فراتاب-فرادید http://www.faratab.com/category/150/ info@rsm.co.ir Wed, 29 Jan 20 00:09:06 +0330fa سالمندی و حکمرانی خوب http://www.faratab.com/news/11069/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8 Tue, 05 Nov 19 03:54:28 +0330 سالمندی و حکمرانی خوب

]]>
پدر کشتی و تخم کین کاشتی! http://www.faratab.com/news/10826/%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%21 Tue, 15 Oct 19 16:57:43 +0330 پدر کشتی و تخم کین کاشتی!
تحلیلی تاریخی بر جنگ ترکیه با کردها

]]>
کرمانشاه همچنان تشنه؛ چرا؟! http://www.faratab.com/news/10422/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%9B-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%9F%21 Sun, 22 Sep 19 14:12:53 +0330 کرمانشاه همچنان تشنه؛ چرا؟!
چرا به رغم بارش بهاری زیاد، کرمانشاه همچنان دچارکم‌آبی شدید است؟

]]>
«غزل» آیینه روح شاعر است http://www.faratab.com/news/9939/%C2%AB%D8%BA%D8%B2%D9%84%C2%BB-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 31 Aug 19 23:20:01 +0430 «غزل» آیینه روح شاعر است
«بهاره سالارآبادی» شاعر جوان کرمانشاهی متولد بهمن‌ماه سال ۶۳ و تحصیلکرده‌ رشته فلسفه در مقطع کارشناسی است. دومجموعه شعر دارد. وی در جشنواره‌های ملی و استانی شعر خوش درخشیده است. غزل می‌سراید و دبیر انجمن تخصصی شعر و موسیقی «بهارکرمانشاه» است که یکشنبه‌ها

]]>
مفهوم زیباشناختی «هاله» در نزد آدورنو http://www.faratab.com/news/9874/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%C2%AB%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%88 Wed, 28 Aug 19 17:53:14 +0430 مفهوم زیباشناختی «هاله» در نزد آدورنو

]]>
خالقی؛ جلوه ای از شکوه هنر و اخلاق http://www.faratab.com/news/9571/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C%D8%9B-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82 Fri, 16 Aug 19 20:32:43 +0430 خالقی؛ جلوه ای از شکوه هنر و اخلاق
به همان نسبت که صدای خالقی و رفتارش در شنونده و بیننده انگیزه و عشق می آفریند، نوستالژی دور از خانه زیستن را نیز با همه ابعاد آن منتقل می کند.

]]>
توسعه مناطق کردنشین و 5 راهکار برای مجلس http://www.faratab.com/news/9386/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%88-5-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3- Tue, 06 Aug 19 13:19:04 +0430 توسعه مناطق کردنشین و 5 راهکار برای مجلس
مجلس و توسعه یافتگی و نیافتگی در مناطق کردنشین ایران

]]>
جایگاه ایران در آینده سیاسی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه http://www.faratab.com/news/9326/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87 Tue, 16 Jul 19 13:25:12 +0430 جایگاه ایران در آینده سیاسی دونالد ترامپ جمهوری‌خواه

]]>
مودی و چالش های سیاست خارجی هند در دور دوم http://www.faratab.com/news/9321/%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85 Sun, 14 Jul 19 20:12:48 +0430 مودی و چالش های سیاست خارجی هند در دور دوم

]]>
نخبه‌کشی به شیوه جوامع پوپولیستی‌! http://www.faratab.com/news/9312/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%21 Fri, 12 Jul 19 23:09:45 +0430 نخبه‌کشی به شیوه جوامع پوپولیستی‌!

]]>
اقتدارگرایی نوین در فضای فرهنگی کُردی http://www.faratab.com/news/9313/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C Thu, 11 Jul 19 21:20:34 +0430 اقتدارگرایی نوین در فضای فرهنگی کُردی

]]>
آرزوهای مدینه به روایت نقاشی و همدلی http://www.faratab.com/news/9199/%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C Fri, 10 May 19 02:10:05 +0430 آرزوهای مدینه به روایت نقاشی و همدلی

]]>
چرا بیشتر هنرمندها فقیرند؟ http://www.faratab.com/news/9161/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 12 Mar 19 02:50:40 +0330 چرا بیشتر هنرمندها فقیرند؟
نقش کارآفرینی در اقتصاد هنر

]]>
بودن در حال، زیستن در گذشته http://www.faratab.com/news/9131/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Thu, 31 Jan 19 17:59:09 +0330 بودن در حال، زیستن در گذشته
«نیمه شب در پاریس»، حکایت کسانی است که در دنیایی دیگر غیر از حال سیر می کنند. جهانشان متفاوت از آن چیزی است که دیگران می اندیشند. از این رو توسط دیگران مورد تمسخر قرار می گیرند و کسی آن ها را باور ندارد.

]]>
ما در کجای چاپخانه ایستاده ایم؟ http://www.faratab.com/news/9119/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%9F Tue, 22 Jan 19 15:58:05 +0330 ما در کجای چاپخانه ایستاده ایم؟
در نظام سیاسی حقوقی بریتانیا، همیشه حاکمیت قانون نقشی اساسی و پایه ای را در سنت عمومی ایفاء کرده است. با ورود بریتانیا به اتحادیه‌ی اروپا، قانونگذاری از جانب نهادی بیرون از اقتدار دولت بریتانیا، مشکلی پیچیده را برای سیاستمداران و حقوقدانان این کشور رقم زد

]]>
پرونده ایران تحت الشعاع سایه سنگین اوباما بر ترامپ! http://www.faratab.com/news/8865/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Mon, 30 Jul 18 15:06:19 +0430 پرونده ایران تحت الشعاع سایه سنگین اوباما بر ترامپ!

]]>
اقلیم کردستان و الزامات حضور موفق اقتصادی ایران در آن http://www.faratab.com/news/8856/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86 Wed, 25 Jul 18 15:00:40 +0430 اقلیم کردستان و الزامات حضور موفق اقتصادی ایران در آن

]]>
بررسی حقوقی بمباران شیمیایی سردشت http://www.faratab.com/news/8802/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA Wed, 27 Jun 18 16:17:54 +0430 بررسی حقوقی بمباران شیمیایی سردشت

]]>
واکاوي بخشنامه جديد بانک مرکزي در خصوص کنترل داخلي بانک‌ها http://www.faratab.com/news/7976/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7 Tue, 08 May 18 11:45:01 +0430 واکاوي بخشنامه جديد بانک مرکزي در خصوص کنترل داخلي بانک‌ها

]]>
سکته قلب تپنده جوانرود! http://www.faratab.com/news/7635/%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%BE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%21 Tue, 10 Apr 18 18:15:26 +0430 سکته قلب تپنده جوانرود!
چرا بازارچه مرزی و پررونق جوانرود این روزها دچار رکود شده است؟

]]>
اردوغان و عفرین و بازتکرارسیکل معیوب تاریخی http://www.faratab.com/news/7574/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C Sat, 24 Mar 18 19:15:58 +0430 اردوغان و عفرین و بازتکرارسیکل معیوب تاریخی

]]>
لوور یا لوبر؟ بررسی چرایی خود تخریبی و خودکمتر بینی ایرانیان! http://www.faratab.com/news/7558/%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%9F-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%21- Wed, 21 Mar 18 17:06:42 +0330 لوور یا لوبر؟ بررسی چرایی خود تخریبی و خودکمتر بینی ایرانیان!
نوشتار پیشِ رو با عنوان؛ (هزینه‌ها ی تقویت رویکرد تخریبی در خودکم‌ بینی ایرانی)، نگاهی دارد به جنجالی رسانه‌ای که محفل مجازی این روز ها را گرم کرده، اشتباه نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، حاشیه‌ها و ضمائم، باید ها و نباید هایش.

]]>
نیجریه و دو گانه امنیت و جذب سرمایه گذاری خارجی http://www.faratab.com/news/7499/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Sun, 11 Mar 18 10:33:35 +0330 نیجریه و دو گانه امنیت و جذب سرمایه گذاری خارجی

]]>
تحولات سیاسی سوریه و پیامدهای جنگ عفرین http://www.faratab.com/news/7382/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86 Tue, 06 Feb 18 23:16:28 +0330 تحولات سیاسی سوریه و پیامدهای جنگ عفرین

]]>
سیاست، امنیت و جامعه روسیه زیر سایه توپ گرد! http://www.faratab.com/news/7186/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%BE-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%21 Fri, 12 Jan 18 18:58:30 +0330 سیاست، امنیت و جامعه روسیه زیر سایه توپ گرد!

]]>
از تشکیل اسرائیل تا اعلام پایتختی قدس http://www.faratab.com/news/7185/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3 Fri, 12 Jan 18 15:29:13 +0330 از تشکیل اسرائیل تا اعلام پایتختی قدس
روند اعلام استقلال اسرائیل با حمایت قدرت های بعد از جنگ جهانی دوم باعث ایجاد مناقشات جهان اسلام با صهیونیسم شد و عامل شکل گیری جنگ بین مسلمانان و اسرائیل همین مناقشات بوده است . قدس از مهمترین اماکن اسلامی از ارکان اختلاف بین دو گروه بوده و اقدام اخیر آمر

]]>
جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران http://www.faratab.com/news/7183/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Wed, 10 Jan 18 17:20:12 +0330 جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران
برابر مواد قانون جرایم سیاسی، اتهامی سیاسی قلمداد می شود که؛ رفتار متهم با انگیزه اصلاح امور کشور و در چارچوب پذیرش اصول اساسی نظام باشد.

]]>
روزهای خاکستری لیبی http://www.faratab.com/news/7165/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C Sat, 06 Jan 18 22:35:18 +0330 روزهای خاکستری لیبی

]]>
چین و نهادهای موازی با سازمان های بین المللی http://www.faratab.com/news/7164/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Sat, 06 Jan 18 00:15:02 +0330 چین و نهادهای موازی با سازمان های بین المللی

]]>
امیدها و بیم ها از حزب جدید برهم صالح http://www.faratab.com/news/7107/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD Sun, 24 Dec 17 02:23:42 +0330 امیدها و بیم ها از حزب جدید برهم صالح
حزب برهم صالح: خونی تازه یا انشقاقی تازه در اقلیم کردستان؟! (بخش دوم)

]]>
انتخابات کاتالونیا و آینده هویت گرایی از اروپا تا خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7097/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Fri, 22 Dec 17 00:59:28 +0330 انتخابات کاتالونیا و آینده هویت گرایی از اروپا تا خاورمیانه

]]>
واقعیات فیلم دانکرک در پس هیاهوها! http://www.faratab.com/news/7055/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%87%D8%A7%21 Sat, 16 Dec 17 11:05:38 +0330 واقعیات فیلم دانکرک در پس هیاهوها!
برداشت اولیه مخاطب از این فیلم تماشای صحنه‌هایی تاریخی از جنگ جهانی دوم است، اما به نظر من چهارچوب مفهومی فیلم ادامۀ راهی بوده که نولان با تلقین/Inception شروع کرده و در میان ستاره ای/Interstellar به نحوی تکامل بخشیده است.

]]>
سودای تو را دارم، ای کتاب عکاسی http://www.faratab.com/news/6992/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%8C-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C Thu, 07 Dec 17 11:01:24 +0330 سودای تو را دارم، ای کتاب عکاسی
یادداشتی بر وضعیت کتاب های عکاسی ایران

]]>
روان هاي ويران از زلزله http://www.faratab.com/news/7016/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87- Wed, 06 Dec 17 21:06:23 +0330 روان هاي ويران از زلزله
قرار است خانه هاي زلزله زدگان دوباره بازسازي شوند. ولي بازماندگان با اين روح و روانِ ويران چه سرنوشتي پيدا مي كنند؟!

]]>
عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو http://www.faratab.com/news/6972/%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%86%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%DA%AF%D9%88 Mon, 04 Dec 17 23:09:53 +0330 عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو

]]>
رقابت با ایران، محور اصلاحات بن سلمان http://www.faratab.com/news/6853/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 Fri, 24 Nov 17 02:00:43 +0330 رقابت با ایران، محور اصلاحات بن سلمان
تغییرات عربستان سعودی با هدف بالابردن اقتدار داخلی برای نقش آفرینی در منطقه با اصلاحاته وسیعی همراه بوده است . محمد بن سلمان برنامه آینده عربستان را بر محور رقابت با ایران می چیند...

]]>
سیاست خارجی ژرمن ها از دید احزاب مختلف http://www.faratab.com/news/6725/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%98%D8%B1%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81 Mon, 09 Oct 17 16:32:59 +0330 سیاست خارجی ژرمن ها از دید احزاب مختلف

]]>
از تنش آفرینی ترامپ تا اعتدال روحانی http://www.faratab.com/news/6662/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C Fri, 29 Sep 17 22:54:56 +0330 از تنش آفرینی ترامپ تا اعتدال روحانی
سخنرانی رؤسای جمهور ایران و آمریکا در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل امسال توسط رسانه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مطلب حاضر به بررسی این دو سخنرانی می پردازد...

]]>
رفراندوم استقلال اقلیم کردستان در بستر سیستم حکمرانی جهانی http://www.faratab.com/news/6631/%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 24 Sep 17 04:27:22 +0330 رفراندوم استقلال اقلیم کردستان در بستر سیستم حکمرانی جهانی

]]>
رفراندوم کردستان عراق؛ چالش های داخلی و خارجی آن http://www.faratab.com/news/6599/%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9B-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%86 Tue, 12 Sep 17 02:12:34 +0430 رفراندوم کردستان عراق؛ چالش های داخلی و خارجی آن

]]>
راه دشوار اردوغان برای آینده http://www.faratab.com/news/6597/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Mon, 11 Sep 17 15:23:34 +0430 راه دشوار اردوغان برای آینده
در حالی که حدود دو سال به انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه باقی است، به نظر می رسد «رجب طیب اردوغان» برای پیروزی در انتخابات تعیین کننده سال 2019 که می‌تواند تاریخ معاصر این کشور را متحول سازد، کار دشوار تری در پیش رو دارد...

]]>
نقدی بر مراسم تحلیف ریاست جمهوری! http://www.faratab.com/news/6508/%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%21 Mon, 07 Aug 17 19:28:18 +0430 نقدی بر مراسم تحلیف ریاست جمهوری!
مراسم تحلیفی که می بایست نماد وحدت ملی باشد، اما با عدم دعوت از چهره های سرشناسی از رهبران اقوام و گروههای مذهبی کشور نظیر مولوی عبدالحمید برگزار گردید!

]]>
کنکور زیر سایه «ژن خوب» یا لنگیدن عدالت آموزشی؟ http://www.faratab.com/news/6510/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%C2%AB%DA%98%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8%C2%BB-%DB%8C%D8%A7-%D9%84%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%9F Mon, 07 Aug 17 03:03:24 +0430 کنکور زیر سایه «ژن خوب» یا لنگیدن عدالت آموزشی؟
در کنکور امسال از 36 نفر نخست، 21 نفر ساکن تهران هستند! امری که نسبتاً هرساله تکرار می شود، این موفقیت تهرانی ها آیا ناشی از ژن خوب آنهاست یا یک جای دیگر کار می لنگد؟!

]]>
بررسی اهداف عملیاتی تحریم ­های جدید امریکا علیه ایران http://www.faratab.com/news/6505/-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%C2%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 06 Aug 17 16:20:12 +0430  بررسی اهداف عملیاتی تحریم ­های جدید امریکا علیه ایران

]]>
چرخه حیات تروریسم جهادی در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/6503/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Fri, 04 Aug 17 00:12:20 +0430 چرخه حیات تروریسم جهادی در خاورمیانه
آتش افراط گرایی و خشونت منطقه موسوم به خاورمیانه را فراگرفته و با گذر سال ها هم چنان شعله ورتر و گسترده تر می شود. ..

]]>
پیاده شدن اردوغان از قطار دموکراسی! http://www.faratab.com/news/6462/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%21 Sun, 23 Jul 17 23:20:30 +0430 پیاده شدن اردوغان از قطار دموکراسی!

]]>
روشنفکران مسلمان و چالش سنت و مدرنیته http://www.faratab.com/news/6456/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87 Sat, 22 Jul 17 18:38:39 +0430 روشنفکران مسلمان و چالش سنت و مدرنیته
اگر هدف ما آگاهی از وضعیت اندیشه سیاسی – اجتماعی معاصر جهان اسلام و یافتن راههای برون رفت از چالش سنت و مدرنیته باشد،آیا برای رسیدن به این آگاهی نیازمند ابزار خاصی هستیم؟.اگر پاسخ مثبت است، کدام ابزارها مقصود و هدف ما را بهتر بر آورده می سازند؟

]]>
چرا اروپا مانع از سخنرانی اردوغان می‌شود؟ http://www.faratab.com/news/6427/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Wed, 12 Jul 17 00:15:47 +0430 چرا اروپا مانع از سخنرانی اردوغان می‌شود؟
گسترش‌طلبی اردوغانیسم به مثابه استمرار گسترش‌طلبی عثمانی‌گری مهم‌ترین عامل برای ممانعت اروپا از صدور مجوز برای سخنرانی اردوغان است

]]>
سرگشتگی کرمانشاهیان در یافتن مسیر توسعه! http://www.faratab.com/news/6416/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%21 Mon, 10 Jul 17 14:40:19 +0430 سرگشتگی کرمانشاهیان در یافتن مسیر توسعه!
كرمانشاهيان در يافتن مسير توسعه دچار سرگشتگي شده اند / جامعه كرمانشاهي گرفتار نوعي نخبه كشي تراژديك است

]]>
واکاویِ مسائل زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی فرانکفورت http://www.faratab.com/news/6359/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%90-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA Sat, 24 Jun 17 15:13:14 +0430 واکاویِ مسائل زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی فرانکفورت

]]>