فراتاب-محیط زیست http://www.faratab.com/category/178/ info@rsm.co.ir Mon, 13 Jul 20 11:42:18 +0430fa شهیدان محیط‌ زیست و دغدغه «ما» http://www.faratab.com/news/11375/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%C2%AB%D9%85%D8%A7%C2%BB Tue, 30 Jun 20 21:15:48 +0430 شهیدان محیط‌ زیست و دغدغه «ما»

]]>
قصه پرغصه سوختن مردی برای تمام فصول! http://www.faratab.com/news/11374/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%BA%D8%B5%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%21 Tue, 30 Jun 20 00:27:19 +0430 قصه پرغصه سوختن مردی برای تمام فصول!
مختار خندانی از محافظت از حیوانات و محیط زیست تا حمایت از کولبران

]]>
استاد تو بودی کاک مختار نه ما! http://www.faratab.com/news/11373/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%21 Mon, 29 Jun 20 00:24:26 +0430 استاد تو بودی کاک مختار نه ما!

]]>
عامل اصلی حمایت از بی قانونی است http://www.faratab.com/news/10943/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 26 Oct 19 20:19:37 +0330 عامل اصلی حمایت از بی قانونی است

]]>
عامل قطع درختان مسیر بیستون به کرمانشاه دستگیر شد http://www.faratab.com/news/10688/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Mon, 07 Oct 19 15:40:01 +0330 عامل قطع درختان مسیر بیستون به کرمانشاه دستگیر شد
عاملی که موجب قطع شدن درختان بیستون شده بود بازداشت شد

]]>
وقوع 732 زلزله در شش ماه نخست در کرمانشاه! http://www.faratab.com/news/10577/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-732-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%21 Tue, 01 Oct 19 14:40:02 +0330 وقوع 732 زلزله در شش ماه نخست در کرمانشاه!
وقوع پس لرزه های پی در پی در شش ماه نخست امسال در استان کرمانشاه

]]>
به جز سفیدرود و کارون هیچ رودخانه‌ای در ایران زنده نیست! http://www.faratab.com/news/10525/%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Sat, 28 Sep 19 11:10:02 +0330 به جز سفیدرود و کارون هیچ رودخانه‌ای در ایران زنده نیست!
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور: غیر از سفیدرود و کارون هیچ رودخانه‌ای زنده نیست زیرا به مقصد نمی‌رسند در کردستان نیز جلوی ایجاد معدن طلا را گرفتیم چرا که معدن طلا در بالای سد، تامین‌کننده آب سقز و بانه است و سیانور به سد نفوذ می‌کند.

]]>
کرمانشاه همچنان تشنه؛ چرا؟! http://www.faratab.com/news/10422/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%9B-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%9F%21 Sun, 22 Sep 19 14:12:53 +0330 کرمانشاه همچنان تشنه؛ چرا؟!
چرا به رغم بارش بهاری زیاد، کرمانشاه همچنان دچارکم‌آبی شدید است؟

]]>
بشتابید که نفس‌های اورامانات به شماره افتاده است! http://www.faratab.com/news/10264/%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Fri, 20 Sep 19 01:00:02 +0430 بشتابید که نفس‌های اورامانات به شماره افتاده است!
آتش سوزی های مکرر این روزها مشکل افرین و برای زیست بوم طبیعی زاگرس تهدیدی جدی است

]]>
طرح بوم سازگان در کردستان اجرا می شود http://www.faratab.com/news/10375/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 19 Sep 19 19:30:02 +0430 طرح بوم سازگان در کردستان اجرا می شود
طرح بوم سازگان با هدف پایش، احیا و توسعه‌ جنگل‌های زاگرس در پنج زیر حوزه آبخیز در کردستان اجرا می‌شود.

]]>
بلوط هایی که جانشان خشک می شود http://www.faratab.com/news/10119/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 08 Sep 19 11:40:01 +0430 بلوط هایی که جانشان خشک می شود
بلوط های زاگرس به واسطه عوامل مختلفی همچون بیماری ها و آفات از یک سو و آتش سوزی های متعدد از سویی دیگر در معرض خشکیدگی قرار گرفته اند که می طلبد اقدامی جدی در راستای حفظ این سرمایه طبیعی انجام بگیرد.

]]>
لزوم جایگزینی مدیریت صحیح منابع آبی به جای ریاضت آبی در کردستان http://www.faratab.com/news/10016/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 03 Sep 19 17:00:01 +0430 لزوم جایگزینی مدیریت صحیح منابع آبی به جای ریاضت آبی در کردستان
در یک مقایسه آماری یک و ده ساله در خصوص درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر مبنای شاخص SPEI در استان کردستان، وضعیت آنچنان مطلوب به نظر نمی رسد و در همین راستا مدیریت صحیح منابع آبی بیش ار هر زمان دیگری احساس می شود.

]]>
مردم و طبیعت زیبای روستای زیران جوانرود از پشت لنز دوربین http://www.faratab.com/news/9913/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86 Fri, 30 Aug 19 19:20:01 +0430 مردم و طبیعت زیبای روستای زیران جوانرود از پشت لنز دوربین

]]>
جشنواره میوه های بهشتی در ریجاب کرمانشاه http://www.faratab.com/news/9689/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Thu, 22 Aug 19 11:48:57 +0430 جشنواره میوه های بهشتی در ریجاب کرمانشاه

]]>
دردهای سردشت کماکان استمرار دارد http://www.faratab.com/news/9263/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Fri, 28 Jun 19 23:40:12 +0430 دردهای سردشت کماکان استمرار دارد
پیام‌ انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت به مناسبت سی‌و‌دومین سالگرد فاجعه

]]>
کالای عمومی در ایران، سرمایه‌ی ملی یا اتلاف منابع؟ http://www.faratab.com/news/9243/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%9F Thu, 20 Jun 19 12:20:17 +0430 کالای عمومی در ایران، سرمایه‌ی ملی یا اتلاف منابع؟

]]>
اولین نشست بررسی پایداری محیطی شهر تهران برگزار شد http://www.faratab.com/news/9157/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 03 Mar 19 16:30:17 +0330 اولین نشست بررسی پایداری محیطی شهر تهران برگزار شد
در این نشست با بررسی پایداری محیطی شهر تهران، همکاری همه جانبه دانشگاهیان و مردم به عنوان متقاضیان هوای پاکتر و همکاری کمیته محیط زیست و شهرداری مطرح شد.

]]>
راه‌کار کشورهای مختلف برای مقابله با کم آبی http://www.faratab.com/news/8847/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C Wed, 18 Jul 18 10:30:01 +0430 راه‌کار کشورهای مختلف برای مقابله با کم آبی
با افزایش تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا، منطقه‌ای که از نظر حجم منابع آب شیرین در یکی از پایین‌ترین سطوح جهان قرار دارد، طی ۴۰ سال گذشته بیشتر و متداول‌تر شده است.

]]>
تابستانی شبیه به سال های گذشته http://www.faratab.com/news/8828/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Sat, 07 Jul 18 13:10:02 +0430 تابستانی شبیه به سال های گذشته
سرپرست پژوهشکده اقلیم‌شناسی دمای کشور با اشاره به اینکه در طول فصل تابستان با میانگین بلندمدت تفاوت چندانی نخواهد داشت، در مورد بارندگی‌های این فصل اظهار کرد: مطابق معمول در تابستان به استثنای استان‌های ساحلی دریای خزر و جنوب و جنوب شرق بارشی در سطح کشور

]]>
تاثیر رفتگران طبیعت بر رفتار کرمانشاهیان در قبال محیط زیست http://www.faratab.com/news/8751/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 04 Jul 18 12:53:46 +0430 تاثیر رفتگران طبیعت بر رفتار کرمانشاهیان در قبال محیط زیست

]]>
آسیب شناسی برنامه های یادبود قربانیان بمباران شیمیایی سردشت http://www.faratab.com/news/8806/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA Thu, 28 Jun 18 14:51:41 +0430 آسیب شناسی برنامه های یادبود قربانیان بمباران شیمیایی سردشت

]]>
پیش بینی شده جنگ آب در خاورمیانه  http://www.faratab.com/news/8746/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87%C2%A0%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%A0 Mon, 11 Jun 18 10:50:01 +0430 پیش بینی شده جنگ آب در خاورمیانه 
مدیرعامل مرکز صلح و محیط زیست با تاکید بر اینکه جنگ آب در خاورمیانه یک موضوع پیش بینی شده است، گفت: زمانی سیاست و محیط زیست می‌تواند در روند صلح نقش آفرینی کند که محیط زیست را درک و بتوانیم این مفهوم را در سیاست به‌درستی وارد کنیم.

]]>
تحقق عدالت اجتماعی در اجرای طرح جدید ترافیک http://www.faratab.com/news/8704/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9 Sat, 09 Jun 18 13:16:37 +0430 تحقق عدالت اجتماعی در اجرای طرح جدید ترافیک
رییس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر:یکی از مهمترین ویژگی های این طرح می توان به ایجاد شرایط یکسان و برابر برای همه آحاد جامعه اشاره کرد بدین معنا که هر فرد بنا به نیاز و ضرورت وارد محدوده طرح شود و این امکان برایش به صورت روزانه فراهم باشد .

]]>
صدور اخطاریه زیست محیطی به واحدهای صنفی آلاینده جنوب پایتخت http://www.faratab.com/news/8653/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA Thu, 07 Jun 18 15:40:01 +0430 صدور اخطاریه زیست محیطی به واحدهای صنفی آلاینده جنوب پایتخت
۸ واحد تجاری و صنف نجاری به علت ایجادگرد و غبار و مزاحمت برای شهروندان تعطیل شدند.

]]>
افزایش روزهای ناسالم نسبت به مدت مشابه سال قبل http://www.faratab.com/news/8652/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84 Thu, 07 Jun 18 15:23:20 +0430 افزایش روزهای ناسالم نسبت به مدت مشابه سال قبل
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، ذرات کمتر از 2.5 میکرون امروز کمتر از حد مجاز است و هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد.

]]>
تلاش ۵۰ کشور برای مهار آلودگی پلاستیکی http://www.faratab.com/news/8640/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-- Wed, 06 Jun 18 02:10:02 +0430 تلاش ۵۰ کشور برای مهار آلودگی پلاستیکی
گزارش سازمان ملل حاکی از آن است که ۵۰ کشور تصمیماتی را جهت کاهش آلودگی پلاستیکی اتخاذ کرده‌اند.

]]>
مهمترین چالش‌های محیط زیست ایران/دادن نمره منفی به عملکرد سازمان محیط زیست http://www.faratab.com/news/8642/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-- Tue, 05 Jun 18 18:17:57 +0430 مهمترین چالش‌های محیط زیست ایران/دادن نمره منفی به عملکرد سازمان محیط زیست
در روز جهانی محیط زیست ، یک استاد رشته محیط زیست دانشگاه تهران، « مدیریت غلط منابع آب، گرد و غبار و شیوه‌های نادرست در حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیستی» را مهمترین چالش‌های این حوزه در کشور دانست.

]]>
غلظت ذرات معلق در تهران بالا می‌رود http://www.faratab.com/news/8588/%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-- Sun, 03 Jun 18 14:33:10 +0430 غلظت ذرات معلق در تهران بالا می‌رود
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، غلظت ذرات معلق در تهران بالا می‌رود.

]]>
خیزش گرد و خاک در پایتخت http://www.faratab.com/news/8541/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA Sat, 02 Jun 18 11:51:25 +0430 خیزش گرد و خاک در پایتخت
مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از افزایش غلظت ذرات معلق در هوای تهران خبر داد و افزود: امروز و فردا (۱۲ و ۱۳ خرداد) به دلیل وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک در تهران شاهد افزایش موقتی غلظت ذرات معلق هوا خواهیم بود.

]]>
بانک جهانی گزارش داد؛ «تهران در جمع‌ آلوده‌ترین شهرهای جهان» http://www.faratab.com/news/8507/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9B-%C2%AB%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%E2%80%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%C2%BB Thu, 31 May 18 15:50:01 +0430 بانک جهانی گزارش داد؛ «تهران در جمع‌ آلوده‌ترین شهرهای جهان»
 بانک جهانی در گزارشی رسمی اعلام کرد: شهر تهران به همراه کلانشهر‌های دیگر در ردیف یکی از آلوده ترین شهرهای جهان قرار دارد.

]]>
ممنوعیت توزیع اقلام پلاستیکی یکبار مصرف در بازارهای اروپا http://www.faratab.com/news/8406/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sun, 27 May 18 20:00:01 +0430 ممنوعیت توزیع اقلام پلاستیکی یکبار مصرف در بازارهای اروپا
اتحادیه اروپا در اقدامی استفاده از نی‌ها، همزن‌ها، کارد و چنگال‌ها، گوش پاک کن‌ها و دسته و گیره‌های بادکنک پلاستیکی را در تلاش برای مقابله با افزایش رو به رشد زباله‌های پلاستیکی ممنوع کرده است.

]]>
اتش سوزی های مشکوک در پناهگاه حیات وحش میانکاله http://www.faratab.com/news/8384/%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87- Sun, 27 May 18 01:40:01 +0430 اتش سوزی های مشکوک در پناهگاه حیات وحش میانکاله
آتش سوزی های مشکوک برای دومین بار در 48 ساعت گذشته 12 هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش میانکاله در شرق مازندران را تبدیل به خاکستر کرد.

]]>
ساختار بودجه برای ارتقاء فعالیت مربوط به زیست پذیری شهر تقویت می شود http://www.faratab.com/news/8381/-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 26 May 18 14:55:02 +0430  ساختار بودجه برای ارتقاء فعالیت مربوط به زیست پذیری شهر تقویت می شود
در نشست مشترک با اعضای کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران، لزوم تقویت ساختار و تشکیلات محیط زیست شهرداری تهران و تخصیص اعتبار لازم برای زیست پذیری شهر مطرح شد.

]]>
نوسازی تاکسیها از حرف تا عمل! http://www.faratab.com/news/8328/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%21 Fri, 25 May 18 18:00:26 +0430 نوسازی تاکسیها از حرف تا عمل!
 بارها و بارها مسئولان پایتخت اعلام کردند که حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا جزو مطالبات درجه یک شهروندان تهرانی است و همگی توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی را تنها راه چاره حل ترافیک و در پی آن حل آلودگی هوا می دانند اما در این چرخه شاهد رفتارهای متناقضی از سو

]]>
حواشی آزمون استخدامی محیط زیست بررسی شد http://www.faratab.com/news/8300/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Thu, 24 May 18 08:10:01 +0430 حواشی آزمون استخدامی محیط زیست بررسی شد
ثبت‌نام در آزمون استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست در شرایطی به پایان رسید که فارغ‌التحصیلان بیکار رشته محیط زیست نسبت به روند جذب نیرو در این سازمان اعتراضات شدیدی دارند، اما سازمان محیط زیست اعلام می‌کند که کلیه استخدام‌ها متکی به شرایط احرازی است که سازم

]]>
تدوین برنامه حفاظت از ۱۰ گونه در معرض انقراض در سال جاری http://www.faratab.com/news/8232/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%C2%A0%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C Mon, 21 May 18 16:20:01 +0430 تدوین برنامه حفاظت از ۱۰ گونه در معرض انقراض در سال جاری
مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان آب‌های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست در آستانه روز جهانی تنوع زیستی از تدوین برنامه حفاظت و مدیریت ۱۰ گونه در معرض تهدید شامل شوکا، گورخر، آهو، قوچ، میش هوبره، بالابان، افعی لطیفی، سمندر و قزل‌آلای خال قرمز در سال جاری خبر داد

]]>
چرایی مسمومیت با قارچ http://www.faratab.com/news/8231/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86 Mon, 21 May 18 15:20:01 +0430 چرایی مسمومیت با قارچ
رئیس انجمن تغذیه ایران تاکید کرد: استفاده از قارچ‌ سمی می‌تواند کشنده باشد؛ به همین دلیل مردم نباید از قارچ‌هایی که در طبیعت رشد می‌کنند استفاده کنند.

]]>
چگونه یوز بر پیراهن‌ تیم‌ ملی نشست؟ http://www.faratab.com/news/8221/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%E2%80%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 19 May 18 14:40:01 +0430 چگونه یوز بر پیراهن‌ تیم‌ ملی نشست؟
بهمن ماه سال ۹۲ و در جریان مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، همزمان با رونمایی از پیراهن تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی، عکس «یوزپلنگ ایرانی» در گوشه این پیراهن نقش بست؛ اتفاقی که بازخوردهای مثبت جهانی و زیست محیطی بسیاری در پی داشت .

]]>
خطر مرگ بر اثر برداشت و مصرف قارچ‌ها و گیاهان خودرو http://www.faratab.com/news/8150/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 Tue, 15 May 18 00:30:02 +0430 خطر مرگ بر اثر برداشت و مصرف قارچ‌ها و گیاهان خودرو
مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی کشور اعلام کرد: مسمومیت اخیر تعدادی از هموطنان جهت استفاده از قارچ های سمی، منجر به فوت و نارسایی کبدی شده است.

]]>
سونامی منطقه مکران را تهدید می کند http://www.faratab.com/news/8146/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Mon, 14 May 18 20:10:01 +0430 سونامی منطقه مکران را تهدید می کند
مدیر مرکز علوم جوی و اقیانوس‌شناسی سازمان هواشناسی با اشاره به وجود خطر وقوع سونامی در سواحل مکران، بر ضرورت ایجاد شبکه هشدار هواشناسی در این منطقه تاکید کرد.

]]>
هوای تهران بین سالم و ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه http://www.faratab.com/news/8116/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87 Sun, 13 May 18 12:00:01 +0430 هوای تهران بین سالم و ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق پایتخت طی امروز در محدوده بین شرایط سالم و ناسالم به ویژه برای گروه‌های حساس است.

]]>
حمل و نقل رایگان به منظور پیشگیری از آلودگی هوا http://www.faratab.com/news/8098/%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7 Sat, 12 May 18 18:30:01 +0430 حمل و نقل رایگان به منظور پیشگیری از آلودگی هوا
رایگان کردن سیستم حمل و نقل عمومی برای کاهش اشتیاق مردم به استفاده از اتومبیل های شخصی، راهکار جدی دولت آلمان برای جلوگیری از آلودگی هوا است.

]]>
پیشروی تهران، پکن و مکزیکوسیتی به سمت بی آبی http://www.faratab.com/news/8078/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C Wed, 09 May 18 23:05:01 +0430 پیشروی تهران، پکن و مکزیکوسیتی به سمت بی آبی
علاوه بر کیپ تاون، تهران، پکن و مکزیکو از جمله شهرهایی هستند که به سرعت به سوی کم آبی پیش می‌روند تا جایی که این سه پایتخت ممکن است تا پنج سال آینده با مشکل بی‌آبی کامل روبرو شوند.

]]>
تخریب محیط زیست خطری در یک قدمی گونه ها گیاهی http://www.faratab.com/news/8077/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C- Wed, 09 May 18 22:05:01 +0430 تخریب محیط زیست خطری در یک قدمی گونه ها گیاهی
در تهران به دلیل توسعه نامطلوب شهری و تخریب فضای سبز، برخی از گونه‌های گیاهی نابود و آلودگی هوا، کم آبی و تغییر اقلیم موجب مهاجرت بسیاری از پرندگان شده که همه این موضوعات تهدید جدی برای جان و سلامت شهروندان تهرانی است.

]]>
غنی سازی شبکه پایش آلودگی هوا و صدا با استفاده از حس گرهای متحرک http://www.faratab.com/news/8057/%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9 Tue, 08 May 18 23:05:01 +0430 غنی سازی شبکه پایش آلودگی هوا و صدا با استفاده از حس گرهای متحرک
پروژه غنی سازی شبکه پایش آلودگی هوا و صدا با استفاده از حس گرهای متحرک به صورت پایلوت برای اولین بار در منطقه 2 شهرداری تهران اجرا می شود.

]]>
انتقاد  از وزارتخانه‌های مسوول در احیای دریاچه ارومیه http://www.faratab.com/news/8044/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%C2%A0%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87 Tue, 08 May 18 17:55:01 +0430 انتقاد  از وزارتخانه‌های مسوول در احیای دریاچه ارومیه
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دولت موضوعی را مصوب می‌کند اما در عمل دستگاه استانی هرچه که خواست انجام می‌دهد. مدیران به شدت عافیت‌طلب شده‌اند و اصلا حاضر نیستند برای یک مساله کوچک اندکی ریسک کنند.

]]>
نمایشگاه گل و گیاه در نیمه اردیبهشت در تهران برگزار می شود http://www.faratab.com/news/7964/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 02 May 18 14:05:47 +0430 نمایشگاه گل و گیاه در نیمه اردیبهشت در تهران برگزار می شود

]]>
عدم استفاده از نمایشگاه شهر آفتاب تحمیل خسارت به شهر است/ مصلی جای برگزاری نمایشگاه نیست http://www.faratab.com/news/7957/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 02 May 18 06:20:01 +0430 عدم استفاده از نمایشگاه شهر آفتاب تحمیل خسارت به شهر است/ مصلی جای برگزاری نمایشگاه نیست
عضو سابق شورای شهر گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب به مدت دو سال در مجموعه عظیم شهر آفتاب اثرات و نتایج مطلوبی در کاهش ترافیک شهر تهران داشته چرا که نمایشگاه کتاب از جمله نمایشگاه‌های پر ازدحامی است که بسیار پر مراجعه است.

]]>
ترافیک تهران روزانه 10 هزار میلیارد تومان را هدر می دهد http://www.faratab.com/news/7954/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 01 May 18 16:15:01 +0430 ترافیک تهران روزانه 10 هزار میلیارد تومان را هدر می دهد
عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با اشاره به اینکه مردم روزانه ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه شان را در تهران به خاطر ترافیک از دست می دهند، گفت: در ماه ۲۹۳ نفر در اثر آلودگی هوا کشته می شوند.

]]>
دچارخشکسالی مدیریتی هستیم/بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان را بسازیم http://www.faratab.com/news/7935/%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85 Sun, 29 Apr 18 20:25:02 +0430 دچارخشکسالی مدیریتی هستیم/بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان را بسازیم
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع می‌گوید برای رفع مشکل اشتغال به پروژه‌های بزرگ نیاز داریم ولی چرا این پروژه‌های بزرگ باید در همان راستایی باشد که سرزمین ما را خشک تر می‌کند؟

]]>