فراتاب-آمریکا http://www.faratab.com/category/28/ info@rsm.co.ir Tue, 19 Jan 21 20:53:14 +0330fa بحران سوریه و مناقشه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی http://www.faratab.com/news/11496/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Fri, 08 Jan 21 16:58:49 +0330 بحران سوریه و مناقشه قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

]]>
چشم اندازه روابط دو کشور ایران و عراق در دوره بایدن http://www.faratab.com/news/11495/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86 Fri, 08 Jan 21 16:48:11 +0330 چشم اندازه روابط دو کشور ایران و عراق در دوره بایدن

]]>
ترامپ و خاورمیانه؛ خوش‌بین، عجول، سردرگم و پراشتباه! http://www.faratab.com/news/11475/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%9B-%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%21- Fri, 08 Jan 21 12:49:19 +0330 ترامپ و خاورمیانه؛ خوش‌بین، عجول، سردرگم و پراشتباه!
سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه با حمایت قاطع از اسرائیل و عربستان سعودی و موضع­گیری بیشتر در قبال ایران تعریف شده است.

]]>
بحران سوریه و یک دهه رقابت میان 5 قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای http://www.faratab.com/news/11477/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-5-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Tue, 15 Dec 20 15:01:35 +0330 بحران سوریه و یک دهه رقابت میان 5 قدرت بین‌المللی و منطقه‌ای
سیر تاریخی بحران داخلی سوریه از سال 2011 تاکنون

]]>
ترامپ به ویروس چینی باخت یا به رقیب آمریکایی؟ http://www.faratab.com/news/11474/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9F Mon, 14 Dec 20 18:07:30 +0330 ترامپ به ویروس چینی باخت یا به رقیب آمریکایی؟

]]>
ایران و اهرم فشار اقتصادی در دوگانه آمریکایی جمهوری‌خواه و دموکرات! http://www.faratab.com/news/11469/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%21 Sun, 13 Dec 20 21:47:37 +0330 ایران و اهرم فشار اقتصادی در دوگانه آمریکایی جمهوری‌خواه و دموکرات!

]]>
علت سکوت پوتین در قبال انتخاب بایدن چیست؟ http://www.faratab.com/news/11470/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 26 Nov 20 13:31:28 +0330 علت سکوت پوتین در قبال انتخاب بایدن چیست؟
بعد از اعلام پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط او، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه سیاست صبر وسکوت را در پیش گرفته و هیچ موضع علنی و آشکاری را تا کنون بروز نداده است.

]]>
ترامپیسم شورشی علیه پیامران عصر جدید! http://www.faratab.com/news/11446/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%21 Sat, 24 Oct 20 11:54:08 +0330 ترامپیسم شورشی علیه پیامران عصر جدید!

]]>
همه دلایلی که بایدن و ترامپ به خاطر آنها خود را برنده انتخابات 2020 می‌دانند! http://www.faratab.com/news/11445/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-2020-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%21 Sat, 24 Oct 20 11:09:46 +0330 همه دلایلی که بایدن و ترامپ به خاطر آنها خود را برنده انتخابات 2020 می‌دانند!

]]>
انتشار جدیدترین ترجمه کتاب بولتن اینبار توسط دو پژوهشگر روابط بین‌الملل http://www.faratab.com/news/11432/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Thu, 17 Sep 20 10:43:25 +0430 انتشار جدیدترین ترجمه کتاب بولتن اینبار توسط دو پژوهشگر روابط بین‌الملل

]]>
همه دشواری‌های ترامپ برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه! http://www.faratab.com/news/11431/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%87%21 Thu, 17 Sep 20 10:23:45 +0430 همه دشواری‌های ترامپ برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه!
برنده دوئل دیپلماتیک جدید ایران و آمریکا چه کسی خواهد بود؟

]]>
معاونی برای حالا و رهبری برای فردا؟! http://www.faratab.com/news/11407/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%9F%21 Fri, 21 Aug 20 16:20:39 +0430 معاونی برای حالا و رهبری برای فردا؟!

]]>
توهم بزرگ http://www.faratab.com/news/11356/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Thu, 23 Apr 20 17:16:02 +0430 توهم بزرگ
آخرین اثر جان مرشایمر با عنوان «توهم بزرگ» توسط منصور براتی و دلیله رحیمی آشتیانی ترجمه شده و از سوی انتشارات ابرار معاصر به چاپ رسیده است.

]]>
رمز گشایی از تنها کلمه مشترک در 12 پیام نوروزی رهبران مختلف جهان! http://www.faratab.com/news/11339/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-12-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%21 Sat, 21 Mar 20 19:07:07 +0430 رمز گشایی از تنها کلمه مشترک در 12 پیام نوروزی رهبران مختلف جهان!
تنها کلمه مشترک پیام نوروزی رهبران جهان کدام کلمه بود؟

]]>
چرا آمریکا اقتصاد ایران را نشانه رفته است؟ http://www.faratab.com/news/11328/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 11 Mar 20 23:21:21 +0330 چرا آمریکا اقتصاد ایران را نشانه رفته است؟

]]>
نبرد بایدن و ساندرز بر تخت پادشاهی دموکراتها http://www.faratab.com/news/11303/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7 Tue, 10 Mar 20 01:52:04 +0330 نبرد بایدن و ساندرز بر تخت پادشاهی دموکراتها
الان نبرد بین بایدن و ساندرز است و حزب دموکرات نه تنها میان این دو انتخاب می‌کند بلکه انتخاب میان دو سیاست حزب را برای چهار سال یا بیشتر رقم میزند.

]]>
ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب! http://www.faratab.com/news/11299/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%21 Sat, 07 Mar 20 21:48:02 +0330 ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب!

]]>
همه منتظر نتایج سه شنبه بزرگ در آمریکا http://www.faratab.com/news/11281/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 03 Mar 20 18:32:14 +0330 همه منتظر نتایج سه شنبه بزرگ در آمریکا

]]>
آیا امروز در سه‌شنبه بزرگ، از رقیب دونالد ترامپ رونمایی می‌شود؟ http://www.faratab.com/news/11285/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 03 Mar 20 06:36:41 +0330 آیا امروز در سه‌شنبه بزرگ، از رقیب دونالد ترامپ رونمایی می‌شود؟

]]>
آیا طالبان با صلح با آمریکا به فتح الفتوح دست یافته است؟ http://www.faratab.com/news/11277/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 01 Mar 20 15:31:29 +0330 آیا طالبان با صلح با آمریکا به فتح الفتوح دست یافته است؟

]]>
اهداف هند از استقبال پرزرق و برق و بالیوودی از ترامپ! http://www.faratab.com/news/11254/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Mon, 24 Feb 20 15:05:21 +0330 اهداف هند از استقبال پرزرق و برق و بالیوودی از ترامپ!

]]>
ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه! http://www.faratab.com/news/11191/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Wed, 08 Jan 20 23:31:28 +0330 ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه!
نویسنده در این یادداشت به این سوال پاسخ خواهد داد آیا ژست صلح طلبانه و آرامش خواهانه ترامپ، پس از شلیک موشکهای ایران به پایگاههای آمریکایی در عراق را می‌توان باور کرد یا خیر؟

]]>
بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد! http://www.faratab.com/news/11175/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 28 Dec 19 12:44:16 +0330 بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد!
درگیری بین ایران و ایالات متحده برای کشور ثالثی همچون ژاپن بیش از حد تقویت شده تا بتواند کاری برای تغییر همه جانبه این وضعیت انجام دهد. موضوعی که روحانی بهتر می داند.

]]>
پذیرش تنوع گام نخست در مسیر صلح سازی http://www.faratab.com/news/11141/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 01 Dec 19 19:48:09 +0330 پذیرش تنوع گام نخست در مسیر صلح سازی

]]>
سایه مخرب دوگانه حزبی در آمریکا http://www.faratab.com/news/10925/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Mon, 28 Oct 19 19:23:39 +0330 سایه مخرب دوگانه حزبی در آمریکا
مشکلات سیاست ایالات متحده از نتایج انتخابات ریاست جمهوری عمیق تر است. این سیستم حزبی دودویی است که کشور را به دو تیم غیرقابل ادغام تقسیم می کند: یکی که خود را نماینده ارزش های چند فرهنگی شهرهای جهان وطنی می داند و دیگری خود را نماینده ارزش های مسیحی.

]]>
شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان! http://www.faratab.com/news/10963/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%21 Sun, 27 Oct 19 23:23:52 +0330 شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان!

]]>
چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟ http://www.faratab.com/news/10932/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 26 Oct 19 14:26:33 +0330 چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟
در زمانی که روسیه را بایست برنده اصلی حمله ترکیه به کردهای سویره قلمداد کرد وضعیت ایران چگونه است؟ آیا با توجه به حمله ترکیه و تلاش برای بسط نفوذش در مرزهای عثمانی‌گری باید ایران را از بازندگان این تحولات خواند یا ...؟

]]>
چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟! http://www.faratab.com/news/10924/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F%21 Thu, 24 Oct 19 14:40:46 +0330 چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟!
تحلیلی از استاد برجسته دانشگاه هاروارد در خصوص بررسی تحولات بحران شمال سوریه پس از حمله ترکیه و سناریوهای مناسب برای آینده سیاست خارجی آمریکا در این خصوص

]]>
6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها http://www.faratab.com/news/10869/6-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Tue, 22 Oct 19 09:07:47 +0330 6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها
روزنامه واشنگتن پست در مطلبی به بررسی اشتباهات ترامپ در مورد کُردها در سخنان وی پرداخته است.

]]>
ترامپ و امنیت بین الملل http://www.faratab.com/news/10849/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Sun, 20 Oct 19 06:16:04 +0330 ترامپ و امنیت بین الملل

]]>
کردها چه درسی باید از تاریخ بگیرند؟ http://www.faratab.com/news/10825/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 15 Oct 19 15:53:11 +0330 کردها چه درسی باید از تاریخ بگیرند؟

]]>
صدور مجوز اعمال تحریم‌های شدید علیه ترکیه توسط ترامپ http://www.faratab.com/news/10773/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Sat, 12 Oct 19 00:57:07 +0330 صدور مجوز اعمال تحریم‌های شدید علیه ترکیه توسط ترامپ

]]>
ایران مانع تحقق توطئه‌های آمریکا و ترکیه علیه کُردهای سوریه شود http://www.faratab.com/news/10770/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF Fri, 11 Oct 19 16:43:28 +0330 ایران مانع تحقق توطئه‌های آمریکا و ترکیه علیه کُردهای سوریه شود

]]>
همه تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه بدلیل حمله به کُردهای سوریه http://www.faratab.com/news/10761/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Fri, 11 Oct 19 16:05:35 +0330 همه تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه بدلیل حمله به کُردهای سوریه
نگاهی به طرح تحریم ترکیه توسط کنگره ایالات متحده آمریکا متعاقب حمله نظامی ترکیه به کردهای سوریه

]]>
استیضاح ترامپ و شانس بزرگ وارِن http://www.faratab.com/news/10672/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%90%D9%86- Sun, 06 Oct 19 16:25:43 +0330 استیضاح ترامپ و شانس بزرگ وارِن

]]>
ممنوعیت سفر مقامات ارشد ایران و بستگان آنها به آمریکا http://www.faratab.com/news/10502/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Thu, 26 Sep 19 02:55:18 +0330 ممنوعیت سفر مقامات ارشد ایران و بستگان آنها به آمریکا

]]>
اقلیت ها، آخرین اولویت ترامپ http://www.faratab.com/news/10450/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE- Mon, 23 Sep 19 22:19:50 +0330 اقلیت ها، آخرین اولویت ترامپ
هرچند دونالد ترامپ در سیاست‌های انتخاباتی خود مسلمانان را به عنوان آخرین اولویت تلقی‌ می‌کند، اما آمارها نشان می‌دهد که مسلمانان در ادوار مختلف نقش اساسی در انتخابات آمریکا داشته‌اند.

]]>
طالبان؛ وامانده از غرب رو به سوی شرق! http://www.faratab.com/news/10394/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%21 Fri, 20 Sep 19 14:53:43 +0430 طالبان؛ وامانده از غرب رو به سوی شرق!
طالبان در مسکو و تهران بدنبال چیستند؟

]]>
جغرافیا و بودجه نظامی، دو عنصر تعیین کننده امنیت کشورها http://www.faratab.com/news/10367/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7 Thu, 19 Sep 19 17:10:03 +0430 جغرافیا و بودجه نظامی، دو عنصر تعیین کننده امنیت کشورها
انتخاب این کشورها براساس نیروی نظامی فعال کشورها، بودجه نظامی یا موقعیت جغرافیایی آنها بوده است.

]]>
بایدن، وارن و سندرز؛ رقیب ترامپ کیست؟ http://www.faratab.com/news/10295/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%9B-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 15 Sep 19 19:46:50 +0430 بایدن، وارن و سندرز؛ رقیب ترامپ کیست؟
طی چند هفته گذشته ، سه نفری که بیشترین شانس را برای نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 دارند، از سایر نامزد های این حزب متمایز شده اند: جو بایدن ، معاون رئیس جمهور پیشین ، سناتور الیزابت وارن و سناتور برنی سندرز.

]]>
بولتون، شاهینی که سقوط کرد http://www.faratab.com/news/10203/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF- Thu, 12 Sep 19 12:00:01 +0430 بولتون، شاهینی که سقوط کرد

]]>
شاهین امنیت ملی آمریکا، اخراج شد http://www.faratab.com/news/10174/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF Tue, 10 Sep 19 21:36:36 +0430 شاهین امنیت ملی آمریکا، اخراج شد
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که جان بولتون مشاور امنیت ملی خود را اخراج کرده است.

]]>
بی‌قراری برای وقوع یک قرار محال؟! http://www.faratab.com/news/10065/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C--%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%9F%21 Thu, 05 Sep 19 11:34:58 +0430 بی‌قراری  برای وقوع یک قرار محال؟!
آیا ایران در شرایطی که در تنگنای اقتصادی قرار دارد به وعده‌های ترامپ می‌تواند خوشبین و امیدوار باشد یا خیر؟ گزارش تحلیلی فراتاب را در این خصوص می‌توانید بخوانید

]]>
حزب دموکرات، عاجز از تشکیل ائتلاف علیه ترامپ http://www.faratab.com/news/10032/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Wed, 04 Sep 19 12:40:01 +0430 حزب دموکرات، عاجز از تشکیل ائتلاف علیه ترامپ
در حالی که دموکرات ها در مخالفت شدید خود با رئیس جمهور جمهوریخواه متحد هستند ، بیشتر رهبران حزب در این موضوع متفق القول هستند که دموکرات ها با مخالفت علیه وی کاخ سفید را پس نخواهند گرفت.

]]>
دو از پیش بازنده یا به چالش کشنده؟! http://www.faratab.com/news/9974/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9F%21 Sun, 01 Sep 19 23:20:02 +0430 دو از پیش بازنده یا به چالش کشنده؟!
عملکرد دونالد ترامپ در بین هم حزبی های خود منتقدانی داشته و تاکنون دو نفر از حزب جمهوری خواه آمادگی خود را برای رقابت های درون حزبی با دونالد ترامپ اعلام کرده اند.

]]>
مدیریت اجرایی توئیتر به امید کردستانی رسید http://www.faratab.com/news/9953/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sun, 01 Sep 19 00:36:59 +0430 مدیریت اجرایی توئیتر به امید کردستانی رسید
امید کردستانی که کردتبار است و از مدیران سابق گوگل بوده، رئیس اجرایی توییتر شد

]]>
این غذا مدتهاست که روی آتش است http://www.faratab.com/news/9867/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 28 Aug 19 18:30:01 +0430 این غذا مدتهاست که روی آتش است

]]>
ناکامی‌های سیاست خارجی، تهدیدی بزرگ برای رقابت‌های ۲۰۲۰ ترامپ http://www.faratab.com/news/9797/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE Mon, 26 Aug 19 23:42:25 +0430 ناکامی‌های سیاست خارجی، تهدیدی بزرگ برای رقابت‌های ۲۰۲۰ ترامپ
بروز برخی ناکامی‌ها در دستیابی به اهداف کلیدی سیاست خارجی، پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ را زیر سوال برده است.

]]>
رئیس شورای اروپا از سیاست‌های رئیس‌جمهوری آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد http://www.faratab.com/news/9753/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sun, 25 Aug 19 17:10:02 +0430 رئیس شورای اروپا از سیاست‌های رئیس‌جمهوری آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد

]]>
آمریکا از متهم کردن ایران به نقض ان پی تی عقب نشست http://www.faratab.com/news/9712/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA Fri, 23 Aug 19 15:10:02 +0430 آمریکا از متهم کردن ایران به نقض ان پی تی عقب نشست

]]>