فراتاب-کتاب http://www.faratab.com/category/49/ info@rsm.co.ir Fri, 06 Aug 21 03:40:56 +0430fa انتشار کتاب «شبی دوخته‌شده با آذرخش» ترجمه اشعار عباس کیارستمی به عربی در مراکش http://www.faratab.com/news/11699/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%B4%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D8%B4%C2%BB-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4- Sun, 04 Jul 21 14:56:01 +0430 انتشار کتاب «شبی دوخته‌شده با آذرخش» ترجمه اشعار عباس کیارستمی به عربی در مراکش
با ترجمه «محمد الامین الكرخي» شاعر عراقی و «رشید وحتي» شاعر مراکشی؛ کتاب «شبی دوخته‌شده با آذرخش» ترجمه کامل اشعار عباس کیارستمی به عربی در مراکش منتشر شد

]]>
ثبت رکورد تازه صادرات کتاب از کردستان ایران به اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/11686/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 23 Jun 21 12:21:19 +0430 ثبت رکورد تازه صادرات کتاب از کردستان ایران به اقلیم کردستان عراق
از ابتدای سالجاری 713 عنوان کتاب مختلف به زبانهای فارسی و کُردی در تیراژی نسبتا گسترده به اقلیم کردستان عراق ارسال شده است

]]>
بررسی «دیوان جامی جه‌مشید» اثر زنده‌یاد جمشید باتمانی http://www.faratab.com/news/11675/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%C2%AB%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 20 Jun 21 18:48:03 +0430 بررسی «دیوان جامی جه‌مشید» اثر زنده‌یاد جمشید باتمانی
جمشید باتمانی شاعر کُردی و فارسی‌سرای کامیارانی است که سال گذشته دیوان اشعارش توسط انتشارات کردستان برای نخستین بار منتشر گردید

]]>
نگاهی به رمان خواب در باغ گیلاس http://www.faratab.com/news/11667/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3 Mon, 07 Jun 21 23:20:29 +0430 نگاهی به رمان خواب در باغ گیلاس
«رمان خواب در باغ گیلاس»،نوشته ی «ازهر جرجیس »، با محوریت مرگ و زندگی، در قالب شیوه ی جریان سیال ذهن، به شاعرانه ترین شکل ممکن، ضمن روایت ذهن راوی، جهان بهم ریخته و زندگی تباه شده ی چند نسل را بازگو می کند.

]]>
تحلیل محتوایی رُمان خانه‌ی گربه ها http://www.faratab.com/news/11664/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7 Sun, 30 May 21 09:18:53 +0430 تحلیل محتوایی رُمان خانه‌ی گربه ها
رمان "خانه‌ی گربه ها" نوشته‌ی هیوا قادر، نویسنده ی کرد، جهانی از تنهایی آدمی را در بیست و چهار داستان، بازگو می کند. نویسنده در روایت این تنهایی سراغ گربه ها می رود

]]>
شاهنامه‌های فارسی و کٌردی چه شباهت و تفاوت‌هایی دارند؟ http://www.faratab.com/news/11613/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%8C%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 04 May 21 13:48:57 +0430 شاهنامه‌های فارسی و کٌردی چه شباهت و تفاوت‌هایی دارند؟
در ادبیات و فولک کُردی، مار نماد زایندگی و گنج و برکت است هوشنگ چهل سال کدخدا است و بر هفت کشور حاکم است. اختلاف بر سر نقل سلسله‌های شاهی در شاهنامه کُردی و فارسی چنین است کُه در شاهنامه کُردی ...

]]>
نگاهی به رمان سبیلیات اثر اسماعیل فهد اسماعیل http://www.faratab.com/news/11584/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84 Thu, 29 Apr 21 17:49:40 +0430 نگاهی به رمان سبیلیات اثر اسماعیل فهد اسماعیل
سبیلیات به قلم «اسماعیل فهد اسماعیل» بنیان‌گذار رمان نویسی کویت است که درباره جنگ ایران و عراق نوشته شده است. این اثر جزو نامزدهای نهایی بوکر عربی انتخاب شد.

]]>
منتقدین ادبیات کُردی بجای نقد اثر به تخریب نویسنده می‌پردازند! http://www.faratab.com/news/11532/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%21 Wed, 14 Apr 21 13:34:51 +0430 منتقدین ادبیات کُردی بجای نقد اثر به تخریب نویسنده می‌پردازند!
میزگردی علمی با حضور آقايان دكتر محمد يعقوبي ،استاد دانشگاه، دکترای ادبیات عرب، كمال اميني ،شاعر و منتقد ادبی، و محمد موفقي ،شاعر و منتقد ادبی،

]]>
«عمر دوباره» کتاب راهنمایی برای یافتن خود و راه گم‌شده‌مان در زندگی http://www.faratab.com/news/11522/%C2%AB%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%C2%BB-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C Wed, 07 Apr 21 17:10:53 +0430 «عمر دوباره» کتاب راهنمایی برای یافتن خود و راه گم‌شده‌مان در زندگی
کتاب جدید مصطفی ملکیان استاد فلسفه و اخلاق در فاصله کوتاهی به چاپ دوم رسیده است، کتابی که به نوعی چکیده آرا و اندیشه های این استاد برجسته است.

]]>
بررسی کتاب اطلاعات استراتژیک در مدیریت پرونده هسته ای ایران http://www.faratab.com/news/11515/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 03 Apr 21 14:40:58 +0430 بررسی کتاب اطلاعات استراتژیک در مدیریت پرونده هسته ای ایران
پرونده هسته ای ایران به کدام سمت حرکت می کند؟

]]>
از مرگ تا زندگی http://www.faratab.com/news/11512/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C Sun, 14 Mar 21 11:30:37 +0330 از مرگ تا زندگی
ظرف مکان روسپی خانه، آن ناکجا آبادی ست که خویش را بیابی و بی آنکه به صورت استعاری به کار رود، استعاره ای است تلخ بر نادیدن خویش و دیگری تا جایی که رهسپارِ شرمسارش شویم.

]]>
محەمەد عەلی دەسماڵی نووسەرێ کورد، بوو بە براوەی خەڵاتی سادق هیدایەت http://www.faratab.com/news/11504/%D9%85%D8%AD%DB%95%D9%85%DB%95%D8%AF-%D8%B9%DB%95%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%95%D8%B3%D9%85%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%95%D8%B1%DB%8E-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D9%88%D9%88-%D8%A8%DB%95-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%95%DB%8C-%D8%AE%DB%95%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%95%D8%AA Tue, 16 Feb 21 15:48:16 +0330 محەمەد عەلی دەسماڵی نووسەرێ کورد، بوو بە براوەی خەڵاتی سادق هیدایەت
محەمەد عەلی دەسماڵی شاعیر و نووسەری خەڵکی سنە، پلەی دووەمی خەڵاتی ئەدەبی سادق هیدایەتی وە دەس هێنا.

]]>
به مناسبت چاپ دوم رمان «یک دایره چرکین‌شده» http://www.faratab.com/news/11471/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%C2%AB%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%C2%BB Fri, 04 Dec 20 15:37:06 +0330 به مناسبت چاپ دوم رمان «یک دایره چرکین‌شده»

]]>
انتشار کتاب نگاهی به سیاست‌خارجی ایران در قبال عراق http://www.faratab.com/news/11444/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sun, 18 Oct 20 16:19:00 +0330 انتشار کتاب نگاهی به سیاست‌خارجی ایران در قبال عراق

]]>
انتشار جدیدترین ترجمه کتاب بولتن اینبار توسط دو پژوهشگر روابط بین‌الملل http://www.faratab.com/news/11432/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Thu, 17 Sep 20 10:43:25 +0430 انتشار جدیدترین ترجمه کتاب بولتن اینبار توسط دو پژوهشگر روابط بین‌الملل

]]>
برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟ http://www.faratab.com/news/11266/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%3A-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Fri, 28 Feb 20 20:30:06 +0330 برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟

]]>
کسب جایزه ی بین المللی تصویرگری برای «سمانه صلواتی» تصویرگر کتاب جدید رضا موزونی http://www.faratab.com/news/11099/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%C2%BB-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C Sat, 16 Nov 19 12:40:01 +0330 کسب جایزه ی بین المللی تصویرگری برای «سمانه صلواتی» تصویرگر کتاب جدید رضا موزونی
تصویرگری تازه‌ترین کتاب «دکتر رضا موزونی» یک جایزه معتبر بین المللی را کسب کرد.

]]>
فریاد ملی ماه توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود http://www.faratab.com/news/10413/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 23 Sep 19 09:50:01 +0330 فریاد ملی ماه توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود
فریاد ملی ماه که مجموعه‌ای از شعر زنان ایران است به کوشش خانم نرگس دوست توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود.

]]>
پرسه در حوالی کوچه مرجانی ها http://www.faratab.com/news/9650/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Tue, 20 Aug 19 16:10:21 +0430 پرسه در حوالی کوچه مرجانی ها
نوشتار زیر توسط لیلا درخش در بررسی کتاب کوچه مرجانی ها اثر سپیده ابرآویز به رشته تحریر در آمده است

]]>
ریزگردها و امنیت ملی http://www.faratab.com/news/9506/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C Tue, 13 Aug 19 03:05:56 +0430 ریزگردها و امنیت ملی

]]>
موفقیقتی دیگر برای بوچانی؛ اینبار کسب جایزه زندگینامه نویسی http://www.faratab.com/news/9500/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C Mon, 12 Aug 19 16:02:48 +0430 موفقیقتی دیگر برای بوچانی؛ اینبار کسب جایزه زندگینامه نویسی

]]>
«باورکن برگزیده ای» در صف انتشار http://www.faratab.com/news/9370/%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1 Sat, 03 Aug 19 14:12:38 +0430 «باورکن برگزیده ای» در صف انتشار
باور کن برگزیده ای کتابی در زمینه توسعه فردی و خودشناسی است و نویسنده برای مخاطبانش بیان کرده که چگونه با توانایی های ذاتی خود به خوشبختی دست یابند

]]>
اعلام نتایج دومین جایزه کتاب سال کردستان http://www.faratab.com/news/9345/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- Fri, 26 Jul 19 18:15:39 +0430 اعلام نتایج دومین جایزه کتاب سال کردستان
دومین جایزه ادبی کتاب سال کردستان شامگاه پنجشنبه با معرفی نفرات برگزیده این دوره از جایزه ادبی در شهر سقز به ایستگاه آخر رسید و برترین های این دورە بە شرح ذیل معرفی شدند

]]>
شکلی از بودن! http://www.faratab.com/news/9341/%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%21 Thu, 25 Jul 19 16:09:11 +0430 شکلی از بودن!
نویسنده: مهشین سیاوش پوری

]]>
مراسم رونمایی از دو کتاب حقوقی به زبان کُردی http://www.faratab.com/news/9339/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Wed, 24 Jul 19 21:42:12 +0430 مراسم رونمایی از دو کتاب حقوقی به زبان کُردی
در این مراسم دو اثر كردي تحت عنوان های؛ "فرهنگ جامع حقوقی انگلیسی – کوردی دادپرور"، تالیف کامبیز ابراهیم زاده و کتاب "عملیات انفال کوردستان عراق در ترازوی حقوق بین الملل" تالیف دکتر شایان سیداحمدی رونمایی شدند.

]]>
اهداف کنگره مشاهیر کُرد و واقعیات جامعه امروزی کُردی! http://www.faratab.com/news/9324/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%21 Tue, 16 Jul 19 17:52:32 +0430 اهداف کنگره مشاهیر کُرد و واقعیات جامعه امروزی کُردی!

]]>
فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش http://www.faratab.com/news/9327/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Tue, 16 Jul 19 15:37:11 +0430 فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش

]]>
زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است http://www.faratab.com/news/9298/%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 14 Jul 19 20:38:56 +0430 زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است
انتخاب به عنوان یکی از 30 نامدار کُرد و در حقیقت تنها زن برگزیده در کنگره مشاهیر کُرد در سنندج به فرصت و بهانه ای تبدیل شد برای گفت و گوی فراتاب با این پژوهشگر برجسته و خستگی ناپذیر حوزه فرهنگ و ادبیات کُردی

]]>
جای برخی افراد در کنگره مشاهیر کُرد خالی بود http://www.faratab.com/news/9297/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 12 Jul 19 23:46:59 +0430 جای برخی افراد در کنگره مشاهیر کُرد خالی بود
کار جدیدی که فعلاً در حال تمرین هستیم مربوط به دو زندانی کُرد است یکی از کردستان عراق و دیگری از کردستان ترکیه که در آلمان زندانی هستند

]]>
تاثیر تجلیل از مشاهير، در ايجاد انگيزه در نسل جوان http://www.faratab.com/news/9295/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86 Tue, 09 Jul 19 15:18:31 +0430 تاثیر تجلیل از مشاهير، در ايجاد انگيزه در نسل جوان

]]>
پیام «نچیروان بارزانی» به کنگره مشاهیر کرد http://www.faratab.com/news/9294/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 09 Jul 19 15:09:27 +0430 پیام «نچیروان بارزانی» به کنگره مشاهیر کرد

]]>
رونمایی از دیوان جهان‌آرا خانم (پاوه‌ای) http://www.faratab.com/news/9291/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%28%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%29 Sun, 07 Jul 19 16:46:36 +0430 رونمایی از دیوان جهان‌آرا خانم (پاوه‌ای)

]]>
فرصتی برای نشان دادن توان و ظرفیت های غیرقابل انکار کُردها http://www.faratab.com/news/9290/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Jul 19 14:18:52 +0430 فرصتی برای نشان دادن توان و ظرفیت های غیرقابل انکار کُردها

]]>
اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما http://www.faratab.com/news/9284/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7- Sat, 06 Jul 19 20:54:27 +0430 اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما
«با نگاهی به کنگره‌ی مشاهیر کُرد»

]]>
نشاندن نشان افتخار توسط «داوود کُرد» بر سینه «شوالیه آواز» http://www.faratab.com/news/9283/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1--%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%C2%AB%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%C2%BB Sat, 06 Jul 19 16:34:51 +0430 نشاندن نشان افتخار  توسط «داوود کُرد» بر سینه «شوالیه آواز»

]]>
کنگره مشاهیر، تلاشی برای تجلیل از بزرگان کُرد http://www.faratab.com/news/9282/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF Sat, 06 Jul 19 16:17:24 +0430 کنگره مشاهیر، تلاشی برای تجلیل از بزرگان کُرد

]]>
امیدوارم کنگره مشاهیر کُرد را در سالهای آتی نیز برگزار کنیم http://www.faratab.com/news/9280/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sat, 06 Jul 19 11:38:23 +0430 امیدوارم کنگره مشاهیر کُرد را در سالهای آتی نیز برگزار کنیم

]]>
کنگره مشاهیر کُرد، مجالی برای درخشش و همگرایی بیشتر علم، فرهنگ و هنر http://www.faratab.com/news/9278/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1 Sat, 06 Jul 19 11:23:04 +0430 کنگره مشاهیر کُرد، مجالی برای درخشش و همگرایی بیشتر علم، فرهنگ و هنر
30 تن از بزرگان کًرد در کنگره ای به نام «مشاهیر کًرد» در سنندج، گرد هم آمدند تا مجالی برای ظهور و درخشش بیش از پیش فرهنگ و هنر کًردی باشند.

]]>
تاکید استاندار کردستان بر حضور مسئولان ارشد کشور در کنگره مشاهیر کُرد http://www.faratab.com/news/9265/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF Sat, 29 Jun 19 01:45:36 +0430 تاکید استاندار کردستان بر حضور مسئولان ارشد کشور در کنگره مشاهیر کُرد

]]>
دانشگاه کردستان بدنبال میزبانی باشکوه تر کنگره مشاهیر کُرد http://www.faratab.com/news/9264/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF Sat, 29 Jun 19 01:34:25 +0430 دانشگاه کردستان بدنبال میزبانی باشکوه تر کنگره مشاهیر کُرد

]]>
نگاهی مفهومی به رمان طوطی فلوبر اثر جولین بارنز http://www.faratab.com/news/9238/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B2 Sun, 16 Jun 19 09:20:20 +0430 نگاهی مفهومی به رمان طوطی فلوبر اثر جولین بارنز
طوطی فلوبر نه رمان شخصیت­هاست نه رمانی قصه­ گو. همان گونه که از عنوان کتاب انتظار می­رود محوریت اصلی این کتاب حول نویسنده­ ی رمان فاخر مادام بوواری و طوطی الهام بخش وی در خصوص رمان ساده دل می­گردد. امّا این گردش تا به چه اندازه مورد تأیید است؟

]]>
نگاهی به رمان حصار و سگ های پدرم http://www.faratab.com/news/9212/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%85 Sat, 18 May 19 18:48:32 +0430 نگاهی به رمان حصار و سگ های پدرم
رمان حصار و سگ‌های پدرم اثر شیرزاد حسن، یکی از بزرگ‌ترین داستان‌نویسان کُرد است که به عقیده بسیاری از منتقدان نقطه عطفی در ادبیات کُردی است.

]]>
انتشار مجموعه شعر «هوس» اثر دکتر حمید حشمدار http://www.faratab.com/news/9202/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D9%87%D9%88%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Sat, 11 May 19 13:57:49 +0430 انتشار مجموعه شعر «هوس» اثر دکتر حمید حشمدار

]]>
آیین رونمایی از کتاب «100پرتره کورد» در تهران برگزار شد http://www.faratab.com/news/9121/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB100%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Fri, 25 Jan 19 04:50:03 +0330 آیین رونمایی از کتاب «100پرتره کورد» در تهران برگزار شد
آیینِ رونمایی از «100پرتره کورد» اثر لقمان رحیمی عکاس نام آشنای بوکانی، عصر پنجشنبه چهارم بهمن ماه با حضور طیف وسیعی از اهل فرهنگ و به همت جامعه کُردهای مقیم مرکز در شهر تهران برگزار شد.

]]>
طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد http://www.faratab.com/news/9102/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF- Tue, 08 Jan 19 10:10:59 +0330 طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد
اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.

]]>
چهار میثاق http://www.faratab.com/news/9098/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82 Sun, 06 Jan 19 09:36:50 +0330 چهار میثاق
کتاب چهار میثاق را نه تنها یکبار، بلکه باید چندین بار خواند تا در رابطه با مفهوم «باور» به تفکری جدید دست پیدا کرد.

]]>
حکایت دولت و فرزانگی http://www.faratab.com/news/9097/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA--%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C- Thu, 03 Jan 19 16:32:04 +0330 حکایت دولت  و فرزانگی
کتابی که در این قسمت به شما معرفی می کنم سرتاسر نکته و درس زندگی است و جزو کتاب هایی می باشد که بسیاری از نویسندگان و نقادان را متحیر کرده است.

]]>
فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن http://www.faratab.com/news/9069/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%86 Wed, 12 Dec 18 12:51:21 +0330 فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن

]]>
رُمان روی آسفالت داغ http://www.faratab.com/news/9020/%D8%B1%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA Mon, 12 Nov 18 11:55:56 +0330 رُمان روی آسفالت داغ
روی آسفالت داغ تازه ترین رمان نازیلا نوبهاری در تابستان ۱۳۹۷ توسط انتشارات ابراهیم در ۲۸۰ صفحه به چاپ رسیده است.

]]>
تالستوی، فروید، الیاس اثر سینا حسینی و مسعودقدیم فلاح http://www.faratab.com/news/8967/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD Sat, 27 Oct 18 02:07:29 +0330 تالستوی، فروید، الیاس اثر سینا حسینی و مسعودقدیم فلاح

]]>