار وزمه درکرمانشاه جزو ده کشف برتر جهان http://www.faratab.com/news/10942/-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%87--%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86- Mon, 28 Oct 19 21:00:02 +0330  کشف دندان انسان نئاندرتال غار وزمه  درکرمانشاه جزو ده کشف برتر جهان
مجله باستان‌شناسی آمریکا دندان نئاندرتال یافت شده در غار وزمه کرمانشاه را یکی از ۱۰ کشف اخیر باستان‌شناسی و دیرین‌انسان شناسی ذکر کرده است.

]]>
آیا سیاره‌ی ونوس قابل سکونت بوده است؟ http://www.faratab.com/news/10436/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 23 Sep 19 15:30:01 +0330 آیا سیاره‌ی ونوس قابل سکونت بوده است؟
مدل‌های کامپیوتری از احتمال قابل سکونت بودن سیاره ونوس در گذشته می‌گویند

]]>
در استفاده از وای فای رایگان احتیاط کنید http://www.faratab.com/news/10181/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Wed, 11 Sep 19 17:00:01 +0430 در استفاده از وای فای رایگان احتیاط کنید
اگرچه اینترنت رایگان به صورت وای‌فای امروزه در مکان‌های عمومی بسیاری یافت می‌شود و مورد استفاده بسیاری از کاربران هم قرار می‌گیرد، اما با توجه به ضریب امنیت بسیار پایین و ریسک‌های متعددی که این وای‌فای‌ها دارند، باید در در استفاده از آن‌ها احتیاط کرد.

]]>
برگزاری 10 رویداد بزرگ علمی در کردستان تا پایان امسال http://www.faratab.com/news/10072/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-10-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84 Fri, 06 Sep 19 16:50:01 +0430 برگزاری 10 رویداد بزرگ علمی در کردستان تا پایان امسال
دانشگاه کردستان با هدف معرفی این استان به سایر نقاط کشور، تا پایان امسال میزبان 10 رویداد بزرگ ملی و بین‌المللی با حضور افراد صاحب‌نظر در سطح بین الملل خواهد بود.

]]>
مجهز شدن سری جدید اپل واچ‌ها به ردیاب خواب http://www.faratab.com/news/10045/%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8 Wed, 04 Sep 19 15:10:02 +0430 مجهز شدن سری جدید اپل واچ‌ها به ردیاب خواب
در آینده‌ای نزدیک، اپل‌واچ مجهز به ردیاب خواب خواهد شد.

]]>
چالش هوش مصنوعی http://www.faratab.com/news/10038/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C Wed, 04 Sep 19 13:40:01 +0430 چالش هوش مصنوعی
چالش فناورانه در زمینه هوش مصنوعی به منظور بازشناسی خودکار چهره در پنجمین دوره مسابقات هوش مصنوعی از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برگزار می‌شود.

]]>
چگونه فریدون درخشانی، به «کوچر بیرکار» و برترین متفکر جهان در 2019 تبدیل شد؟ http://www.faratab.com/news/10030/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%DA%A9%D9%88%DA%86%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-2019-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Tue, 03 Sep 19 22:32:29 +0430 چگونه فریدون درخشانی، به «کوچر بیرکار» و برترین متفکر جهان در 2019 تبدیل شد؟
پروفسور «کوچر بیرکار» ریاضیدان برجسته کُرد مریوانی در یک نظر سنجی آنلاین توسط مجله prospect magazin در بریتانیا، از میان ٥٠ متفکر دنیا به عنوان شخص متفکر سال جهان انتخاب شد.

]]>
مدیریت اجرایی توئیتر به امید کردستانی رسید http://www.faratab.com/news/9953/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sun, 01 Sep 19 00:36:59 +0430 مدیریت اجرایی توئیتر به امید کردستانی رسید
امید کردستانی که کردتبار است و از مدیران سابق گوگل بوده، رئیس اجرایی توییتر شد

]]>
اولین سورفکتانت ریوی تولید شده در ایران http://www.faratab.com/news/9761/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86--%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%81%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 25 Aug 19 20:40:01 +0430 اولین  سورفکتانت ریوی تولید شده در ایران
داروی برکسورف اولین سورفکتانت ریوی تولید شده در ایران، امروز با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمدرضا مخبر عضو پیوسته فرهنگستان علوم و محمد رضا شانه ساز سرپرست سازمان غذا و دارو رونمایی شد.

]]>
دانشجویان دکتری از تخفیف ۴۰ درصدی خدمات آزمایشگاهی برخوردار می‌شوند http://www.faratab.com/news/9493/-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Mon, 12 Aug 19 22:20:02 +0430  دانشجویان دکتری از تخفیف ۴۰ درصدی خدمات آزمایشگاهی برخوردار می‌شوند
مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تامین ۴۰ درصدی هزینه خدمات آزمایشگاهی برای دانشجویان دکتری و محققان پسا دکترای کشور خبر داد.

]]>
در الکامپ پیشرفت های فناوریهای الکترونیک آموزشی خود را نشان دادیم http://www.faratab.com/news/9337/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85 Tue, 23 Jul 19 13:09:29 +0430 در الکامپ پیشرفت های فناوریهای الکترونیک آموزشی خود را نشان دادیم
گزارش فراتاب از غرفه مرکز آموزش مدیریت دولتی

]]>
حمایت دولت از طرح های خلاقانه تولید انرژی خورشیدی در کویر http://www.faratab.com/news/9036/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1- Tue, 20 Nov 18 09:44:44 +0330 حمایت دولت از طرح های خلاقانه تولید انرژی خورشیدی در کویر
کامبیز مهدی زاده فرساد دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی از حمایت دولت از طرح های نوآورانه و فناورانه در زمینه تولید انرژی از نور خورشید در مناطق کویری کشور خبر داد.

]]>
احتمال وجود آب در یکی از قمرهای مشتری تقویت شد http://www.faratab.com/news/8211/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF Fri, 18 May 18 18:50:01 +0430 احتمال وجود آب در یکی از قمرهای مشتری تقویت شد
بررسی مجدد اطلاعات به دست آمده از طریق فضاپیمای گالیله در مورد یکی از قمرهای سیاره مشتری نشان می دهد که ممکن است در این سیاره آب وجود داشته باشد.

]]>
به دنبال رقابت با استارت‌آپ‌ها نیستیم http://www.faratab.com/news/8160/%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Tue, 15 May 18 15:47:30 +0430 به دنبال رقابت با استارت‌آپ‌ها نیستیم
مدیرعامل سازمان فناوری شهرداری تهران گفت: ما به دنبال رقابت با استارت‌آپ‌ها نیستیم بلکه برنامه‌هایی برای مشارکت و همراهی این بخش با شهرداری تهران در راستای خدمات شهر هوشمند داریم.

]]>
آغاز توزیع کارت آزمون ارشد از امروز http://www.faratab.com/news/7827/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Tue, 24 Apr 18 00:35:02 +0430 آغاز توزیع کارت آزمون ارشد از امروز
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ از امروز سوم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: این آزمون در روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

]]>
بیت کوین، ناجی شهروندان ونزوئلا در مقابل تورم 1400 درصدی http://www.faratab.com/news/7065/-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-1400-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C- Sat, 16 Dec 17 23:30:48 +0330  بیت کوین، ناجی شهروندان ونزوئلا در مقابل تورم 1400 درصدی
خرید و فروش ارزهای خارجی در ونزوئلایی که با شدیدترین بحران اقتصادی روبروست تنها تحت نظر بانکهای دولتی و بصورت محدود انجام می‌شود. به همین دلیل در بازار سیاه ارزهای خارجی چندین برابر گرانتر از قیمت‌های عادی آن خرید و فروش می‌شوند. این کشور تورم ۱۴۰۰ درصدی

]]>
ارزش بیت کوین به 6 هزار دلار رسید http://www.faratab.com/news/6745/--%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF- Tue, 24 Oct 17 20:22:46 +0330   ارزش بیت کوین به 6 هزار دلار رسید
بیت کوین یک شبکه توافقی است که یک سیستم پرداخت جدید و یک نوع پول کاملاً دیجیتال را بوجود آورده است. این اولین شبکه پرداخت نقطه به نقطه تمرکز زدایی شده است که توسط کاربرانش بدون هیچگونه اختیار مرکزی و یا واسطه ای، نیرومند شده است. از نقطه نظر یک کاربر، بیت

]]>
بهره ما از تکنولوژی http://www.faratab.com/news/6000/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C Thu, 06 Apr 17 21:14:18 +0430 بهره ما از تکنولوژی
در این عصر تکنولوژی و جهش همگی ما به راستی با پنجره هایی به مانندِ تلویزیون، لپ تاپ و کامپیوترهایمان و گوشی های نزدیک تر از رگ گردنمان که دنیای بیرون تر از خانه، بیرون تر از مرزها را به تصویر می کشند آشنا هستیم...

]]>
200 آسیب‌پذیری نرم‌افزاری «روز صفر» جهان http://www.faratab.com/news/5892/200-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1%C2%BB-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Mon, 13 Mar 17 15:03:49 +0330 200 آسیب‌پذیری نرم‌افزاری «روز صفر» جهان
آسیب‌پذیری روز صفر (حفرهای امنیتی که توسعه‌دهندگان برنامه یا هنوز برطرفشان نکرده‌اند و یا از وجد آن‌ها آگاه نیستند) می‌توانند برای سال‌ها نامعلوم باقی بمانند و کاربران را در معرض خطر هکرها قرار دهند...

]]>
در ضرورت رتبه بندی دانشگاههای ایران! http://www.faratab.com/news/5764/%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Sat, 18 Feb 17 21:28:10 +0330 در ضرورت رتبه بندی دانشگاههای ایران!
نگاهی به رتبه بندی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

]]>
چگونه لامپ ها را براي بيش از يک ميليارد نفر در جهان روشن کنيم؟ http://www.faratab.com/news/5696/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%DA%A9-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%9F Thu, 09 Feb 17 09:43:34 +0330 چگونه لامپ ها را براي بيش از يک ميليارد نفر در جهان روشن کنيم؟
براساس ارزيابي هاي بانک جهاني 1.1 ميليارد نفر از مردم جهان، که عمدتاً در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي کنند، هنوز به برق پايدار دسترسي ندارند. اين مسأله مي تواند چالش ها و مشکلات عظيمي را براي بسياري از اين جوامع و اقتصادها رقم بزند

]]>
حکمرانی جدید جهانی و انقلاب رباتیک http://www.faratab.com/news/5213/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9 Thu, 05 Jan 17 00:06:19 +0330 حکمرانی جدید جهانی و انقلاب رباتیک
پس از جنگ عراق و افغانستان و معرفی هواپیماهای بی‌سرنشین، تحول در امور نظامی با سرعتی غیرقابل‌باور اما در فرایندی آرام تحول جدیدی رخ داد که در سال‌های آینده تمام جهان را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و می‌توان گفت به‌زودی شاهد جهانی خواهیم بود که دیگر ش

]]>
ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در «ایرانداک» الزامی شد http://www.faratab.com/news/4846/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DA%A9%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF- Mon, 05 Dec 16 03:00:03 +0330 ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در «ایرانداک» الزامی شد
دکتر فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با امضای آیین‌نامه‌ای، ثبت پیشنهاده (پروپوزال) پارساها (پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترای تخصصی) و پارسا‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان تمامی موسسه‌های دولتی و غیردولتی را الزامی کرد.

]]>
توالت نویسی مجازی http://www.faratab.com/news/4805/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sat, 03 Dec 16 09:19:40 +0330 توالت نویسی مجازی
پدیده دیوارنویسی نتی در فضای مجازی، از ابعاد مختلف دیوار نوشته های توالت های عمومی را تداعی می کند که در جامعۀ ما قدمت و کارکرد ویژۀ خود را دارد. بکار بردن توالت نویسی تمثیلی است برای نزدیک کردن به ذهن و نه به عنوان مفهوم سازی برای یک واقعیت

]]>
سوداگری علم؛ عوامل بحران و راهکارها http://www.faratab.com/news/4794/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%9B-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7 Thu, 01 Dec 16 14:34:42 +0330 سوداگری علم؛ عوامل بحران و راهکارها
در ایران رسم شده شیپور را از سر گشادش بزنیم! کمتر معضلاتی را امروزه می توان یافت که در کشور ما به طوری منسجم، نظام مند و با مطالعه قبلی با آن برخورد شود. از مشکل کم‌آبی گرفته تا مصایب روزافزون زیست محیطی، منفعت محوری اخلاقی و مشکلات و تنگناهای سیاسی...

]]>
سوداگران علم: بررسی پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی http://www.faratab.com/news/4709/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%3A-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C Wed, 23 Nov 16 10:51:25 +0330 سوداگران علم: بررسی پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی
بیست و یکمین نشست تلگرامی گروه فراتاب شب چهارشنبه سوم آذرماه 95 ساعت 22:00 به وقت تهران برگزار می شود. این نشست به "بررسی پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی در ایران" خواهد پرداخت.

]]>
مسکو لینکداین آمریکا را فیلتر کرد! http://www.faratab.com/news/4666/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21 Fri, 18 Nov 16 16:38:49 +0330 مسکو لینکداین آمریکا را فیلتر کرد!
شبکه اجتماعی لینکداین آمریکا به علت ایجاد دسترسی آزادانه به اطلاعات شخصی کاربران روسی در خارج از مرزهای روسیه از سوی این کشور فیلتر شد.

]]>
اندر احوالات مراکز ارتباط دانشگاه با صنعت http://www.faratab.com/news/4474/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA Fri, 04 Nov 16 01:35:03 +0330 اندر احوالات مراکز ارتباط دانشگاه با صنعت
نوشتار حاضر مروری انتقادی بر مشقت های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در انجام رساله ها دانشگاهی و مراکز ارتباط دانشگاه با صنعت است.

]]>
حرکت در غیاب امید http://www.faratab.com/news/4473/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF Fri, 04 Nov 16 00:45:04 +0330 حرکت در غیاب امید
نوشتار حاضر به بررسی دلیل افت کیفی در کارهای پژوهشی و پایان نامه نویسی در دانشگاه های ایران اختصاص دارد. نگارنده مساله را در دو وجه درون دانشگاه و برون دانشگاه مورد بررسی قرار می دهد.

]]>
مرثیه‌ای برای پژوهش در ایران http://www.faratab.com/news/4471/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 03 Nov 16 23:55:04 +0330 مرثیه‌ای برای پژوهش در ایران
سرقت ادبی و سوءاستفاده از نگاشته‌های دیگران سال‌ها است در جامعه علمی ایران رایج است و امروز دیگر آن‌قدر فراگیر شده که گویی یک قانون نانوشته است.

]]>
دانشگاهی که تجارتخانه شد http://www.faratab.com/news/4470/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF Thu, 03 Nov 16 23:09:56 +0330 دانشگاهی که تجارتخانه شد
در یک دهه اخیر فرآیند کسب آموزش در ایران به‌گونه‌ای مداوم در حال ساده‌سازی است و برخلاف گذشته که افراد مسیرهای موازی با دانشگاه را برای گذراندن زندگی مورد توجه قرار می‌دادند، امروزه همه مسیرها از دانشگاه می‌گذرد.

]]>
زنان مبارز کُرد از بازی متال گیر تا جنگ کوبانی! http://www.faratab.com/news/4384/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Fri, 28 Oct 16 20:13:41 +0330 زنان مبارز کُرد از بازی متال گیر تا جنگ کوبانی!
ماجرای یکی از اعضای این گروه ملقب به اسنایپر وولف (SNIPER WOLF) بیشتر از دیگران مورد توجه قرار می گیرد زیرا وی زنی تک تیرانداز و با تبحر بالا در تیراندازی از کردستان عراق است.

]]>
کوردینه بازی در دایره انسانیت، آزادی و یکسانی http://www.faratab.com/news/4115/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 21 Sep 16 16:50:02 +0330 کوردینه بازی در دایره انسانیت، آزادی و یکسانی
کوردینه براساس اصول خود، فرد را به تلاش وادار می‌کند. تلاشی که موجب افزایش توانمندی‌های شناختی فرد و ارتقای مهارت‌های زندگی می‌شود و از طرفی افزایش توانمندی در حق انتخاب، انتخاب درست، حل مسأله و دگرکوشی نیز در این بازی نهفته است.

]]>
کاهش تعرفه اینترنت مخابرات ایران http://www.faratab.com/news/3067/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 24 Jul 16 02:00:04 +0430 کاهش تعرفه اینترنت مخابرات ایران
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: بدون توجه به اینکه تخفیف های شرکت زیرساخت برای مخابرات لحاظ شود یا نه، تعرفه اینترنت برای مشترکان این شرکت کاهش یافت.

]]>
تلگرامی شدن زندگی روزمره در ایران http://www.faratab.com/news/3041/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Fri, 22 Jul 16 12:06:35 +0430 تلگرامی شدن زندگی روزمره در ایران
فضای مجازی چنان فضای واقعی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما را تحت تاثیر خویش قرار داده که؛ اساساً مرز بین مجاز و واقعیت در حال از بین رفتن است و جامعه ایران در حال خلق یک فضایی، به نام فضای «گفتمانی تلگرامی» است که این فضا، ساحت‌های مختلف را بازتعریف می کند.

]]>
فراخوان پذیرش و چاپ مقاله http://www.faratab.com/news/2506/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87 Mon, 27 Jun 16 10:10:02 +0430 فراخوان پذیرش و چاپ مقاله

]]>
سواد رسانه ای؛ از ضروریات زندگی اجتماعی امروز http://www.faratab.com/news/2352/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Tue, 14 Jun 16 18:03:57 +0430 سواد رسانه ای؛ از ضروریات زندگی اجتماعی امروز
سواد رسانه ای در معنای؛ یک نوع درک متکی بر مهارت که بر اساس آن بتوان انواع رسانه ها و تولیدات آنها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد، یک نیاز ضروری برای عموم کاربران رسانه ها و شبکه های اجتماعی در دنیای امروزه محسوب می شود.

]]>
آیا تلگرام من هک شده است؟ http://www.faratab.com/news/2268/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%87%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F- Wed, 08 Jun 16 19:26:59 +0430 آیا تلگرام من هک شده است؟
راه حلی ساده برای تشخیص آن که آیا تلگرام شما هک شده است و یا خیر؟ چند نفر همزمان با شما و یا حتی قبل از شما پیام های شما را بدون اینکه متوجه شوید می خوانند؟ پیامها توسط چه آی پی های بیگانه ای رصد می شوند؟

]]>
TAP30: اولین نمونه ایرانی اپلیکیشن تاکسی http://www.faratab.com/news/2269/TAP30%3A-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C Wed, 08 Jun 16 16:47:36 +0430 TAP30: اولین نمونه ایرانی اپلیکیشن تاکسی
نرم افزار TAP30 با هدف ارزان سازی حمل و نقل و سریع سازی درخواست مسافران به بازار آمده است.

]]>
گوگل می‌تواند اتومبیل شما را هرجا که بخواهد از کار بیندازد http://www.faratab.com/news/2187/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF Thu, 02 Jun 16 18:00:02 +0430 گوگل می‌تواند اتومبیل شما را هرجا که بخواهد از کار بیندازد
وسایل روزمرۀ ما به شکلِ روزافزونی قابلیت اتصال به اینترنت را پیدا می‌کنند. از ساعت و یخچال و تلویزیون بگیرید، تا اتومبیل و چراغ‌های روشنایی خانه.گوگل در ماه می گذشته، این کار را با «جعبه‌ اتوماسیون» که وسیله‌ای برای کنترل لوازم خانه بود انجام داد. اما این

]]>
کاربران ابزار در مقابل هوموساپینس و مگاماشین http://www.faratab.com/news/2030/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86 Tue, 24 May 16 07:17:23 +0430 کاربران ابزار در مقابل هوموساپینس و مگاماشین
برخی معتقدند در عصر استفاده از مگاتکنیک‌ها انسان‌ بجای ایفای نقشی فعال و خودمختار، به حیوانی بی‌هدف و منفعل تبدیل شده است. لوییس مامفورد با تاکید بر ماهیت تاریخی انسان نظریاتی را که دربارۀ نقش ابزارها و ماشین‌ها در پیشرفت انسانی اغراق میکنند، به نقد میکشد

]]>
مروری بر تاریخچه صنعت چاپ در ایران http://www.faratab.com/news/1988/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 22 May 16 15:22:17 +0430 مروری بر تاریخچه صنعت چاپ در ایران
نخستین چاپخانه گوتنبرگی در ایران را قریب 376 سال پیش ارامنه‌ی اصفهان در عهد شاه صفی یکم صفوى گشودند، اما تحول‌ بزرگ در فن‌ چاپ‌ و انتشار مواد چاپی‌، اعم‌ از کتاب‌، روزنامه‌ و مواد دیگر، از دوره ولایتعهدی‌ عباس‌ میرزا قاجار آغاز شد.

]]>
تاثیر پلتفرم‌های دیجیتال بر شیوه تفکر افراد http://www.faratab.com/news/1765/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF Fri, 13 May 16 14:50:02 +0430 تاثیر پلتفرم‌های دیجیتال بر شیوه تفکر افراد
استفاده از پلتفرم های دیجیتال همچون تبلت و لپتاپ برای مطالعه باعث تمایل و تمرکز بر جزئیات عینی می شود و توان تحلیل و تفکر انتزااعی را کاهش می دهد.

]]>
داستان میزبانی پروفسور کامران وفا به سبک ایرانی از نابغه فیزیک http://www.faratab.com/news/1458/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9 Wed, 04 May 16 21:10:17 +0430 داستان میزبانی  پروفسور کامران وفا به سبک ایرانی از نابغه فیزیک
هاوکینگ هم تصاویر سفر خود در سال ۱۳۴۱ به ایران را به مهمانی آورده بود و به مهمانان از خاطرات سفر خود به ایران و علاقه فراوان به سفر دوباره به ایران گفته بود.

]]>
چیستی جاذبه قدرت http://www.faratab.com/news/1245/%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA Wed, 27 Apr 16 12:05:31 +0430 این پژوهش حاکی از آن است که اشتیاق برای قدرت به‌نحوی در جای خود قرار نگرفته است: به‌طور کلی زمانی که مردم می‌گویند قدرت می‌خواهند، آنچه در حقیقت می‌خواهند، خودمختاری است. همچنین زمانی که آن‌ها این خودمختاری را به دست می‌آورند، به این سمت می‌روند که از خو

]]>
وقتی گیاه‌ خوارانِ جهان سر میز شام دست رد به مرغ مادربزرگ می‌ زنند http://www.faratab.com/news/1215/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 26 Apr 16 09:30:24 +0430 وقتی گیاه‌ خوارانِ جهان سر میز شام دست رد به مرغ مادربزرگ می‌ زنند
دکتر اسپرینگمن یکی از محققینی است که با پژوهشگاه مارتینِ دانشگاه آکسفورد، در «برنامۀ آیندۀ غذا» همکاری می‌کند. او معتقد است: «خیلی سخت است که انسان واقعاً درک کند جلوگیری از تغییرات اقلیمی یا پیشگیری از مرگِ حتی یک نفر بر اثر بیماری‌های مربوط به رژیم غذای

]]>