فراتاب-اقتصادی http://www.faratab.com/category/17/ info@rsm.co.ir Fri, 26 Feb 21 20:05:57 +0330fa نمایشگاه اربیل فرصتی برای معرفی توان اقتصادی، خدماتی و صنعتی ایرانیان http://www.faratab.com/news/11500/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 Sat, 30 Jan 21 13:53:17 +0330 نمایشگاه اربیل فرصتی برای معرفی توان اقتصادی، خدماتی و صنعتی ایرانیان
کورش معتمدی: نمایشگاه اختصاصی توانمندیهای اقتصادی، بازرگانی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران در 18 تا 21 اسفند سالجاری در اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق برگزار خواهد شد.

]]>
کارآفرینی و مبارزه با خام فروشی در هرمز از طریق توسعه زیرساختهای فناورانه http://www.faratab.com/news/11488/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 03 Jan 21 15:47:03 +0330 کارآفرینی و مبارزه با خام فروشی در هرمز از طریق توسعه زیرساختهای فناورانه

]]>
استان کردستان و ضرورت تسریع در زدودن محرومیت‌ها! http://www.faratab.com/news/11487/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%21 Wed, 30 Dec 20 21:30:34 +0330 استان کردستان و ضرورت تسریع در زدودن محرومیت‌ها!

]]>
توسعه ژئوتوریسم در باداب سورت پلکان ایران زمین http://www.faratab.com/news/11466/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86 Sat, 14 Nov 20 18:15:34 +0330 توسعه ژئوتوریسم در باداب سورت پلکان ایران زمین
ساخت دومین مجموعه از سری مستند رخساره زمین با سفر به چشمه های پلکانی تراورتن ساز باداب سورت با هدف توسعه ژئوتوریسم در این منطقه، آغاز شد.

]]>
تاثیر ترامپ بر دور خوردن دلار! http://www.faratab.com/news/11372/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%21 Fri, 26 Jun 20 22:15:22 +0430 تاثیر ترامپ بر دور خوردن دلار!

]]>
نفت چرا و تا کجا سقوط می‌کند؟ http://www.faratab.com/news/11352/%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 07 Apr 20 20:53:58 +0430 نفت چرا و تا کجا سقوط می‌کند؟
شیوه ویروس کرونا چگونه بازار نفت را تحت الشعاع قرار داده است؟ توافقات عربستان و روسیه چه تاثیری بر احیای قیمت نفت خواهد داشت؟ وقوع یک جنگ در خلیج فارس چه تاثیری بر قیمت و بازار نفت خواهد داشت؟

]]>
بررسی وضعیت کشاورزی کشور در 6 سند توسعه پس از انقلاب http://www.faratab.com/news/11321/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-6-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 Wed, 11 Mar 20 01:07:07 +0330 بررسی وضعیت کشاورزی کشور در 6 سند توسعه پس از انقلاب
گزارش تاریخی از برنامه های سند توسعه پنج ساله از ابتدای انقلاب تا بحال و اثرگذاری آنها در بخش روستایی و کشاورزی

]]>
از بسته شدن مرزها تا کاهش چشمگیر مبادلات اقتصادی http://www.faratab.com/news/11300/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Sat, 07 Mar 20 22:08:48 +0330 از بسته شدن مرزها تا کاهش چشمگیر مبادلات اقتصادی
حجم مبادلات 6 میلیارد دلاری ایران و اقلیم کردستان این روزها متاثر از بسته شدن مرزها در اثر شیوع ویروس کرونا است

]]>
چالش‌های مدیریت پروژه نمایشگاهی http://www.faratab.com/news/11273/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C Sat, 29 Feb 20 22:31:34 +0330 چالش‌های مدیریت پروژه نمایشگاهی

]]>
ایران دومین شریک تجاری اقلیم کردستان عراق است http://www.faratab.com/news/11170/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 17 Dec 19 14:24:30 +0330 ایران دومین شریک تجاری اقلیم کردستان عراق است
حجم مبادلات بازرگانی و اقتصادی اقلیم کردستان اینک حدود 28 و نیم میلیارد دلار است و این منطقه در شمال عراق با 105 کشور مختلف جهان تبادل اقتصادی دارد!

]]>
دولت روحانی رکورددار تورم در 60 سال اخیر است! http://www.faratab.com/news/11135/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-60-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Sun, 01 Dec 19 20:50:01 +0330 دولت روحانی رکورددار تورم در 60 سال اخیر است!
طبق بررسی امارهای سالهای گذشته دولت حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران رکورد دار بیش از نیم قرن تورم در ایران است

]]>
حضور اتاق مشترک بازرگانی اقلیم کردستان - آمریکا در یک کنفرانس جهانی http://www.faratab.com/news/11075/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86---%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 16 Nov 19 12:10:01 +0330 حضور اتاق مشترک بازرگانی اقلیم کردستان - آمریکا در یک کنفرانس جهانی
اتاق مشترک بازرگانی اقلیم کردستان - آمریکا در کنفرانس جهانی مربوط به بخش آب در واشنگتن شرکت کرد.

]]>
با جدیت زمينه ايجاد اشتغال و پويايي را در جامعه ايجاد خواهيم كرد http://www.faratab.com/news/11107/%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%83%D8%B1%D8%AF Tue, 12 Nov 19 16:30:02 +0330 با جدیت زمينه ايجاد اشتغال و پويايي را در جامعه ايجاد خواهيم كرد
همایش یک روزه فعالان اقتصادی شهرستان کرمانشاه تحت عنوان بررسی یارانه دستمزدها و کارورزی و شغل اولی ها به میزبانی فرمانداری کرمانشاه و همکاری اداره کل تعاون و رفاه ومجموعه های تابعه کرمانشاه امروز ( ٢٠ آبان ) در سالن شهداي دولت استانداري برگزار شد.

]]>
بریتانیا میزان سرمایه گذاری خود در اقلیم کردستان را افزایش می‌دهد http://www.faratab.com/news/11077/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 12 Nov 19 13:50:01 +0330 بریتانیا میزان سرمایه گذاری خود در اقلیم کردستان را افزایش می‌دهد
هیئت انجمن بازرگانی عراقی - بریتانیایی به ریاست بارون اما نیکلسن، نماینده نخست وزیر بریتانیا در امور بازرگانی با عراق، وارد اقلیم کردستان شدند.

]]>
هزینه زندگی یک خانوار شهری در کرمانشاه سالیانه چقدر است؟ http://www.faratab.com/news/11023/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 02 Nov 19 16:20:01 +0330 هزینه زندگی یک خانوار شهری در کرمانشاه سالیانه چقدر است؟
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه:متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری در کرمانشاه 35 میلیون و 751 هزار تومان بوده است.هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی در کرمانشاه 24 میلیون و 791 هزار تومان بوده است که نسبت به

]]>
تاکید ویژه مهندس بازوند بر مدیریت بحران هرسین http://www.faratab.com/news/10987/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86 Sat, 02 Nov 19 11:50:02 +0330 تاکید ویژه مهندس بازوند بر مدیریت بحران هرسین
تشکیل جلسه برای مدیریت بحران پس از زلزله در روزهای آتی در هرسین

]]>
کاهش قابل توجه فروش کالاهای ترکیه در اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/11025/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sat, 02 Nov 19 11:41:48 +0330 کاهش قابل توجه فروش کالاهای ترکیه در اقلیم کردستان عراق
کُردهای اقلیم کردستان در واکنش به حمله ترکیه به مناطق کُردنشین سوریه، خرید کالاهای ترکی را بایکوت کردند.

]]>
334 واحد صنفی متخلف در کرمانشاه پلمب شد http://www.faratab.com/news/10968/334-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D8%AF- Tue, 29 Oct 19 01:30:01 +0330 334 واحد صنفی متخلف در کرمانشاه پلمب شد
رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه گفت: طی مهرماه امسال، 334 واحد صنفی متخلف به دلیل تخلفات گوناگون پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شده است.

]]>
کرمانشاه از رتبه ی نخست تورم در سال گذشته به رده ی 23 نزول یافته http://www.faratab.com/news/10959/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DB%8C-23-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87- Mon, 28 Oct 19 23:50:01 +0330 کرمانشاه از رتبه ی نخست تورم در سال گذشته به رده ی 23 نزول یافته
اعلام جدید ترین نرخ تورم کشور از سوی مرکز آمار ایلام نخستین رتبه را داراست

]]>
ایران مهمترین شریک تجاری عراق http://www.faratab.com/news/10945/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 28 Oct 19 22:10:02 +0330 ایران مهمترین شریک تجاری عراق
تلاش ها برای توسعه روابط تجاری میان ایران و عراق همچنان ادامه دارد.

]]>
عراق اولین وارد کننده محصولات کشاوزی ایران است http://www.faratab.com/news/10944/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 28 Oct 19 21:30:02 +0330 عراق اولین وارد کننده محصولات کشاوزی ایران است
بر اساس اعلام وزارت کشاورزی ایران، عراق رتبه نخست واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از ایران را به خود اختصاص می دهد.

]]>
احداث واحد جدید پتروشیمی در کرمانشاه به زودی http://www.faratab.com/news/10926/-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C Sat, 26 Oct 19 12:00:01 +0330  احداث واحد جدید پتروشیمی در کرمانشاه به زودی
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران از احداث مجتمع پتروشیمی 550 میلیون دلاری در کرمانشاه خبر داد

]]>
هم‌دست «سلطان سکه» دستگیر شد http://www.faratab.com/news/10915/%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%C2%AB%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%87%C2%BB-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Wed, 23 Oct 19 22:00:01 +0330 هم‌دست «سلطان سکه» دستگیر شد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از دستگیری یکی از دلالان سکه و ارز با گردش حساب بانکی ۱۲تریلیون و ۵۵۲ میلیارد ریالی خبر داد.

]]>
چند هزار نفر برای حذف یارانه‌شان شکایت کردند؟ http://www.faratab.com/news/10913/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 23 Oct 19 21:30:01 +0330 چند هزار نفر برای حذف یارانه‌شان شکایت کردند؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمار شکایت حذف شدگان از دریافت یارانه گفت: وزارت کار در جریان حذف یارانه دهک‌های پردآمد مصمم است که این کار با کمترین میزان خطایی صورت گیرد.

]]>
بهترین بازار سرمایه گذاری برای افراد ریسک پذیر http://www.faratab.com/news/10910/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1 Wed, 23 Oct 19 20:20:01 +0330 بهترین بازار سرمایه گذاری برای افراد ریسک پذیر
در میان بازارهای ارز و سکه که سرمایه‌گذاران خود را به کام ضرر کشاند، بازار سرمایه در نیمه نخست امسال سود ۶۷ درصدی را به سرمایه‌گذارانش داد.

]]>
قیمت موبایل افزایش نخواهد یافت http://www.faratab.com/news/10905/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Wed, 23 Oct 19 17:50:01 +0330 قیمت موبایل افزایش نخواهد یافت
برخی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که قیمت موبایل افزایش نخواهد یافت؛ چرا که با افزایش تعرفه‌ گمرکی برای گوشی‌های مسافری، قیمت گوشی‌های شرکتی پایین‌تر از گوشی‌های مسافری می‌شود؛ علاوه بر این‌که گوشی‌های شرکتی همه گارانتی دارند اما گوشی‌های مسافری بدون گ

]]>
توقف تولید 4 خودرو در سال 98 http://www.faratab.com/news/10904/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98 Wed, 23 Oct 19 17:20:01 +0330 توقف تولید 4 خودرو در سال 98
وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تولید ۴ خودرو در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ خبر داد.

]]>
بانک ملت با تکیه بر ریشه های قوی همیشه در ریسک پذیری پیشتاز بوده است http://www.faratab.com/news/10886/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 22 Oct 19 18:30:01 +0330 بانک ملت با تکیه بر ریشه های قوی همیشه در ریسک پذیری پیشتاز بوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با همراهی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت از توانمندی های این بانک در حوزه فناوری اطلاعات بازدید کرد.

]]>
بودجه سال 99 به دو بخش تقسیم شده و در دو نوبت به مجلس میرود http://www.faratab.com/news/10885/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF Tue, 22 Oct 19 18:00:01 +0330 بودجه سال 99 به دو بخش تقسیم شده و در دو نوبت به مجلس میرود
رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت:‌ بودجه کل به دو بخش تقسیم شده و در دو زمان ۱۵ آبان و ۱۵ آذرماه به مجلس ارسال می‌شود.

]]>
قیمت مرغ بالاتر از نرخ مصوب به فروش میرسد http://www.faratab.com/news/10884/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF Tue, 22 Oct 19 17:20:02 +0330 قیمت مرغ بالاتر از نرخ مصوب به فروش میرسد
به گفته رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی، مرغ در مراکز عرضه سطح شهر معادل ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد؛ درحالیکه نرخ مصوب این محصول ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان است.

]]>
ثبت نام مسکن ملی بزودی آغاز می شود http://www.faratab.com/news/10883/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 22 Oct 19 16:40:02 +0330 ثبت نام مسکن ملی بزودی آغاز می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کارهای مقدماتی ورود به مرحله ثبت‌نام پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن انجام شده و به زودی نام‌نویسی از متقاضیان آغاز می‌شود.

]]>
دولت سالیانه ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کند http://www.faratab.com/news/10882/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 22 Oct 19 16:10:01 +0330 دولت سالیانه ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دولت سالیانه ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کند،که سهم هر نفر در سال ۱۶ میلیون تومان می‌شود، اما این پول در چرخش اقتصادی کشور مشهود نیست و غیر هدفمند تلقی می شود.

]]>
پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ http://www.faratab.com/news/10881/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF Tue, 22 Oct 19 15:30:01 +0330 پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ
رئیس کل بیمه مرکزی ایران از طراحی مدلی برای پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد تا آخر امسال، طرح و مدل مربوط به بیمه حساب‌های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و سال آینده اجرایی شود.

]]>
مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس از پیوستن دو شرکت پتروشیمی به بورس خبر داد http://www.faratab.com/news/10879/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Mon, 21 Oct 19 19:50:01 +0330 مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس از پیوستن دو شرکت پتروشیمی به بورس خبر داد
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: باوجود هزینه‌های تحریم‌ برای پتروشیمی‌ها، تا پایان سال دو شرکت جدید را در بورس عرضه اولیه می‌کنیم. "آریا ساسول"، "تند گویان" و "بوعلی سینا" سه شرکتی هستند که حداقل دو تا از آنها بورسی خواهند شد.

]]>
دخالت دولت در سیاست گذاری بانک مرکزی http://www.faratab.com/news/10878/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Mon, 21 Oct 19 19:20:01 +0330 دخالت دولت در سیاست گذاری بانک مرکزی
شاکله اکثر فسادها به‌وجودآمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. به این معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع سازمانی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد.

]]>
احتمال لحاظ سختی کار در حقوق کارگران http://www.faratab.com/news/10877/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 21 Oct 19 18:50:01 +0330 احتمال لحاظ سختی کار در حقوق کارگران
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید شاید شیوه تعیین مزد منطقه‌ای در کشورهای دیگر جواب بدهد و راندمان کار آنها را بالا ببرد ولی تا زمانی که چنین طرح‌هایی در کشور ما بررسی و کارشناسی نشده نباید به اجرا درآید.

]]>
بانک قرض الحسنه مهر ایران نمونه بارز بانکداری الکترونیک http://www.faratab.com/news/10876/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9 Mon, 21 Oct 19 18:20:01 +0330 بانک قرض الحسنه مهر ایران نمونه بارز بانکداری الکترونیک
یکی از امکاناتی که بانکداری الکترونیکی می‌تواند هم در راستای ساده کردن ارتباط مشتریان با بانک و هم رسیدن به هدف‌های سبز تعریف کند، افتتاح حساب بدون نیاز به رفت‌وآمدهای غیرضروری و کاهش استفاده از کاغذ است. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، دو سال است که برای ارائ

]]>
چه کسی پاسخگوی مشتریان شاکی سایپا است؟ http://www.faratab.com/news/10875/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 21 Oct 19 17:50:01 +0330 چه کسی پاسخگوی مشتریان شاکی سایپا است؟
عدم تحویل به‌ موقع خودروهای تعدادی از مشتریان سایپا باعث اعتراض آنان شده است.

]]>
مقایسه میزان شکایتهای مردمی از اپراتورهای تلفن همراه و ثابت http://www.faratab.com/news/10874/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA Mon, 21 Oct 19 17:10:02 +0330 مقایسه میزان شکایتهای مردمی از اپراتورهای تلفن همراه و ثابت
وضعیت شکایت‌های ثبت‌شده از هر یک از اپراتورها در حوزه تلفن همراه و ثابت در گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شده است.

]]>
دلایل حذف برخی قطعات در تولید خودروی داخلی http://www.faratab.com/news/10863/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C Sun, 20 Oct 19 21:50:01 +0330 دلایل حذف برخی قطعات در تولید خودروی داخلی
پس از خبر حذف برخی قطعات و آپشن‌ها از برخی خودروهای صفر کیلومتر داخلی، فعالان صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی می‌گویند که کسری منابع مالی قطعه‌سازان و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، تامین برخی قطعات را با مشکل روبرو کرده است.

]]>
یک برگ چک چند سال اعتبار دارد؟ http://www.faratab.com/news/10862/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 20 Oct 19 21:20:01 +0330 یک برگ چک چند سال اعتبار دارد؟
یکی از مواردی که دارندگان و مشتریان چک با آن مواجه هستند مدت اعتبار چک و اینکه مهلت اعتبار یک برگه چک چند سال است؟

]]>
کشورهای اروپایی مخالف استفاده از ارز دیجیتالی فیسبوک http://www.faratab.com/news/10861/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9- Sun, 20 Oct 19 20:50:01 +0330 کشورهای اروپایی مخالف استفاده از ارز دیجیتالی فیسبوک
آلمان، ایتالیا و فرانسه به دنبال ممنوعیت عرضه ارز دیجیتالی لیبرا در اروپا هستند.

]]>
مناطق جنوب تهران پیشتاز تورم مسکن http://www.faratab.com/news/10860/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 Sun, 20 Oct 19 20:20:01 +0330 مناطق جنوب تهران پیشتاز تورم مسکن
با وجودی که قیمت مسکن در کل شهر تهران روند نزولی به خود گرفته، شهریورماه امسال شش منطقه در جنوب پایتخت شامل ۱۱، ۱۶، ۱۷، ۱۲، ۱۵ و ۲۰ با میانگین قیمت ۷.۴ میلیون تومان در هر متر مربع، پیشتاز تورم ملکی بودند.

]]>
افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه 99 http://www.faratab.com/news/10858/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-15-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-99 Sun, 20 Oct 19 19:50:01 +0330 افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه 99
سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۹۹ میزان افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت را پیشنهاد کرد.

]]>
روند صعودی شاخص بورس در بلند مدت http://www.faratab.com/news/10855/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA Sun, 20 Oct 19 18:50:01 +0330 روند صعودی شاخص بورس در بلند مدت
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: میزان خروج نقدینگی و جهت شاخص بورس به معنای تغییر روند کلی بازار نیست بلکه براساس بررسی‌های صورت گرفته در میان مدت یا بلند مدت شاهد روند صعودی نماگر بورس خواهیم بود.

]]>
سقوط قیمت نفت در پی رکود اقتصادی جهان http://www.faratab.com/news/10852/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Sun, 20 Oct 19 17:20:01 +0330 سقوط قیمت نفت در پی رکود اقتصادی جهان
ادامه جنگ تجاری آمریکا و چین باعث کاهش رشد اقتصادی جهان به کمترین میزان از زمان رکود سال ۲۰۰۸ رسیده و با تاثیر منفی بر تقاضای نفت، قیمت هفتگی طلای سیاه را تا ۱.۵ درصد پایین آورده است.

]]>
‍ کنترل تورم و کاهش بیکاری اولویت اول فرمانداران باشد http://www.faratab.com/news/10839/%E2%80%8D-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA--%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Thu, 17 Oct 19 20:20:01 +0330 ‍ کنترل تورم و کاهش بیکاری اولویت  اول فرمانداران باشد
دو موضوع کنترل تورم و کاهش بیکاری در اولویت اند فرمانداران به گوش باشید

]]>
وام 6 درصد برای خرید خانه در بافت های فرسوده http://www.faratab.com/news/10822/%D9%88%D8%A7%D9%85-6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87 Tue, 15 Oct 19 18:40:01 +0330 وام 6 درصد برای خرید خانه در بافت های فرسوده
خانه اولی‌هایی که متقاضی خرید یا پیش‌خرید مسکن در بافت‌های ناکارآمد هستند می‌توانند از تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن زوجین با نرخ سود شش درصد استفاده کنند.

]]>
آیا سوئد هم هواوی را تحریم می کند؟ http://www.faratab.com/news/10821/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 15 Oct 19 18:10:01 +0330 آیا سوئد هم هواوی را تحریم می کند؟
به نظر می‌رسد که سوئد به دنبال محدودسازی فعالیت شرکت چینی هواوی برای توسعه شبکه ۵G است.

]]>
۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده http://www.faratab.com/news/10806/%DB%B3%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87 Tue, 15 Oct 19 15:10:01 +0330 ۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده
تا پایان خردادماه امسال در خواست دریافت حدود ۳۸ میلیون دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی ثبت شده که بیش از ۱۹ میلیارد دلار آن به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.

]]>