فراتاب-سینما - تئاتر http://www.faratab.com/category/44/ info@rsm.co.ir Thu, 06 Aug 20 14:11:14 +0430fa امیدوارم ویژگی‌های ممتاز زنان کُرد در سریال نون خ بیشتر مورد توجه قرار گیرد http://www.faratab.com/news/11363/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Wed, 20 May 20 21:47:03 +0430 امیدوارم ویژگی‌های ممتاز زنان کُرد در سریال نون خ بیشتر مورد توجه قرار گیرد

]]>
سریال نون خ فرصتی برای دیدن ظرفیتها و محدودیتهای مناطق کردنشین ایران http://www.faratab.com/news/11362/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 20 May 20 21:21:41 +0430 سریال نون خ فرصتی برای دیدن ظرفیتها و محدودیتهای مناطق کردنشین ایران

]]>
سایه مخوف کرونا بر پرده‌های سینما! http://www.faratab.com/news/11314/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%21 Tue, 10 Mar 20 19:39:32 +0330 سایه مخوف کرونا بر پرده‌های سینما!

]]>
درخت گردو؛ روایت امید در دل تراژدی! http://www.faratab.com/news/11211/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%9B-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%AF%DB%8C%21 Fri, 07 Feb 20 16:21:26 +0330 درخت گردو؛ روایت امید در دل تراژدی!
فیلمی که برش‌هایی از یک زندگی تراژیک و مالامال از درد و آلام «وستا قادر» را نشان می‌دهد که عجیب سرنوشتش شبیه کوهستان‌های کردستان است تنها، پردرد اما مغرور و ایستاده

]]>
جوکر - گاتهام: سوبژکتیویتۀ نامشروع سرمایه‌داری متأخر http://www.faratab.com/news/11181/%D8%AC%D9%88%DA%A9%D8%B1---%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%3A-%D8%B3%D9%88%D8%A8%DA%98%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%80-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1 Tue, 31 Dec 19 16:53:30 +0330 جوکر - گاتهام: سوبژکتیویتۀ نامشروع سرمایه‌داری متأخر

]]>
نمایش شِیهیدَن، نوید زنده بودن تئاتر http://www.faratab.com/news/11097/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%90%DB%8C%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%8E%D9%86%D8%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1 Sat, 09 Nov 19 21:00:01 +0330 نمایش شِیهیدَن، نوید زنده بودن تئاتر
شِيهيدَن، نمايشی ست که از همین نام گذاری، مخاطب خود را به نگاهی نو فرا می خواند. شیهیدن از همین مصدر جعلی شیهه کشیدن آغاز می شود و درست در همین مرز جعلی بین حقیقت ِدنیایی تلخ، اما واقعی، با آرمان شهری دور از ذهن، اما ممکن، پرسه می زند.

]]>
شروع به‌ کار چهارمین فستیوال بین المللی فیلم سلیمانیه http://www.faratab.com/news/10616/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87 Thu, 03 Oct 19 02:30:01 +0330 شروع به‌ کار چهارمین فستیوال بین المللی فیلم سلیمانیه
چهارمین فستیوال فیلم سلیمانیه کار خود را به مدت یک هفته آغاز کرد.

]]>
مُهر پایان فعالیت دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه زده شد! http://www.faratab.com/news/10430/%D9%85%D9%8F%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%21 Mon, 23 Sep 19 13:10:02 +0330 مُهر پایان فعالیت دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه زده شد!
دانشکده ی فرهنگ و هنر کرمانشاه به علت عدم تسریع در روند خصوصی سازی تعطیل شد

]]>
اعلام آمادگی هنرمندان اقلیم کردستان برای حضور در مجموعه نمایش خانگی «مانگ و ئه‌ستیره» http://www.faratab.com/news/10218/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87%C2%BB Fri, 13 Sep 19 16:30:02 +0430 اعلام آمادگی هنرمندان اقلیم کردستان برای حضور در مجموعه نمایش خانگی «مانگ و ئه‌ستیره»
بعد از اتمام قسمت نخست نمایش خانگی مانگ و ئه‌ستیره (ماه و ستاره) و نمایش موفق آن، هنرمندان اقلیم کردستان عراق برای حضور در قسمت دوم این مجموعه اعلام آمادگی کردند.

]]>
شروع به کار هفتمین فستیوال بین المللی فیلم دهوک http://www.faratab.com/news/10128/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%A9 Mon, 09 Sep 19 05:20:02 +0430 شروع به کار هفتمین فستیوال بین المللی فیلم دهوک
شروع به کار هفتمین فستیوال فیلم دهوک و اهمیت بیشتر به نقش زنان در این فستیوال

]]>
شرکت 112 فیلم از 72 کشور در اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/10027/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-112-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-72-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 04 Sep 19 23:36:21 +0430 شرکت 112 فیلم از 72 کشور در اقلیم کردستان عراق
برگزاری هفتمین فستیوال فیلم دهوک در اقلیم کردستان عراق با حضور ۷۲ کشور و ۱۱۲ فیلم در آن.

]]>
جایزه خلاقیت و تعالی جشنواره Accolade Global آمریکا به زوج هنرمند کردستانی رسید http://www.faratab.com/news/9999/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-Accolade-Global-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Mon, 02 Sep 19 19:00:02 +0430 جایزه خلاقیت و تعالی جشنواره Accolade Global آمریکا به زوج هنرمند کردستانی رسید
زوج هنرمند کردستانی توانستند در هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم Accolade Global در آمریکا، جایزه خلاقیت و تعالی را برای فیلم «گل نساء» از آن خود کنند.

]]>
هفتمین فستیوال بین‌المللی فیلم «دهوک» عراق پذیرای شش فیلم ایرانی می‌شود http://www.faratab.com/news/9992/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%A9%C2%BB-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 02 Sep 19 17:20:02 +0430 هفتمین فستیوال بین‌المللی فیلم «دهوک» عراق پذیرای شش فیلم ایرانی می‌شود
شش فیلم ایرانی به هفتمین فستیوال جهانی فیلم «دهوک» عراق راه یافتند.

]]>
پایان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با شعار جذب و گسترش گردشگری http://www.faratab.com/news/9946/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1--%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C Sun, 01 Sep 19 01:30:01 +0430 پایان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با شعار  جذب و گسترش گردشگری
شامگاه سه‌شنبه پنجم شهریورماه، سالن نشاط شهر مریوان شاهد مراسم اختتامیه چهاردهمین تئاتر خیابانی بود.
که با حضور جمعی از مسئولین استان کردستان، داوران و اصحاب فرهنگ و هنر برگزار شد.

]]>
سریال نون خ اینبار از کرمانشاه می‌آید! http://www.faratab.com/news/9871/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C%D8%AF%21 Wed, 28 Aug 19 20:00:01 +0430 سریال نون خ اینبار از کرمانشاه می‌آید!
این روزها سریال «نون.خ» مهیایِ شروعِ فصل جدید است. به گفته مهدی فرجی تهیه‌کننده این سریال، سعید آقاخانی کارگردان، نویسنده و دستیاران و عوامل دیگر مشغول آماده‌سازی لوکیشن‌ها، تکمیل گروه بازیگری و در واقع گذراندن روزهای پیش‌تولید فصل دوم ماجراهای نورالدین خ

]]>
مراسم تشییع پیکر مرحوم داریوش اسدزاده http://www.faratab.com/news/9831/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87 Wed, 28 Aug 19 15:50:01 +0430 مراسم تشییع پیکر مرحوم داریوش اسدزاده
مراسم تشییع پیکر مرحوم داریوش اسدزاده بازیگر پیشکسوت کرمانشاهی صبح روز (سه شنبه پنجم شهریورماه) برگزار شد.

]]>
پیام جشنواره های استان کردستان، صلح و دوستی است http://www.faratab.com/news/9848/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 28 Aug 19 06:50:01 +0430 پیام جشنواره های استان کردستان، صلح و دوستی است
استاندار کردستان شامگاه سه شنبه در آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، پیام جشنواره تئاتر خیابانی مریوان و دیگر جشنواره‌هایی که در کردستان برگزار می‌شود را صلح، دوستی، صفا و صمیمت عنوان کرد.

]]>
جشنواره تئاتر مریوان یک ضیافت باشکوه تئاتر مردمی است http://www.faratab.com/news/9798/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Aug 19 13:30:02 +0430 جشنواره تئاتر مریوان یک ضیافت باشکوه تئاتر مردمی است
مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در سومین روز از برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: این جشنواره یک ضیافت باشکوه تئاتر مردمی است و این رویداد یک رویداد تاثیرگذار است.

]]>
نمایشنامه‌هایی که در روز سوم جشنواره تئاتر مریوان بر روی صحنه می‌رود http://www.faratab.com/news/9789/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF- Mon, 26 Aug 19 18:06:55 +0430 نمایشنامه‌هایی که در روز سوم جشنواره تئاتر مریوان بر روی صحنه می‌رود
در سومین روز از جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، 32 نمایشنامه در 8 سانس به روی صحنه می رود.

]]>
تداوم این رویداد، مریوان را به عنوان پایتخت تئاتر خیابانی خاورمیانه معرفی می‌کند http://www.faratab.com/news/9750/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 26 Aug 19 13:41:55 +0430 تداوم این رویداد، مریوان را به عنوان پایتخت تئاتر خیابانی خاورمیانه معرفی می‌کند
همزمان با آغاز چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر مریوان، «عباس صالحی»، پیامی را به این جشنواره ارسال کرد و گفت: تمرکز بر تداوم و استمرار این رویداد کلان هنری کشور با رویکردی بین المللی در برنامه‌ ای میان مدت، مریوان را به عنوان پایتخت تئاتر خیابانی

]]>
«بازی و کودک» روایت گمگشتگی کودکان در دنیای آپارتمان نشینی http://www.faratab.com/news/9751/%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%C2%BB-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%85%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C- Sun, 25 Aug 19 16:40:01 +0430 «بازی و کودک» روایت گمگشتگی کودکان در دنیای آپارتمان نشینی
همزمان با اولین روز برگزاری چهاردهمین دوره از جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، نمایشنامه «بازی و کودک»، گمگشتگی کودکان در دنیای آپارتمان نشینی را روایت کرد.

]]>
برگزاری کارگاه آموزشی عملی بدن، صدا و حرکت http://www.faratab.com/news/9745/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA Sun, 25 Aug 19 15:40:01 +0430 برگزاری کارگاه آموزشی عملی بدن، صدا و حرکت
در راستای ارتقای سطح کیفی چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر مریوان، کارگاه عملی بدن، صدا و حرکت برگزار شد.

]]>
تئاتر خیابانی بازنمایی زندگی به روایتی ملموسی تر http://www.faratab.com/news/9717/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1 Fri, 23 Aug 19 18:13:32 +0430 تئاتر خیابانی بازنمایی زندگی به روایتی ملموسی تر
تئاترهای خیابانی عموما دربرگیرنده مضامین مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... هستند که بازیگر با کمک تکنیک های خاص خود سعی در انتقال این مضامین به مخاطب دارد.

]]>
افتتاحیه 22مین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما با حضور وزیر کشور http://www.faratab.com/news/9588/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-22%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sat, 17 Aug 19 18:40:23 +0430 افتتاحیه 22مین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما با حضور وزیر کشور

]]>
شکلی از بودن! http://www.faratab.com/news/9341/%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%21 Thu, 25 Jul 19 16:09:11 +0430 شکلی از بودن!
نویسنده: مهشین سیاوش پوری

]]>
اهداف کنگره مشاهیر کُرد و واقعیات جامعه امروزی کُردی! http://www.faratab.com/news/9324/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%21 Tue, 16 Jul 19 17:52:32 +0430 اهداف کنگره مشاهیر کُرد و واقعیات جامعه امروزی کُردی!

]]>
زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است http://www.faratab.com/news/9298/%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 14 Jul 19 20:38:56 +0430 زن امروز متفاوت و توانمندتر از زن دیروز است
انتخاب به عنوان یکی از 30 نامدار کُرد و در حقیقت تنها زن برگزیده در کنگره مشاهیر کُرد در سنندج به فرصت و بهانه ای تبدیل شد برای گفت و گوی فراتاب با این پژوهشگر برجسته و خستگی ناپذیر حوزه فرهنگ و ادبیات کُردی

]]>
جای برخی افراد در کنگره مشاهیر کُرد خالی بود http://www.faratab.com/news/9297/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF Fri, 12 Jul 19 23:46:59 +0430 جای برخی افراد در کنگره مشاهیر کُرد خالی بود
کار جدیدی که فعلاً در حال تمرین هستیم مربوط به دو زندانی کُرد است یکی از کردستان عراق و دیگری از کردستان ترکیه که در آلمان زندانی هستند

]]>
تاثیر تجلیل از مشاهير، در ايجاد انگيزه در نسل جوان http://www.faratab.com/news/9295/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86 Tue, 09 Jul 19 15:18:31 +0430 تاثیر تجلیل از مشاهير، در ايجاد انگيزه در نسل جوان

]]>
پیام «نچیروان بارزانی» به کنگره مشاهیر کرد http://www.faratab.com/news/9294/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 09 Jul 19 15:09:27 +0430 پیام «نچیروان بارزانی» به کنگره مشاهیر کرد

]]>
فرصتی برای نشان دادن توان و ظرفیت های غیرقابل انکار کُردها http://www.faratab.com/news/9290/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sun, 07 Jul 19 14:18:52 +0430 فرصتی برای نشان دادن توان و ظرفیت های غیرقابل انکار کُردها

]]>
اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما http://www.faratab.com/news/9284/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7- Sat, 06 Jul 19 20:54:27 +0430 اعتبار به یغما رفته‌ی روشنفکری ما
«با نگاهی به کنگره‌ی مشاهیر کُرد»

]]>
نشاندن نشان افتخار توسط «داوود کُرد» بر سینه «شوالیه آواز» http://www.faratab.com/news/9283/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1--%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%C2%AB%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%C2%BB Sat, 06 Jul 19 16:34:51 +0430 نشاندن نشان افتخار  توسط «داوود کُرد» بر سینه «شوالیه آواز»

]]>
امیدوارم کنگره مشاهیر کُرد را در سالهای آتی نیز برگزار کنیم http://www.faratab.com/news/9280/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sat, 06 Jul 19 11:38:23 +0430 امیدوارم کنگره مشاهیر کُرد را در سالهای آتی نیز برگزار کنیم

]]>
کنگره مشاهیر کُرد، مجالی برای درخشش و همگرایی بیشتر علم، فرهنگ و هنر http://www.faratab.com/news/9278/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1 Sat, 06 Jul 19 11:23:04 +0430 کنگره مشاهیر کُرد، مجالی برای درخشش و همگرایی بیشتر علم، فرهنگ و هنر
30 تن از بزرگان کًرد در کنگره ای به نام «مشاهیر کًرد» در سنندج، گرد هم آمدند تا مجالی برای ظهور و درخشش بیش از پیش فرهنگ و هنر کًردی باشند.

]]>
وظیفه انسانی در حین کمک به مردم مرز نمی شناسد! http://www.faratab.com/news/9183/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AF%21 Wed, 27 Mar 19 04:10:30 +0430 وظیفه انسانی در حین کمک به مردم مرز نمی شناسد!
کُردها همیشه در ذهنم مردمانی اصیل، مهربان و با تاریخ و فرهنگی غنی بوده اند

]]>
چرا بیشتر هنرمندها فقیرند؟ http://www.faratab.com/news/9161/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 12 Mar 19 02:50:40 +0330 چرا بیشتر هنرمندها فقیرند؟
نقش کارآفرینی در اقتصاد هنر

]]>
در حاشیه ی نمایش «نوشت سر» http://www.faratab.com/news/9156/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%C2%AB%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%C2%BB Sat, 02 Mar 19 15:57:52 +0330 در حاشیه ی نمایش «نوشت سر»
نمایش نوشتِ سر، به نویسندگی و کارگردانی محمدنیما مظاهری، که این روزها در عمارت نوفل لوشاتو برروی صحنه است. طنزی تلخ از روایت های مختلف سرنوشت است.

]]>
درخشش نمایش ناگهان عباس در بخش مونولوگ جشنواره http://www.faratab.com/news/9111/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87 Mon, 14 Jan 19 11:34:54 +0330 درخشش نمایش ناگهان عباس در بخش مونولوگ جشنواره
در بخش مونولوگ، نمایش ناگهان عباس به کارگردانی حمزه زارعی موفق به دریافت ۴ تندیس از ۵ تندیس این بخش شد.

]]>
خانه‌ای که جک ساخت؛ دوزخ فون‌تریه! http://www.faratab.com/news/9092/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%9B-%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE-%D9%81%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Sat, 29 Dec 18 10:41:05 +0330 خانه‌ای که جک ساخت؛ دوزخ فون‌تریه!
به لحاظ ساختاری این فیلم همان ساختمان سه‌گانۀ افسردگی را دارد: اپیزودی بودن؛ اپیزودهایی که از تک تک آنها تحت عنوان incident یاد شده است.

]]>
تحلیلی بر فیلم خرچنگ ساخته یورگوس لانتیموس http://www.faratab.com/news/9052/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DA%86%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B3 Thu, 29 Nov 18 17:41:41 +0330 تحلیلی بر فیلم خرچنگ ساخته یورگوس لانتیموس
فیلم «خرچنگ» صرف نظر از جنبه‌های سینمایی/ فلسفی جذابیت‌های شخصی نیز دارد، چرا که بارها پیش آمده که جامعۀ هتل‌گونۀ ایران به دلیل نگاه منتقدانه به مقولۀ شراکت عاطفی/ جنسی ــ حالا فرضاً در شکل پذیرفته شدۀ ازدواج ــ مورد تخطئه، پرسش، تکفیر و طرد ایدئولوژیک

]]>
تانگوی شیطان: مکاشفات آخرالزّمانی و فروریختن آرمانشهر http://www.faratab.com/news/8984/%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%3A-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1 Sat, 03 Nov 18 08:30:33 +0330 تانگوی شیطان: مکاشفات آخرالزّمانی و فروریختن آرمانشهر
«تانگوی شیطان» غایت تکامل چیزی است که از آن تحت عنوان «سینمای هنری» یاد می‌کنن، همچون «مالیخولیا»ی فون‌تریه، «تانگوی شیطان» تار تماشاگر را در همان سکانس نخستین میخکوب می‌کند.

]]>
يادداشتي بر مستند «رزم آرايك دوسيه ي مسكوت» http://www.faratab.com/news/8925/%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%C2%AB%D8%B1%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%83-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%AA%C2%BB Mon, 24 Sep 18 16:03:22 +0330 يادداشتي بر مستند «رزم آرايك دوسيه ي مسكوت»
مستند عمادی فارغ از هر نقدی تلاش کرده نشان دهد چه قصه‌ی عجیبی برای مُردنِ او تدارک دیده شده بود و چگونه همه از انهدام مغز او شادمان شدند.

]]>
راه سخت بدون تاریخ، بدون امضا برای رسیدن به مجسمه طلایی! http://www.faratab.com/news/8919/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%21 Mon, 17 Sep 18 22:46:58 +0430 راه سخت بدون تاریخ، بدون امضا برای رسیدن به مجسمه طلایی!
مراسم اسکار هر ساله جوایز خود را به بهترین فیلم های سینمای آمریکا اعطاء می کند اما این مراسم با وجود بخشی به نام بهترین فیلم خارجی زبان تا حدی از یک مراسم آمریکایی تبدیل به مراسمی بین المللی شده و باعث جذابیت این رویداد هنری برای غیرآمریکاییان شده است

]]>
روش جدید جیم کری برای انتقاد از ترامپ http://www.faratab.com/news/8876/-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Tue, 07 Aug 18 21:12:50 +0430  روش جدید جیم کری برای انتقاد از ترامپ
به نظر می رسد کمدین معروف کانادایی برای اظهار دیدگاه های سیاسی خود راه جدیدی را پیدا کرده است.

]]>
نمایشی از ناکامی میل دارا به سارا و سرزمینش http://www.faratab.com/news/8866/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B4 Mon, 30 Jul 18 15:26:49 +0430 نمایشی از ناکامی میل دارا به سارا و سرزمینش

]]>
مردی که زیاد می دانست! http://www.faratab.com/news/8854/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%21 Wed, 25 Jul 18 16:03:51 +0430 مردی که زیاد می دانست!
ما فیلم های کوبریک را تماشا و گوش می کنیم، ماجراها تمام می شوند اما آنها دو پهلو و مبهم باقی می مانند. برعهده ماست که درباره فیلم ها فکر کنیم و بر اساس نظام ارزشی و تجربه خود تفسیرشان کنیم و سپس نتیجه بگیریم.

]]>
حرف‌های بهروز وثوقی در مراسم وداع با ناصر ملک‌مطیعی http://www.faratab.com/news/8422/%D8%AD%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9%DB%8C Sun, 27 May 18 21:32:02 +0430 در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک‌مطیعی سخنان ضبط شده بهروز وثوقی برای حاضران پخش شد.

]]>
پرستویی: چه کسی اجازه پخش‌ برنامه ناصرخان‌ را نداد؟ http://www.faratab.com/news/8409/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%3A-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F Sun, 27 May 18 17:59:48 +0430 پرستویی: چه کسی اجازه پخش‌ برنامه ناصرخان‌ را نداد؟
 امروز یکشنبه ۶ خرداد پیکر ناصر ملک‌مطیعی از ساختمان شماره ۲ خانه سینما به سوی بهشت‌زهرا  تشییع شد. 

]]>
درخواست کانون کارگردانان برای ادغام دو جشنواره‌ فیلم فجر http://www.faratab.com/news/8091/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1 Sat, 12 May 18 14:55:01 +0430 درخواست کانون کارگردانان برای ادغام دو جشنواره‌ فیلم فجر
کانون کارگردانان سینمای ایران طی نامه‌ای به رئیس سازمان سینمایی خواستار بازگشت بخش بین‌المللی به جشنواره فیلم فجر و ادغام این دو جشنواره همچون گذشته شد.

]]>