فراتاب-اقتصادی http://www.faratab.com/category/17/ info@rsm.co.ir Tue, 20 Feb 18 22:52:39 +0330fa قرارداد «فرزاد» ضامن بهبود تجارت انرژی با هند http://www.faratab.com/news/7425/-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF--%C2%AB%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF Sun, 18 Feb 18 02:00:01 +0330 قرارداد «فرزاد» ضامن بهبود تجارت انرژی با هند
ایران به عنوان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان نفت هند، نقش مهمی در بازار انرژی این کشور را دارد. کشوری که با جمعیت زیادش، نیازش به انرژی علی الخصوص نفت و گاز روز به روز افزایش می یابد.

]]>
شانس بالای آلمان برای ریاست بر بانک مرکزی اروپا http://www.faratab.com/news/7424/%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sat, 17 Feb 18 23:13:13 +0330 شانس بالای آلمان برای ریاست بر بانک مرکزی اروپا
دوره ریاست ماریو دراگی- رئیس کنونی این بانک – در اکتبر ۲۰۱۹ به پایان می‌رسد و جوان ترین رئیس تاریخ بانک مرکزی آلمان شانس بیشتری از سایرین برای جانشینی وی دارد.

]]>
رتبه پایین آزادی اقتصاد برای ایران http://www.faratab.com/news/7385/-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Mon, 05 Feb 18 01:10:02 +0330 رتبه پایین آزادی اقتصاد برای ایران
بنیاد حفظ میراث آمریکا یا بنیاد هریتج (The Heritage Foundation) در سال 1973 توسط سه سیاستمدار آمریکایی به نام‌های پل وریچ (Paul Weyrich) ادوین فالنر (Edwin Feulner) و جوزف کوورس (Joseph Coors) تأسیس شد.

]]>
دیوار موانع بانکی برسر راه حضور آلمان‌ها در ایران http://www.faratab.com/news/7384/-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Mon, 05 Feb 18 00:20:02 +0330 دیوار موانع بانکی برسر راه حضور آلمان‌ها در ایران
آلمان به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور اروپا و بزرگترین اقتصاد قاره سبز شناخته می‌شود و به نوعی به عنوان موتور اقتصاد اروپا شناخته می‌شود.

]]>
هنگ کنگ آزادترین اقتصاد جهان شد http://www.faratab.com/news/7383/%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sun, 04 Feb 18 23:33:42 +0330 هنگ کنگ آزادترین اقتصاد جهان شد
هنگ کنگ برای بیست و چهارمین سال پیاپی از سوی بنیاد حفظ میراث آمریکا به عنوان آزادترین اقتصاد جهان انتخاب شد. در این فهرست ایران در رده 156 آزادترین اقتصادهای جهان قرار دارد.

]]>
پنج درسی که از داووس 2018 یاد گرفتیم http://www.faratab.com/news/7375/-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-2018-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85- Fri, 02 Feb 18 01:11:05 +0330 پنج درسی که از داووس 2018 یاد گرفتیم
مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس بعد از انتجام دیدار ها و سخنرانی های بسیار از سوی دعوت شدگان و حاضران در این اجلاس خاتمه پیدا کرد.

]]>
افزایش امیدها به بهبود وضع اقتصاد جهان در داووس 2018 http://www.faratab.com/news/7370/-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-2018 Tue, 30 Jan 18 20:15:53 +0330 افزایش امیدها به بهبود وضع اقتصاد جهان در داووس 2018
مجمع جهانی اقتصاد که در داووس سوئیس به مدت 3 روز برگزار شد، روز جمعه خاتمه پیدا کرد. شاید مهمترین نکته اجلاس امسال را بتوان تأکید نمایندگان کشورهای مختلف بر لزوم جهانی بودن و حمایت از جهانی سازی در برابر سیاست‌های حمایت‌گرایانه برخی از کشورها بخصوص آمریک

]]>
کمرنگ شدن چشم انداز حضور ایران در WTO با غیبت در داووس http://www.faratab.com/news/7351/-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-WTO-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3- Thu, 25 Jan 18 11:49:35 +0330 کمرنگ شدن چشم انداز حضور ایران در WTO با غیبت در داووس
امسال مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با تمرکز بر موضوعاتی برای ایجاد راهکارهای مشترک برای اقتصاد آینده جهان برگزار می‌شود. این نشست روز سه شنبه با سخنرانی نارندرا مودی، نخست وزیر هند آغاز شد.

]]>
۸۲ درصد ثروت جهان در اختیار یک درصد از جمعیت جهان http://www.faratab.com/news/7350/-%DB%B8%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86- Thu, 25 Jan 18 11:44:00 +0330 ۸۲ درصد ثروت جهان در اختیار یک درصد از جمعیت جهان
اکسفام (Oxfam) گروه غیردولتی که برای کاهش فقر، نابرابری و گرسنگی مبارزه می‌کند با انتشار گزارشی در حاشیه اجلاس داووس اعلام کرد که ۸۲ درصد ثروت جهان در اختیار تنها یک درصد از جمعیت کره زمین است.

]]>
نهاد فراقوه‌ای چاره‌ساز اقتصاد می‌شود؟ http://www.faratab.com/news/7341/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Thu, 25 Jan 18 03:10:01 +0330 نهاد فراقوه‌ای چاره‌ساز اقتصاد می‌شود؟
ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای به منظور حل و فصل مشکلات اقتصادی، جدیدترین پیشنهادی است که از سوی رییس پارلمان بخش خصوصی مطرح شده و مورد استقبال بدنه کارشناسی هم قرار گرفته است. حال باید دید ظرفیت‌های عملی شدن این پیشنهاد در فضای اقتصادی چقدر ممکن است. ‌

]]>
خودکفایی بنزین تا پایان سال ۹۷ http://www.faratab.com/news/7340/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7 Thu, 25 Jan 18 02:25:01 +0330 خودکفایی بنزین تا پایان سال ۹۷
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت با بیان اینکه تا پایان سال آینده در تولید بنزین خودکفا می‌شویم، گفت که کیفیت بنزین‌های یورو ۵ تولید ایران از کیفیت نمونه‌های خارجی بهتر است.

]]>
آغاز پرداخت وام اشتغال روستایی و عشایری از فردا http://www.faratab.com/news/7337/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7 Wed, 24 Jan 18 23:55:04 +0330 آغاز پرداخت وام اشتغال روستایی و عشایری از فردا
وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی گفت: از فردا پرداخت اولین وام اشتغال روستایی و عشایری در ۵ استان آغاز می‌شود.

]]>
مطهری: حضور نظامی‌ها در اقتصاد می‌تواند موجب فساد شود http://www.faratab.com/news/7318/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 24 Jan 18 00:10:02 +0330 مطهری: حضور نظامی‌ها در اقتصاد می‌تواند موجب فساد شود
نایب رئیس مجلس گفت: اینکه نظامی ها از حوزه اقتصاد خارج و از فعالیت اقتصادی که مرتبط با آنها نیست پرهیز کنند از این جهت مثبت ارزیابی می شود که این مسئله می تواند آنها را از وظیفه اصلی خود باز دارد و موجب فساد شود.

]]>
ویروس «گرانی دلار» کی خوب می‌شود؟ http://www.faratab.com/news/7317/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%C2%AB%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 23 Jan 18 23:30:01 +0330 ویروس «گرانی دلار» کی خوب می‌شود؟
قیمت دلار هر سال میانه زمستان معضل اقتصاد می شود،درست مثل زکام است.هر زمستان ویروسش می آید مدتی حال عمومی اقتصاد را دگرگون می کند و با تزریق دلار و دخالت بانک مرکزی،شرایط عادی می شود.اما ویروس دلار گران از کجا می آید؟

]]>
کاهش نرخ بیکاری به ۱۱.۷ درصد و افزایش رشد اقتصادی به ۶ درصد http://www.faratab.com/news/7314/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1.%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF Tue, 23 Jan 18 21:10:02 +0330 کاهش نرخ بیکاری به ۱۱.۷ درصد و افزایش رشد اقتصادی به ۶ درصد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح گزارش عملکرد بودجه ۹۶ گفت: براساس عملکرد دولت نرخ بیکاری از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ به ۱۱.۷ درصد در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری کاهش یافته و رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی طی همین مدت ۵.۶ درصد و بدون احتساب درآمدهای

]]>
ماموریت سخت دولت روحانی http://www.faratab.com/news/7289/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 23 Jan 18 07:20:02 +0330 ماموریت سخت دولت روحانی
دولت دوازدهم ماموریتی دشوار و در عین حال تعیین‌کننده برای حل چالش‌ها و مشکلات انباشته شده در پیش رو دارد؛برآوردها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حدود 5.8 درصد و نرخ بیکاری 11.2 درصد خواهد بود.

]]>
پای چه کسانی درمیان است؟ http://www.faratab.com/news/7268/-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 22 Jan 18 22:40:02 +0330 پای چه کسانی درمیان است؟
انواع آبمیوه‌های قاچاق و به ویژه آبمیوه‌های عربی در اکثر مراکز خرید جولان می‌دهند و ماه‌هاست پیگیری‌ها درباره وضعیت قاچاق انواع آبمیوه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌نتیجه مانده است.

]]>
درآمد عمومی دولت در قبوض تلفن همراه چیست؟ http://www.faratab.com/news/7252/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 22 Jan 18 14:40:02 +0330 درآمد عمومی دولت در قبوض تلفن همراه چیست؟
همراه اول درباره «درآمد عمومی دولت» در قبوض تلفن همراه اعلام کرده که این درآمد، در واقع همان رقمی است که مربوط به افزایش هزینه پیامک‌های کاربران بوده و این رقم بر اساس تعداد پیامک‌های ارسالی افراد متفاوت است.

]]>
دلار ۴۶۵۰ تومان شد http://www.faratab.com/news/7227/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B4%DB%B6%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sun, 21 Jan 18 23:25:01 +0330 دلار ۴۶۵۰ تومان شد
سکه تمام و دلار آمریکا در بازار امروز - یکشنبه - باز هم به روند افزایشی روزهای گذشته خود ادامه داده‌اند و رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده‌اند.

]]>
کدام واحدهای تولیدی زودتر نوسازی می‌شوند؟ http://www.faratab.com/news/7224/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 21 Jan 18 21:00:02 +0330 کدام واحدهای تولیدی زودتر نوسازی می‌شوند؟
طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاه‌های صنفی تولیدی ۱۴ رسته، شناسایی، نوسازی و بازسازی می‌شوند.

]]>
جار و جنجال آب، بی‌برنامه و برای هیچ http://www.faratab.com/news/7218/-%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86- Sun, 21 Jan 18 00:15:02 +0330 جار و جنجال آب، بی‌برنامه و برای هیچ
کمبود منابع آب در سال های اخیر کشور را با چالشی رو به رو کرده است به نام بحران آب. بحرانی که در همه جای کشور با شعارهای مختلف نامش را می‌شنویم. اما این بحران کماکان ادامه دارد

]]>
بیت کوین فاقد ضمانت اقتصاد کشورها را به چالش می‌کشد http://www.faratab.com/news/7217/-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D8%AF- Sat, 20 Jan 18 23:40:23 +0330 بیت کوین فاقد ضمانت اقتصاد کشورها را به چالش می‌کشد
در سال‌های اخیر روند استفاده از ارزهای رمزپایه و مجازی مانند بیت کوین افزایش داشته و ارزش این ارزها روز به روز افزایش داشته است.

]]>
منع سه قوه از گرفتن سود سپرده بانکی http://www.faratab.com/news/7208/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C Fri, 19 Jan 18 14:10:01 +0330 منع سه قوه از گرفتن سود سپرده بانکی
علي‌اصغر يوسف‌نژاد سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس از مصوبه‌اي براي منع دريافت سود از محل سپرده‌گذاري از سوی قواي سه‌گانه خبر داد.

]]>
ضرورت توجه ایران به تغییرات ژئوپلتیک انرژی در جهان http://www.faratab.com/news/7198/-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86- Wed, 17 Jan 18 00:05:03 +0330 ضرورت توجه ایران به تغییرات ژئوپلتیک انرژی در جهان
بروز تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران در سالهای اخیر، میزان وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز و مخاطرات فراوان آن را آشکار کرد. تحریم‌ها به روشنی ثابت کرد تا زمانی که وابستگی ایران به درآمد نفت و گاز وجود دارد، شمشیر تحریم بر سر اقتصاد ایران وجود خوا

]]>
آمریکا و سلاحی به نام فدرال رزرو http://www.faratab.com/news/7197/-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88- Tue, 16 Jan 18 22:37:02 +0330 آمریکا و سلاحی به نام فدرال رزرو
در دنیای امروز به دلیلی نزدیکی ارتباطات و روابط بین الملل کشورها روز به روز بیشتر از نظر سیاسی و اقتصادی منافع مشترک با یکدیگر پیدا می‌کنند. در این بین نقش بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی بیش از پیش نمود پیدا می‌کند.

]]>
انتشار دوره جدید ماهنامه تخصصی «حمل و نقل کشورهای اسلامی» از بهمن 96 http://www.faratab.com/news/7187/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-96 Sat, 13 Jan 18 11:28:15 +0330 انتشار دوره جدید ماهنامه تخصصی «حمل و نقل کشورهای اسلامی» از بهمن 96
12 دلیل برای اینکه نباید جای شما در ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسلامی خالی باشد!

]]>
زور سیاست به اقتصاد در خاورمیانه می‌چربد http://www.faratab.com/news/7160/-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%86%D8%B1%D8%A8%D8%AF- Thu, 04 Jan 18 01:30:02 +0330 زور سیاست به اقتصاد در خاورمیانه می‌چربد
اقتصاد‌های منطقه خاورمیانه در سال 2017 تحت تاثیر شدید مسائل سیاسی و تنش‌های منطقه در این نقطه از جهان بوده اند و این امر باعث شده که سرمایه گذاران در این منطقه نسبت به کوچکترین مسائل و تحولات این منطقه نفت خیز حساس باشند.

]]>
رشد اقتصاد جهان و افزایش شکاف طبقاتی در 2018 http://www.faratab.com/news/7150/-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-2018- Wed, 03 Jan 18 00:25:07 +0330 رشد اقتصاد جهان و افزایش شکاف طبقاتی در 2018
اقتصاد جهان به طور کلی در سال 2017 سال خوبی را پشت سر گذاشت و به طور کلی چشم اندازهای سال 2018 از دیدگاه کارشناسان اقتصادی چشم انداز های روشنی است.

]]>
چوب جادویی که اقتصاد چین را متحول کرد http://www.faratab.com/news/7149/-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF- Tue, 02 Jan 18 23:25:01 +0330 چوب جادویی که اقتصاد چین را متحول کرد
اقتصاد چین به عنوان یکی از اقتصاد های بزرگ جهان از جایگاه مهمی در اقتصاد جهان برخوردار است تا جایی که این کشور را بعد از آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان می شناسند.

]]>
برندگان و بازندگان بازارهای جهان در سال 2017 http://www.faratab.com/news/7148/-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2017- Tue, 02 Jan 18 22:57:29 +0330 برندگان و بازندگان بازارهای جهان در سال 2017
در سال 2017 شاهد نوسانات زیادی در بازارهای اقتصادی جهان از جمله ارز های معتبر و سهام بوده ایم و در این میان بیت کوین ارزی بود که می توان آن را برنده بازار ارز در سال 2017 دانست.

]]>
كرمانشاه و جاده هاي مرگ! http://www.faratab.com/news/7141/%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B1%DA%AF%21- Sun, 31 Dec 17 10:28:24 +0330 كرمانشاه و جاده هاي مرگ!

]]>
توجه بانک شهر به توسعه حمل و نقل در کلان شهرها شایسته تقدیر است http://www.faratab.com/news/7139/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 31 Dec 17 09:10:21 +0330 توجه بانک شهر به توسعه حمل و نقل در کلان شهرها شایسته تقدیر است
رئیس کمیسیون عمران مجلس، توجه بانک شهر به توسعه حمل و نقل عمومی در کلان شهرها را شایسته تقدیر دانست و گفت: این بانک توانسته بسیاری از مشکلات مدیریت کلان شهرها در این بخش را مرتفع سازد.

]]>
امضای قرارداد تأمین مالی، میان بانک‌پاسارگاد و اگزیم بانک روسیه http://www.faratab.com/news/7138/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87 Sun, 31 Dec 17 09:07:53 +0330 امضای قرارداد تأمین مالی، میان بانک‌پاسارگاد و اگزیم بانک روسیه
بانک‌پاسارگاد و اگزیم‌بانک روسیه، قرارداد تأمین مالی بدون محدودیت سقف امضاء کردند.

]]>
مقام بانک مرکزی: 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست http://www.faratab.com/news/7130/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%3A-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 30 Dec 17 09:49:22 +0330 مقام بانک مرکزی: 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام می شود.

]]>
صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، در آینده نزدیک http://www.faratab.com/news/7129/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9 Sat, 30 Dec 17 09:21:36 +0330 صفر شدن وقوع جرایم در بانک‌ها، در آینده نزدیک
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود.

]]>
ساختمانهای مسکونی و اداری در هنگام زلزله کرمانشاه چگونه عمل کرده اند؟ http://www.faratab.com/news/7122/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 29 Dec 17 22:24:26 +0330 ساختمانهای مسکونی و اداری در هنگام زلزله کرمانشاه چگونه عمل کرده اند؟
نویسندگان: مهندس داریوش شهابی و مهندس مجید حمیدی راد

]]>
جنگ سردی که همه در آن بازنده هستند http://www.faratab.com/news/7126/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Fri, 29 Dec 17 20:22:04 +0330 جنگ سردی که همه در آن بازنده هستند
در حدود شش ماه از بحران قطر می گذرد و قطع روابط عربستان و متحدانش (امارات متحده عربی، بحرین و مصر) با این کشور به بهانه حمایت از تروریسم ادامه دارد.

]]>
امضای قرارداد فاینانس ایران و روسیه، بدون محدودیت سقف http://www.faratab.com/news/7116/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%81 Tue, 26 Dec 17 17:15:01 +0330 امضای قرارداد فاینانس ایران و روسیه، بدون محدودیت سقف
قرارداد تأمین مالی بین المللی میان ۴ بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه امروز در مسکو امضاء شد.

]]>
بهره برداری ترکیه از بسته شدن مرزهای ایران و اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/7115/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 26 Dec 17 14:50:02 +0330 بهره برداری ترکیه از بسته شدن مرزهای ایران و اقلیم کردستان

]]>
اوضاع پرداخت وام۱۰میلیونی http://www.faratab.com/news/7112/%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85%DB%B1%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C Mon, 25 Dec 17 08:38:56 +0330 اوضاع پرداخت وام۱۰میلیونی
اگرچه طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج دو ماهی است به پایان رسیده، اما همچنان افراد زیادی منتظر دریافت این تسهیلات هستند و مطابق آمار، ۱۴۵ هزار نفر در انتظار قرار دارند.

]]>
نبرد یانکی ها با اژدهای زرد در زمین اقتصاد http://www.faratab.com/news/7111/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF- Mon, 25 Dec 17 02:00:02 +0330 نبرد یانکی ها با اژدهای زرد در زمین اقتصاد
روابط اقتصادی چین و آمریکا بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و به نظر می رسد که دو کشور در زمینه بسیاری از مسائل با یکدیگر اختلاف پیدا کرده اند.

]]>
ناز سعودی و عشوه روسی برای اوپک http://www.faratab.com/news/7110/%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9 Mon, 25 Dec 17 00:55:02 +0330 ناز سعودی و عشوه روسی برای اوپک
از زمان تمدید توافق کاهش تولید اوپک در نشست 173 این سازمان تا پایان سال 2018، قیمت نفت، روندی صعودی به خود گرفت و این موضوع باعث شد که سرمایه گذاری برای تولید نفت در کشور هایی که در این توافق شرکت نکرده اند، افزایش یابد. در نتیجه عرضه نفت تا حدودی نیز بال

]]>
زمستان، فصل شکوفایی نفت است http://www.faratab.com/news/7094/-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 20 Dec 17 19:23:26 +0330 زمستان، فصل شکوفایی نفت است
بازار نفت در روز های اخیر فراز و نشیب چندانی نداشته است و به قولی در آرامش به سر می برد. آرامشی که می تواند نشان از ثبات بازار در این روز ها باشد،

]]>
دومینوی بی تدبیری ارز در کشور http://www.faratab.com/news/7093/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Wed, 20 Dec 17 19:17:35 +0330 دومینوی بی تدبیری ارز در کشور
شاید کمتر کسی به طور دقیق وعملیاتی رابطه بین رشد دارایی‌های سمی بانک‌ها وتضعیف پول ملی را تصور کند و به همین دلیل است که وقتی بعضی از افراد صاحب کرسی وموقعیت تاثیر گذار، بر افزایش قیمت ارز وکاهش ارزش پول ملی تاکید می کنند

]]>
میدان نبرد: اروپا http://www.faratab.com/news/7070/-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%3A-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7- Sun, 17 Dec 17 20:00:10 +0330 میدان نبرد: اروپا
چین، ژاپن و اتحادیه اروپا سه کشور و منطقه تجاری هستند که در حال حاضر می توان گفت که به همراه آمریکا اقتصاد جهان را به حرکت در میاورند.

]]>
چه کسی از نیامدن توتال سود می برد؟ http://www.faratab.com/news/7068/-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%9F- Sun, 17 Dec 17 19:51:28 +0330 چه کسی از نیامدن توتال سود می برد؟
بیهوده نبود که بیژن زنگنه در این اواخر، مطرح کردن ماجرای توتال را بیمار گونه دانست.

]]>
سهام بانک ملت در بیمه آسیا واگذار می‌شود http://www.faratab.com/news/7067/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 17 Dec 17 16:30:02 +0330 سهام بانک ملت در بیمه آسیا واگذار می‌شود
با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، سهام بانک ملت در بیمه آسیا واگذار می‌شود.

]]>
بیت کوین، ناجی شهروندان ونزوئلا در مقابل تورم 1400 درصدی http://www.faratab.com/news/7065/-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-1400-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C- Sat, 16 Dec 17 23:30:48 +0330 بیت کوین، ناجی شهروندان ونزوئلا در مقابل تورم 1400 درصدی
خرید و فروش ارزهای خارجی در ونزوئلایی که با شدیدترین بحران اقتصادی روبروست تنها تحت نظر بانکهای دولتی و بصورت محدود انجام می‌شود. به همین دلیل در بازار سیاه ارزهای خارجی چندین برابر گرانتر از قیمت‌های عادی آن خرید و فروش می‌شوند. این کشور تورم ۱۴۰۰ درصدی

]]>
خاورمیانه پیشتاز نابرابری اقتصادی در جهان http://www.faratab.com/news/7064/-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86- Sat, 16 Dec 17 23:28:07 +0330 خاورمیانه پیشتاز نابرابری اقتصادی در جهان
اولین گزارش نابرابری جهانی که توسط صدها اقتصاددان از سراسر جهان نوشته شده است، روز پنج شنبه مصادف با ۱۴ دسامبر منتشر شد.

]]>
آغاز ریاضت‌های اقتصادی در اقلیم کردستان عراق با پیشمرگ‌ها http://www.faratab.com/news/7063/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7- Sat, 16 Dec 17 23:26:04 +0330 آغاز ریاضت‌های اقتصادی در اقلیم کردستان عراق با پیشمرگ‌ها
در حالی که بغداد برای کاهش سهمیه اربیل در بودجه از ۱۷ به ۱۲.۶۷ درصد تلاش می‌کند، دولت اقلیم کردستان عراق به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش هزینه‌ها جهت پرداخت حقوق کارمندان است و اولین اقدام ریاضتی اربیل نیز طبق اعلام وزارت پیشمرگ‌ها کاهش یک سوم حقوق این نیر

]]>