فراتاب-فرشاد سلیمی http://www.faratab.com/category/156/ info@rsm.co.ir Wed, 29 Jan 20 09:41:04 +0330fa کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران http://www.faratab.com/news/5771/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 19 Feb 17 02:17:44 +0330 کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران
گروه جامعه شناسی دانشگده ادبیات دانشگاه تربیت مدرس کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران را با تأکید بر آرا و اندیشه های پروفسور همایون کاتوزیان برگزار می کند.

]]>
نام همه ما کولبر است! http://www.faratab.com/news/5574/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21 Mon, 30 Jan 17 19:07:33 +0330 نام همه ما کولبر است!
اینجا زیستن بعد دیگری دارد!

]]>
سوداگران علم: بررسی پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی http://www.faratab.com/news/4709/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%3A-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C Wed, 23 Nov 16 10:51:25 +0330 سوداگران علم: بررسی پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی
بیست و یکمین نشست تلگرامی گروه فراتاب شب چهارشنبه سوم آذرماه 95 ساعت 22:00 به وقت تهران برگزار می شود. این نشست به "بررسی پدیده فروش پایان‌نامه و مقالات دانشگاهی در ایران" خواهد پرداخت.

]]>
ایران و درهای بسته شانگهای! http://www.faratab.com/news/2797/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%21 Tue, 12 Jul 16 01:15:04 +0430 ایران و درهای بسته شانگهای!
شانزدهمین نشست گروه تلگرام فراتاب با تمرکز بر موضوع اجلاس سال جاری سازمان شانگهای در تاشکند قزاقستان و مساله عضویت ایران در این سازمان تحت عنوان «ایران و درهای بسته شانگهای!» با حضور کارشناسان و مخاطبان علاقمند برگزار شد.

]]>
تاریخ، خاطره و هویت http://www.faratab.com/news/2273/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA Wed, 08 Jun 16 19:45:02 +0430 تاریخ، خاطره و هویت
آنچه به‌ عنوان تاریخ از آن نام برده می‌شود در واقع سازه‌ی روایتی است ساخته‌ شده برای مصرف مطابق با اقتضائات قدرت، برای معنا سازی در این حوزه.

]]>
وارونه خوانی نشانه‌های تاریخ در جهان معاصر http://www.faratab.com/news/2232/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1 Sun, 05 Jun 16 22:23:19 +0430 وارونه خوانی نشانه‌های تاریخ در جهان معاصر
در رویارویی ایران و روس، نشانه‌هایی بروز می‌کنند که من اصطلاح نشانه-مسئله را برای آن جعل می‌کنم. نشانه-مسئله، یعنی این نشانه‌ها درعین‌حال که نشانه هستند اما از ظهور مسائل جدید تاریخی حرف می‌زنند.

]]>
انفال: روایت ژینوساید یک ملت http://www.faratab.com/news/948/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%3A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%98%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA Thu, 14 Apr 16 19:15:34 +0430 انفال: روایت ژینوساید یک ملت
عملیات انفال مشهور به ژینوساید کردها، عنوان سلسله عملیات کشتار همگانی رژیم بعثی عراق بود که در سال 1988 به شیوه ای سیستماتیک در قبال کردها و مناطق کردنیشن این کشور در پیش گرفت و به کشتار بیش از 182هزار نفر و نابودی زیرساختهای حیات جمعی منجر شد.

]]>
حلبچه؛ از جنبش بیداری محمود پاشای جاف تا بمباران شیمیایی صدام http://www.faratab.com/news/615/%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85 Tue, 15 Mar 16 15:20:40 +0330 حلبچه؛ از جنبش بیداری محمود پاشای جاف تا بمباران شیمیایی صدام
با تشکیل کشور عراق در اوایل سده بیستم میلادی و ظهور ناسیونالیسم کردی در عراق، حلبچه به یکی از مناطق استراتژیک در عرصه مناسبات سیاسی جدید مبدل گشت.

]]>