فراتاب-حوادث http://www.faratab.com/category/43/ info@rsm.co.ir Thu, 09 Jul 20 08:33:58 +0430fa درگذشت پدر دکتر پشنگ مدیرمسئول و سردبیر فراتاب http://www.faratab.com/news/11379/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Tue, 07 Jul 20 19:08:12 +0430 درگذشت پدر دکتر پشنگ مدیرمسئول و سردبیر فراتاب

]]>
شهیدان محیط‌ زیست و دغدغه «ما» http://www.faratab.com/news/11375/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%C2%AB%D9%85%D8%A7%C2%BB Tue, 30 Jun 20 21:15:48 +0430 شهیدان محیط‌ زیست و دغدغه «ما»

]]>
قصه پرغصه سوختن مردی برای تمام فصول! http://www.faratab.com/news/11374/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%BA%D8%B5%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%21 Tue, 30 Jun 20 00:27:19 +0430 قصه پرغصه سوختن مردی برای تمام فصول!
مختار خندانی از محافظت از حیوانات و محیط زیست تا حمایت از کولبران

]]>
استاد تو بودی کاک مختار نه ما! http://www.faratab.com/news/11373/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%21 Mon, 29 Jun 20 00:24:26 +0430 استاد تو بودی کاک مختار نه ما!

]]>
روژان، قربانی نجات یافته از قتلی ناموسی! http://www.faratab.com/news/11366/%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AA%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%21 Wed, 27 May 20 20:17:00 +0430 روژان، قربانی نجات یافته از قتلی ناموسی!
روژان 31 سال سن دارد او برای نجات جان خود از یک قتل ناموسی به همراه دختر 5 ساله اش به کشور ترکیه فرار کرده است

]]>
باربر شماره 33 ... ! http://www.faratab.com/news/11174/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-33-...-%21 Wed, 25 Dec 19 20:55:57 +0330 باربر شماره 33 ... !
در مریوان با تولد هرکودک پرسنل بیمارستان می‌گویند یک کولبر دیگر بدنیا آمد!

]]>
استاندار کرمانشاه: تمدید یکساله امهال وام‌های زلزله زدگان را پیگیری می‌کنیم http://www.faratab.com/news/11113/-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%3A-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Sat, 16 Nov 19 13:40:02 +0330  استاندار کرمانشاه: تمدید یکساله امهال وام‌های زلزله زدگان را پیگیری می‌کنیم
استاندار کرمانشاه از امهال یک ستال دیگر وام زلازله زدگان گفت

]]>
پس لرزه 7887 باره کرمانشاه بعد از زلزله 7.3 ریشتری http://www.faratab.com/news/11110/-%D9%BE%D8%B3-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-7887-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-7.3-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C Sat, 16 Nov 19 13:10:01 +0330  پس لرزه 7887 باره کرمانشاه بعد از زلزله 7.3 ریشتری
در دومین سالروز زلزله ی 7.3 دهم ریشتری کرمانشاه پس لرزه های این حادثه همچنان

]]>
همچنان زمین زیر پایم می‌لرزد! http://www.faratab.com/news/11084/%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%AF%21 Tue, 12 Nov 19 12:58:04 +0330 همچنان زمین زیر پایم می‌لرزد!
نوشتاری به بهانه سالروز زلزله ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب

]]>
اختصاص ۱۲۵ میلیارد تومان از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11091/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Tue, 12 Nov 19 12:40:02 +0330 اختصاص ۱۲۵ میلیارد تومان از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه
اختصاص 125 ملیارد تومان از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه

]]>
تاکنون چه مقدار برای زلزله‌زده‌های ثلاث باباجانی هزینه شده است؟ http://www.faratab.com/news/11108/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 12 Nov 19 12:25:11 +0330 تاکنون چه مقدار برای زلزله‌زده‌های ثلاث باباجانی هزینه شده است؟
دولت برای بازسازی و مرمت بخش‌های مختلف زلزله‌زده شهرستان ثلاث باباجانی تاکنون در قالب منابع اعتباری مختلف ۴۶۶ میلیارد تومان هزینه کرده و تهدید زلزله را به فرصت تبدیل کرده‌است.

]]>
اخیرا207 مورد گاز گرفتگی در کرمانشاه روی داده است http://www.faratab.com/news/10953/%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7207-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C--%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 28 Oct 19 23:20:01 +0330 اخیرا207 مورد گاز گرفتگی  در کرمانشاه روی داده است
افزایش آمار گاز گرفتگی در کرمانشاه

]]>
مردم را از قتلگاههای اورامانات نجات دهید http://www.faratab.com/news/10844/-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF Sun, 20 Oct 19 07:20:01 +0330  مردم را از قتلگاههای اورامانات نجات دهید
انتقاد امام جمعه ی پاوه از وضعیت اسفبار جاده های اورامانات و عدم توجه مسئولین امر

]]>
امهال بیشتر از موعد وامها مقرر به ضرر کل استان است http://www.faratab.com/news/10686/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 07 Oct 19 14:20:02 +0330 امهال بیشتر از موعد وامها مقرر به ضرر کل استان است
استاندار کرمانشاه با امهال دوباره ی وامهای مناطق زلزله زده مخالفت خود را صریحا اعلام کرد

]]>
چشم نگران و منتظر جامعه برای نهایی شدن لایحه‌ی تامین امنیت زنان http://www.faratab.com/news/10338/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86 Fri, 20 Sep 19 01:30:02 +0430 چشم نگران و منتظر جامعه برای نهایی شدن لایحه‌ی تامین امنیت زنان

]]>
بشتابید که نفس‌های اورامانات به شماره افتاده است! http://www.faratab.com/news/10264/%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Fri, 20 Sep 19 01:00:02 +0430 بشتابید که نفس‌های اورامانات به شماره افتاده است!
آتش سوزی های مکرر این روزها مشکل افرین و برای زیست بوم طبیعی زاگرس تهدیدی جدی است

]]>
بلوط هایی که جانشان خشک می شود http://www.faratab.com/news/10119/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 08 Sep 19 11:40:01 +0430 بلوط هایی که جانشان خشک می شود
بلوط های زاگرس به واسطه عوامل مختلفی همچون بیماری ها و آفات از یک سو و آتش سوزی های متعدد از سویی دیگر در معرض خشکیدگی قرار گرفته اند که می طلبد اقدامی جدی در راستای حفظ این سرمایه طبیعی انجام بگیرد.

]]>
۲۲ نفر در رودخانه‌های کردستان غرق شدند http://www.faratab.com/news/9858/%DB%B2%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Wed, 28 Aug 19 14:50:01 +0430 ۲۲ نفر در رودخانه‌های کردستان غرق شدند
مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: از اول امسال تا پایان مرداد (۱۵۰ روز) ۲۲ نفر در رودخانه‌ها، دریاچه سدها، استخر و سقوط در چاه غرق شده‌اند.

]]>
کالای عمومی در ایران، سرمایه‌ی ملی یا اتلاف منابع؟ http://www.faratab.com/news/9243/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%9F Thu, 20 Jun 19 12:20:17 +0430 کالای عمومی در ایران، سرمایه‌ی ملی یا اتلاف منابع؟

]]>
رانده از بهشت، مانده از پاستور واینک دربند شاپور! http://www.faratab.com/news/9223/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%21 Tue, 28 May 19 23:13:10 +0430 رانده از بهشت، مانده از پاستور واینک دربند شاپور!
کاندیدای پنجمین دوره‌ی انتخابات شورای شهر از اسلامشهر، بازیگر مورد تقدیر قرار گرفته‌ی صداوسیمای مرکز کرمانشاه و در نهایت، همسر دوم و مقتول محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران.

]]>
نجفی از وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تا سیمای یک قاتل! http://www.faratab.com/news/9222/%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%21 Tue, 28 May 19 22:18:44 +0430 نجفی از وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تا سیمای یک قاتل!

]]>
8 ماه پس از زلزله تنها 10 خانه در ریجاب سقف دار شده است! http://www.faratab.com/news/8882/8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-10-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Sat, 11 Aug 18 02:15:14 +0430 8 ماه پس از زلزله تنها 10 خانه در ریجاب سقف دار شده است!
مردم ریجاب همچنان در صف انتظار ساماندهی منازل مسکونی

]]>
چرایی لاینحل ماندن مساله کولبری مناطق کردنشین در میان مرکزنشینان! http://www.faratab.com/news/8870/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%21 Wed, 01 Aug 18 18:50:56 +0430 چرایی لاینحل ماندن مساله کولبری مناطق کردنشین در میان مرکزنشینان!

]]>
آسیب شناسی روانی و جامعه شناختی تجاوز به کودکان و نوجوانان http://www.faratab.com/news/8775/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86 Fri, 15 Jun 18 14:47:45 +0430 آسیب شناسی روانی و جامعه شناختی تجاوز به کودکان و نوجوانان

]]>
قصرشیرین 7 ماه پس از زلزله ... http://www.faratab.com/news/8761/%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-... Tue, 12 Jun 18 17:33:58 +0430 قصرشیرین 7 ماه پس از زلزله ...
7 ماه پس از زلزله ابانماه 97 در شهر و روستا روند بازسازي در حال اجراست به گونه اي كه 75 درصد واحدهاي روستايي و تعداد زيادي از واحدهاي شهري در حال ساخت و ساز مي باشند.

]]>
پرونده کودک آزاری درخمینی شهر با فوریت درحال بررسی است http://www.faratab.com/news/8638/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-- Wed, 06 Jun 18 01:10:01 +0430 مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان تاکید کرد: پرونده کودک آزاری در شهرستان خمینی شهر این استان با فوریت و دقت در حال بررسی است و با متهم بشدت برخورد خواهد شد.

]]>
مرگ دلخراش و آنی ۴ مرد بر اثر صاعقه http://www.faratab.com/news/8573/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DB%8C-%DB%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D9%87 Sun, 03 Jun 18 14:46:10 +0430 مرگ دلخراش و آنی ۴ مرد بر اثر صاعقه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: طی روز گذشته، 6 نفر بر اثر صاعقه در ملایر کشته و مجروح شدند/ در طی بارشهای اخیر بهاری، 9 نفر در استان همدان بر اثر صاعقه جان خود را از دست داده اند.

]]>
تحریک‌کننده دانش‌آموزان به عمل غیراخلاقی" معاون انضباطی مدرسه" بوده‌است/ تصمیم‌گیری برای توقف فعالیت مدرسه http://www.faratab.com/news/8459/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%22-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%22-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87 Tue, 29 May 18 11:42:56 +0430 تحریک‌کننده دانش‌آموزان به عمل غیراخلاقی
مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ شهر تهران نسبت به آزار جنسی گروهی دانش‌آموزان، در مدرسه‌ای در غرب تهران واکنش نشان داد و گفت: با اطلاع از موضوع عمل غیراخلاقی توسط یکی از نیروهای مدارس غیردولتی غرب تهران، هیاتی توسط آموزش و پرورش جهت رسیدگی به مسئله تشکیل شده‌ا

]]>
کشف قاچاق انسان در گمرک به 89 نفر رسید http://www.faratab.com/news/8411/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-89-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sun, 27 May 18 21:30:02 +0430 کشف قاچاق انسان در گمرک به 89 نفر رسید
ماموران گمرک از دو محموله جداگانه 16 نفر را که قصد عبور غیرقانونی از مرزهای غربی داشتند، کشف کردند تا تعداد کشف قاچاق انسان از ابتدای امسال به 89 نفر برسد.

]]>
انفجار شدید در منزل مسکونی/ نجات 25 نفر از داخل ساختمان http://www.faratab.com/news/8325/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-25-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86 Fri, 25 May 18 15:47:15 +0430 انفجار شدید در منزل مسکونی/ نجات 25 نفر از داخل ساختمان
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران از انفجار شدید در یک ساختمان مسکونی واقع در محله دولت‌آباد خبر داد و گفت: آتش‌نشانان در این حادثه 25 نفر را نجات دادند و 6 نفر نیز مصدوم شدند.

]]>
آتشفشان 31 خانه را در هاوایی تخریب کرد http://www.faratab.com/news/8039/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-31-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 08 May 18 14:45:02 +0430 آتشفشان 31 خانه را در هاوایی تخریب کرد
بنابر اعلام مقامات هاوایی، در پی فعال شدن کوه آتشفشانی کیلاویا تاکنون 31 خانه تخریب شده است و بیش از هزار و هفتصد نفر خانه‌های‌شان را ترک کرده‌اند.

]]>
چالش های پس از زلزله تهران http://www.faratab.com/news/7979/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 05 May 18 15:25:01 +0430 چالش های پس از زلزله تهران
زمین لرزه تهران روزی می آید، چند ماه پیش بود که تهران تکانی کوچک خورد و مردمان این شهر دو شبی را در خیابان ها تا صبح ماندند. اما زلزله فقط همین تکان ها نیست. بلکه می تواند عامل حوادث ثانویه دیگری مانند آتش سوزی های گسترده باشد، که خاموش کردن چالش ساز است

]]>
دکتر قلابی شیطان‌صفت دستگیر شد http://www.faratab.com/news/7961/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Wed, 02 May 18 14:10:01 +0430 دکتر قلابی شیطان‌صفت دستگیر شد
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که در پوشش دکتر پوست و زیبایی و سوءاستفاده از هویت یک پزشک عمومی، اقدام به آزارو اذیت خانم‌ها کرده است.

]]>
آغاز دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل داعش در ایران http://www.faratab.com/news/7927/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 29 Apr 18 16:25:01 +0430 آغاز دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل داعش در ایران
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل گروهک تروریستی داعش در ایران آغاز شد.

]]>
روش عجیب مرد شیک‌پوش برای سرقت گوشی تلفن همراه http://www.faratab.com/news/7916/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87 Sun, 29 Apr 18 06:20:01 +0430 روش عجیب مرد شیک‌پوش برای سرقت گوشی تلفن همراه
 چندی پیش مرد جوانی به شعبه دوم دادسرای ویژه سرقت رفت و از شگرد عجیب سارق برای دزدیدن گوشی تلفن همراهش خبر داد.

]]>
فوت بیش از 16 هزار نفر سالیانه براثر سوانح رانندگی http://www.faratab.com/news/7874/%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-16-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C Wed, 25 Apr 18 17:10:01 +0430 فوت بیش از 16 هزار نفر سالیانه براثر سوانح رانندگی
رئیس جمعیت طرفداران ایمنی راه ها، گفت: فوت بیش از 16 هزار نفر سالیانه براثر سوانح رانندگی یک دغدغه بزرگ ملی است و باید تلاش کنیم آمار جانباختگان ما در محورهای برون و درون شهری به کمترین میزان کاهش یابد.

]]>
پدر شکنجه گر دستگیر شد http://www.faratab.com/news/7857/%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Wed, 25 Apr 18 02:00:02 +0430 پدر شکنجه گر دستگیر شد
رئیس اورژانس اجتماعی کشور از بازداشت یکی از عوامل شکنجه و آزار روحی سه کودک ماهشهری و پیگرد عامل دیگر این اقدام خبر داد.

]]>
سیل و آبگرفتگی در 6 استان 3 قربانی گرفت http://www.faratab.com/news/7842/%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-3-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Tue, 24 Apr 18 15:15:02 +0430 سیل و آبگرفتگی در 6 استان 3 قربانی گرفت
رییس سازمان امداد و نجات از سیل و آبگرفتگی در 6 استان و جان باختن 3 نفر خبر داد.

]]>
بارشهای بهاری هم بحران خشکسالی کشور را حل نمی کند! http://www.faratab.com/news/7835/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%21 Tue, 24 Apr 18 09:55:02 +0430 بارشهای بهاری هم بحران خشکسالی کشور را حل نمی کند!

]]>
رضا شاه و راز مومیایی 70 ساله اش! http://www.faratab.com/news/7830/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-70-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B4%21 Tue, 24 Apr 18 04:15:01 +0430 رضا شاه و راز مومیایی 70 ساله اش!
رضاشاه در سال 1324 در جزیره موریس درگذشت، چهارسال بعد جسد مومیایی شده او را به ایران بازگرداندند، و حالا گفته می شود این جسد مومیایی بطور اتفاقی در یک ....

]]>
اسیدپاشی مرد خشمگین روی همسرش http://www.faratab.com/news/7792/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4- Sun, 22 Apr 18 21:05:01 +0430 اسیدپاشی مرد خشمگین روی همسرش
یک مرد خشمگین در تبریز شب گذشته همسرش را با اسید سوزاند.

]]>
مجروحیت سه محیط بان فاقد جلیقه در پارک ملی دز http://www.faratab.com/news/7774/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B2- Sun, 22 Apr 18 12:55:01 +0430 مجروحیت سه محیط بان فاقد جلیقه در پارک ملی دز
در حالی که هفته گذشته سازمان محیط زیست اعلام کرد ۱۵۰۰ جلیقه ضدگلوله به محیط‌بانان تحویل شده و دیگر هیچ محیط‌بانی بدون جلیقه عازم ماموریت نخواهد شد، صبح امروز سه محیط‌بان فاقد جلیقه در پارک ملی دز هدف گلوله متخلفان قرار گرفته و راهی بیمارستان شدند.

]]>
دستگیری سارقان خودپردازهای تهران http://www.faratab.com/news/7769/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86- Sat, 21 Apr 18 15:25:01 +0430 دستگیری سارقان خودپردازهای تهران
سارقان چهار دستگاه خودپرداز تهران دستگیر شدند. 

]]>
مسمومیت دانشجویان سنندج با سم مورچه http://www.faratab.com/news/7764/%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87- Sat, 21 Apr 18 12:20:01 +0430 مسمومیت دانشجویان سنندج با سم مورچه
سرپرست اورژانس کشور از مسمومیت دانشجویان سنندج

]]>
سوختن پیرمرد معلول در میان زبانه‌های آتش + تصویر http://www.faratab.com/news/7744/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%2B-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1 Thu, 19 Apr 18 01:55:02 +0430 سوختن پیرمرد معلول در میان زبانه‌های آتش + تصویر
پیرمرد معلول در آتش‌سوزی ساختمان مسکونی در خیابان آیت‌الله کاشانی جان باخت.

]]>
حکم اعدام «بهمن ورمزیار» اجرا شد http://www.faratab.com/news/7735/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF Wed, 18 Apr 18 15:45:01 +0430 حکم اعدام «بهمن ورمزیار» اجرا شد
دادستان همدان از اجرای حکم اعدام «بهمن ورمزیار» در زندان همدان خبر داد.

]]>
مسافربر متجاوز دستگیر شد http://www.faratab.com/news/7697/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Tue, 17 Apr 18 03:05:01 +0430 مسافربر متجاوز دستگیر شد

]]>
پسر 11 ساله قربانی اسیدپاشی شد http://www.faratab.com/news/7693/%D9%BE%D8%B3%D8%B1-11-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Tue, 17 Apr 18 00:00:02 +0430 پسر 11 ساله قربانی اسیدپاشی شد
دانش آموز ۱۱ ساله‌ای در اسلام آبادغرب از جانب دو نفر مورد اسیدپاشی قرار گرفت.

]]>
شلیک به مادر از سوی پسر ناخلف http://www.faratab.com/news/7690/%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%81 Mon, 16 Apr 18 21:45:01 +0430 شلیک به مادر از سوی پسر ناخلف

]]>
آخرین اخبار از اسکان سیل زدگان در چند استان کشور http://www.faratab.com/news/7657/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 15 Apr 18 03:26:58 +0430 آخرین اخبار از اسکان سیل زدگان در چند استان کشور

]]>