فراتاب-آموزشی http://www.faratab.com/category/41/ info@rsm.co.ir Sun, 05 Jul 20 02:48:58 +0430fa چند کودک و نوجوان کرمانشاهی امسال نتوانستند راهی مدرسه شوند؟ http://www.faratab.com/news/10631/%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 04 Oct 19 19:30:02 +0330 چند کودک و نوجوان کرمانشاهی امسال نتوانستند راهی مدرسه شوند؟
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت در سال تحصیلی جاری در مقطع سنی 6 تا 11ساله در استان تعداد 2757 کودک ازآمار ثبت نامیها کمتر است که برخی مهاجرت کرده اند و برخی هم از تحصیل باز مانده اند

]]>
افزایش 50 درصدی ثبت نام دانشجوها در دانشگاه رازی کرمانشاه http://www.faratab.com/news/10592/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Tue, 01 Oct 19 20:20:02 +0330 افزایش 50 درصدی ثبت نام دانشجوها در دانشگاه رازی کرمانشاه
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه از افزایش 50 رشته در تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در سال آتی گفت و از عدم توازن در پذیرش رشته های تجربی و ریاضی هشدار داد

]]>
سه خواسته های استاندار کرمانشاه از وزیر وآموزش و پرورش چه بودند؟ http://www.faratab.com/news/10579/%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F- Mon, 30 Sep 19 19:00:01 +0330 سه خواسته های استاندار کرمانشاه از وزیر وآموزش و پرورش چه بودند؟
استاندار کرمانشاه در نشست مشترک شورای آموزش و پرورش استان و خیرین مدرسه ساز با حضور وزیر آموزش و پرورش سه خواسته مهم را مطرح کرد واز وزیر جواب مثبت گرفت

]]>
افتتاح مدارس بازسازی شده در مناطق زلزله زده http://www.faratab.com/news/10539/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87 Sat, 28 Sep 19 15:34:17 +0330 افتتاح مدارس بازسازی شده در مناطق زلزله زده
افتتاح چندین مدرسه در شهرستانهای زلزله زده ی کرمانشاه توسط وزیر آموزش و پرورش

]]>
سفر وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح مدارس مناطق زلزله زده http://www.faratab.com/news/10529/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87 Sat, 28 Sep 19 10:17:58 +0330 سفر وزیر آموزش و پرورش برای افتتاح مدارس مناطق زلزله زده
محسن حاجی میرزایی به منظور افتتاح 72 مدرسه ی باز سازی شده پس از زلزله و دیدار با فرهنگیان استان کرمانشاه به این استان سفر کرد

]]>
چه کسی باید پاسخگو باشد: مسئولان آموزشی یا مسئولان حراست دانشگاه http://www.faratab.com/news/10316/-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%3A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87- Tue, 17 Sep 19 02:20:02 +0430  چه کسی باید پاسخگو باشد: مسئولان آموزشی یا مسئولان حراست دانشگاه
مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در واکنش به دستگیری دانشجوی قلابی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: در حال پیگیری جزئیات این موضوع هستیم و مسئولان حراست باید پاسخگوی نحوه ورود و خروج این فرد در دانشگاه باشند و اگر جعل مدرکی در حوزه آموزشی و دانشجویی نیز

]]>
چالشهای حقوقی و کاستی های قانونی پیوند اعضاء بدن برای اتباع خارجی در ایران http://www.faratab.com/news/10269/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 16 Sep 19 13:00:01 +0430 چالشهای حقوقی و کاستی های قانونی پیوند اعضاء بدن برای اتباع خارجی در ایران
به نظر می رسد زمان آن رسیده است هم به دلیل اهمیت صنعتی بنام توریسم سلامت و هم تعداد قابل توجه اتباع خارجی در کشور، قوانین مربوط به پیوند اعضا دچار تجدید نظر شوند

]]>
کسب مدال طلای مسابقات جهانی کانادا توسط مخترع ایرانی http://www.faratab.com/news/10251/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 14 Sep 19 15:06:17 +0430 کسب مدال طلای مسابقات جهانی کانادا توسط مخترع ایرانی
دکتر کامبیز مهدی‌زاده که در مطبوعات کشور عمدتاً با عنوان «داماد رئیس جمهور» شناخته می‌شود در رقابت‌های جهانی کانادا موفق به دریافت نشان طلا و دیپلم افتخار به دلیل ارائه طرحی در زمینه افزایش بهره وری در صنعت نفت شد

]]>
دانشگاه کردستان در جمع برترین های جهان http://www.faratab.com/news/10216/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Fri, 13 Sep 19 14:50:01 +0430 دانشگاه کردستان در جمع برترین های جهان
دانشگاه کردستان موفق شد در آخرین رتبه بندی بین‌المللی تایمز با عنوان The World University Ranking که برای سال 2020 منتشر شده است رتبه 1000-801 را احراز کند.

]]>
حاجی‌میرزایی آموزش و پرورش را به کجا می‌خواهد ببرد؟ http://www.faratab.com/news/10034/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%9F Wed, 04 Sep 19 19:39:23 +0430 حاجی‌میرزایی آموزش و پرورش را به کجا می‌خواهد ببرد؟
آموزش و پرورش 14 میلیون دانش آموز و 2 میلیون معلم و کارمند دارد و لذا وزیر جدید بطور مستقیم با 16 میلیون نفر و بطور غیرمستقیم با دست کم نیمی از جمعیت ایران در تعامل باید باشد

]]>
پروتئینی که نشان دهنده آمدن فصل سرما است http://www.faratab.com/news/10015/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 03 Sep 19 16:30:01 +0430 پروتئینی که نشان دهنده آمدن فصل سرما است
یک گروه بین‌المللی از محققان یک پروتئین گیرنده حساس به سرما را شناسایی کرده‌اند که به موجودات زنده کمک می‌کند به سرمای بیش از حد واکنش نشان دهند.

]]>
معرفی ظرفیت‌های بین‌المللی علوم پزشکی ایران در سلیمانیه http://www.faratab.com/news/9949/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87- Sun, 01 Sep 19 15:40:01 +0430 معرفی ظرفیت‌های بین‌المللی علوم پزشکی ایران در سلیمانیه
نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق گشایش یافت.

]]>
انتشار لیست استخدام وزارت بهداشت در مهر ماه 98 http://www.faratab.com/news/9763/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-98 Sun, 25 Aug 19 21:40:01 +0430 انتشار لیست استخدام وزارت بهداشت در مهر ماه 98
معاون پرستاری وزارت بهداشت از جذب ۹ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: ۷۵ درصد جذب نیرو مربوط به گروه‌های پرستاری است و احتمالا آزمون یاد شده در مهر برگزار خواهد شد.

]]>
وعده اصلاح در طرح بومی گزینی http://www.faratab.com/news/9743/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C Sun, 25 Aug 19 14:20:02 +0430 وعده اصلاح در طرح بومی گزینی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به کردستان گفت: فقط واحدهای وابسته به بخش های دولتی دانشگاه های علمی کاربردی تعطیل شده است، هر تغییری در طرح بومی گزینی باید از طریق مجلس انجام بگیرد.

]]>
لزوم نگاه ویژه به قانون بومی گزینی و تحرک بخشی به پارک های فناوری http://www.faratab.com/news/9725/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C- Sat, 24 Aug 19 15:20:02 +0430 لزوم نگاه ویژه به قانون بومی گزینی و تحرک بخشی به پارک های فناوری
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری فردا شنبه به استان کردستان سفری یک روزه خواهد داشت و به همین بهانه برخی مسائل و دغدغه ها در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری که سال هاست در این استان وجود دارد اکنون رنگ گرفته که ذکر آنها شاید بتواند مفید واقع شود.

]]>
شایعه ی فرار مغزها با واقعیات موجود متفاوت است http://www.faratab.com/news/9657/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 20 Aug 19 17:20:01 +0430 شایعه ی فرار مغزها با واقعیات موجود متفاوت است
براساس آخرین مطالعات انجام شده در بنیاد ملی نخبگان، مهاجرت قطعی نفرات برتر کنکور سراسری و المپیادهای علمی از کشور به طور چشمگیری در حال کاهش است.

]]>
گزارش تصویری از پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی http://www.faratab.com/news/9338/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C Tue, 23 Jul 19 15:55:49 +0430 گزارش تصویری از پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی

]]>
در الکامپ پیشرفت های فناوریهای الکترونیک آموزشی خود را نشان دادیم http://www.faratab.com/news/9337/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85 Tue, 23 Jul 19 13:09:29 +0430 در الکامپ پیشرفت های فناوریهای الکترونیک آموزشی خود را نشان دادیم
گزارش فراتاب از غرفه مرکز آموزش مدیریت دولتی

]]>
همایش ملی «خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت» http://www.faratab.com/news/9323/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%C2%BB Mon, 15 Jul 19 11:05:57 +0430 همایش ملی «خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت»
برگزاری همایش ملی از همایشهای پنج گانه کنگره بین المللی آموزش مدیران و کارکنان دولت با عنوان«خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت»

]]>
پروفسور معصومی در گذر روزگار و از زبان معصومعلی! http://www.faratab.com/news/9296/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C%21 Sat, 13 Jul 19 20:48:07 +0430 پروفسور معصومی در گذر روزگار و از زبان معصومعلی!
کنگره مشاهیر کُرد کاری نوآورانه، زیبا و ارزشمند بود

]]>
پنجاه سال آموزش مدیریت دولتی در یک نگاه http://www.faratab.com/news/9301/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Wed, 10 Jul 19 12:43:31 +0430 پنجاه سال آموزش مدیریت دولتی در یک نگاه

]]>
برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش دولتی http://www.faratab.com/news/9300/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C Mon, 08 Jul 19 12:43:20 +0430 برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش دولتی

]]>
روشی که سرعت اینترنت را ۱۰۰ برابر بیشتر می کند http://www.faratab.com/news/8992/%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 03 Nov 18 19:30:01 +0330 روشی که سرعت اینترنت را ۱۰۰ برابر بیشتر می کند
محققان یک دستگاه خوانش اطلاعات امواج نوری در هم تنیده ابداع کرده اند که سبب می شود ارتباطات اینترنتی ۱۰۰ برابر سریع تر شود.

]]>
کوچر بیرکار از زبان کوچر بیرکار http://www.faratab.com/news/8871/%DA%A9%D9%88%DA%86%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DA%86%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Thu, 02 Aug 18 22:30:47 +0430 کوچر بیرکار از زبان کوچر بیرکار

]]>
کنفرانس جهانی مطالعات خاورمیانه، فرصتی برای هم اندیشی منطقه ای http://www.faratab.com/news/8858/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Wed, 25 Jul 18 18:21:16 +0430 کنفرانس جهانی مطالعات خاورمیانه، فرصتی برای هم اندیشی منطقه ای

]]>
 خوابگاههای دانشجویی، رمضان و نقد همیشگی به کیفیت تغذیه! http://www.faratab.com/news/8689/%C2%A0%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%21 Fri, 08 Jun 18 23:02:00 +0430  خوابگاههای دانشجویی، رمضان و نقد همیشگی به کیفیت تغذیه!

]]>
رابطه توسعه و نظام آموزشی! http://www.faratab.com/news/8643/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%21 Wed, 06 Jun 18 14:56:06 +0430 رابطه توسعه و نظام آموزشی!

]]>
برخی از تنیبه‌ها بر روح و شخصیت دانش آموز تاثیر می‌گذارد/ پس از تنبیه بدنی به سرعت وارد عمل می‌شویم/ معلمان خویشتن‌داری خود را حفظ کنند http://www.faratab.com/news/8402/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sun, 27 May 18 18:30:01 +0430 برخی از تنیبه‌ها بر روح و شخصیت دانش آموز تاثیر می‌گذارد/ پس از تنبیه بدنی به سرعت وارد عمل می‌شویم/ معلمان خویشتن‌داری خود را حفظ کنند
وزیر آموزش و پروش درباره رسیدگی به پرونده کوتاه کردن موی دانش آموزان دختر گفت: برخی از تنیبه‌ها بر روح و شخصیت دانش آموزان تاثیر می‌گذارد.

]]>
جذب دانشجویان فارغ‌التحصیل برای تدریس در مناطق محروم http://www.faratab.com/news/8394/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85 Sat, 26 May 18 17:35:06 +0430 جذب دانشجویان فارغ‌التحصیل برای تدریس در مناطق محروم
وزیر آموزش و پرورش چین در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرده است: دولت این کشور تصمیم به جذب 10 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی، به منظور تدریس در مناطق محروم دارد.

]]>
توافق دانشگاه آزاد با وزارت علوم برای راه‌اندازی رشته‌های جدید http://www.faratab.com/news/8393/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sat, 26 May 18 17:29:54 +0430 توافق دانشگاه آزاد با وزارت علوم برای راه‌اندازی رشته‌های جدید
معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: تلاش داریم که مجوز تأسیس رشته‌های جدید را از وزارت علوم کسب کنیم و در این زمینه با مسؤولان وزارت علوم صحبت کرده‌ایم.

]]>
پایان خرداد آخرین مهلت پیوستن همه پیش دبستانی‌ها به آموزش و پرورش http://www.faratab.com/news/8331/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4 Fri, 25 May 18 19:30:26 +0430 پایان خرداد آخرین مهلت پیوستن همه پیش دبستانی‌ها به آموزش و پرورش
رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: اگر با همه این تسهیلاتی که فراهم شده موسسان پیش دبستانی که از سایر نهادها مجوز دارند در سامانه آموزش و پرورش ورود اطلاعات نکنند، سال آینده فعال نخواهند بود.

]]>
آیین نامه اجرایی مدارس متناسب با سند تحول بازتعریف می شود http://www.faratab.com/news/8215/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 18 May 18 23:10:01 +0430 آیین نامه اجرایی مدارس متناسب با سند تحول بازتعریف می شود
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش گفت: آیین نامه اجرایی مدارس مشتمل بر 110 ماده است که متناسب با اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین نظام آموزشی باز تعریف و بازتولید خواهد شد.

]]>
۱۱ هزار نفر در پنجمین آزمون استخدامی کشوری ثبت نام کردند http://www.faratab.com/news/8138/-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF Mon, 14 May 18 14:00:01 +0430  ۱۱ هزار نفر در پنجمین آزمون استخدامی کشوری ثبت نام کردند
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار نفر در پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ثبت نام کردند. مهلت ثبت نام ۳۱ اردیبهشت ماه به پایان می رسد.

]]>
یک نسل را با تشویق به خواندن رشته های مهندسی و پزشکی سوزاندیم http://www.faratab.com/news/8092/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85 Sat, 12 May 18 13:34:07 +0430 یک نسل را با تشویق به خواندن رشته های مهندسی و پزشکی سوزاندیم
عضو هیئت مدیره دانشگاه تهران و مدیر عامل باغ کتاب با حضور در برنامه حالا خورشید در خصوص وضعیت اشتغال در ایران، گفت: دانشگاه و مدرک رابطه مستقیم با بیکاری دارد و ما یک نسل را با تشویق به خواندن رشته های مهندسی و پزشکی سوزاندیم.

]]>
هفته آینده؛ انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش  http://www.faratab.com/news/7912/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%C2%A0 Sun, 29 Apr 18 03:15:01 +0430 هفته آینده؛ انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
رئیس مرکز برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا هفته آینده خبر داد.

]]>
ایران کمترین نمره «تعامل مربی و کودک» را کسب کرد http://www.faratab.com/news/7902/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%C2%AB%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 28 Apr 18 17:45:01 +0430 ایران کمترین نمره «تعامل مربی و کودک» را کسب کرد
یک عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه نرخ پوشش پیش دبستانی در ایران بین ۶۸ تا ۸۵ درصد است گفت: ۷۵ درصد کودکان به دوره پیش دبستانی نمی‌روند و مستقیم وارد دبستان می‌شوند.

]]>
ریشه مشکلات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی؟ http://www.faratab.com/news/7885/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%9F Thu, 26 Apr 18 20:30:02 +0430 ریشه مشکلات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی؟

]]>
انتشار دفترچه «آزمون استخدامی» تاپایان هفته/ تصمیم‌گیری برای حذف آزمون سمپاد در هفته آتی http://www.faratab.com/news/7859/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%C2%AB%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%AA%DB%8C Wed, 25 Apr 18 04:35:01 +0430 انتشار دفترچه «آزمون استخدامی» تاپایان هفته/ تصمیم‌گیری برای حذف آزمون سمپاد در هفته آتی
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر جبران کسری نیرو از طریق دانشگاه فرهنگیان از انتشار دفترچه آزمون استخدامی طی دو سه روز آینده خبر داد.

]]>
ثبت‌نام در آزمون اعزام نیروی انسانی به مدارس خارج از کشور آغاز شد http://www.faratab.com/news/7803/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Mon, 23 Apr 18 05:10:02 +0430 ثبت‌نام در آزمون اعزام نیروی انسانی به مدارس خارج از کشور آغاز شد
بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون اعزام نیروی انسانی به مدارس خارج از کشور آغاز شد.

]]>
انتشار شماره نخست فصلنامه امنیت راهبردی http://www.faratab.com/news/7761/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C Mon, 23 Apr 18 00:10:01 +0430 انتشار شماره نخست فصلنامه امنیت راهبردی

]]>
نبود برنامه دراز مدت و راهبردی برای دوره پیش از دبستان از چالش های این دوره است http://www.faratab.com/news/7763/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%C2%A0%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 21 Apr 18 11:20:01 +0430 نبود برنامه دراز مدت و راهبردی برای دوره پیش از دبستان از چالش های این دوره است
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه نبود برنامه دراز مدت و راهبردی برای دوره پیش از دبستان از چالش های این دوره است، گفت: در برخی کشورها  ۰.۸ تا ۲ درصد درآمد تولید ناخالص ملی صرف دوره پیش از دبستان و سنین صفر تا شش سال می شود.

]]>
انتخاب استاد برجسته ایرانی به عنوان مدیراجرایی دانشگاه بین المللی دی.8 http://www.faratab.com/news/7755/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C.8 Fri, 20 Apr 18 15:11:59 +0430 انتخاب استاد برجسته ایرانی به عنوان مدیراجرایی دانشگاه بین المللی دی.8

]]>
کتابخانه زلزله زده شهرستان تازه آباد را دریابیم! http://www.faratab.com/news/7465/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%85%21 Tue, 27 Feb 18 20:45:17 +0330 کتابخانه زلزله زده شهرستان تازه آباد را دریابیم!

]]>
در اهمیت روزنامه نگاری تخصصی http://www.faratab.com/news/7379/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C Sun, 04 Feb 18 13:54:57 +0330 در اهمیت روزنامه نگاری تخصصی

]]>
کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی و برندسازی در شبکه های اجتماعی http://www.faratab.com/news/7372/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C Thu, 01 Feb 18 03:40:45 +0330 کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی و برندسازی در شبکه های اجتماعی

]]>
کارگاه آموزش کابردی روزنامه نگاری تخصصی http://www.faratab.com/news/7203/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C Thu, 18 Jan 18 22:11:51 +0330 کارگاه آموزش کابردی روزنامه نگاری تخصصی
یادگیری اصول حرفه ای روزنامه نگاری، اهمیت ارتباط رسانه برای پژوهشگران، اساتید و ...، چگونگی فعالیت در رسانه های آنلاین، روزنامه نگاری در شبکه های اجتماعی و ... از جمله محورهای اصلی این کارگاه است

]]>
جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران http://www.faratab.com/news/7183/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Wed, 10 Jan 18 17:20:12 +0330 جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران
برابر مواد قانون جرایم سیاسی، اتهامی سیاسی قلمداد می شود که؛ رفتار متهم با انگیزه اصلاح امور کشور و در چارچوب پذیرش اصول اساسی نظام باشد.

]]>
جرم انتشار یا تهدید به انتشار اسکرین شات از گفتگوی خصوصی http://www.faratab.com/news/7163/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C Fri, 05 Jan 18 19:47:15 +0330 جرم انتشار یا تهدید به انتشار اسکرین شات از گفتگوی خصوصی
در قوانین موضوعه جزایی نه تنها انتشار اسرار خصوصی از طریق اسکرین شات از چت خصوصی جرم است بلکه تهدید به انتشار اسکرین شات از چت خصوصی جرم است.

]]>
تسخیر بازار هدف با تولید ویدیو http://www.faratab.com/news/7062/%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88 Sun, 17 Dec 17 15:08:36 +0330 تسخیر بازار هدف با تولید ویدیو
10 دلیل برای اینکه محتوای آموزشی خود را با ساخت ویدیو شروع کنیم نه مقاله، کتاب، یا فایل صوتی.

]]>
آغاز به کار ستاد حامیان مردمی زلزله زگان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/6792/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Thu, 16 Nov 17 11:06:07 +0330 آغاز به کار ستاد حامیان مردمی زلزله زگان کرمانشاه

]]>