فراتاب-فرابلاگ http://www.faratab.com/category/151/ info@rsm.co.ir Sun, 20 Jan 19 07:07:11 +0330fa چپ میانه و جهانی سازی http://www.faratab.com/news/9093/%DA%86%D9%BE-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 30 Dec 18 14:56:45 +0330 چپ میانه و جهانی سازی
پس از وعده اجرای اصلاحات هم در فرانسه و هم در ساختار اتحادیه اروپا، رئیس جمهور امانوئل مکرون، هم اکنون مشغول بازسازی اعتماد عمومی است.با دنبال کردن یک برنامه اصلاحات تجارت محور، مکرون نیز به دامی افتاد که همه اصلاح طلبانه چپ میانه در آن می افتند.

]]>
ملی گرایان جهان، متحد شوید! http://www.faratab.com/news/9055/%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%21 Sun, 02 Dec 18 11:21:36 +0330 ملی گرایان جهان، متحد شوید!
اگرچه انترناسیونالیسم دست کم پس از انقلاب کبیر فرانسه برآیند چپ گرایی است، اما امروزه در جناح پوپولیست دست راستی و جنبش ملی گرایی مدرن نیز نقشی پارادوکسیکال ایفا می کند.

]]>
در رثای نه به خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی http://www.faratab.com/news/9045/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AB%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 27 Nov 18 12:30:49 +0330 در رثای نه به خشونت علیه زنان در جامعه ایرانی

]]>
آیا سیاست خارجی عربستان در حال شکست است؟ http://www.faratab.com/news/9042/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 24 Nov 18 13:29:07 +0330 آیا سیاست خارجی عربستان در حال شکست است؟
محمد بن سلمان دیپلماسی تاکتیکی سنتی عربستان سعودی را به آشفته بازار بی پروایی مبدل ساخته است.

]]>
خاشقجی به جلادانش چه گفت؟ http://www.faratab.com/news/9035/%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%9F Mon, 19 Nov 18 19:57:27 +0330 خاشقجی به جلادانش چه گفت؟
جوخه ترور جمال خاشقجی در مدت شکنجه و قتل و مثله کردن بدن این خبرنگار 19 بار با ریاض تماس می گیرند که در یکی از تماس ها ماهر عبدالعزیز مطرب، مدیر عملیات و محافظ شخصی ولیعهد به مشاور بن سلمان می گوید: به رئیست بگو کار تمام شد!

]]>
سند تأسیس یک ملت جعلی http://www.faratab.com/news/8995/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C Sat, 03 Nov 18 13:55:11 +0330 سند تأسیس یک ملت جعلی
این هفته صد و یکمین سالگرد انتشار اعلامیه بالفور است که در دوم نوامبر سال 1917 توسط دولت انگلستان برای ایجاد یک دولت یهودی در فلسطین صادر شد.

]]>
و سرانجام بهار عربی در عربستان سعودی http://www.faratab.com/news/8935/%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C Sun, 30 Sep 18 11:39:29 +0330 و سرانجام بهار عربی در عربستان سعودی
تحولات اخیر در عربستان بیش از آنکه «بهار سعودی» باشد شبیه یک خانه‌تکانی است که توسط یک شاه جدید اتفاق می‌افتد. این در حالی است که من سابقاً نظری کاملاً برعکس داشتم و تصور می‌کردم، عربستان درواقع داعشی است که توانست از یک جنبش به یک دولت تبدیل شود...

]]>
مرجعیت و سیاست ورزی دموکراتیک در عراق http://www.faratab.com/news/8928/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 26 Sep 18 12:36:19 +0330 مرجعیت و سیاست ورزی دموکراتیک در عراق
به طور کلی به نظر می رسد الگوی رفتار سیاسی آیت الله سیستانی در مسائل سیاسی عراق مبتنی بر رویکرد حداقلی برای حفظ مناسبات دین و دولت و سلبی و گوشزد کردن «چه نباید کردها» است.

]]>
حزب دموکرات کردستان، حامی یا مخالف برهم صالح؟ http://www.faratab.com/news/8922/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%9F Fri, 21 Sep 18 13:31:10 +0430 حزب دموکرات کردستان، حامی یا مخالف برهم صالح؟
10 دلیل در چرایی حمایت حزب دموکرات کردستان از بازگشت برهم صالح به حزب اتحادیه میهنی و کاندیداتوری اش برای ریاست جمهوری عراق

]]>
ظهور سنتریسم جدید http://www.faratab.com/news/8918/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Sun, 16 Sep 18 18:50:32 +0430 ظهور سنتریسم جدید
یک اتاق فکر نشان می دهد بریتانیایی ها در حال کشیده شدن به سوی ایده های سنتریستی سیاسی هستند، بنابر این اگر از زبان توری ها ایده های چپ گرایانه شنیدید تعجب نکنید.

]]>
عراق، دولت تازه حرکت بر مدار قدیم! http://www.faratab.com/news/8914/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%21 Tue, 04 Sep 18 23:18:15 +0430 عراق، دولت تازه حرکت بر مدار قدیم!

]]>
قسم حضرت عباس عراقی را باور کنیم یا دم خروس را؟ http://www.faratab.com/news/8883/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D8%9F Sat, 11 Aug 18 04:12:13 +0430 قسم حضرت عباس عراقی را باور کنیم یا دم خروس را؟

]]>
اشباح برجام؛ تا به کجا ایدئولوژی! http://www.faratab.com/news/8860/%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%9B-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%21 Fri, 03 Aug 18 17:08:45 +0430 اشباح برجام؛ تا به کجا ایدئولوژی!
وقتی میگوییم باید واقع بین بود، در اینجاست که باید بپذیریم که شرایط داخلی و خارجی کشور چگونه است و باید با توجه به این شرایط برنامه ریزی کرد. این خوانش از برجام زمانی شکل می گیرد که ما نیز بسان دریدا با متنی که روبرو هستیم چیزهایی را تزریق می کنیم.

]]>
ایران و آمریکا؛ نه جنگ و نه توافق بزرگ! http://www.faratab.com/news/8869/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%9B-%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%21 Tue, 31 Jul 18 05:51:46 +0430 ایران و آمریکا؛ نه جنگ و نه توافق بزرگ!
پاسخ به 7 سوال اساسی درباره آینده روابط ایران و آمریکا

]]>
فرمول حل ناآرامی های عراق http://www.faratab.com/news/8868/-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 30 Jul 18 23:30:20 +0430  فرمول حل ناآرامی های عراق
به نظر می‌رسد که این یک فضای احساسی و زودگذر باشد، مشروط بر اینکه با یک مدیریت مناسب سیاسی و امنیتی هم از سوی مقامات عراقی و هم از سوی مقامات و ارگان‌های دخیل ما در عراق مواجه شود.

]]>
هیاهوی زیاد برای هیچ http://www.faratab.com/news/8831/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86 Sat, 28 Jul 18 08:17:24 +0430 هیاهوی زیاد برای هیچ
با فروپاشي شوروي و از دست دادن بخش وسيعي از سرزمين خود، روس ها دچار مشكلات عديده اي شدند كه باعث شد تا در پي موازنه با یگانه ابرقدرت نطام جهانی نباشند.

]]>
نظم ارتجاعی جهان لیبرال http://www.faratab.com/news/8859/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84 Wed, 25 Jul 18 19:29:13 +0430 نظم ارتجاعی جهان لیبرال
چند دهه پس از اینکه تصور می شد نیروهای سیاه جهان سیاست – یعنی ضد لیبرالیسم، دیکتاتوری، ملی گرایی، حمایت گرایی، مناطق نفوذ و مناقشات ارضی – از غرب رخت بربسته است، این نیروها خود را بازسازی کرده اند.

]]>
مردی که زیاد می دانست! http://www.faratab.com/news/8854/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%21 Wed, 25 Jul 18 16:03:51 +0430 مردی که زیاد می دانست!
ما فیلم های کوبریک را تماشا و گوش می کنیم، ماجراها تمام می شوند اما آنها دو پهلو و مبهم باقی می مانند. برعهده ماست که درباره فیلم ها فکر کنیم و بر اساس نظام ارزشی و تجربه خود تفسیرشان کنیم و سپس نتیجه بگیریم.

]]>
نشست بررسی چشم اندازروابط اقتصادی ایران وعراق درافق۲۰۲۰ http://www.faratab.com/news/8853/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0 Mon, 23 Jul 18 21:54:22 +0430 نشست بررسی چشم اندازروابط اقتصادی ایران وعراق درافق۲۰۲۰

]]>
ترامپ در محاصره بازرس مولر http://www.faratab.com/news/8844/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1 Sun, 15 Jul 18 18:20:18 +0430 ترامپ در محاصره بازرس مولر
با گزارش جدید «رابرت مولر»، بازرس ویژه که در آن علیه 12 افسر نظامی روس اعلام جرم شده است آمریکایی ها یک گام بلند به حقیقت آنچه در جریان انتخابات 2016 رخ داد نزدیک تر شدند.

]]>
کوارتت‌های سروری http://www.faratab.com/news/8822/%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C Sat, 07 Jul 18 00:42:51 +0430 کوارتت‌های سروری
آمريكا به لحاظ نظامي- سياسي، اقتصادي- تكنولوژيك و قدرت نرم از ساير قدرت هاي موجود در نظام بين الملل برتر بوده و ساير كشورها فقط مي توانند در بعضي از اين حوزه هاي قدرت با آمريكا برابري كنند و اين برابري هم در حد كافي و موازنه اي نيست.

]]>
نظریه بازدارندگي در روابط بین الملل http://www.faratab.com/news/8778/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Mon, 25 Jun 18 21:52:20 +0430 نظریه بازدارندگي در روابط بین الملل
وضعيت بازدارندگي، وضعيتي است كه حريفي، حريف ديگر را بدون به كار گيري قوه ي قهريه و صرفا با تهديد به كارگيري آن به اجابت خواسته ي خود وا مي دارد.

]]>
طبقه خودکامگان جدید! http://www.faratab.com/news/8779/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 18 Jun 18 11:18:31 +0430 طبقه خودکامگان جدید!
یک طبقه حاکمه در حال تغییر جهان است. نظام های دموکراتیک البته در بسیاری از کشورهای غربی دچار فرسایش شده است. اما موفقیت این حکام خودکامه را چگونه می توان تبیین کرد؟

]]>
استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا: اهداف و پیامدها http://www.faratab.com/news/8777/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%3A-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7- Fri, 15 Jun 18 16:39:53 +0430 استقرار سامانه های دفاع موشکی آمریکا: اهداف و پیامدها
هدف اصلی آمریکا از استقرار این سامانه‌‌های دفاع موشکی حفظ سلطه‌ی خود و مهار کشورهایی هست که با سیاست‌های برتری جویانه‌ی این کشور مخالف هستند. این مساله باعث خواهد شد رقابت‌های تسلیحاتی شدت بگیرد و جو ناآرامی را در مناطق مختلف به وجود بیاورد.

]]>
رئالیسم عراقی با لوگوی صدر! http://www.faratab.com/news/8503/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%21 Wed, 30 May 18 13:10:20 +0430 رئالیسم عراقی با لوگوی صدر!

]]>
ترم پیشرفته مسترکلاس ژورنالیسم http://www.faratab.com/news/8202/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85 Thu, 17 May 18 23:39:34 +0430 ترم پیشرفته مسترکلاس ژورنالیسم
گروه رسانه ای فراتاب مفتخر است تا سومین دوره کارگاههای حرفه ای خود در زمینه آموزش کاربردی روزنامه نگاری را در سطح پیشرفته برگزار کند.

]]>
ژوئیسانس ناهتروتوپیا؛ سوژه سیاسی و تئاتر خیابان http://www.faratab.com/news/7986/%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%9B-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86 Tue, 08 May 18 13:45:01 +0430 ژوئیسانس ناهتروتوپیا؛ سوژه سیاسی و تئاتر خیابان
جایی که از آن سخن میگویم عرصه ی فقدان است، عرصه ی نبود من رهایی یافته. مردمانش اسیر و دربند زبان، شهروندانی که به قول رانسیر زبان را خلق نمی کنند، بلکه اطاعت میکنند. ... خیابانهایشان عرصه سیاست ورزی و بازیگوشی های واژگان برای قلقک دادن قدرت نیست.

]]>
انتخابات ترکیه و لحظه طلایی عبدالله گل http://www.faratab.com/news/7897/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%AF%D9%84 Sat, 28 Apr 18 09:46:03 +0430 انتخابات ترکیه و لحظه طلایی عبدالله گل
آخرین فرصت نجات دموکراسی ترکیه امروز به شجاعت عبدالله گل و از خود گذشتگی احزاب اپوزیسیون بستگی دارد.

]]>
جادوی شبکه های اجتماعی از گشت ارشاد و قاضی مرتضوی تا صلاح الدین کامرانی! http://www.faratab.com/news/7879/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Wed, 25 Apr 18 13:34:06 +0430 جادوی شبکه های اجتماعی از گشت ارشاد و قاضی مرتضوی تا صلاح الدین کامرانی!

]]>
ابرقدرت یگانه! http://www.faratab.com/news/7852/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Tue, 24 Apr 18 22:20:02 +0430 ابرقدرت یگانه!
شكل قدرت آمريكا به گونه اي بوده است كه تمايل ساير قدرت ها براي ايجاد موازنه را كاسته است و از سوي ديگر آمريكا در مركز تمامي تحولات موجود در نظام بين الملل پس از جنگ سرد قرار گرفته بود و لذا تمامي تحولات و امكانات كشورهاي ديگر با آمريكا پيوند داده شده بود.

]]>
25 سال انزوا در آسیای مرکزی http://www.faratab.com/news/7732/25-%D8%B3%D8%A7%D9%84%C2%A0%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Fri, 20 Apr 18 15:35:00 +0430 25 سال انزوا در آسیای مرکزی
طبق آمارهای موجود، میزان مبادلات اقتصادی اکو در سال 1395 تنها 8 درصد از کل تجارت کشورهای عضو را در برگرفته است که عواملی همچون عدم مشابهت‌های اقتصادی و مکمل نبودن ظرفیت‌های تجاری میان آنها به همراه اختلاف نظرهای سیاسی، به نوعی موجبات ناکارآمدی این سازمان

]]>
رویاهای تروماتیک یک مرد مُرده http://www.faratab.com/news/7720/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87 Thu, 19 Apr 18 20:26:12 +0430 رویاهای تروماتیک یک مرد مُرده
اتحاديه ي اروپا داراي وابستگي هاي فرهنگي و سياسي با آمريكا مي باشد، اين دو دوران جنگ سرد را با هم و در مقابل يك دشمن مشترك با پيروزي به پايان رساندند.؛ و هردو در ايجاد نظم جهاني بعد از جنگ جهاني دوم همكاري كرده اند.

]]>
اون همچنان بدنبال مذاکره! http://www.faratab.com/news/7642/%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87%21 Wed, 11 Apr 18 17:45:26 +0430 اون همچنان بدنبال مذاکره!
کارگران شاغل در خارج از کره‌شمالی یکی از منابع مهم ارز آوری این کشور تلقی می‌شوند و با تصویب طرح اخراج آنها که حتی روسیه نیز این اقدام را اجرایی ساخت، باعث شد تا دومین گام عملی برای تحت فشار گذاشتن کره‌شمالی برداشته شود.

]]>
سناریوهای محتمل در سوریه پسادوما! http://www.faratab.com/news/7630/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%21 Tue, 10 Apr 18 01:43:23 +0430 سناریوهای محتمل در سوریه پسادوما!
جیش الاسلام در صورت خروج از دوما گزینه‌های زیادی پیش روی خود ندارد و عمده گزینه‌ها مربوط به مناطق تحت نفوذ ترکیه است. بنابراین طبیعی است که عربستان از انتقال گروهی وابسته به خود به مناطق تحت نفوذ ترکیه رضایت نداشته باشد.

]]>
دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟ http://www.faratab.com/news/7625/%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%9B%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%9F Mon, 09 Apr 18 00:39:12 +0430 دوما؛آغازاستراتژی پرده آخر در شام؟

]]>
فوبیای موشک و مالیخولیای دکتر استرنج لاو http://www.faratab.com/news/7606/%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%D9%88 Sun, 08 Apr 18 02:47:39 +0430 فوبیای موشک و مالیخولیای دکتر استرنج لاو
مسکو با فروش سامانه‌های دفاع ضدهوایی «اس-400» به آنکارا، یک اقدام سیاسی انجام داده و ترکیه را بطور قطعی از اردوگاه غرب خارج خواهد کرد. فروش موشکهای اس-400 به ترکیه، در حقیقت یک اقدام سیاسی است و با این کار مسکو می تواند نشان دهد که توازن راهبردی روسیه با

]]>
دهه امید یا ناامیدی عربی؟ http://www.faratab.com/news/7607/%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%9F Fri, 06 Apr 18 19:49:29 +0430 دهه امید یا ناامیدی عربی؟
در پایان قرن بیستم، سه روشنفکر سالخورده که دانش عمیقی از خاورمیانه داشتند با نگاه به صد سال گذشته اندیشه های خود را در کتابی با عنوان «قرن بیهوده» منتشر کردند. ایده های انقلابی، امیدها و قربانی شدن هایی که حاصلی جز ناامیدی به بار نیاورده است.

]]>
موهبت پرورش فکری http://www.faratab.com/news/7577/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C Mon, 26 Mar 18 00:43:28 +0430 موهبت پرورش فکری
در حالی امروز سنت علوم انسانی به معنای واقعی کلمه در کشورمان در برابر امواج شدیدی از تلاش برای شکل دادن به علومی ایدئولوژیک قرار گرفته که یکی از پایگاه های استوار ایستادگی در برابر این امواج حسین بشیریه و آثار اوست.

]]>
دموکراسی علیه دموکراسی http://www.faratab.com/news/7535/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C Wed, 14 Mar 18 00:18:42 +0330 دموکراسی علیه دموکراسی
نویسنده کتاب «چگونه دموکراسی ها می میرند» معتقد است بحران جدید دموکراسی ها نه کودتا و اقدامات خشونت آمیز که روی کار آمدن اقتدارگرایان از طریق افزارهای دموکراتیک و صندوق آرا است.

]]>
شوک درمانی پدرسالار http://www.faratab.com/news/7520/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1 Sat, 10 Mar 18 16:54:20 +0330 شوک درمانی پدرسالار

]]>
طرح درخت کاری دانشگاه کردستان با همکاری دانشجویان و دوستداران محیط زیست http://www.faratab.com/news/7496/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA Mon, 05 Mar 18 18:11:09 +0330 طرح درخت کاری دانشگاه کردستان با همکاری دانشجویان و دوستداران محیط زیست

]]>
بیماری خاورمیانه ای و نوعثمانیسم سرگردان http://www.faratab.com/news/7495/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 Sun, 04 Mar 18 20:02:56 +0330 بیماری خاورمیانه ای و نوعثمانیسم سرگردان
نشست نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات

]]>
وقتی دشمنان واشنگتن دست به دامان ارواح می شوند! http://www.faratab.com/news/7487/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%21 Sun, 04 Mar 18 03:51:34 +0330 وقتی دشمنان واشنگتن دست به دامان ارواح می شوند!

]]>
قدرت و روابط بین الملل؛ انگاره‌های تراژیک برای صلح http://www.faratab.com/news/7463/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D8%9B-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD Sat, 24 Feb 18 02:55:01 +0330 قدرت و روابط بین الملل؛ انگاره‌های تراژیک برای صلح
مي توان سه بعد اصلي و بنيادين قدرت برتر يك دولت در سيستم سياسي بين الملل شناسايي كرد. اين سه بعد احتمالي قدرت عبارت اند از: قدرت صريح و آشكار، قدرت مطلق و التزامي غير آشكار، قدرت ساختاري.

]]>
ارشاد رشیدی رستمی در یک نگاه (رزومه کاری و علمی) http://www.faratab.com/news/7431/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%28%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%29 Mon, 19 Feb 18 01:39:28 +0330 ارشاد رشیدی رستمی در یک نگاه (رزومه کاری و علمی)

]]>
آشتی کنان برادرهای دوقلو http://www.faratab.com/news/7428/%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88 Sun, 18 Feb 18 16:26:26 +0330 آشتی کنان برادرهای دوقلو
از دو ماه پیش هرچه به زمان برگزاری «بازی های المپیک زمستانی پیونگ چانگ» نزدیک تر می شویم، مذاکرات دو طرف جدی تر شده است تا جایی که «کیم یو جونگ»، خواهر رهبر کره شمالی و مرد شماره 2 پیونگ یانگ راهی سئول شدند.

]]>
کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی (ترم پیشرفته) http://www.faratab.com/news/7427/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%29 Sun, 18 Feb 18 02:16:20 +0330  کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی (ترم پیشرفته)

]]>
موازنه قوا و هارمونی های عمو سام! http://www.faratab.com/news/7400/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%21 Sun, 11 Feb 18 01:25:28 +0330 موازنه قوا و هارمونی های عمو سام!
نظریه ی واقع گرایانه ی توازن قوا شناخته شده ترین و پرسابقه ترین تئوری روابط بین الملل می باشد و بیان می دارد که نظام موجود حاصل توازن ایجاد شده توسط دولت های تحت شرایط آنارشی برای مقابله با تمرکز قدرت یا تمرکز تهدیدات است.

]]>
سیسی و انتخابات؛ بازگشت به سنت؟ http://www.faratab.com/news/7394/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%9B-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%9F Tue, 06 Feb 18 15:31:35 +0330 سیسی و انتخابات؛ بازگشت به سنت؟
در حالی رئیس جمهوری مصر بسیاری از رقبای انتخاباتی خود را با استفاده از زور از میدان به در کرده که این سنت در سه کشور مصر، سوریه و عراق سابقه زیادی دارد. تا جایی که برای سال ها این کشورها شاهد انتخابات ریاست جمهوری بودند که تنها با یک کاندیدا برگزار می شد.

]]>
مراسم آغاز به ساخت دهکده امید با حضور د.زیباکلام http://www.faratab.com/news/7368/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF.%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85 Tue, 30 Jan 18 16:24:55 +0330 مراسم آغاز به ساخت دهکده امید با حضور د.زیباکلام

]]>