فراتاب-اقتصادی http://www.faratab.com/category/17/ info@rsm.co.ir Wed, 22 Nov 17 12:25:34 +0330fa آمادگی انجمن توسعه بهره وری ایران برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه http://www.faratab.com/news/6849/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Wed, 22 Nov 17 11:36:55 +0330 آمادگی انجمن توسعه بهره وری ایران برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

]]>
قیمت واقعی دلار چقدر است؟ http://www.faratab.com/news/6812/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 20 Nov 17 11:05:02 +0330 قیمت واقعی دلار چقدر است؟
درحالی قیمت ارز در بازار از 4 هزار و یکصد تومان عبور کرده که اختلاف نظر بین مدافعان واقعی شدن نرخ ارز و مخالفان این افزایش هر روز بیشتر می شود.

]]>
تاکید بر افزایش روابط در حوزه حمل و نقل و لجستیک ایران و آلمان http://www.faratab.com/news/6754/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 Mon, 30 Oct 17 12:16:47 +0330 تاکید بر افزایش روابط در حوزه حمل و نقل و لجستیک ایران و آلمان

]]>
ارزش بیت کوین به 6 هزار دلار رسید http://www.faratab.com/news/6745/--%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF- Tue, 24 Oct 17 20:22:46 +0330  ارزش بیت کوین به 6 هزار دلار رسید
بیت کوین یک شبکه توافقی است که یک سیستم پرداخت جدید و یک نوع پول کاملاً دیجیتال را بوجود آورده است. این اولین شبکه پرداخت نقطه به نقطه تمرکز زدایی شده است که توسط کاربرانش بدون هیچگونه اختیار مرکزی و یا واسطه ای، نیرومند شده است. از نقطه نظر یک کاربر، بیت

]]>
بی خبری صنعت نفت از توان تولید داخلی http://www.faratab.com/news/6744/%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C- Tue, 24 Oct 17 20:18:53 +0330 بی خبری صنعت نفت از توان تولید داخلی
فصل الخطاب وزارت نفت در بخش تجهیزات نفتی ،ساخت و یا بومی سازی قطعات، ماشین الات و ابزار دقبق این صنعت در داخل کشور است .ساخت 10 گروه کالایی تجهیزات مورد نیاز برای توسعه و رشد صنعت نفت رویکردی است که چند سال است به شکلی جدی در وزارت نفت دنبال می شود

]]>
افزایش ۵ درصدی حقوق کارکنان دولت/عیدی ۹۳۲ هزار تومان http://www.faratab.com/news/6656/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DB%B9%DB%B3%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86 Fri, 29 Sep 17 19:50:27 +0330 افزایش ۵ درصدی حقوق کارکنان دولت/عیدی ۹۳۲ هزار تومان
دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ کل کشور را به همراه جهت‌گیری های کلان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

]]>
سرمایه داران بزرگ برنده برگزیت http://www.faratab.com/news/6567/-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA- Tue, 29 Aug 17 20:50:15 +0430 سرمایه داران بزرگ برنده برگزیت
در پی همه ‌پرسی که در سال ۲۰۱۶ برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار شد، حکومت بریتانیا اعلام کرد در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ روند رسمی برای خروج را آغاز، که در دیرترین حالت تا ۳۱ مارس ۲۰۱۹، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد.

]]>
قراردادی به نفع اقتصاد کشور http://www.faratab.com/news/6566/-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1- Tue, 29 Aug 17 20:47:25 +0430 قراردادی به نفع اقتصاد کشور
روابط ایران و بریتانیا از همان ابتدای شکل گیری و آغاز روابط سیاسی بین دو کشور با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. شاید بتوان گفت که روابط بین دو کشور علیرغم داشتن پتانسیل های بسیار زیادی که به خصوص از نظر اقتصادی دارد همواره زیر سایه مسائل سیاسی قر

]]>
وقتی تروریسم توریسم را گروگان می گیرد http://www.faratab.com/news/6564/-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF- Sun, 27 Aug 17 21:06:20 +0430 وقتی تروریسم توریسم را گروگان می گیرد
پدیده تروریسم را می توان از جمله مسائلی دانست که در دنیای امروز همواره توجه مردم و رسانه های مختلف را در کشورهای گوناگون به خود جلب کرده است.

]]>
ضد حمله تجاری ایران به ترامپ http://www.faratab.com/news/6560/-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE- Fri, 25 Aug 17 23:14:49 +0430 ضد حمله تجاری ایران به ترامپ
توافق هسته ای علاوه بر اینکه تحریم های ظالمانه ای که به دلیل برنامه هسته ای علیه ایران و صنایع این کشور وضع شده بود را ملغی کند، باعث شد که بار دیگر سرمایه گذاران خارجی دوباره به بازار ایران راه پیدا کند و صنایع این کشور بار دیگر رونق را تجربه کنند.

]]>
بانک های قطر به دنبال سرمایه گذاران خارجی http://www.faratab.com/news/6554/-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C- Tue, 22 Aug 17 21:46:13 +0430 بانک های قطر به دنبال سرمایه گذاران خارجی
دولت قطر به بانک های این کشور گفته که به جای اینکه به طور عمده به بودجه دولتی و به سرمایه گذاری های دولتی باشند، تمرکز خود را بر جذب سرمایه های خارجی بگذارند.

]]>
درآمدهای میلیاردی ترانزیت کالا در جهان http://www.faratab.com/news/6542/-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86- Sun, 20 Aug 17 20:23:08 +0430 درآمدهای میلیاردی ترانزیت کالا در جهان
حمل و نقل کالا از جمله مسائل مهم در اقتصاد جهانی بشمار می رود که رونق یا عدم رونق آن می تواند به طور فزاینده ای تاثیر بر اقتصاد یک کشور بگذارد. در دنیای کنونی حتی پیشرفته ترین اقتصاد های جهان نیز نمی توانند بدون نظام حمل و نقل پیشرفته از نظر اقتصادی موقعی

]]>
اقتصاد جهانی در مسیر درست قرار دارد http://www.faratab.com/news/6541/-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF- Sun, 20 Aug 17 20:19:17 +0430 اقتصاد جهانی در مسیر درست قرار دارد
اقتصاد جهانی بعد از اینکه در سه ماهه اول سال جاری میلادی با رشد رو به رو شد، در سه ماهه دوم سال نیز این روند را ادامه می دهد.

]]>
زنگنه بهترین گزینه برای تصدی حیاتی ترین وزارت‌خانه ایران است http://www.faratab.com/news/6534/%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 20 Aug 17 01:00:50 +0430 زنگنه بهترین گزینه برای تصدی حیاتی ترین وزارت‌خانه ایران است
معاون سابق وزیر نفت در گفت وگو با خبرگزاری دولت بیژن نامدار زنگنه را به عنوان بهترین گزینه برای تصدی وزارت نفت دانست.

]]>
رشد اقتصاد روسیه علیرغم تحریم ها http://www.faratab.com/news/6528/-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7- Thu, 17 Aug 17 02:19:34 +0430 رشد اقتصاد روسیه علیرغم تحریم ها
یک نشریه آلمانی با اشاره به تحریم های وضع شده علیه روسیه اعلام کرد که اقتصاد روسیه با وجود تحریم ها علیه این کشور با رشد مواجه بوده است.

]]>
آسیا نظم جدید جهانی را تعریف می کند http://www.faratab.com/news/6518/-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF- Sat, 12 Aug 17 20:05:09 +0430 آسیا نظم جدید جهانی را تعریف می کند
اقتصاد آُسیا همواره به عنوان یکی از موتور های قدرتمند اقتصاد جهانی به شمار می رود و به نظر می رسد که قاره آسیا در حال تبیین و برقراری نظم جدیدی در زمینه اقتصاد و سیاست جهان است. CNN در مطلبی به قلم پاراگ خانا (Parag Khanna) به این موضوع پرداخته است.

]]>
ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب http://www.faratab.com/news/6506/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8 Sun, 06 Aug 17 18:21:13 +0430 ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب
برنامه‌‌ریزی جدی را برای مواجه شدن با این بحران را باید از نقطه‌ای شروع کرد. با توجه به جمیع مباحث مطرح شده در این مدت نقطه‌عطف را می‌توان تقسیم بندی کلی این بحران در دو بخش مجزا به حساب آورد. بخش آب شرب را باید از آب کشاورزی و سفره‌های زیرزمینی تفکیک کرد

]]>
امنیت و اقتصاد، دو بازیگر مهم در شرق آسیا http://www.faratab.com/news/6499/-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7- Wed, 02 Aug 17 22:46:37 +0430 امنیت و اقتصاد، دو بازیگر مهم در شرق آسیا
از کشور های شرق آسیا همواره به عنوان قدرت های نو ظهور اقتصادی در اقتصاد جهان نام برده می شود. در میان این کشورها ژاپن همواره به عنوان کشوری صنعتی و ابرقدرت در شرق از قرن گذشته مطرح بوده و شکست این کشور در جنگ جهانی دوم نیز نتوانست جلوی پیشرفت آن را بگیرد.

]]>
بدهی 70 میلیارد دلاری شیل آمریکا عامل صعود قیمت نفت http://www.faratab.com/news/6498/-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-70-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA- Wed, 02 Aug 17 22:44:05 +0430 بدهی 70 میلیارد دلاری شیل آمریکا عامل صعود قیمت نفت
در روز های گذشته قیمت نفت با انتشار خبر های کاهش سطح ذخیره سازی آمریکا و شروع فصل افزایش مصرف بنزین روندی صعودی به خود گرفت و این رشد قیمت تا جایی ادامه داشت که قیمت های نگران کننده نزدیک به 40 دلار با افزایشی در حدود 10 درصد به بالای 50 دلار به ازای هر ب

]]>
ضرورت توجه به اقتصاد دریا http://www.faratab.com/news/6492/-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7- Mon, 31 Jul 17 20:04:02 +0430 ضرورت توجه به اقتصاد دریا

]]>
مبادلات 2.8 میلیارد یورویی ایران و آلمان http://www.faratab.com/news/6491/-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-2.8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86- Mon, 31 Jul 17 20:00:52 +0430 مبادلات 2.8 میلیارد یورویی ایران و آلمان
پس از توافق هسته‌ای تاریخی ایران در ژوئیه 2015 در وین، موسوم به برجام، ایران خیلی زودتر از آنچه جامعه بین‌المللی انتظارآن را داشت، به تعهدات خود عمل کرد. در مقابل، تحریم‌های اعمال شده بر ایران نیز در سال جاری میلادی لغو شدند. بر همین اساس، این امید وجود د

]]>
شبکه سراسری توزیع برق؛ آری یا نه؟ http://www.faratab.com/news/6490/-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%9B-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%9F- Mon, 31 Jul 17 19:58:31 +0430 شبکه سراسری توزیع برق؛ آری یا نه؟
شبکه توزیع به شبکه ای گفته می شود که محصول را از مولد به مصرف کننده می رساند. شبکه های توزیع به این دلیل ایجاد شدند که هزینه ها و مشکلات انتقال سنتی را از بین ببرند و هزینه های ناشی از هدر رفت انتقال را رفع کنند.

]]>
زمانی برای مستی باک ها http://www.faratab.com/news/6478/-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%A9-%D9%87%D8%A7- Fri, 28 Jul 17 01:10:55 +0430 زمانی برای مستی باک ها
هر 10 سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2 برابر می‌شود. میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 40 سال یک بار 2 برابر می‌شود. یعنی رشد مصرف سوخت در ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کرده است.

]]>
رشد ناباورانه اقتصاد کره شمالی http://www.faratab.com/news/6471/-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C- Mon, 24 Jul 17 23:38:36 +0430 رشد ناباورانه اقتصاد کره شمالی
اقتصاد کره شمالی در سال گذشته بیشترین رشد را از سال 1999 داشته است.

]]>
آخرین نفس های مخالفت با قراردادهای نفتی http://www.faratab.com/news/6470/-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C- Mon, 24 Jul 17 23:34:37 +0430 آخرین نفس های مخالفت با قراردادهای نفتی
از دوسال پیش تاکنون موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی به ترجیع بند انتقادات مخالفین این نوع از قراردادها تبدیل شده است.گویی این منتقدان از آغاز می دانستند در صنعت نفت ایران تحولاتی در شرف وقوع است که چنانچه قوت یابد به جریانی تبدیل خواهد شد که دیگر جلوی

]]>
یک جاده یک کمربند، به نام چین به نفع آسیا http://www.faratab.com/news/6454/%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7- Fri, 21 Jul 17 22:08:47 +0430 یک جاده یک کمربند، به نام چین به نفع آسیا

]]>
اقتصاد ایران دوباره جهانی شد http://www.faratab.com/news/6446/-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF- Mon, 17 Jul 17 22:59:01 +0430 اقتصاد ایران دوباره جهانی شد
معاهده توافق هسته ای بین ایران و کشورهای عضور شورای امنیت و آلمان موسوم به 5+1 وارد سال سوم خود شد.

]]>
اقتصاد ترکیه، اولین قربانی کودتای نافرجام این کشور http://www.faratab.com/news/6445/-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1- Mon, 17 Jul 17 22:56:30 +0430 اقتصاد ترکیه، اولین قربانی کودتای نافرجام این کشور
تقریبا یکسال از کودتای نافرجام ترکیه که باعث شد زندگی میلیون ها نفر از شهروندان این کشور تحت تاثیر قرار بگیرد می گذرد. اثرات این رخداد پیچیده نه تنها در ساختار سیاسی ترکیه بلکه در ساختار اقتصاد این کشور نیز قابل توجه است.

]]>
قرارداد نفتی جدید کارآمدی برجام را ثابت می‌کند http://www.faratab.com/news/6435/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 15 Jul 17 15:21:11 +0430 قرارداد نفتی جدید کارآمدی برجام را ثابت می‌کند
سید عماد حسینی، مشاور وزیر نفت نیز ضمن تأکید بر اهمیت شایان این قرارداد به عنوان منبعی برای تأمین سرمایه‌گذاری خارجی جهت تکمیل پروژه‌های کلان نفتی کشور براساس منطق «برد - برد» دولت یازدهم، اعتماد مجدد مردم به دولت را نوید بخش موفقیت در دیگر حوزه ها دانست

]]>
بودن یا نبودن دلواپسان http://www.faratab.com/news/6426/-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%86- Tue, 11 Jul 17 23:25:41 +0430 بودن یا نبودن دلواپسان
ماجرای آغاز شده با انعقاد قرارداد با شرکت فرانسوی توتال از سوی مخالفان این روزها به یک منازعه و مناقشه تبدیل شده است.امری که برای توسعه کشور می تواند گام های موثری باشد قربانی منازعات سیاسی می شود که تنها دغدغه ای که ندارد منافع ملی است.

]]>
نگاهی به سازمان اکو و نقش ایران به عنوان موسس آن http://www.faratab.com/news/6421/-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3-%D8%A2%D9%86- Mon, 10 Jul 17 20:55:40 +0430 نگاهی به سازمان اکو و نقش ایران به عنوان موسس آن
پیمان ها و گروه های بین المللی از جمله مسائلی در زمینه سیاست خارجی هستند که عضویت و یا عدم عضویت در آنها می تواند برای هر کشوری منافع یا مشکلات بسیاری ایجاد کند.

]]>
ناشنوایی ؛ دلیل انتقادات تکراری قراردادهای نفتی http://www.faratab.com/news/6415/-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%9B-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C- Sun, 09 Jul 17 23:54:47 +0430 ناشنوایی ؛ دلیل انتقادات تکراری قراردادهای نفتی
در سپهر نقد پذیری در کشور ما قبل از هرچیز باید به سراغ خود منتقدان رفت و پرسید که منتقدان خود تاب آوری نقد را دارند یا خیر.

]]>
سه نیروگاه برای روزهای پیک مصرف http://www.faratab.com/news/6413/%D8%B3%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81 Sat, 08 Jul 17 21:28:26 +0430 سه نیروگاه برای روزهای پیک مصرف
وزارت نیرو اگر بتواند برای دوسه روز آینده که هوا ممکن است تا 4 درجه گرمتر شود دستکم سه نیروگاه هزار مگاواتی بسازد می توان امیدوار بود که در روز های آتی ، کشور شاهد قطعی برق نباشد!

]]>
نمونه ای از یک ادغام موفق http://www.faratab.com/news/6412/-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82- Fri, 07 Jul 17 22:08:46 +0430 نمونه ای از یک ادغام موفق
دی‌بی‌اس بانک، (DBS Bank) شرکت خدمات مالی و بانکداری سنگاپوری است، که به‌عنوان بزرگترین بانک آسیای جنوب شرقی محسوب می‌شود. دفتر مرکزی این بانک در مارینا بِی (Marina Bay)سنگاپور قرار دارد و در گذشته به عنوان بانک توسعه سنگاپور شناخته می شد.

]]>
قرارداد با توتال پاداش به فرانسه نیست http://www.faratab.com/news/6406/-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA- Thu, 06 Jul 17 12:28:25 +0430 قرارداد با توتال پاداش به فرانسه نیست
موضوع قرارداد نفتی ایران و توتال باعث شده است که در محافل سیاسی و خبری کشور بحث هایی مبنی بر مفید بودن یا نبودن این قرارداد ایجاد شود. مباحثی که مخالفین دولت را تحریک کرده است تا این قرارداد را با قرارداد های دارسی و ترکمانچای مقایسه کنند.

]]>
رشد اقتصاد آلمان به نفع همه اروپایی‌ها http://www.faratab.com/news/6403/-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7- Wed, 05 Jul 17 21:40:58 +0430 رشد اقتصاد آلمان به نفع همه اروپایی‌ها
بازار صادرات آلمان علیرغم تحولات بزرگ سیاسی از جمله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا همچنان پررونق است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا واردکنندگان اصلی کالاهای آلمان هستند.

]]>
ناتوانی اقتصاد روسیه در مقابل چین http://www.faratab.com/news/6401/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86- Tue, 04 Jul 17 23:04:37 +0430 ناتوانی اقتصاد روسیه در مقابل چین
روسیه و چین را می توان به عنوان دو ابرقدرت بزرگ اقتصادی جهان دانست که از نظر سیاسی نیز تا حد زیادی مواضع مشترکی نسبت به مسائل مختلف جهانی دارند. CNN در گزارشی به روابط این دو ابرقدرت بزرگ اقتصاد جهان پرداخته است.

]]>
دوستی نفت کش ها http://www.faratab.com/news/6400/-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7- Tue, 04 Jul 17 23:00:26 +0430 دوستی نفت کش ها
علیرغم اینکه در حدود نزدیک به یک ماه از قطع روابط بین عربستان سعودی و متحدان منطقه ای خود با قطر می گذرد به نظر می رسد که این قطع روابط تاثیر چندانی در بازار نفت نداشته و همچنان کشورهای درگیر این بحران بدون مشکلی به کار صادرات نفت خود مشغول هستند.

]]>
آلمان جزیره توربین بادی می سازد http://www.faratab.com/news/6394/-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF- Sun, 02 Jul 17 23:38:19 +0430 آلمان جزیره توربین بادی می سازد
مرکز دریای شمال برای قرار دادن تجهیزات توربین های بادی مکان ایده آلی است. هرچند امکان ساخت و بهره برداری آن کمی سخت به نظر می رسد،

]]>
رقابت گازی ایران و قطر سیاسی نیست http://www.faratab.com/news/6393/-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA- Sun, 02 Jul 17 23:36:09 +0430 رقابت گازی ایران و قطر سیاسی نیست

]]>
قانون ضد پول شویی بانک های چینی عامل ضرر صنعت پتروشیمی ایران http://www.faratab.com/news/6389/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Sat, 01 Jul 17 20:44:30 +0430 قانون ضد پول شویی بانک های چینی عامل ضرر صنعت پتروشیمی ایران
ابعاد موضوع بلوکه شدن پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چینی چندی است در گیر و دار اخبار رسانه ای به مسئله ای تقریبا مبهم تبدیل شده است.موضوعی که به نظر می رسد دستگاه هایی همچون وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و البته وزارت نفت نیز

]]>
رشد قیمت نفت در گرو تلاش جهانی و کنترل عرضه http://www.faratab.com/news/6388/-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87- Sat, 01 Jul 17 20:42:12 +0430 رشد قیمت نفت در گرو تلاش جهانی و کنترل عرضه
نگاه به روند قیمت نفت در روز های گذشته حاکی از این است که تلاش کشور ها برای کاهش سطح عرضه تا حدودی بی نتیجه بوده است و قیمت این کالای اساسی همچنان در حال کاهش است.

]]>
پیامی برای اوپک: از صدای پای دگرگونی تا پراگماتیسم بقا http://www.faratab.com/news/6365/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9%3A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7 Mon, 26 Jun 17 00:48:34 +0430 پیامی برای اوپک: از صدای پای دگرگونی تا پراگماتیسم بقا
بنابر گزارش های سالیانه ی آژانس اطلاعات انرژی (EIA) در ایالات متحده ی آمریکا، منحنی وابستگی و واردات نفتی ایالات متحده به منابع خارجی نشان از آن دارد که اوج وابستگی ایالات متحده به منابع خارجی در سال 2005 بوده است.

]]>
اعتماد FATF در هیاهوی ضد ایرانی http://www.faratab.com/news/6363/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-FATF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 25 Jun 17 22:37:28 +0430 اعتماد FATF در هیاهوی ضد ایرانی
گروه اقدام مالی متقابل، بار دیگر به ایران اعتماد کرد و رای به تمدید تعلیق محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه آن داد.

]]>
آیا روسیه و عربستان در سودای یک کارتل گازی http://www.faratab.com/news/6357/-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C- Fri, 23 Jun 17 21:50:37 +0430 آیا روسیه و عربستان در سودای یک کارتل گازی
استراتژی کاهش تولید اوپک (عربستان سعودی) و غیراوپک (روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق) نشان می‌دهد یک استراتژی جدید برای مقابله با تردیدهای مداوم در بازارها نیاز است.

]]>
تلاش قطر برای جذب سرمایه های منطقه ای http://www.faratab.com/news/6352/-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C- Wed, 21 Jun 17 19:40:35 +0430 تلاش قطر برای جذب سرمایه های منطقه ای
بحران قطر وارد هفته سوم خود شده و به نظر می رسد که رفته رفته این بحران در حال نشان دادن تاثیرات درازمدت خود بر اقتصاد و نظام بانکی قطر است. ثروتمند ترین کشور منطقه حالا در حال رویارویی با یکی از بزرگترین بحران های تاریخ خود از زمان رسیدن به استقلال است

]]>
انقلاب انرژی نزدیک است http://www.faratab.com/news/6351/-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA- Wed, 21 Jun 17 19:35:24 +0430 انقلاب انرژی نزدیک است
مدت هاست که جهان تلاش بر این دارد که جایگزینی مناسب برای منابع هیدروکربوری به جهت تولید انرژی پیدا کند و گویی حالا به این جواب رسیده است. رشد و توسعه تولید روز افزون تولید برق از منابع تجدید پذیر خبر از این می دهد که این دو منبع انرژی می توانند جایگزینی

]]>
آب گل آلود موسسه‌های مالی و اعتباری و تلاش‌های نامرئی برای ماهیگیری از آن http://www.faratab.com/news/6350/%D8%A2%D8%A8-%DA%AF%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86 Wed, 21 Jun 17 17:43:47 +0430 آب گل آلود موسسه‌های مالی و اعتباری و تلاش‌های نامرئی برای ماهیگیری از آن
مسئله فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یکی از مشکلات مزمن حوزه بانکداری کشورمان به مثابه یک میراث نامبارک به دولت یازدهم به ارث رسید. این معضل با افزایش شدید بی انضباطی‌های مالی در دولت‌های نهم و دهم به شدت تقویت شده است.

]]>
بانک یاکوزا و میتسوبیشی http://www.faratab.com/news/6330/-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B4%DB%8C- Sat, 17 Jun 17 21:54:16 +0430 بانک یاکوزا و میتسوبیشی
گروه مالی میتسوبیشی UFJ (Mitsubishi UFJ Financial Group) شرکت خدمات مالی و بانکداری ژاپنی است، که در زمینه ارائه خدمات بانکداری خرد، بانکداری شرکتی، بانکداری سرمایه‌گذاری و بانکداری اختصاصی، همچنین عرضه انواع وام و ارائه خدمات کارت‌های اعتباری، فعالیت می

]]>
ازتامین هزینه جنگ داخلی آمریکا تا ابداع کارت اعتباری http://www.faratab.com/news/6308/-%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C- Wed, 14 Jun 17 21:57:17 +0430 ازتامین هزینه جنگ داخلی آمریکا تا ابداع کارت اعتباری
سیتی‌بانک، (Citibank) بانک آمریکایی و بازوی ارائه خدمات بانکداری شرکت خدمات مالی سیتی‌گروپ به شمار می رود. این بانک از جمله بانک های بزرگ آمریکا است و قدمت آن به سال 1812 بر می گردد.

]]>