فراتاب-اقتصادی http://www.faratab.com/category/17/ info@rsm.co.ir Sun, 21 Jul 19 20:30:59 +0430fa ضرر خریداران دلار! http://www.faratab.com/news/9322/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%21 Sun, 14 Jul 19 20:29:10 +0430 ضرر خریداران دلار!

]]>
سرمایه‌گذار خارجی در کردستان http://www.faratab.com/news/9286/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Jul 19 11:21:20 +0430

]]>
تحریم‌ها در روابط تهران –اربیل بی‌اثر است http://www.faratab.com/news/9285/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 07 Jul 19 10:45:34 +0430 تحریم‌ها در روابط تهران –اربیل بی‌اثر است
مرتضی عبادی بر این باور است تجار اقلیم کردستان مراوده اقتصادی با ایران را غیرقابل جایگزین می‌شمارند

]]>
ضرر در عین فروش با نرخ بالا در کمترین زمان ممکن! http://www.faratab.com/news/9272/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86%21 Sat, 29 Jun 19 18:09:42 +0430 ضرر در عین فروش با نرخ بالا در کمترین زمان ممکن!

]]>
معیشت چند نفر در کردستان به توت فرنگی وابسته است؟ http://www.faratab.com/news/9266/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 29 Jun 19 01:54:39 +0430 معیشت چند نفر در کردستان به توت فرنگی وابسته است؟

]]>
برنامه کاری هفته جاری مجلس http://www.faratab.com/news/9239/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 Sun, 16 Jun 19 10:34:42 +0430 مجلس این هفته روز‌های یکشنبه (امروز)، دوشنبه (فردا) و سه‌شنبه (پس فردا) جلسه علنی خواهد داشت.

]]>
یکی داستان است پر آب چشم! http://www.faratab.com/news/9214/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D8%B4%D9%85%21 Sun, 19 May 19 10:28:55 +0430 یکی داستان است پر آب چشم!

]]>
خریداران نفت ایران در قبال تحریم‌ها چه می‌کنند؟ http://www.faratab.com/news/9198/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 09 May 19 00:40:40 +0430 خریداران نفت ایران در قبال تحریم‌ها چه می‌کنند؟
پس از تصمیم ایالات متحده مبنی بر لغو معافیت‌های نفتی ایران، حالا اما پرسش این است که چه رویدادی در انتظار صادرات نفت ایران خواهد بود و از سوی دیگر، خریداران چه تصمیمی در این باره خواهند گرفت؟

]]>
حمایت رئیس جمهور از طرح های توسعه مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب http://www.faratab.com/news/9195/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Sat, 04 May 19 16:45:34 +0430 حمایت رئیس جمهور از طرح های توسعه مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب
روحانی و هیات دولت توافق خود را برای پیشبرد استراتژی‌های سه‌گانه توسعه مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب اعلام کرده‌اند و هم اینک کمیسیونی تخصصی مسئول پیگیری و اجرایی آن کرده است.

]]>
آیا معیشت در کردستان دوباره شبیه روزهای سخت دهه 70 می شود؟ http://www.faratab.com/news/9133/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87--%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87--%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87-70-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Sat, 02 Feb 19 12:36:47 +0330 آیا معیشت در کردستان دوباره  شبیه  روزهای سخت دهه 70 می شود؟

]]>
همه گیر شدن فساد اقتصادی در جهان http://www.faratab.com/news/9128/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF--%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86- Wed, 30 Jan 19 21:39:51 +0330 همه گیر شدن فساد  اقتصادی در جهان
بحث مبارزه با فساد در بیشتر کشورهای جهان با چالش های عمده ای در سال 2018 رو به رو بوده و این موضوع باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی شده است.

]]>
مردم بانه همچنان منتظر عملی شدن وعده ها هستند! http://www.faratab.com/news/9083/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%21 Mon, 07 Jan 19 12:22:00 +0330 مردم بانه همچنان منتظر عملی شدن وعده ها هستند!

]]>
چنبره مثلث شوم اقتصادی بر نفس های بازار بانه! http://www.faratab.com/news/9060/%DA%86%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Mon, 10 Dec 18 16:35:21 +0330 چنبره مثلث شوم اقتصادی بر نفس های بازار بانه!

]]>
افزایش قیمت نفت به دنبال کاهش صادرات عربستان http://www.faratab.com/news/9017/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 13 Nov 18 01:06:31 +0330 افزایش قیمت نفت به دنبال کاهش صادرات عربستان
وزیر انرژی عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد: این کشور قصد دارد میزان عرضه نفت خود به بازارهای جهانی را ۵۰۰ هزار بشکه در روز در دسامبر کاهش دهد

]]>
دولت و معمای میزان حقوق کارمندان در شرایط تورمی! http://www.faratab.com/news/8978/-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%21 Wed, 31 Oct 18 02:39:16 +0330  دولت و معمای میزان حقوق کارمندان در شرایط تورمی!

]]>
دست اقتصاد ایران، کوتاه از سرمایه ایرانیان خارج نشین http://www.faratab.com/news/8975/-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86--- Sun, 28 Oct 18 19:40:24 +0330  دست اقتصاد ایران، کوتاه از سرمایه ایرانیان خارج نشین
امروزه در دنیایی که روابط بین الملل به حد زیادی در هم تنیده و متاثر از مسائل گوناگون است، سرمایه گذاری خارجی امری بیهی برای پیشبرد اقتصاد یک کشور و جلوگیری از عقب ماندگی کشورهای مختلف است که بدون هیچ شک و تردیدی یکی از اصول اولیه اقتصاد یک کشور است.

]]>
اقتصاد مخوف ایران http://www.faratab.com/news/8944/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 07 Oct 18 23:13:01 +0330 اقتصاد مخوف ایران
برهم ریختگی اقتصاد کشور جنبه‌های مختلفی را تحت شعاع خود قرار داده است و امروز شاهد اقتصادی مخوف هستیم. براساس دید و نظر کارآفرین نمونه‌ی دانشکده‌ی کارآفرینی دانشگاه تهران دلیل و منشا این مشکلات صادق نبودن دولت با مردم است.

]]>
اقدامات اروپا برای ادامه تجارت با ایران: وعده! http://www.faratab.com/news/8920/-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%21- Mon, 17 Sep 18 23:10:12 +0430  اقدامات اروپا برای ادامه تجارت با ایران: وعده!
در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به موعد تحریم‌های ثانویه آمریکا تلاش‌ها برای پابرجا نگه داشتن برجام به شدت از سوی دیگر طرف‌های برجام به خصوص طرف‌های اروپایی برجام دنبال می شود.

]]>
«سر حوض دلار» سلیمانیه و اقتصاد ایران! http://www.faratab.com/news/8913/%C2%AB%D8%B3%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Tue, 04 Sep 18 17:58:09 +0430 «سر حوض دلار» سلیمانیه و اقتصاد ایران!
چه میزان دلالان سلیمانیه و اربیل توان اثرگذاری در قیمت دلار در ایران را دارند؟

]]>
عراق؛ بازاری پرفرصت و پررقیب برای ایران http://www.faratab.com/news/8855/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9B-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 25 Jul 18 15:42:07 +0430 عراق؛ بازاری پرفرصت و پررقیب برای ایران
پشنگ: فرصت ها در روابط بین الملل در خاورمیانه بسیار کم و معدود هستند و اگر تعلل کنیم به راحتی از دست می رود و چه بسا تبدیل به تهدید شوند

]]>
اقلیم کردستان و الزامات حضور موفق اقتصادی ایران در آن http://www.faratab.com/news/8856/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86 Wed, 25 Jul 18 15:00:40 +0430 اقلیم کردستان و الزامات حضور موفق اقتصادی ایران در آن

]]>
پاتک روسی به منافع آمریکا http://www.faratab.com/news/8852/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7- Mon, 23 Jul 18 00:11:43 +0430 پاتک روسی به منافع آمریکا
به نظر می رسد دیدار هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در هلسینکی فنلاند برگزار شد همچنان حواشی خود را به دنبال داشته است و ظاهرا روس‌ها قبل از دیدار با ترامپ به خوبی برای تحت فشار قرار دادن ترامپ زمینه چینی کر

]]>
سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ بازار آزاد http://www.faratab.com/news/8850/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Thu, 19 Jul 18 18:33:07 +0430 سیگنال مثبت بازار ثانویه بر نرخ بازار آزاد

]]>
اعلام فهرست دريافت کنندگان ارز رسمي http://www.faratab.com/news/8817/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A Sat, 07 Jul 18 00:44:36 +0430 اعلام فهرست دريافت کنندگان ارز رسمي
آيا براي واردات خودرو ارز رسمي تخصيص داده نشده! چرا ليست واردکنندگان خودرو با ارز دولتي اعلام نشد!

]]>
آلمان ها برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران نیازمند حمایت سیاسی هستند http://www.faratab.com/news/8801/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C--%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Wed, 27 Jun 18 11:12:14 +0430 آلمان ها برای  فعالیت‌های اقتصادی در ایران نیازمند حمایت سیاسی هستند
رای شرکت‌های اروپایی حفظ روابط اقتصادی با ایران بسیار سخت خواهد شد. بعلت در هم تنیدگی اقتصاد در سطح بین‌المللی و فعالیت های زیاد بویژه شرکت های آلمانی در ایالات متحده آمریکا این شرکت ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر تحریم های این کشور هستند.

]]>
بانه پس از اعتصاب؛ همچنان در میانه بیم و امید! http://www.faratab.com/news/8754/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%9B-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 11 Jun 18 14:35:50 +0430 بانه پس از اعتصاب؛ همچنان در میانه بیم و امید!

]]>
سکه از ۲۲۴۰ هزار تومان گذشت http://www.faratab.com/news/8711/%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B2%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA Sat, 09 Jun 18 18:10:01 +0430 سکه از ۲۲۴۰ هزار تومان گذشت
از پس تعطیلات طولانی هفته گذشته، بازار طلا و ارز فعالیت خود را با افزایش قیمت ها آغاز کرد.

]]>
دلار و حکومت رو به زوال آن http://www.faratab.com/news/8677/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86- Fri, 08 Jun 18 05:00:02 +0430 دلار و حکومت رو به زوال آن
پیش بینی‌ها از تنزل موقعیت دلار تحت تاثیر انتظارات موجود در خصوص تغییر ناگهانی سیاست بانک‌های مرکزی به عنوان یک ریسک بزرگ پیش‌روی بازار ارز، حکایت دارد.

]]>
وام مسکن با اوراق ۶۵ هزار تومانی، چند؟ http://www.faratab.com/news/8668/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DB%B6%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Thu, 07 Jun 18 23:50:02 +0430 وام مسکن با اوراق ۶۵ هزار تومانی، چند؟
مدتی است که قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس ایران نوسان چندانی نداشته و در حال حاضر نیز می‌توان با تقریب خوبی قیمت هر برگ از اوراق را حدود ۶۵ هزار تومان قیمت داد.

]]>
جهش مسکن با وجود ۲.۶ میلیون خانه خالی http://www.faratab.com/news/8667/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%B2.%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C Thu, 07 Jun 18 23:20:02 +0430 جهش مسکن با وجود ۲.۶ میلیون خانه خالی
در شرایطی که به دلیل هجوم تقاضا میانگین قیمت مسکن شهر تهران به یکباره ۳۵ درصد جهش کرد و در بعضی مناطق این رشد به ۵۳ درصد هم رسید، یک مقام دولتی بیان کرده که بستن مالیات بر خانه‌های خالی مشکل بازار مسکن را حل نمی کند.

]]>
چرا نمی‌توانیم کره تولید کنیم؟ http://www.faratab.com/news/8625/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Tue, 05 Jun 18 20:20:01 +0430 چرا نمی‌توانیم کره تولید کنیم؟
کره یک محصول پروتئینی پرمصرف در سبد خانوار است که با وجود تولید مناسب لبنیات، آن را وارد می‌کنیم؛ اما این در حالی است که به گفته کارشناسان صنایع لبنی می‌توانیم در تولید این محصول هم خودکفا شویم.

]]>
بازار مسکن به کدام سو در حال حرکت است؟ http://www.faratab.com/news/8619/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 05 Jun 18 16:40:01 +0430 بازار مسکن این روزها از خواب بیدار شده است. گزارش های رسیده از سطح شهر تهران نشان می دهد مغازه های مشاوران املاک شلوغی بیشتری از گذشته را به خود می بینند با این حال به نظر

]]>
چرا ارزش لیر ترکیه به یک‌ باره سقوط کرد؟ http://www.faratab.com/news/8615/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%84%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Tue, 05 Jun 18 13:50:01 +0430 چرا ارزش لیر ترکیه به یک‌ باره سقوط کرد؟
محمد شیمشک معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه افزایش قیمت جهانی نفت و نرخ بهره بانکی را مهمترین علت افزایش نرخ دلار و سایر ارزها در این کشور و افت شدید ارزش لیر ترکیه اعلام کرد.

]]>
واردات گوشت به اوج رسید http://www.faratab.com/news/8609/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF Mon, 04 Jun 18 22:50:01 +0430 واردات گوشت به اوج رسید
واردات گوشت قرمز طی سال های گذشته به حداقل خود رسیده بود اما در سال گذشته و ماه ابتدایی امسال و روند رو به رشد بی سابقه ای داشته است که می‌توان به افزایش ۵۷ درصدی در سال گذشته و ۱۲۶۶ درصدی در نخستین ماه امسال نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبلش اشاره کرد

]]>
مردم چگونه با تحریم و جنگ اقتصادی روبه‌رو می‌شوند؟ http://www.faratab.com/news/8585/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 04 Jun 18 00:20:02 +0430 مردم چگونه با تحریم و جنگ اقتصادی روبه‌رو می‌شوند؟
ابراهیم رزاقی گفت: وابستگی بخش مهمی از مردم ایران به مصرف گرایی پاشنه آشیل اقتصاد تلقی می شود.

]]>
مردم کدام استان بیشتر چک می‌کشند؟ http://www.faratab.com/news/8581/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 03 Jun 18 22:20:01 +0430 مردم کدام استان بیشتر چک می‌کشند؟
ایرانی‌ها در فروردین کمتر چک کشیدند؛ بر اساس آمارهای رسمی، در فروردین ماه سال جاری، ۶.۷ میلیون فقره چک مبادله شده است که از نظر تعداد ۳۳درصد و از نظر ارزش ۴۶.۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

]]>
سقف ۱۵۰ میلیون یورویی تاسیس بانک خارجی برداشته شد http://www.faratab.com/news/8575/%D8%B3%D9%82%D9%81-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sun, 03 Jun 18 18:50:02 +0430 سقف ۱۵۰ میلیون یورویی تاسیس بانک خارجی برداشته شد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برداشتن سقف ۱۵۰ میلیون یورویی برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد خبر داد.

]]>
کالاهای آی‌تی لوکس حساب می‌شوند؟ http://www.faratab.com/news/8572/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Sun, 03 Jun 18 17:50:01 +0430 کالاهای آی‌تی لوکس حساب می‌شوند؟
با قرار گرفتن کالاهای ‌فاوا در بخش کالاهای لوکس، ارائه ارز دولتی به فعالان این بازار در حالی متوقف می‌شود که واردکنندگان نه تنها نمی‌توانند با استفاده از ارز آزاد یا اعتبار مدتی کالا وارد کنند، بلکه گمرگ نیز تنها ثبت سفارش و ترخیص کالا با شرایط بانکی را م

]]>
پای مسافران به بازار قاچاق ارز باز شد http://www.faratab.com/news/8566/%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Sun, 03 Jun 18 14:50:01 +0430 پای مسافران به بازار قاچاق ارز باز شد
درحالی به نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بانک مرکزی، مشکلات ارز مسافرتی حل شده که مصیبت بازار قاچاق ارز و پیدا کردن ارز مسافرتی ۴۲۰۰ تومانی همچنان گریبانگیر مردم است.

]]>
گران‌ترین و ارزان‌ترین استان‌های کشور را بشناسید http://www.faratab.com/news/8554/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF Sun, 03 Jun 18 00:10:02 +0430 گران‌ترین و ارزان‌ترین استان‌های کشور را بشناسید
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم اردیبهشت امسال منتشر شد که براساس آن، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه 10.9 درصد مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم 5.9 درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

]]>
تصاویر لورفته از آیفون ۱۰ پلاس/ آیفون ۹ را ببینید http://www.faratab.com/news/8551/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%DB%B9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF Sat, 02 Jun 18 22:50:01 +0430 تصاویر لورفته از آیفون ۱۰ پلاس/ آیفون ۹ را ببینید
تصاویری از آیفون 6.5 اینچی اولد اپل منتشرشده است که رنگ روشن آن جذابیت خاصی دارد. همچنین آیفون 9 نیز در سایز 6.1 اینچی قابل‌ذکر است.

]]>
نسخه آرامش بازار ارز http://www.faratab.com/news/8547/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 Sat, 02 Jun 18 19:50:02 +0430 نسخه آرامش بازار ارز
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند در اقتصادی که نقدینگی خیلی بیشتر از تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند، این مساله موجب می‌شود تقاضا افزایش یابد و تورم بالا رود که در نهایت منجر به نوسان قیمتی در بازارها می‌شود.

]]>
افت دسته‌جمعی قیمت انواع سکه/ طرح جدید ۳۰ هزار تومان ارزان شد http://www.faratab.com/news/8557/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF Sat, 02 Jun 18 15:25:55 +0430 افت دسته‌جمعی قیمت انواع سکه/ طرح جدید ۳۰ هزار تومان ارزان شد
در بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با کاهش ۵ تا ۳۰ هزار تومانی مواجه شد، این در حالی است که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۳۰ هزار تومان ارزان شد.

]]>
تحریم‌های اقتصادی چگونه بی‌اثر می‌شوند؟ http://www.faratab.com/news/8520/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 01 Jun 18 12:40:02 +0430 تحریم‌های اقتصادی چگونه بی‌اثر می‌شوند؟
هرچند اقتصاد ایران با تحریم ها بیگانه نیست و از سه دهه پیش با آنها خو گرفته و کنار آمده اما هنوز تا فائق آمدن بر شرایط تازه فاصله دارد.فاصله هایی که به گفته کارشناسان اقتصادی می تواند با برنامه ریزی و عملیات اجرایی دقیق پر شود.

]]>
چین بر صندلی فرانسه می‌نشیند؟ http://www.faratab.com/news/8518/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 01 Jun 18 11:00:01 +0430 چین بر صندلی فرانسه می‌نشیند؟
شمارش معکوس این بار از شصت آغاز می شود؛ آیا توتال در ایران ماندنی است . داستان تنها به بود و نبود یک شرکت نفتی در ایران باز نمی گردد، این بار پای دو کشور در میان است تا سرنوشت حضور یا عدم حضور توتال در فاز 11 پارس جنوبی روشن شود.

]]>
بخش خدمات در آلمان و نیاز شدید به نیروی کار مهاجر http://www.faratab.com/news/8513/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1 Thu, 31 May 18 20:00:01 +0430 بخش خدمات در آلمان و نیاز شدید به نیروی کار مهاجر
آمارها نشان می‌دهد مهاجران در آلمان بیش از پیش جذب بازار کار می‌شوند اما صاحبان صنایع همچنان از دولت می‌خواهند نیروی کار بیشتری فراهم کند.

]]>
بازگشت آرام کارت سوخت به جایگاه‌ها http://www.faratab.com/news/8484/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Wed, 30 May 18 13:10:01 +0430 بازگشت آرام کارت سوخت به جایگاه‌ها
کارت سوخت احتمالا یک بار دیگر به جایگاه‌های عرضه سوخت بازمی‌گردد، آن هم در شرایطی که با گذشت بیش از ۱۱ سال از آغاز طرح توزیع کارت سوخت، بیش از ۲۱ میلیون کارت در کشور فعال است.

]]>
یک روز هیجان در پارک‌های آمریکا چقدر آب می‌خورد؟ http://www.faratab.com/news/8482/%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%9F Wed, 30 May 18 12:20:01 +0430 یک روز هیجان در پارک‌های آمریکا چقدر آب می‌خورد؟
تم پارک ها هیجان انگیز هستند،اما هزینه بازدید از آنها می تواند آدم را دچار دل پیچه کند.

]]>
خرید 1 میلیون و 635 هزار تن گندم تا ششم خرداد ماه از سوی دولت http://www.faratab.com/news/8476/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-635-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Tue, 29 May 18 22:40:01 +0430 خرید 1 میلیون و 635 هزار تن گندم تا ششم خرداد ماه از سوی دولت
سخنگوی دولت اعلام کرد که 1 میلیون و 635 هزار تن گندم تا ششم خرداد ماه به ارزش 2 میلیارد تومان توسط دولت خریداری شده است.

]]>
افزایش حقوق سال ۹۷ کارمندان قراردادی در حال انجام است http://www.faratab.com/news/8442/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 28 May 18 22:40:02 +0430 افزایش حقوق سال ۹۷ کارمندان قراردادی در حال انجام است
رییس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: صدور احکام افزایش حقوق سال ۹۷ کارمندان قراردادی اعم از قرارداد معین و مشاغل کارگری در حال انجام است.

]]>