فراتاب-استان ها http://www.faratab.com/category/180/ info@rsm.co.ir Wed, 27 Oct 21 10:08:57 +0330fa ضرورت پاسداشت هنرمند پیام عزیزی در زادگاه عرفانی‌اش شهر پاوه http://www.faratab.com/news/11862/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87 Tue, 19 Oct 21 16:31:05 +0330 ضرورت پاسداشت هنرمند پیام عزیزی در زادگاه عرفانی‌اش شهر پاوه
پیام عزیزی خواننده موسیقی عرفانی که بر سامی یوسف هم تاثیر داشته است

]]>
نخستین مشاور اهل سنت رئیس جمهور کیست؟ http://www.faratab.com/news/11861/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 18 Oct 21 02:06:18 +0330 نخستین مشاور اهل سنت رئیس جمهور کیست؟
بررسی زندگینامه و کارنامه کاری د.عبدالسلام کریمی

]]>
زنانی که رنج‌ها برای آموختن برده‌اند تا عاشقی را بنوازند! http://www.faratab.com/news/11858/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%21 Fri, 15 Oct 21 19:39:07 +0330 زنانی که رنج‌ها برای آموختن برده‌اند تا عاشقی را بنوازند!
دنیا شهیدی – نوازنده و مدرس دف

]]>
هورامان دیگر شهردارانی با کلاس جهانی می‌خواهد! http://www.faratab.com/news/11846/%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%21 Fri, 08 Oct 21 20:20:49 +0330 هورامان دیگر شهردارانی با کلاس جهانی می‌خواهد!
شوراهای شهرهای مختلف هورامان سخت مشغول انتخاب شهرداران هستند اما اینبار ...

]]>
جویندگان سراب؛ از پاوه تا اعزاز http://www.faratab.com/news/11844/%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2 Fri, 08 Oct 21 19:24:03 +0330 جویندگان سراب؛ از پاوه تا اعزاز
این 9 شهروند ایرانی اهل پاوه در آغاز مهاجرت خود هرگز فکر نمیکردند رویایشان خیلی زود تبدیل به کابوسی بزرگ شود!

]]>
سنندجی‌ها در تکاپوی برگزاری جشنواره بین اللملی تکنوازی «آبیدر» http://www.faratab.com/news/11840/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%C2%AB%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%B1%C2%BB Mon, 27 Sep 21 10:55:13 +0330 سنندجی‌ها در تکاپوی برگزاری جشنواره بین اللملی تکنوازی «آبیدر»
فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی ژەنیاریی «ئاویەر»

]]>
درخواست خانواده 9 پناهجوی کُرد ایرانی برای کمک وزارت خارجه http://www.faratab.com/news/11825/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-9-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87 Sun, 19 Sep 21 16:11:20 +0430 درخواست خانواده 9 پناهجوی کُرد ایرانی برای کمک وزارت خارجه
انتشار اسامی 9 شهروند ایرانی اسیر در دست گروه تروریستی جبهه النصره

]]>
گمانه‌زنی‌های غیررسمی از حضور نام مدیران اهل سنت در بین کاندیداهای استانداری کشور http://www.faratab.com/news/11796/%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Mon, 06 Sep 21 17:10:18 +0430 گمانه‌زنی‌های غیررسمی از حضور نام مدیران اهل سنت در بین کاندیداهای استانداری کشور
مصاحبه فراتاب با یکی از کاندیداهای کُرد اهل سنت برای استانداری ...

]]>
پایان پرواز فرزند آسمانی اورامانات و کرماشان http://www.faratab.com/news/11788/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86- Thu, 26 Aug 21 16:31:21 +0430 پایان پرواز فرزند آسمانی اورامانات و کرماشان
بمناسبت درگذشت سرتیپ خلبان یدالله رستگارفر

]]>
قانون در خصوص متعرضین به تابلوهای کُردی دانشگاه کردستان چه می‌گوید؟ http://www.faratab.com/news/11780/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%9F Sun, 22 Aug 21 17:55:46 +0430 قانون در خصوص متعرضین به تابلوهای کُردی دانشگاه کردستان چه می‌گوید؟
پاک کردن و برداشتن تابلوهای کُردی، انگلیسی و عربی دانشگاه کردستان و پژوهشکده کردستان شناسی در سنندج توسط عده ای در تعطیلات این دانشگاه بازتاب گسترده ای در میان دانشگاهیان و شبکه های اجتماعی داشته است

]]>
دریادار کُرد سنندجی فرمانده جدید نیروی دریایی ایران کیست؟ http://www.faratab.com/news/11775/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 17 Aug 21 21:03:34 +0430 دریادار کُرد سنندجی فرمانده جدید نیروی دریایی ایران کیست؟

]]>
چند کُرد در کابینه ابراهیم رئیسی حضور خواهند داشت؟ http://www.faratab.com/news/11770/%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%9F Wed, 11 Aug 21 18:20:31 +0430 چند کُرد در کابینه ابراهیم رئیسی حضور خواهند داشت؟
بررسی سوابق و رزومه وزرای پیشنهادی کُردتبار کابینه ابراهیم رئیسی + اسامی کامل وزرای پیشنهادی رئیسی به مجلس

]]>
سنگ و چوب؛ نمای در حال گم شدن در ساختمان‌های هورامان http://www.faratab.com/news/11768/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88-%DA%86%D9%88%D8%A8%D8%9B-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86 Mon, 09 Aug 21 20:12:44 +0430 سنگ و چوب؛ نمای در حال گم شدن در ساختمان‌های هورامان
خطر تغییر نماهای ساختمانها در هورامان می‌تواند آسیبی جدی به هویت و نیز جایگاه جدید و ویژه ی جهانی اش شود

]]>
کولبری که حالا با آفرودش در کردستان می‌تازد! http://www.faratab.com/news/11766/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%AF%21 Mon, 09 Aug 21 17:53:09 +0430 کولبری که حالا با آفرودش در کردستان می‌تازد!
پدرش کولبر بود و 6 سال پیش کشته شد او نیز به ناچار کولبر شد اما حالا ...

]]>
پرونده ویژه ثبت جهانی هورامان http://www.faratab.com/news/11738/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86 Mon, 02 Aug 21 19:10:37 +0430 پرونده ویژه ثبت جهانی هورامان

]]>
راز توسعه‌نیافتگی هورامان 50 سال پس از برنامه‌های توسعه ایران چیست؟ http://www.faratab.com/news/11741/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-50-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 02 Aug 21 18:54:44 +0430 راز توسعه‌نیافتگی هورامان 50 سال پس از برنامه‌های توسعه ایران چیست؟
راهکارهای اقتصاددان برجسته کُرد برای چرخش چرخ توسعه هورامان

]]>
هەورامان هەوێن و پێگه‌ی فەرهەنگی ڕەسەنی کورد و هەواریی هەرمانی مرۆڤایەتییه http://www.faratab.com/news/11757/%D9%87%DB%95%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%95%D9%88%DB%8E%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8E%DA%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%81%DB%95%D8%B1%D9%87%DB%95%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%95%DB%95%D8%B3%DB%95%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%87%DB%95%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DB%8C-%D9%87%DB%95%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%86%DA%A4%D8%A7%DB%8C%DB%95%D8%AA%DB%8C%DB%8C%D9%87 Mon, 02 Aug 21 17:23:44 +0430 هەورامان هەوێن و پێگه‌ی فەرهەنگی ڕەسەنی کورد و هەواریی هەرمانی مرۆڤایەتییه
هورامان خواستگاه فرهنگ اصیل و گوهر درخشان کُردها و اقامتگاه جاودان بشریت است

]]>
آمارها درباره هورامان چه می‌گویند؟ http://www.faratab.com/news/11739/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%9F- Fri, 30 Jul 21 15:38:11 +0430 آمارها درباره هورامان چه می‌گویند؟
جمعیت هورامان؟ جمعیت شهری و روستایی؟ میزان سواد زنان و مردان؟ میزان پس انداز مردم در بانکها؟

]]>
کرماشان شاری شیرینی کوردانه http://www.faratab.com/news/11737/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 29 Jul 21 14:45:18 +0430 کرماشان شاری شیرینی کوردانه
انتشار متن کامل گفت‌وگوی انتقادی-تحلیلی اردشیر پشنگ با هفته نامه صدای آزادی در باب مسائل فرهنگی و توسعه ای در کرماشان

]]>
درگذشت فایق محمدی بازیگر فیلم‌های بهمن قبادی http://www.faratab.com/news/11732/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C Tue, 27 Jul 21 12:56:04 +0430 درگذشت فایق محمدی بازیگر فیلم‌های بهمن قبادی
نوازنده و بازیگر فیلم‌های «آوازهای سرزمین مادری‌ام»، «نیوه مانگ» و فیلم مستند «دف» درگذشت

]]>
ملکه میوه‌ها کی و چگونه به کردستان آمد؟ http://www.faratab.com/news/11657/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%9F Thu, 22 Jul 21 15:04:29 +0430 ملکه میوه‌ها کی و چگونه به کردستان آمد؟
از نفش تاریخ شیخ محمدعثمان نقشبندی تا تبدیل شدن توت فرنگی به میوه نخست کردستان

]]>
راهکارهایی برای افزایش اثربخشی شوراها در هورامان http://www.faratab.com/news/11725/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86 Thu, 22 Jul 21 14:16:41 +0430 راهکارهایی برای افزایش اثربخشی شوراها در هورامان
چگونه از آسیب ها کم کنیم و به توانمندی شوراها بیافزاییم؟

]]>
فراخوان مقاله و آثار پژوهشی فصلنامه‌ی «توسعه و آینده پژوهی» http://www.faratab.com/news/11720/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C%C2%A0%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%C2%AB%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C%C2%BB Wed, 21 Jul 21 01:14:04 +0430 فراخوان مقاله و آثار پژوهشی فصلنامه‌ی «توسعه و آینده پژوهی»

]]>
خاموشی دردناک صدای شمشال استاد جافر زلکه‌ای http://www.faratab.com/news/11713/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%B2%D9%84%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Thu, 15 Jul 21 20:04:52 +0430 خاموشی دردناک صدای شمشال استاد جافر زلکه‌ای
تصاویر صحنه تصادف + زندگینامه جعفر محمدی‌زاده استاد ساز کُردی شمشال در یک نگاه

]]>
واکنش استاندار کرمانشاه به شایعه بازداشت برخی از فرمانداران استان http://www.faratab.com/news/11709/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 14 Jul 21 16:31:56 +0430 واکنش استاندار کرمانشاه به شایعه بازداشت برخی از فرمانداران استان

]]>
رابطه میان اعتقادات مذهبی و عدم استفاده از تسهیلات مقاوم سازی مسکن در کردستان http://www.faratab.com/news/11697/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 02 Jul 21 12:45:51 +0430 رابطه میان اعتقادات مذهبی و عدم استفاده از تسهیلات مقاوم سازی مسکن در کردستان
درخواست استاندار کردستان از چهره‌های با نفوذ اهل سنت برای تغییر برخی رویه‌ها و رفتار مردم در قبال تسهیلات

]]>
بررسی «دیوان جامی جه‌مشید» اثر زنده‌یاد جمشید باتمانی http://www.faratab.com/news/11675/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%C2%AB%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 20 Jun 21 18:48:03 +0430 بررسی «دیوان جامی جه‌مشید» اثر زنده‌یاد جمشید باتمانی
جمشید باتمانی شاعر کُردی و فارسی‌سرای کامیارانی است که سال گذشته دیوان اشعارش توسط انتشارات کردستان برای نخستین بار منتشر گردید

]]>
اسامی نهایی همراه با تعداد رای اعضای شوراهای شهر در همه شهرستان‌های استان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11673/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Sun, 20 Jun 21 13:41:11 +0430 اسامی نهایی همراه با تعداد رای اعضای شوراهای شهر در همه شهرستان‌های استان کرمانشاه
انتشار لیست دقیق اعضای منتخب شوراهای کرمانشاه، جوانرود، پاوه، روانسر، قصرشیرین، هرسین، ثلاث باباجانی، اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، باینگان، شاهو، صحنه و ...

]]>
اهل سنت ایران و دولت ابراهیم رئیسی! http://www.faratab.com/news/11672/%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C%21 Sat, 19 Jun 21 14:43:40 +0430 اهل سنت ایران و دولت ابراهیم رئیسی!
تاثیر ناتوانی تحقق وعده ها توسط دولت روحانی بر تغییر گرایش سیاسی اهل سنت

]]>
خبرنگار ایرنا نخستین جایزه جشنواره رسانه‌ای پینووس‌کردستان را از آن خود کرد http://www.faratab.com/news/11663/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 29 May 21 16:12:24 +0430 خبرنگار ایرنا نخستین جایزه جشنواره رسانه‌ای پینووس‌کردستان را از آن خود کرد
خانم «کلثوم مومنی» خبرنگار ایرنای کردستان در نخستین دوره جشنواره رسانه‌ای «پینووس» (قلم) استان موفق به دریافت جایزه ویژه این جشنواره شد.

]]>
«نانی پیرۆز» دوو خەڵاتی گەورەی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی «ترێنتۆ»ی ئیتاڵی بەدەستهێنا http://www.faratab.com/news/11646/%C2%AB%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%86%D8%B2%C2%BB-%D8%AF%D9%88%D9%88-%D8%AE%DB%95%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%95%D9%88%D8%B1%DB%95%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%C2%AB%D8%AA%D8%B1%DB%8E%D9%86%D8%AA%DB%86%C2%BB%DB%8C-%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D8%AF%DB%95%D8%B3%D8%AA%D9%87%DB%8E%D9%86%D8%A7 Wed, 19 May 21 11:53:22 +0430 «نانی پیرۆز» دوو خەڵاتی گەورەی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی «ترێنتۆ»ی ئیتاڵی بەدەستهێنا

]]>
کرمانشاهی‌ها برای مقابله با کم‌آبی به حفر چاه‌آب دست خواهند زد! http://www.faratab.com/news/11637/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%21 Mon, 10 May 21 10:27:25 +0430 کرمانشاهی‌ها برای مقابله با کم‌آبی به حفر چاه‌آب دست خواهند زد!
با توجه به حجم جمعیتی بالای شهر کرمانشاه، تامین آب شرب کرمانشاه یکی از اولویت های شرکت آب و فاضلاب استان به شمار می آید

]]>
آیا رتبه فضای کسب و کار در کرمانشاه بهبود می‌یابد؟ http://www.faratab.com/news/11636/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F Mon, 10 May 21 10:21:42 +0430 آیا رتبه فضای کسب و کار در کرمانشاه بهبود می‌یابد؟
معاون استاندار کرمانشاه: تحقق شعار سال با بهبود فضای کسب و کار ممکن است

]]>
جاذبه‌های قصرشین برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در یک نگاه http://www.faratab.com/news/11634/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 Sun, 09 May 21 15:24:10 +0430 جاذبه‌های قصرشین برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در یک نگاه
منطقه آزاد قصرشیرین می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی استان شود و می‌تواند سرمایه های سرگردان سرمایه‌گذاران عراقی که تعدادشان کم هم نیست را جذب کشور کند.

]]>
افزایش دوره امهال تسهیلات دریافتی زلزله زدگان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11622/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Fri, 07 May 21 11:08:11 +0430 افزایش دوره امهال تسهیلات دریافتی زلزله زدگان کرمانشاه
استاندار کرمانشاه : در جلسه هیأت دولت با افزایش دوره امهال اصل تسهیلات اخذ شده قبل از زلزله آبان 1396 خسارت دیدگان، از دو سال به سه سال موافقت شد.

]]>
چشم‌ها را باید شست مرغ همسایه‌ها غاز نیست! http://www.faratab.com/news/11621/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Thu, 06 May 21 11:24:50 +0430 چشم‌ها را باید شست مرغ همسایه‌ها غاز نیست!
چرا دیگران منطقه آزاد شدند و اورامانات هنوز نه؟

]]>
کرمانشاه و خطر کم آبی در تابستان 1400 http://www.faratab.com/news/11616/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1400 Thu, 06 May 21 10:49:54 +0430 کرمانشاه و خطر کم آبی در تابستان 1400
کاهش نزولات جوی سراسر کشور را با تنش آبی مواجه کرده اما در این میان استان کرمانشاه بیشترین کاهش بارندگی را در کشور دارد و این نشان‌ می‌دهد تابستانی سخت در انتظار مردم کرمانشاه است

]]>
انتخاب کرمانشاه به عنوان یکی از شهرهای هشتگانه با سیستم انتخاباتی الکترونیکی http://www.faratab.com/news/11615/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C Thu, 06 May 21 10:49:14 +0430 انتخاب کرمانشاه به عنوان یکی از شهرهای هشتگانه با سیستم انتخاباتی الکترونیکی
کرمانشاه یکی از هشت شهر کشور است که صفر تا ۱۰۰ انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

]]>
آغاز ماراتن ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی بیستون http://www.faratab.com/news/11614/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86 Thu, 06 May 21 10:37:05 +0430 آغاز ماراتن ثبت جهانی کاروانسرای تاریخی بیستون
کاروانسرای بیستون به دلیل دارا بودن شاخصه های لازم در فهرست کاروانسراهای ایرانی برای ثبت جهانی قرار گرفت.

]]>
«نان مقدس» جایزه بزرگ «مهمت آکسوی» در جشنواره جهانی فیلم کُردی لندن را گرفت http://www.faratab.com/news/11598/%C2%AB%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%C2%BB-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%C2%AB%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%88%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Sun, 02 May 21 13:43:36 +0430 «نان مقدس» جایزه بزرگ «مهمت آکسوی» در جشنواره جهانی فیلم کُردی لندن را گرفت
همسر رحیم ذبیحی: امیدوارم که هیچ انسانی به دلیل نان، کشته نشود و دیگر شاهد کولبری نباشیم

]]>
صلاحیت ۷۵ درصد داوطلبان شوراهای شهر و روستا در کرمانشاه تایید شد http://www.faratab.com/news/11579/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Thu, 29 Apr 21 11:23:16 +0430 صلاحیت ۷۵ درصد داوطلبان شوراهای شهر و روستا در کرمانشاه تایید شد

]]>
10 هزار واکسن جدید به علوم پزشکی استان کرمانشاه تحویل داده خواهد شد http://www.faratab.com/news/11572/10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Mon, 26 Apr 21 19:44:34 +0430 10 هزار واکسن جدید به علوم پزشکی استان کرمانشاه تحویل داده خواهد شد
در هفته جاری ۱۰ هزار دوز واکسن جدید کرونا وارد کرمانشاه می‌شود

]]>
جلسه حمایت از اقشار و مشاغل آسیب دیدخ در استان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11574/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Mon, 26 Apr 21 19:41:31 +0430 جلسه حمایت از اقشار و مشاغل آسیب دیدخ در استان کرمانشاه
در جلسه بررسی راهکارهای حمایت از شغل‌های آسیب دیده از کرونا پیگیری این موضوع مهم در دستور کار قرار گرفت.

]]>
وقوع زلزله در سرپل ذهاب http://www.faratab.com/news/11575/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8- Mon, 26 Apr 21 19:37:52 +0430 وقوع زلزله در سرپل ذهاب

]]>
«نانی پیرۆز» خەڵاتی تایبەتی فێستیڤاڵی نێوەدەوڵەتی فیلمی "ئۆلجۆ"ی کۆریای بەدەستهێنا http://www.faratab.com/news/11560/%C2%AB%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%86%D8%B2%C2%BB-%D8%AE%DB%95%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%DB%95%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%DB%95%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%22%D8%A6%DB%86%D9%84%D8%AC%DB%86%22%DB%8C-%DA%A9%DB%86%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D8%AF%DB%95%D8%B3%D8%AA%D9%87%DB%8E%D9%86%D8%A7 Fri, 23 Apr 21 15:53:07 +0430 «نانی پیرۆز» خەڵاتی تایبەتی فێستیڤاڵی نێوەدەوڵەتی فیلمی

]]>
توضیحات نماینده اورامانات از طرح تجارت مرزنشینان (به منظور حل معضل کولبری) http://www.faratab.com/news/11558/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%28%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%29 Wed, 21 Apr 21 13:41:20 +0430 توضیحات نماینده اورامانات از طرح تجارت مرزنشینان (به منظور حل معضل کولبری)
لهونی: در تلاش برای حل معضل کولبری هستیم.

]]>
موفقیت فیلم «نان مقدس» در جشنواره بین‌المللی فیلم «اولجو» کره جنوبی http://www.faratab.com/news/11546/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%88%C2%BB-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C Mon, 19 Apr 21 15:17:14 +0430 موفقیت فیلم «نان مقدس» در جشنواره بین‌المللی فیلم «اولجو» کره جنوبی
«نان مقدس» به تهیه‌کنندگی تورج اصلانی جایزه ویژه ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم «اولجو» در کره جنوبی را گرفت

]]>
عمارت تاريخي خسرو آباد؛ تداعی شکوه و هنر عصر اردلان‌ها http://www.faratab.com/news/11538/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%9B-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Fri, 16 Apr 21 15:25:26 +0430 عمارت تاريخي خسرو آباد؛ تداعی شکوه و هنر عصر اردلان‌ها
این بنا در سال 1223 هجری قمری به دستور امان‌الله‌خان اردلان والی کردستان در زمان فتحعلی‌شاه قاجار ساخته شد.

]]>
دستور غذای ویژه تهیه خورش خلال کرمانشاهی توسط سرآشپز برتر کشور! http://www.faratab.com/news/11531/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%21 Wed, 14 Apr 21 12:56:39 +0430 دستور غذای ویژه تهیه خورش خلال کرمانشاهی توسط سرآشپز برتر کشور!
چطوری یک خورشت خلالی بپزیم، دقیقا مثل یک کرمانشاهی اصیل!

]]>
اینجا شبکه زاگرس است یا یخچال‌های قطب شمال؟ http://www.faratab.com/news/11507/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%9F Tue, 23 Feb 21 01:52:15 +0330 اینجا شبکه زاگرس است یا یخچال‌های قطب شمال؟
چرا حجم برنامه‌های کُردی شبکه تلویزیونی زاگرس کرمانشاه هر روز بیشتر آب می‌رود؟
شبکه زاگرس کرمانشاه و حجم کم تولید برنامه به زبان کُردی!

]]>