فراتاب-کتاب http://www.faratab.com/category/49/ info@rsm.co.ir Sun, 05 Jul 20 01:05:14 +0430fa برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟ http://www.faratab.com/news/11266/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%3A-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Fri, 28 Feb 20 20:30:06 +0330 برابری و تفاوت: آیا می‌توانیم با هم زندگی کنیم؟

]]>
کسب جایزه ی بین المللی تصویرگری برای «سمانه صلواتی» تصویرگر کتاب جدید رضا موزونی http://www.faratab.com/news/11099/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%C2%BB-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C Sat, 16 Nov 19 12:40:01 +0330 کسب جایزه ی بین المللی تصویرگری برای «سمانه صلواتی» تصویرگر کتاب جدید رضا موزونی
تصویرگری تازه‌ترین کتاب «دکتر رضا موزونی» یک جایزه معتبر بین المللی را کسب کرد.

]]>
فریاد ملی ماه توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود http://www.faratab.com/news/10413/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 23 Sep 19 09:50:01 +0330 فریاد ملی ماه توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود
فریاد ملی ماه که مجموعه‌ای از شعر زنان ایران است به کوشش خانم نرگس دوست توسط انتشارات کتاب هرمز منتشر می‌شود.

]]>
پرسه در حوالی کوچه مرجانی ها http://www.faratab.com/news/9650/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Tue, 20 Aug 19 16:10:21 +0430 پرسه در حوالی کوچه مرجانی ها
نوشتار زیر توسط لیلا درخش در بررسی کتاب کوچه مرجانی ها اثر سپیده ابرآویز به رشته تحریر در آمده است

]]>
ریزگردها و امنیت ملی http://www.faratab.com/news/9506/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C Tue, 13 Aug 19 03:05:56 +0430 ریزگردها و امنیت ملی

]]>
موفقیقتی دیگر برای بوچانی؛ اینبار کسب جایزه زندگینامه نویسی http://www.faratab.com/news/9500/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C Mon, 12 Aug 19 16:02:48 +0430 موفقیقتی دیگر برای بوچانی؛ اینبار کسب جایزه زندگینامه نویسی

]]>
«باورکن برگزیده ای» در صف انتشار http://www.faratab.com/news/9370/%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1 Sat, 03 Aug 19 14:12:38 +0430 «باورکن برگزیده ای» در صف انتشار
باور کن برگزیده ای کتابی در زمینه توسعه فردی و خودشناسی است و نویسنده برای مخاطبانش بیان کرده که چگونه با توانایی های ذاتی خود به خوشبختی دست یابند

]]>
اعلام نتایج دومین جایزه کتاب سال کردستان http://www.faratab.com/news/9345/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- Fri, 26 Jul 19 18:15:39 +0430 اعلام نتایج دومین جایزه کتاب سال کردستان
دومین جایزه ادبی کتاب سال کردستان شامگاه پنجشنبه با معرفی نفرات برگزیده این دوره از جایزه ادبی در شهر سقز به ایستگاه آخر رسید و برترین های این دورە بە شرح ذیل معرفی شدند

]]>
شکلی از بودن! http://www.faratab.com/news/9341/%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%21 Thu, 25 Jul 19 16:09:11 +0430 شکلی از بودن!
نویسنده: مهشین سیاوش پوری

]]>
مراسم رونمایی از دو کتاب حقوقی به زبان کُردی http://www.faratab.com/news/9339/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Wed, 24 Jul 19 21:42:12 +0430 مراسم رونمایی از دو کتاب حقوقی به زبان کُردی
در این مراسم دو اثر كردي تحت عنوان های؛ "فرهنگ جامع حقوقی انگلیسی – کوردی دادپرور"، تالیف کامبیز ابراهیم زاده و کتاب "عملیات انفال کوردستان عراق در ترازوی حقوق بین الملل" تالیف دکتر شایان سیداحمدی رونمایی شدند.

]]>
اهداف کنگره مشاهیر کُرد و واقعیات جامعه امروزی کُردی! http://www.faratab.com/news/9324/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%21 Tue, 16 Jul 19 17:52:32 +0430 اهداف کنگره مشاهیر کُرد و واقعیات جامعه امروزی کُردی!

]]>
فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش http://www.faratab.com/news/9327/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Tue, 16 Jul 19 15:37:11 +0430 فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش

]]>
زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است http://www.faratab.com/news/9298/%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 14 Jul 19 20:38:56 +0430 زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است
انتخاب به عنوان یکی از 30 نامدار کُرد و در حقیقت تنها زن برگزیده در کنگره مشاهیر کُرد در سنندج به فرصت و بهانه ای تبدیل شد برای گفت و گوی فراتاب با این پژوهشگر برجسته و خستگی ناپذیر حوزه فرهنگ و ادبیات کُردی

]]>
جای برخی افراد در کنگره مشاهیر کُرد خالی بود http://www.faratab.com/news/9297/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 12 Jul 19 23:46:59 +0430 جای برخی افراد در کنگره مشاهیر کُرد خالی بود
کار جدیدی که فعلاً در حال تمرین هستیم مربوط به دو زندانی کُرد است یکی از کردستان عراق و دیگری از کردستان ترکیه که در آلمان زندانی هستند

]]>
تاثیر تجلیل از مشاهير، در ايجاد انگيزه در نسل جوان http://www.faratab.com/news/9295/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86 Tue, 09 Jul 19 15:18:31 +0430 تاثیر تجلیل از مشاهير، در ايجاد انگيزه در نسل جوان

]]>
پیام «نچیروان بارزانی» به کنگره مشاهیر کرد http://www.faratab.com/news/9294/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 09 Jul 19 15:09:27 +0430 پیام «نچیروان بارزانی» به کنگره مشاهیر کرد

]]>
رونمایی از دیوان جهان‌آرا خانم (پاوه‌ای) http://www.faratab.com/news/9291/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%28%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%29 Sun, 07 Jul 19 16:46:36 +0430 رونمایی از دیوان جهان‌آرا خانم (پاوه‌ای)

]]>
فرصتی برای نشان دادن توان و ظرفیت های غیرقابل انکار کُردها http://www.faratab.com/news/9290/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Jul 19 14:18:52 +0430 فرصتی برای نشان دادن توان و ظرفیت های غیرقابل انکار کُردها

]]>
اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما http://www.faratab.com/news/9284/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7- Sat, 06 Jul 19 20:54:27 +0430 اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما
«با نگاهی به کنگره‌ی مشاهیر کُرد»

]]>
نشاندن نشان افتخار توسط «داوود کُرد» بر سینه «شوالیه آواز» http://www.faratab.com/news/9283/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1--%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%C2%AB%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%C2%BB Sat, 06 Jul 19 16:34:51 +0430 نشاندن نشان افتخار  توسط «داوود کُرد» بر سینه «شوالیه آواز»

]]>
کنگره مشاهیر، تلاشی برای تجلیل از بزرگان کُرد http://www.faratab.com/news/9282/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF Sat, 06 Jul 19 16:17:24 +0430 کنگره مشاهیر، تلاشی برای تجلیل از بزرگان کُرد

]]>
امیدوارم کنگره مشاهیر کُرد را در سالهای آتی نیز برگزار کنیم http://www.faratab.com/news/9280/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sat, 06 Jul 19 11:38:23 +0430 امیدوارم کنگره مشاهیر کُرد را در سالهای آتی نیز برگزار کنیم

]]>
کنگره مشاهیر کُرد، مجالی برای درخشش و همگرایی بیشتر علم، فرهنگ و هنر http://www.faratab.com/news/9278/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1 Sat, 06 Jul 19 11:23:04 +0430 کنگره مشاهیر کُرد، مجالی برای درخشش و همگرایی بیشتر علم، فرهنگ و هنر
30 تن از بزرگان کًرد در کنگره ای به نام «مشاهیر کًرد» در سنندج، گرد هم آمدند تا مجالی برای ظهور و درخشش بیش از پیش فرهنگ و هنر کًردی باشند.

]]>
تاکید استاندار کردستان بر حضور مسئولان ارشد کشور در کنگره مشاهیر کُرد http://www.faratab.com/news/9265/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF Sat, 29 Jun 19 01:45:36 +0430 تاکید استاندار کردستان بر حضور مسئولان ارشد کشور در کنگره مشاهیر کُرد

]]>
دانشگاه کردستان بدنبال میزبانی باشکوه تر کنگره مشاهیر کُرد http://www.faratab.com/news/9264/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF Sat, 29 Jun 19 01:34:25 +0430 دانشگاه کردستان بدنبال میزبانی باشکوه تر کنگره مشاهیر کُرد

]]>
نگاهی مفهومی به رمان طوطی فلوبر اثر جولین بارنز http://www.faratab.com/news/9238/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B2 Sun, 16 Jun 19 09:20:20 +0430 نگاهی مفهومی به رمان طوطی فلوبر اثر جولین بارنز
طوطی فلوبر نه رمان شخصیت­هاست نه رمانی قصه­ گو. همان گونه که از عنوان کتاب انتظار می­رود محوریت اصلی این کتاب حول نویسنده­ ی رمان فاخر مادام بوواری و طوطی الهام بخش وی در خصوص رمان ساده دل می­گردد. امّا این گردش تا به چه اندازه مورد تأیید است؟

]]>
نگاهی به رمان حصار و سگ های پدرم http://www.faratab.com/news/9212/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D9%85 Sat, 18 May 19 18:48:32 +0430 نگاهی به رمان حصار و سگ های پدرم
رمان حصار و سگ‌های پدرم اثر شیرزاد حسن، یکی از بزرگ‌ترین داستان‌نویسان کُرد است که به عقیده بسیاری از منتقدان نقطه عطفی در ادبیات کُردی است.

]]>
انتشار مجموعه شعر «هوس» اثر دکتر حمید حشمدار http://www.faratab.com/news/9202/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D9%87%D9%88%D8%B3%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1 Sat, 11 May 19 13:57:49 +0430 انتشار مجموعه شعر «هوس» اثر دکتر حمید حشمدار

]]>
آیین رونمایی از کتاب «100پرتره کورد» در تهران برگزار شد http://www.faratab.com/news/9121/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB100%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Fri, 25 Jan 19 04:50:03 +0330 آیین رونمایی از کتاب «100پرتره کورد» در تهران برگزار شد
آیینِ رونمایی از «100پرتره کورد» اثر لقمان رحیمی عکاس نام آشنای بوکانی، عصر پنجشنبه چهارم بهمن ماه با حضور طیف وسیعی از اهل فرهنگ و به همت جامعه کُردهای مقیم مرکز در شهر تهران برگزار شد.

]]>
طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد http://www.faratab.com/news/9102/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF- Tue, 08 Jan 19 10:10:59 +0330 طرح توزیع مواد مخدردولتی؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد
اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.

]]>
چهار میثاق http://www.faratab.com/news/9098/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82 Sun, 06 Jan 19 09:36:50 +0330 چهار میثاق
کتاب چهار میثاق را نه تنها یکبار، بلکه باید چندین بار خواند تا در رابطه با مفهوم «باور» به تفکری جدید دست پیدا کرد.

]]>
حکایت دولت و فرزانگی http://www.faratab.com/news/9097/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA--%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C- Thu, 03 Jan 19 16:32:04 +0330 حکایت دولت  و فرزانگی
کتابی که در این قسمت به شما معرفی می کنم سرتاسر نکته و درس زندگی است و جزو کتاب هایی می باشد که بسیاری از نویسندگان و نقادان را متحیر کرده است.

]]>
فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن http://www.faratab.com/news/9069/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%86 Wed, 12 Dec 18 12:51:21 +0330 فرهنگ، قومیت و ملیت در امریکا اثر جیمز و هدر اولسن

]]>
رُمان روی آسفالت داغ http://www.faratab.com/news/9020/%D8%B1%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA Mon, 12 Nov 18 11:55:56 +0330 رُمان روی آسفالت داغ
روی آسفالت داغ تازه ترین رمان نازیلا نوبهاری در تابستان ۱۳۹۷ توسط انتشارات ابراهیم در ۲۸۰ صفحه به چاپ رسیده است.

]]>
تالستوی، فروید، الیاس اثر سینا حسینی و مسعودقدیم فلاح http://www.faratab.com/news/8967/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD Sat, 27 Oct 18 02:07:29 +0330 تالستوی، فروید، الیاس اثر سینا حسینی و مسعودقدیم فلاح

]]>
گزینه ی اشعار نرگس دوست http://www.faratab.com/news/8963/%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA- Mon, 22 Oct 18 11:03:30 +0330 گزینه ی اشعار نرگس دوست
گزینه ی اشعار نرگس دوست در سال 1397 توسط انتشارات نارنج در 360 صفحه با انتخاب و گزینش از میان پنج مجموعه شعر این شاعر به چاپ رسیده است.

]]>
«روزها و رویاها» اثر پیام یزدانجو http://www.faratab.com/news/8936/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%88 Mon, 01 Oct 18 12:35:58 +0330 «روزها و رویاها» اثر پیام یزدانجو

]]>
مجموعه شعر «باران از چشم های آبان می آید» http://www.faratab.com/news/8912/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%C2%BB Sun, 02 Sep 18 11:49:18 +0430 مجموعه شعر «باران از چشم های آبان می آید»

]]>
کتاب آمریکای زمینگیر آخرین اثر دونالد ترامپ وارد بازار نشر شد http://www.faratab.com/news/8894/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Wed, 15 Aug 18 20:47:15 +0430 کتاب آمریکای زمینگیر آخرین اثر دونالد ترامپ وارد بازار نشر شد

]]>
روایت دوگانه از مرگ http://www.faratab.com/news/8875/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF Sun, 05 Aug 18 18:17:12 +0430 روایت دوگانه از مرگ
روایت مرگ و محتوای خشونت‌آمیز آن در شعرهای داوودزاده‌فر روایتی متفاوت است متفاوت از آن جهت که شاعر، مرگ را غالبا از دو منظر به تصویر معنایی کشانده است: 1) مرگ از دریچۀ نگاه شخصی 2) مرگ از دریچۀ نگاه جهانی

]]>
«وداع با اسلحه» با ترجمه نازی عظیما در نشر افق منتشر شد http://www.faratab.com/news/8435/%C2%AB%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 27 May 18 21:54:00 +0430 «وداع با اسلحه» با ترجمه نازی عظیما در نشر افق منتشر شد
«وداع با اسلحه» را یکی از شاهکارهای ماندگار همینگوی می‌دانند و از در زمره صد کتاب برتر تاریخ به انتخاب گاردین، صد رمان برتر به انتخاب کتابخانه مدرن و صد رمان برتر تاریخ به انتخاب دانیل برت قرار دارد. این کتاب یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های آمریکایی است که هم

]]>
آغاز رقابت محمود دولت‌آبادی با نویسنده سوئیسی http://www.faratab.com/news/8410/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C Sun, 27 May 18 21:00:01 +0430 آغاز رقابت محمود دولت‌آبادی با نویسنده سوئیسی
اردیبهشت با توجه به برگزاری نمایشگاه کتاب، فروش رضایت‌ بخشی را برای ناشران و کتابفروشان رقم زد و کتاب‌های «طریق بسمل شدن» و «هنر خوب زندگی کرد» پرفروش‌ترین آثار این ماه بودند.

]]>
مهمترین جایزه ادبی استرالیا نامزدهایش را معرفی کرد http://www.faratab.com/news/8391/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 26 May 18 17:19:43 +0430 مهمترین جایزه ادبی استرالیا نامزدهایش را معرفی کرد
جایزه مایلز فرانکلین که مهم‌ترین جایزه ادبی استرالیاست فهرست اولیه نامزدهایش را در سال ۲۰۱۸ معرفی کرد.

]]>
ماموستا شپول؛ هفت دهه کتابت و پژوهش خستگی ناپذیر http://www.faratab.com/news/8388/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%9B-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1 Sat, 26 May 18 16:49:07 +0430 ماموستا شپول؛ هفت دهه کتابت و پژوهش خستگی ناپذیر

]]>
به یاد ماموستا دکتر محمدصالح ابراهیمی http://www.faratab.com/news/8387/%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C Sat, 26 May 18 15:53:23 +0430 به یاد ماموستا دکتر محمدصالح ابراهیمی

]]>
از زندگی و ترانه های کلاغ اثر تد هیوز http://www.faratab.com/news/8218/%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%B2 Sat, 19 May 18 11:37:58 +0430 از زندگی و ترانه های کلاغ اثر تد هیوز
نوشتن شعرهای کلاغ برای من چیزی شبیه خود را در همان فرآیند قرار دادن بود. اندیشه ی آغازین کلاغ، اندیشه ی سبک ( style ) بود.

]]>
فروش ۱۳۰ میلیارد تومانی کتاب در نمایشگاه http://www.faratab.com/news/8103/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sat, 12 May 18 18:05:41 +0430 فروش ۱۳۰ میلیارد تومانی کتاب در نمایشگاه
قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران از فروش ۱۳۰ میلیارد تومان کتاب در این دوره خبر داد.

]]>
مجموعه شعر «سرزمین سنگ پشت ها» http://www.faratab.com/news/8041/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%C2%BB Tue, 08 May 18 16:55:01 +0430 مجموعه شعر «سرزمین سنگ پشت ها»
این مجموعه شامل 23 شعر بلند و کوتاه آزاد است که در فواصل سالهای 89 تا 95 سروده شده اند و رویکردی اندیشه محور و اجتماعی دارند...

]]>
انتشار کتاب «ژئواکونومی» اثر پژوهشگر سرپل ذهابی http://www.faratab.com/news/7940/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C Mon, 30 Apr 18 19:50:02 +0430 انتشار کتاب «ژئواکونومی» اثر پژوهشگر سرپل ذهابی

]]>
مجموعه شعر «من به اتفاق مادرم به دنیا آمدم» http://www.faratab.com/news/7895/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%85%C2%BB Sat, 28 Apr 18 13:52:26 +0430 مجموعه شعر «من به اتفاق مادرم به دنیا آمدم»
شاعر در این مجموعه نگرشی انتقادی، اعتراضی ست که به وضعیت موجود جامعه دارد. شیوه روایت شاعر در این مجموعه از یک نظام گفتمانی تبعیت می کند.

]]>